Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Дохідна частина місцевого бюджету

  Про підсумки виконання місцевих бюджетів Братського району за 2018 рік
Формат: RTF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:09
110Kb Скачать скачать

 Пояснювальна записка до проекту  районного  бюджету на 2018 рік

 

Районна державна адміністрація відповідно до статті 119 Конституції України та статті 76 Бюджетного кодексу України розробила і виносить на розгляд та схвалення депутатами районної ради проект рішення районної ради "Про районний бюджет Братського району на 2018 рік".

Формування показників  районного бюджету здійснено з урахуванням внесених змін до Бюджетного кодексу України,  Закону України  "Про Державний бюджет України на 2018 рік", положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р,  а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин в контексті децентралізації

При визначенні обсягу ресурсу районного бюджету на 2018 рік  враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411;

підвищення розміру  мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

покращання умов оплати праці педагогічних працівників, які надають середню освіту;

визначення обсягу освітньої субвенції на основі нової формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

обсяг міжбюджетних трансфертів, доведений Міністерством фінансів України;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих  бюджетів.

Підготовка проекту рішення ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності, справедливості і неупередженості, публічності та прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу.

 

Розділ І. Інформація про стан соціально-економічного розвитку Братського району

   

Основою для розрахунку показників проекту районного бюджету на 2018 рік обрано сценарій 1 макроекономічного прогнозу, який ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 2016 році та поточних даних останнього звітного періоду 2017 року. Крім того, у своїй роботі враховували поточну економічну ситуації в районі, області та Україні, припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та містить прогнози щодо розвитку економіки України у 2018 році (у цілому та за секторами економіки) з визначенням кількісних параметрів та основні прогнозні макроекономічні показники на  2018-2020 роки.

Протягом січня-листопада 2017 року виробниками району випущено 195 тонн хліба та хлібобулочних виробів, що на 32% менше відповідного періоду минулого року, 60,3 тонни олії соняшникової (-5 %), 295 тонни борошна (-22 %), 175 тонн кормів для сільськогосподарських тварин, 524 тонн олії соєвої (+ 23%). Обсяг реалізованої промислової продукції за  січень-жовтень 2017 року склав 36589,3  тис.грн, що на 0,7 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. В розрахунку на 1 особу цей показник становить 2043,9 грн, що на 1,8 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Розвиток енергетики, транспорту та зв’язку

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-жовтень  2017 рік склав 105,8 %. При нарахуванні населенню до сплати 9625,2 тис.грн., фактично сплачено 10179,1  тис.грн.  Автомобільним транспортом протягом 10 місяців 2017  року перевезено 32,3 тис. тонн вантажів, що на 17,6 % менше в порівнянні з минулим роком. Вантажооборот збільшився на 84,6%  і склав 10394,2 тис.ткм.

Інвестиції

Протягом січня-вересня 2017 році освоєно 107619 тис.грн. капітальних інвестицій, що становить 1,5 % до загального обсягу інвестицій по області. В порівнянні з аналогічним періодом, обсяг інвестицій збільшився на 21,7%.  В розрахунку на 1 особу цей показник становить 5992,8 грн.

Споживчий ринок

Оборот роздрібної торгівлі без урахування економічних результатів діяльності фізичних осіб – підприємців у  2016 році склав 36312,0 тис.грн. і збільшився на 17 % в порівняні з минулим роком. У розрахунку на одну особу цей показник становить 2028,6 грн. За 9 місяців 2017 року обсяг реалізованих послуг склав  4985,5 тис.грн., у тому числі населенню надано послуг на суму 409,3 тис.грн.. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі складає 8,2 %.

Зайнятість

Станом на 1 листопада 2017 року кількість зареєстрованих безробітних  становить 346 особа, з них отримують допомогу по безробіттю 230 осіб. Середній розмір допомоги  за місяць склав 1521 грн.. Потреба  у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) складає 7 осіб. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) складає 49 осіб.

Заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні-вересні  2017 році склала 5294 гривень, що на 37,3 % більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  Станом на 1 грудня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати у районі становить 98,1 тис.грн по Філії «Братський райавтодор».          

 

Таблиця 1

 

Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку

Братського району

 

Показники

Одиниця виміру

2017 рік

(очікуване виконання)

2018 рік   прогноз

Індекс промислової  продукції, відсотків до попереднього року

%

106,5

101,0

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств(без військовослужбовців)

млн..грн.

93,6

109,2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 

грн.

5650,0

6531,0

Реалізація продукції сільського господарства (рослинництва)

тис.тон

38,0

42,2

Індекс обсягу капітальних інвестицій, у відсотках до попереднього року

%

108,1

101,0

 

 

 Розділ II. Формування показників районного бюджету на 2018 рік

1.       Д о х о д и

 Дохідна частина районного бюджету на 2018 рік розроблена з урахуванням основних завдань бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування фінансів відповідно норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При розробці фінансового ресурсу районного бюджету на 2018 рік було враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані показники соціально-економічного розвитку району у 2017 році та прогнозні на 2018 рік;

- фактичне виконання дохідної частини районного бюджету за результатами 2016 року, 10 місяців 2017 року та очікуваних надходжень у 2017 році;

- пропозиції органів, що контролюють справляння надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів району та розрахунки структурних підрозділів райдержадміністрації;

- зміни до Бюджетного кодексу України, а саме зменшення:

з 80 до 55 відсотків норматив відрахувань екологічного податку до місцевих бюджетів (до обласного бюджету зараховуватиметься 30 відсотків, сільських, селищних – 25 відсотків);

Дохідна частина районного бюджету на 2018 рік розроблена на основі норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2018 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на 2017 рік та прогнозні на 2018 рік, фактичне виконання дохідної частини районного бюджету за результатами 2016 року, 11 місяців 2017 року, очікуваних надходжень, а також запропонованих змін до податкового та бюджетного законодавства.

Таблиця 2

 

Динаміка надходжень до районного бюджету Братського району

у 2016-2018 роках, тис.грн.

 

 

 

Виконано

за 2016 рік

Очікуване виконання за

2017 рік

Прогноз

на 2018 рік

Відхилення прогнозу 2018 року від очікуваного за

2017 рік

у сумі

у відсотках

Районний бюджет всього, в т.ч.:

20704,7

27900,0

29934,792

2034,8

7,3

загальний фонд

18529,6

25700,0

28670,0

2970,0

11,6

спеціальний фонд

2174,7

2200,00

1264,792

-935,208

-42,5

 

Доходи районного бюджету Братського району (без урахування трансфертів з державного бюджету) на 2018 рік визначено у сумі 29934,792 тис.грн., що порівняно із очікуваним виконанням за 2017 рік збільшено на 2034,8 тис.грн., або на 7,3 відсотка, у тому числі: по загальному фонду – 28670,0 тис.грн., збільшено на 2970,0 тис.грн., або на 11,6 відсотків; по спеціальному фонду – 1264,792 тис.грн.

 

Загальний фонд

Податок на доходи фізичних осіб

 

Основним доходним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність територій і вимагає відповідних зусиль керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення своєчасних і повних надходжень до відповідних бюджетів, залишається податок на доходи фізичних осіб.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці, який включає в себе: фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців; винагорода за цивільно-правовими договорами.

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік здійснено із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, запропонованих податковою реформою.

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

- підвищення рівня мінімальної заробітної плати

- легалізація виплати заробітної плати та інше.

Проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" передбачено підвищення мінімальної заробітної плати з січня 2018 року до розміру 3723 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 1762 грн.

Відповідно до вимог статті 64 Бюджетного кодексу України (з урахуванням змін) для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районного бюджету формуються за рахунок 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території району.

В структурі загального фонду районного бюджету на 2018 рік частка податку на доходи фізичних осіб складає 99,0% від прогнозного показника доходів  загального фонду та становить 28370,0 тис.грн., що порівняно з очікуваним виконанням за 2017 рік більше на 2870,0 тис.грн. або на 11,2 відсотка. 

