Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Президія районної ради

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 20 листопада 2015 року  № 4

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Братської районної ради 

сьомого скликання

Розділ 1. Загальні положення

 

Стаття 1.

Президія районної ради відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" утворюється районною радою.

Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, координує роботу постійних комісій ради.

 

Стаття 2.

До складу президії районної ради входять голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

У разі відсутності голови постійної комісії районної ради у засіданні президії може брати участь заступник голови постійної комісії районної ради.

У разі відсутності уповноваженого представника депутатської групи (фракції) у засіданні президії за дорученням керівника депутатської групи (фракції) може брати участь інший член депутатської групи (фракції), про що керівник депутатської групи (фракції) завчасно повідомляє голову районної ради.

Очолює президію голова районної ради.

Стаття 3.

Президія районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами, Регламентом  Братської районної ради  сьомого скликання та цим Положенням. 

 

Розділ 2. Організація роботи президії Братської районної ради  сьомого скликання

Стаття 4.

             Основною організаційною формою роботи президії районної ради є засідання.

Засідання президії районної ради в міру необхідності скликає і веде голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови районної ради.

Засідання президії районної ради може скликатися /в тому числі невідкладно/ за ініціативою голови районної ради або не менш як 1/3 членів президії районної ради від її обраного складу.

Засідання президії районної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів президії від загального складу, затвердженого районною радою.

 Президія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

Рішення приймається більшістю голосів членів президії від присутніх на засіданні.

 

Стаття 5.

На засідання президії районної ради можуть бути запрошені голова  райдержадміністрації, працівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, посадові особи місцевого самоврядування, представники підприємств, установ, організацій тощо, засоби масової інформації.

На засіданнях президії районної ради мають право бути присутніми працівники виконавчого апарату районної ради.

На засіданні президії районної ради слово для виступів надається за усним або письмовим зверненням.

 

Стаття 6.

Члени президії районної ради та запрошені повідомляються про засідання президії та питання, які планується розглянути, не пізніш як за 3 дні, а у виняткових випадках – за 1 день. Членам президії та запрошеним надаються необхідні матеріали.

 

Стаття 7.

Рішення президії районної ради з метою розгляду та відповідного реагування надсилаються виконавчим апаратом ради органам та особам, яких вони стосуються, постійним комісіям районної ради.

Про рішення, прийняті на засіданні президії районної ради з питань порядку денного сесії районної ради, повідомляється на пленарному засіданні районної ради.

 

Стаття 8.

Засідання президії районної ради оформляється протоколом. Протокол засідання президії підписується головою районної ради, у разі його відсутності – заступником голови районної ради, який вів засідання.

 

Розділ 3. Повноваження президії Братської районної ради сьомого скликання

 

Стаття 9.

Президія районної ради:

розглядає проект порядку денного сесії районної ради;

попередньо готує пропозиції і рекомендації з питань, що вносяться на

розгляд ради;

координує діяльність постійних комісій районної ради;

має право вносити пропозиції щодо розгляду постійними комісіями

районної ради питань, які належать до їх відання;

контролює хід виконання рішень районної ради та президії.

 

Стаття 10.

Президія районної ради має право утворювати тимчасові комісії з числа депутатів – членів президії та спеціалістів з метою вивчення питань, які планується розглянути на засіданні президії, підготовки пропозицій щодо звернень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також проектів рішень.

 

Розділ 4. Організаційно - методичне забезпечення діяльності президії Братської районної ради  сьомого скликання

 

Стаття 11.

Організаційно-методичне, технічне, інформаційне та матеріальне забезпечення діяльності президії здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

 

Стаття 12.

Порядок взаємодії президії районної ради з працівниками виконавчого апарату визначається згідно з Положенням про виконавчий апарат Братської районної ради сьомого скликання та посадовими інструкціями працівників виконавчого апарату районної ради.

 

Стаття 13.

Робота президії висвітлюється у засобах масової інформації.

 

Розділ 5. Прийняття та внесення змін до цього  Положення

 

Стаття 14.

Це Положення приймається, доповнюється і змінюється районною радою шляхом прийняття рішення у порядку, встановленому чинним законодавством України та Регламентом Братської районної ради  сьомого скликання.

 

Стаття 15.

Будь-яка зміна цього Положення стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.