Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Регуляторна політика

 Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування проекту регуляторного акта – проекту рішення районної ради «Про затвердження Порядку відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області»

 

1.       Аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"               (із змінами) органи місцевого самоврядування (районна рада), вирішують в установленому законом порядку, питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Проблема, яку має намір вирішити Братська районна рада за допомогою прийняття запропонованого проекту регуляторного акта полягає у тому, що на даний час не врегульовано питання щодо відчуження майна, що перебуває у комунальній власності територіальних громад Братського району.

А тому, з метою дотримання вимог чинного законодавства України, зокрема, в частині реалізації державної регуляторної політики, потребується прийняття вказаного рішення.

Відчуженню комунального майна передує надання на це згоди органу управління майном та незалежна оцінка останнього у порядку передбаченому законодавством.

Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону

Важливість цієї проблеми обумовлена тим, що відчуження  майна є одним із методів ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району. Крім цього, відчуження – це одне із джерел додаткових доходів як комунальних підприємств, установ та організацій так і районного бюджету.

Тому,  вирішення зазначеної проблеми з метою уникнення негативного впливу на суб’єктів господарювання, на яких буде розповсюджуватися дія цього регуляторного акта, можливе лише за умови розв’язання її шляхом державного регулювання.

 

2.       Визначення цілей державного регулювання

 

Цілі видання регуляторного акта «Про затвердження Порядку відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області»:

- регулювання відносин між органом місцевого самоврядування (районною радою), органом, уповноваженим на управління майном, балансоутримувачем та суб’єктами господарювання у відповідності з вимогами чинного законодавства;

- створення механізму та способу відчуження (продажу) майнових об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області;

- забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері регулювання господарських відносин;

                - впорядкування процесу відчуження комунального майна відповідно до діючого законодавства;

- забезпечення прав і інтересів територіальної громади;

                - отримання ринково – обґрунтованих надходжень від відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області.

 

3.       Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

 

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.

Альтернативою регулювання орендних відносин є відмова від регулювання. В цьому випадку у суб’єктів господарювання може виникнути можливість діяти поза межами чинного законодавства, в результаті якої знизиться контроль за використанням комунального майна з боку районної ради, з'явиться ризик пошкодження майна, його втрату, тим паче, що діючим законодавством не заборонено розроблення зазначеного Порядку.

Отже, альтернативних способів досягнення визначених цілей не існує.

Досягнення встановленої цілі можливо тільки за умови чіткого визначення всього механізму та способів відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області.

                Прийняття рішення «Про затвердження Порядку відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області» повною мірою вплине на вдосконалення господарських відносин, розпорядження майном, задоволення потреб населення та дозволить  діяти у відповідності до законодавства.

 

4.       Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи

 

Проект рішення районної ради передбачає механізм регулювання  майнових відносин органу місцевого самоврядування (районної ради) з суб’єктами господарювання, юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями щодо відчуження (продажу) об’єктів спільної власності територіальних громад району.

                Для досягнення мети запропонованого регулювання розроблені відповідні вимоги, які передбачені запропонованим регуляторним актом: Порядок відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області, Оцінка майна, що пропонується до відчуження, вимоги щодо процедури відчуження майна, типові форми документів, передбачені цим Порядком.

Даний регуляторний акт запроваджується з метою здійснення процесу набуття права власності на прозорих та законних засадах, визначення механізму набуття права власності на комунальне майно. Цим рішенням чітко визначаються суб’єкти таких відносин, надаються повноваження відповідним особам щодо здійснення необхідних заходів при відчуженні (продажу) майна.

Проект рішення районної ради «Про затвердження Порядок відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області» оприлюднюється на сторінці районної ради на офіційному веб-сайті Братської райдержадміністрації, в районній газеті «Перемога» з метою отримання пропозицій та зауважень від зацікавлених осіб, а потім розглядається на засіданні постійної комісії районної ради.

За результатами розгляду на засіданнях постійної комісії районної ради вказаний проект рішення може бути внесений на розгляд пленарного засідання районної ради. За результатами розгляду районною радою на сесії проект рішення буде прийнятий або відхилений.

 

5.       Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Прийняття цього проекту регуляторного акта сприятиме формуванню єдиного механізму відчуження (продажу) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області.

Запропонований механізм створить єдиний алгоритм дій.

          Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат районного бюджету.

          Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Цей регуляторний акт надасть можливість досягти визначених цілей – створення відкритого механізму відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області, впорядкування відносин суб’єктів господарювання, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області в процесі їх діяльності, наповнення районного бюджету.

Дія даного регуляторного акта негативних наслідків не матиме.

 

6.       Визначення очікуваних результатів прийняття акта

 

Аналіз вигод і витрат у простій формі (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів), які виникають у різних груп суб`єктів, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта, наведено у таблиці.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Регулювання державної політики у сфері майнових відносин, встановлення чіткої та прозорої процедури набуття права власності на майно спільної власності територіальних громад району шляхом відчуження (продажу)

 

 

Додаткових витрат з районного бюджету не потребує

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення прав і інтересів суб’єктів господарювання, юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, підвищення їх інформованості про механізм відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області

Додаткових витрат з районного бюджету не потребує.  Проект матиме вплив лише на суб’єктів, які бажають оформити право власності на комунальне майно

 

Громадяни

Питання не розглядається, оскільки громадяни не є суб’єктами господарювання (виключення становлять лише фізичні особи – підприємці) 

У разі, якщо громадянин є фізичною особою – підприємцем, вигоди аналогічні, як для суб’єктів господарювання

 

Очікувані вигоди територіальних громад району полягають в об’єктивному підході до ефективності використання майна, що належить до їх спільної власності в межах вимог чинного законодавства України.

 

7.       Строк дії акта

 

Запропонований регуляторний акт не має обмеження строку дії і набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, після прийняття  рішення Братської районної ради.

Даний регуляторний акт не має обмеження строку дії.

У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 

8.       Показники результативності акта

 

        Основними показниками результативності регуляторного акта є:

- розмір надходжень до районного бюджету;

- кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

                - кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширюватися дія регуляторного акта.

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням
вимог акта;

                -  рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту.

                Інформація про підготовку регуляторного акту та рішення районної ради будуть оприлюднені в районній газеті «Перемога» та на офіційному веб-сайті Братської райдержадміністрації, на сторінці районної ради.

                Проект рішення районної ради та аналіз регуляторного впливу будуть розміщені та на офіційному веб-сайті Братської райдержадміністрації, на сторінці районної ради в рубриці: «Регуляторна політика».

 

9.       Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

 

 Відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватися  Братською районною радою миколаївської області.

Базове відстеження результативності акту буде здійснюватися до дати набрання чинності цього акта шляхом аналізу показників результативності регуляторного акту.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття   чинності регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Встановлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Вищезазначені звіти будуть розміщені на офіційному веб-сайті Братської райдержадміністрації, на сторінці районної ради в рубриці: «Регуляторна політика».

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Братською районною радою Миколаївської області.

 

 

Голова ради                                                                                           Т.М. Фесько 

 Повідомлення  про  оприлюднення  проекту  регуляторного  акта

«Про затвердження Порядку відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району

Миколаївської області»

      

Згідно  з  вимогами статті 9 Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері господарської  діяльності», з  метою  одержання  зауважень  та  пропозицій  від  фізичних  та юридичних  осіб, їх  об’єднань, оприлюднюється проект рішення Братської районної ради «Про затвердження Порядку відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області» та  аналіз  його  регуляторного  впливу знаходяться на офіційному веб-сайті Братської райдержадміністрації, на сторінці районної ради в рубриці: «Регуляторна політика», в районній газеті «Перемога».

З  текстом  проекту  регуляторного акта  та  аналізом  регуляторного  впливу  всі  бажаючі  можуть  ознайомитися  також  у  приміщенні      Братської районної ради на стенді оголошень.

Проект  регуляторного  акта «Про затвердження Порядку відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області» стосується питання  встановлення механізму відчуження (продажу) комунального майна.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або в електронному вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до Братської районної ради за адресою: 55401, смт. Братське, вул. Леніна, 131, каб. 312 тел. (05131) 9-14-67, e-mail: brat_rada@ukr.net

 

 

Головний спеціаліст з питань

юридичного забезпечення

апарату Братської районної

ради Миколаївської області                                                  В.О. Чорновалюк

 

 

  Про затвердження Порядку відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:23:38
226Kb Скачать скачать