В складі податку на доходи фізичних осіб на території району у 2018 році очікуються надходження  податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати в сумі 19220,0 тис.грн., податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу у сумі 250,0 тис.грн., податку за результатами річного декларування – 2100,0 тис.грн. та надходження податку від надання в оренду земельних паїв – 6800,0 тис.грн.

Також  дохідна база районного бюджету  складається з надходжень від:

-        податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до  комунальної власності громад району;

-        частини чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств що вилучається до відповідного бюджету;

-        адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

-        адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-        плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що перебуває в спільній комунальній власності громад району;

-        інших надходжень.

 

В 2018 році планується отримати вищезазначених платежів на суму 300,0 тис.грн. з урахуванням надходжень за попередні роки, а саме  податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до  комунальної власності громад району 5,0 тис.грн., частини чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств що вилучається до відповідного бюджету 3,0 тис.грн., адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 20,0 тис.грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень- 206,5 тис.грн., плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що перебуває в спільній комунальній власності громад району 60,0 тис.грн. та інших надходжень 5,5 тис.грн.

Спеціальний фонд районного бюджету планується в сумі 1264,792 тис.грн. який  формується за рахунок власних надходжень бюджетних установ.             

  Про підсумки виконання місцевих бюджетів Братського району за 2017 рік
Формат: RTF | Добавлен: 24/08/2020 17:23:53
109Kb Скачать скачать

               2.Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до районного бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного бюджету до районного бюджету, і які є складовою дохідної частини районного бюджету 2018 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до районного бюджету враховано  в сумі 128143,4 тис.грн.,  у тому числі:

освітня субвенція- 37069,3 тис.грн.;

медична субвенція – 13061,6 тис.грн.;

субвенції соціального характеру  - 62592,3 тис.грн., у тому числі на:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 39868,4 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 16829,5 тис.грн.;  

-  надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу – 3466,3 тис.грн.;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 2428,1 тис.грн.

Інші субвенції  -  2125,1 тис. грн., у тому числі на:

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 388,6 тис.грн.;

забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет -263,1тис.грн.

фінансування заходів соціально-економічної компенсації  ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 1473,4 тис.грн.;

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,  для районного бюджету Братського району передбачено  базову дотацію у сумі 4043,5 тис.грн. 

З державного бюджету, також  передається додаткова дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 9251,6 тис.грн.                                                                          

Фінансовий ресурс районного бюджету включає надходження від сплати фізичними і юридичними особами податків і зборів та інших обов'язкових платежів, власних надходжень бюджетних установ, трансфертів з державного бюджету.

3. В и д а т к и   т а  к р е д и т у в а н н я

Видатки бюджету визначаються як такі, що не створюють і не компенсують фінансові вимоги. Видатки передбачаються для задовільнення поточних потреб та на здійснення капітальних  затрат бюджетних установ, виконання державних та районних програм.

Обсяг видаткової частини районного бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету)  визначено в розмірі 126,2 млн.грн., у тому числі  125,3 млн.грн. - видатки загального фонду та  0,9 млн.грн. – видатки спеціального фонду.

При формуванні видаткової частини районного бюджету враховано такі  складові:

- видатки на утримання бюджетних установ, надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів та проведення заходів на виконання районних програм, що фінансуються через головних розпорядників коштів районного бюджету;

- резервний фонд районного бюджету;

- субвенції бюджетам сіл та селища району.

При розрахунку видатків районного бюджету (без урахування власних надходжень бюджетних установ) планується направити на утримання установ освіти -  60,2 млн.грн. (із них: за рахунок освітньої субвенції з держбюджету – 37,1 млн.грн.);  охорони здоров’я -  16,2 млн.грн. (із них за рахунок медичної  субвенції з держбюджету – 13,3 млн.грн.); соціального захисту та соціального забезпечення - 67,9 млн.грн.; культури і мистецтва – 3,4 млн.грн.; фізичної культури та спорту -  0,7 млн.грн.;  органу самоврядування - 1,9 млн.грн.

