Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

№/п

Назва структурного підрозділу

Керівник

Телефон

Електронна адреса

1.

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації

Агарков Микола Іванович

9-12-18

40261832@mail.gov.ua

 

2.

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Кравець Тетяна Михайлівна

9-11-28

bratsk@dszn.mk.gov.ua

3.

фінансовий відділ райдержадміністрації

Мирненко Ніла Володимирівна

9-14-86,

9-15-42

 

 02317830@mail.gov.ua

4.

архівний відділ райдержадміністрації

Касько Алла Володимирівна

9-15-79

23402882@mail.gov.ua

5.

сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Буберенко Олена Олександрівна

9-12-83

02226530@mail.gov.ua

6.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Афанасьєва Ірина Василівна

9-18-21

bratsky@ssd.mk.gov.ua

7.

відділ надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержалміністрації

Шукайло Ірина Григорівна

9-11-60

41904598@mail.gov.ua

8.

сектор освіти райдержадміністрації

Пономарчук Євгенія Вікторівна

9-12-41

9-15-71


Функції відділу

житлово - комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

 

6.1. Аналізує стан містобудування на території району і забезпечує затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

6.2. Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

6.3. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку району і подає її на розгляд до районної державної адміністрації.

6.4. Готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях.

6.5. Вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району.

6.6. Здійснює моніторинг:

- реалізації схеми планування території району;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

- забудови та іншого використання територій.

6.7. Вносить пропозиції органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації.

6.8. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень.

                6.9. Готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів.

                6.10. У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.

                6.11. Координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини, а також підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури.

                6.12. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

                6.13. Надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

                6.14. Надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району.

                6.15. Оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

                6.16. Надає висновки до проектів землеустрою.

                6.17. Створює і веде архів містобудівної документації.

                6.18. Співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування.

                6.19.Аналізує стан житлово-комунального господарства, транспортного обслуговування та енергетичного забезпечення, розвитку дорожнього господарства району та готує пропозиції до проектів місцевих бюджетів щодо фінансування районних програм за цими напрямками роботи, а також благоустрою населених пунктів.

6.20.Організовує виконання державних програм, розробляє і реалізує місцеві програми у сфері житлово-комунального господарства, транспортного та енергетичного забезпечення, подає пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.

                6.21. Забезпечує додержання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства.

6.22. Координує діяльність відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також роботи підприємств, установ та організацій з питань житлово-комунального господарства, транспорту та енергетики.

6.23. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту та енергетики, організаційно-методичного забезпечення їх діяльності.

6.24. Координує роботу житлово-комунальних, транспортних підприємств та підприємств енергетики, пов'язану з наданням населенню району відповідних послуг.

6.25. Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства, транспортного обслуговування та енергозабезпечення.

6.26. Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

- удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства, транспортного та енергетичного забезпечення району;

- фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів району;

- розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

- доцільності передачі в управління, оренду або концесію цілісних майнових комплексів житлово-комунального господарства, приватизації підприємств, які задовольняють потреби у житлово-комунальних послугах більш як двох територіальних громад району та мають важливе соціальне значення;

- удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, транспорту та енергозабезпечення.

6.27. Сприяє розробленню проектів благоустрою міст, селищ і сіл.

6.28. Проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, транспорту та енергетики.

6.29. Сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад.

6.30. Здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, транспортного обслуговування, станом експлуатації та утримання житлового фонду, об'єктів комунального та дорожнього господарства.

6.31. Бере участь у реалізації державної політики у сфері санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків.

6.32. Сприяє формуванню та розвитку комунальної служби у сільській місцевості.

6.33. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, програм розвитку комунального господарства району, організовує їх громадське обговорення.

                6.34. Збирає, систематизує, накопичує, зберігає та оприлюднює публічну інформацію на вебсайті Братської районної державної адміністрації, що була отримана або створена в процесі виконання Відділом своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Відділу, крім публічної інформації з обмеженим доступом.

                6.35. Організовує прийом інформаційних запитів, що надходять до Відділу, як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

                6.36. Здійснює контроль за виконанням повноважень, делегованих виконкомам районних рад, у сфері, що належить до компетенції Відділу.

                6.37. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

                6.38. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

                6.39. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів у межах своїх повноважень.

                6.40. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

                6.41. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

                6.42. Забезпечує захист персональних даних.

           6.43. Розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

           6.44. Бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради.

                6.43. Виконує інші функції, які відповідно до чинного законодавства належать до компетенції Відділу.

Функції архівного відділу райдержадміністрації

 

3.1. Організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією.

3.2. Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.3. Складання і за погодженням з державним архівом Миколаївської області подання для затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в районі, забезпечення їх виконання.

3.4. Забезпечення зберігання, обліку і охорони :

1) документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих архівному відділу державними органами, органами місцевого самоврядування,  підприємствами, установами та організаціями незалежно від  форми власності та  об`єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території   району;

2) документів особового походження;

3) друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

4) облікових документів і довідкового апарату до них. 

3.5. Організація роботи, пов’язаної з внесенням  профільних документів до Національного архівного фонду  або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

3.6. Проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування.

3.7. Інформування державного архіву Миколаївської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

3.8. Ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків.

3.9. Подання на затвердження державному архіву Миколаївської області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

3.10. Перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів.

3.11. Надання консультаційно-методичної допомоги в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву).

3.12. Ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подання належних відомостей про ці документи державному архіву Миколаївської області .

