Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Керівництво, графіки особистого прийому

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 20 листопада 2015 року № 6

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ БРАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                       

І.Загальні положення

 

1.  Виконавчий апарат районної ради відповідно до статті 141 Конституції України та пункту 4 частини першої статті 43, статей 55, 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" утворюється районною радою за поданням голови районної ради і працює під керівництвом голови районної ради. У своїй практичній діяльності виконавчий апарат районної ради керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

2.  Структура та чисельність виконавчого апарату встановлюються районної радою за поданням голови районної ради.

 

3.   Структурними підрозділами виконавчого апарату є:

          організаційний відділ;

          фінансово-господарський відділ.

 

4. Керуючий справами  виконавчого  апарату,  начальники  відділів, спеціалісти  призначаються  головою  районної  ради  відповідно до Закону України  "Про   службу в  органах місцевого самоврядування". 

На працівників виконавчого апарату поширюється дія чинного законодавства України  про  працю,  з  урахуванням  вимог, установлених Законом "Про   службу   в   органах   місцевого самоврядування".

 

5. За дорученням ради голова районної ради при необхідності може вносити зміни до структури виконавчого апарату районної ради у межах затвердженої чисельності та фонду оплати праці.

 

6. Відділи та посадові особи у своїй діяльності керуються положеннями про відповідний відділ, посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

 

7. Витрати на утримання виконавчого апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету згідно із кошторисом видатків, затвердженим районною радою за поданням голови районної ради.

 

8. У разі закінчення терміну чи дострокового припинення повноважень районної ради органи та посадові особи виконавчого апарату виконують свої обов’язки до обрання нового складу районної ради і прийняття нею рішення відносно структури і чисельності нового виконавчого апарату районної ради.

Припинення повноважень голови районної ради не є підставою для припинення здійснення обов'язків працівниками виконавчого апарату та їх звільнення.

 

9. Виконавчий апарат районної ради планує свою  роботу  на  підставі  місячних планів роботи, затверджених головою районної ради, заступником голови районної ради.

 

                       ІІ. Функції та завдання виконавчого апарату районної ради

 

Основними завданнями виконавчого апарату районної ради є:

організаційно-технічне, інформаційне і правове забезпечення діяльності   районної   ради,   її  президії,  постійних  комісій, депутатів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради;

надання  правової,   методичної   і  консультативної  допомоги депутатам районної ради у здійсненні їхніх повноважень;

сприяння здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

забезпечення взаємодії районної ради з районною державною адміністрацією,  її структурними підрозділами, політичними партіями, рухами, громадськими організаціями;

сприяння у підготовці, перепідготовці та навчанні кадрів органів місцевого самоврядування району;

узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи органів  місцевого  самоврядування  району, постійних комісій, органів самоорганізації населення;

забезпечення гласності у роботі районної ради, постійних комісій,  президії та депутатів районної ради шляхом висвітлення їхньої діяльності в засобах масової інформації та на сторінці районної  ради  на  веб-сайті  районної державної адміністрації;

підготовка телефонних, статистичних довідників та інших матеріалів,  необхідних для роботи депутатів і  постійних  комісій районної ради.

Критерієм оцінки роботи виконавчого апарату районної ради є якість організаційно-технічного, інформаційного, аналітичного забезпечення  діяльності районної  ради,  її органів і депутатів, виконання  цього  Положення та посадових інструкцій кожним працівником виконавчого апарату районної ради.

 

ІІІ. Прийняття та внесення змін до цього Положення

 

1. Дане  Положення  приймається,  доповнюється і змінюється на сесії районної ради більшістю голосів депутатів  від  загального  складу ради.

 

        2. Будь-яка зміна цього Положення стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

 

 

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

Депутатський корпус

Президія районної ради

Постійні комісії районної ради

Територіально-виборча комісія

Проекти рішень чергової сесії районної ради

Рішення районної ради

Депутатська приймальня

Заходи та події

Вакансії