 За рахунок коштів районного бюджету до бюджетів сіл та селища району передаються субвенції на утримання ДНЗ у сумі 8,8 млн.грн.та субвенції на утримання клубів – 1,0 млн.грн.

Розрахунок видатків  районного бюджету на 2018 рік здійснено з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3 723 грн.  на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 762 гривень, резерву на підвищення комунальних послуг і енергоносіїв,  прогнозного індексу споживчих цін, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411, заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів з досягненням результативних показників при наявному фінансовому ресурсу.

Із запланованих видатків на виконання заходів районних програм буде спрямовано фінансовий ресурс  у сумі 320 772,42 тис.грн. Напрями спрямування зазначених видатків знайшли своє відображення по тексту пояснювальної записки у розрізі галузей та в додатку 9 до проекту рішення.

Фінасовий ресурс районного бюджету враховує забезпечення видатками головних розпорядників коштів районного бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та одержувачам бюджетних коштів у сумі 57,4млн.грн.,  проведення розрахунків бюджетними установами за отримані комунальні послуги та спожиті теплоенергоносії в сумі 6,5 млн.грн., придбання медикаментів  - 0,2 млн.грн. та  продуктів харчування – 1,3 млн.грн.

У складі районного бюджету визначено резервний фонд (стаття 24 Бюджетного кодексу України),  для фінансування заходів з упередження та ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків, у сумі  0,01 млн.грн.

Формування районного бюджету проведено з дотриманням  вимог  статті 85 Бюджетного кодексу України, в частині затвердження видатків на фінансування  бюджетних установ.

Витрати на окремі галузі (за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування - функціональною класифікацією видатків) характеризуються наступними показниками.

            Органи місцевого самоврядування

Для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчим апаратом районної ради в проекті районного бюджету на 2018рік передбачені видатки загального фонду  в сумі – 1891,972тис.грн., які визначені  згідно із  вимогами  чинного законодавства. На оплату праці з нарахуваннями планується спрямувати 1334,240тис.грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 93,7тис.грн., асигнування передбачені у повному обсязі.

 До обсягу інших поточних видатків  враховано кошти у сумі 31,832тис.грн. на виконання Районної програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2016-2018роки на висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування в засобах  масової інформації.Продовженео рішенням райради від 25.12.2015р. №6.

За рахунок власних надходжень /оренди приміщень/ планується отримати 9,3тис.грн., які будуть спрямовані на поточне утримання районної ради. 

            Освіта

У проекті районного бюджету видатки на утримання установ освіти та проведення освітніх заходів, без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, передбачено у загальній сумі 60175,196тис.грн., у тому числі, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – 56957,986тис.грн., управлінню праці та соціального захисту населення – 2428,1тис.грн., відділу  культури – 789,110 тис.грн.

 За рахунок освітньої субвенції  з  Державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 37069,3тис.грн. планується виплата заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам  загальноосвітніх шкіл, у тому числі: КЕКВ 2111 – 30384,6тис.грн., КЕКВ 2120 – 6684,7 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету  будуть утримуватись 21 загальноосвітня школа 52835,840тис.грн. ( у тому числі заробітна плата педагогічних працівників ),  2 заклади позашкільної освіти , у тому числі, будинок творчості школярів та юнацтва (658,330тис.грн.)  та оздоровчий табір «Лісова казка» (549,560тис.грн.), 1 комунальна установа «Братський районний центр фінансового-господарського забезпечення»                     ( 2914,256тис.грн.)

Станом на 1.01.2018 року у загальноосвітніх школах  навчається                                1872 учнів, у позашкільних закладах освіти  - 336 учнів.

Середньорічна чисельність працівників в районних установах освіти становитиме 515,23 штатних одиниць, у тому числі по загальноосвітніх закладах – 481,23од.    