3.13. Надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям з науково-технічного опрацювання документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства.

3.14. Передавання державному архіву Миколаївської області у визначені ним строки документів та довідкового апарату до них для постійного зберігання.

3.15. Створення і вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду.

3.16. Здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування.

3.17. Організація страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування за межі архівного відділу, у порядку, встановленому законодавством.

3.18. Надання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб, перегляд в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі виявлення в архівних документах  недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб, долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу.

3.19. Розроблення проектів розпоряджень голови Братської районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.20. Участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

3.21. Участь у розроблені проектів розпоряджень голови Братської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи. 

3.22. Участь у підготовці звітів голови  районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Братської районної ради.

3.23. Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові Братської районної державної адміністрації.

3.24. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.25. Підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, протоколів зустрічей  робочих груп у межах своїх повноважень.

3.26. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.

3.27. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.28. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є архівний відділ.

3.29. Інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.30. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.31. Забезпечення захисту персональних даних.

3.32. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ.

3.33. Здійснення інших, передбачених законодавством  повноважень.

Функції фінансового відділу райдержадміністрації

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;

6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проєкту районного бюджету;

7) вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету;

8) бере участь у:

- підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- підготовці звітів голови відповідної районної держадміністрації для їх розгляду на сесії місцевої ради;

- розробленні проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

- підготовці балансу фінансових ресурсів району;

9)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10)  розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проєкту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проєкту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проєкту місцевого бюджету перед його поданням на розгляд голові районної державної адміністрації;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) організовує роботу з підготовки проєкту районного бюджету, визначає за дорученням голови районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад матеріалів для підготовки проєкту районного бюджету; складає проєкт районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проєктів, та подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації;

16)  складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

17) затверджує паспорти бюджетних програм;

18) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;

19) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

20) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

21) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами відповідної районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, територіальними органами держказначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

22) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

23) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

24)  проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

25)  за рішенням відповідної місцевої ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків;

26) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

27)  розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

28)  проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

29) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

30) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

31)  опрацьовує запити і звернення  депутатів відповідних місцевих рад;

32)  готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проєкти угод, договорів, протоколів нарад та засідань робочих груп;

33)  здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районних бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

34) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

35) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

- зупинення операцій з бюджетними коштами;

- призупинення бюджетних асигнувань;

- зменшення бюджетних асигнувань;

- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління районної державної адміністрації;

37) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

38) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

39) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

40)  організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

41) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

42)  бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

43) забезпечує захист персональних даних;

44) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового відділу;

45) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Функції сектору освіти райдержадміністрації

 

3.1. Аналізує стан освіти та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей в Братському районі Миколаївської області, розробляє районні програми розвитку та інноваційної діяльності, організує і контролює виконання цих програм.

3.2. Бере участь у прогнозуванні потреб Братського району Миколаївської області у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку.

3.3. Сприяє розвитку мережі закладів освіти в Братському районі Миколаївської області, утворенню в межах своїх повноважень закладів освіти або внесення в установленному порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів, опорних закладів освіти тощо.  

3.4. Організовує роботу з ліцензування закладів загальної середньої освіти розміщених на території Братського району Миколаївської області, контролює за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти, здійснює навчально-методичне керівництво та державне інспектування закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності. 

3.5. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

3.6. Укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраними у порядку, встановленому законодавством, звільняє їх відповідно до делегованих повноважень.

3.7. Вживає заходи із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організує їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

3.8. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

3.9. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти.

3.10. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

3.11. Організує доставку підручників для забезпечення ними учнів закладів освіти.

3.12. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

3.13. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей.

3.14. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та службою у справах дітей у запобіганні дитячої бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

3.15. Організує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

3.16. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

3.17. Контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва закладів освіти.

3.18. Розглядає питання та вносить департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти.

3.19. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

3.20. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, що належать до його компетенції.

3.21. Бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів.

3.22. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, забезпечує їх виконання.

3.23. Розробляє і подає на розгляд Братській районній державній адміністрації Миколаївської області пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти.

3.24. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

3.25. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих  закладів оздоровлення.

3.26. Здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення.

3.27. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей, сприяє їх підтримці.

3.28. Організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей.

3.29. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно - правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд Братській районній державній адміністрації Миколаївської області.

3.30. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними дитячими та іншими громадськими організаціями.

3.31. Здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей.

3.32. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням об'єктів, що належать до сфери управління сектору освіти Братської райдержадміністрації, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

3.33. Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції.

3.34. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

3.35. Вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей.

3.36. Надає адміністративні послуги.

3.37. Вносить пропозиції до проекту районного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

3.38. Розробляє проекти розпоряджень голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області, у визначених законом випадках - проекти нормативно – правових актів з питань реалізації повноважень в галузі освіти та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

3.39. Бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно - правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами.

3.40. Бере участь у підготовці звітів голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області для їх розгляду на сесії Братської районної ради.

3.41. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Братської районної державної адміністрації Миколаївської області.

3.42. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.43. Розробляє (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів  зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.44. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.45. Організовує надання інформації за запитами громадян у порядку, передбаченим Законом України «Про доступ до публічної інформації» та здійснює підготовку матеріалів.

3.46. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.47. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

3.48. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.49. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.50. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.51. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.52.  Здійснюює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти та цього Положення.

  • Національне агентство з питань запобігання корупції
  • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