При розрахунку загального обсягу видатків враховано цільова субвенція у сумі 37069,3тис.грн. -  освітня (на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників  загальноосвітніх навчальних закладів). 

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ освіти ( крім педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів)  запланована з урахуванням вимог чинного законодавства в сумі 8440,028тис.грн.

Видатки загального фонду районного  бюджету на харчування учнів  в установах районного  підпорядкування заплановано в загальній сумі 1207,552тис.грн., у тому числі: учні 1-4 класів, одноразове  харчування для дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та учнів з малозабезпечених сімей, що в середньому становить 8 грн. на 1 дитину.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв асигнування загального фонду районного бюджету передбачено 5616,960 тис.грн., виходячи із фактичного споживання 2017 року цих послуг у натуральному виразі з урахуванням резерву на підвищення тарифів.

У  районному бюджеті  заплановано додаткові видатки соціального напряму в сумі 27,150 тис.грн. на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповнюється 18 років.

За рахунок власних надходжень установ освіти районного підпорядкування передбачається отримати  – 600,0 тис.грн. - від надання платних послуг (оплата за путівки до оздоровчого табору «Лісова казка»). Зазначені кошти планується направити на  КЕКВ 2111 – 134,024 тис.грн., КЕКВ 2120 – 29,485 тис.грн., КЕКВ 2210 – 70,520 тис.грн., КЕКВ 2230 – 327,581 тис.грн., КЕКВ 2240 – 9,590 тис.грн., КЕКВ 2273 – 28,8 тис.грн.

                На виконання цільової соціальної програми розвитку освіти Братського району на 2018 рік передбачено кошти в сумі 4083,8 тис.грн., у тому числі: харчування учнів, які не входять  до пільгових категорій – 1207,6 тис.грн., заробітна плата з нарахування водіям шкільних автобусів- 729,6 тис.грн., утримання шкільного автотранспорту, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та безпечна експлуатація транспортних засобів – 1048,6 тис.грн. По програмі відпочинку та оздоровлення дітей Братського району на  2015-2018 роки/продовжено рішенням райради від 24.12.2014 №7 передбачено кошти на утримання районного оздоровчого табору «Лісова казка» - 1149,6 тис.грн.

            Охорона здоров`я

У проекті районного бюджету видатки на охорону здоров’я, без урахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, передбачено у сумі 16586,8тис. грн., у тому числі: 13324,7тис.грн. - медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам ).  Зазначені кошти заплановано використати на утримання   центральної районної лікарні  та центру первинної медико-санітарної допомоги із кількістю ліжок денного стаціонару - 37, звичайного стаціонару  - 58,  із загальною чисельністю працівників   249,25 штатних одиниць.

У проекті районного бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано видатки у сумі 13153,0тис.грн., що забезпечить виплату заробітної плати працівникам медичних закладів у повному обсязі із урахуванням вимог чинного законодавства.

Видатки на медикаменти по загальному фонду районного бюджету (без урахування видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, реалізацію заходів обласних програм, окремих медичних препаратів) заплановано у сумі 418,4тис. грн. На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань передбачено– 388,6 тис.грн, забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет -263,1тис.грн.

Видатки на харчування  заплановано в сумі 83,0тис.грн. (в т.ч. придбання молочних сумішей для ВІЛ-інфікованих дітей -3,0тис.грн.).

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг у загальному фонді районного бюджету кошти  передбачено в сумі 2156,9тис.грн., виходячи з  фактичного споживання 2017 року цих послуг у натуральному виразі з урахуванням резерву на підвищення тарифів.

За рахунок власних надходжень  ЦРЛ передбачається отримати 355,292 тис.грн., у тому числі від платних послуг – 327,524 тис.грн., від оренди – 27,768 тис.грн., які планується використати на  КЕКВ 2111 – 48,019 тис.грн., КЕКВ 2120 – 10,565 тис.грн., КЕКВ 2210 – 85,330 тис.грн., КЕКВ 2220 – 80,370 тис.грн., КЕКВ 2230 – 14,0 тис.грн., КЕКВ 2240 – 74,5 тис.грн., КЕКВ 2282 – 22,508 тис.грн., КЕКВ 2800 – 20,0 тис.грн..

           Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення, реалізацію державних та обласних програм, без урахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, плануються видатки у сумі 31307,752 тис. грн., у тому числі на : утримання  територіального центру соціального обслуговування із загальною чисельністю працюючих 54 штатних одиниці, 4 районних громадських організацій -2,5 штатних одиниці.

Бюджетні асигнування на утримання територіального центру обслуговування одиноких громадян плануються в обсязі 3777,253 тис. грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано 3306,453 тис. грн., із урахуванням запровадження підвищення розміру мінімальної заробітної плати у січні 2018 року та забезпечення інших обов’язкових доплат і надбавок  працівникам соціального захисту відповідно до чинного законодавства.

Видатки на харчування в розрахункових показниках районного бюджету для підопічних стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких громадян похилого віку, заплановані по загальному фонду в сумі  140,0 тис.грн., за рахунок спеціального фонду бюджету – 116,0 тис. грн. Розрахункова планова вартість харчування на одне ліжко-день в середньому становить (з урахуванням видатків спеціального фонду), без урахування залишків продуктів на складах, - 70,14 грн.

Видатки на медикаменти (з урахуванням власних надходжень) заплановані в сумі 15,0 тис. грн. Планова вартість одного ліжко-дня по медикаментах складає 4,11 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг по установах соціального захисту заплановано у сумі 206,400  тис. грн., виходячи з фактичного споживання 2017 року цих послуг у натуральному виразі з урахуванням резерву на підвищення тарифів , забезпечено повністю на виконання ст.77 п.4 БКУ  .                                                                                                                                                         

За рахунок власних надходжень територіального центру передбачається отримати

205,200 тис. грн., із них від плати за послуги – 51,600 тис. грн., та  надходження 75 відсотків від пенсій підопічних будинку для одиноко проживаючих громадян – 153,600 тис. грн. які будуть використані на утримання  установи.

Видатки по КТКВК 3161 на компенсацію фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам , які не здатні до самообслуговування складуть – 205,000 тис.грн.

На виконання  Комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2016-2020 роки („Турбота") у проекті районного бюджету передбачено кошти по:- КТКВК 3230  в сумі 125,852 тис.грн., у тому числі: надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 125,352 тис.грн.,  почтові витрати -0, 500 тис.грн.,- КТКВК 3182 в сумі 141,176 тис.грн. на фінансову підтримку громадських організацій району, у тому числі  Раді районної організації ветеранів – 56,962 тис. грн. , районній  організації Союзу організацій інвалідів – 56,962 тис. грн., районній Спілкі воїнів-інтернаціоналістів та запасу -13,626 тис.грн.та Спілки учасників АТО – 13,626 тис.грн.,  з них видатки на зарплату- 111,690 тис.грн., нарахування на зарплату- 29,486  тис.грн.,  надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників – 108 тис.грн, надання пільг на оплату твердого палива  інвалідам І та ІІ групи (в т.ч. по зору)- 16,0 тис.грн.,  пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 30,0 тис.грн.,0 пільгові перевезення автомобільним транспортом-35,0тис.грн., залізничним -126,0тис.грн., громадські роботи-20,0тис.грн.

 У проекті районного бюджету на 2018  рік  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації передбачені видатки на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок та молоді у загальній сумі 463,557 тис. грн. Планова середньорічна штатна чисельність на 2018 рік становить 5,5 од..

Заробітна плата  працівникам  центру соціальних служб з нарахуваннями заплановано у повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства  і становить  406,577 тис.грн.

Видатки на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг  заплановано у сумі 14,980  тис. грн., виходячи з фактичного споживання 2017 року цих послуг у натуральному виразі з урахуванням резерву на підвищення тарифів, забезпечено повністю на виконання ст.77 п.4 БКУ.

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України в проекті районного бюджету на 2016 рік передбачаються цільові субвенції з обласного бюджету районному бюджету на виконання делегованих обласною радою повноважень за такими напрямами:

        - на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - в сумі 13,2 тис.грн.;

         - на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи із кількості громадян, які мають право на безкоштовне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», та загального обсягу видатків - у сумі 11,3 тис.грн.;

          - на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам  І та ІІ групи) - в сумі 7,6 тис.грн.;

         - надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 100,8 тис.грн. Обсяг видатків визначений виходячи із кількості учасників бойових дій за станом на 01 листопада 2017 року (7 осіб)  та розміру допомоги у сумі 1,2 тис. грн.;

         - надання одноразової матеріальної допомоги сімя'м загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані ,інвалідам війни в Афганістані - 11 тис.грн.(5 чол.*2,2 тис.грн.)

        - забезпечення передплати періодичного друкованого видання учасникам бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників  антитерористичної операції на сході України – 1,32 тис.грн. Обсяг видатків обраховано виходячи з кількості учасників бойових дій та вартості передплати періодичного друкованого видання та вартості послуг зв’язку на рік;

           - надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи  -  (2 чол*1815 грн.) -  у сумі 3,63 тис. грн.;

          - надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які  брали участь в антитерористичної операції  на сході України- 30,0 тис.грн. Обсяг видатків визначено з кількості сімей, які проживають на території Братського району (3 сімей)  та допомоги у розмірі 5,0 тис.грн., яку планується виплачувати двічі на рік:  до Дня незалежності України та Дня захисника України;

          - надання  щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які  загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків  під час участі в антитерористичній  операції (АТО) на сході Українив  - 12,0 тис.грн. 1 особа у розмірі 1,0 тис. грн. на місяць.

Культура і мистецтво

У проекті районного бюджету видатки на утримання установ культури та мистецтва, без урахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, здійснення культурно-освітніх заходів  передбачено у загальній сумі 4222,850 тис. грн., у тому числі по установах підпорядкованих відділу культури райдержадміністрації  : по бібліотеках – 1752,119 тис. грн., по музею- 176,661 тис. грн., по будинку культури -1494,960 тис. грн., по школі естетичного виховання – 789,110 тис.грн. та на інші заходи в галузі культури – 10,0 тис.грн.

За рахунок цих коштів планується утримання 4 установ культури  1 ЦБС/входять 24 сільські бібліотеки, 2  бібліотеки в  райцентрі (доросла та дитяча)/, 1 будинок культури, 1 музей, 1 школа естетичного виховання).

Середньорічна   чисельність  працівників в районних установах культури і мистецтва у 2018 році становитиме 55,0 штатних одиниць і ставок, у тому числі по бібліотекам – 23,5 од., по будинку культури - 19,25 од., по музею- 1,75 од., по школі естетичного виховання-10,5 од.            

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників установ культури і мистецтва заплановано у повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства та враховано в загальній сумі 3735,890 тис. грн..

Видатки на оплату енергоносіїв заплановано у сумі 389,400 тис. грн. виходячи з фактичного споживання 2017 року цих послуг у натуральному виразі з урахуванням резерву на підвищення тарифів, забезпечено повністю на виконання ст.77 п.4 БКУ.

За рахунок власних надходжень установ культури у 2018 році планується отримати 95,0 тис.грн.,  у тому числі: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 59,0 тис.грн., (будинок культури- 25,0 тис.грн., школа естетичного виховання- 34,0 тис.грн.), плати за оренду майна бюджетних установ – 36,0 тис.грн.(бібліотека- 31,0 тис.грн., будинок культури- 5,0 тис.  грн.), які будуть направлені на поточне утримання  цих установ.

Фізична культура і спорт

У проекті районного бюджету враховано видатки на галузь "Фізична культура і спорт", без урахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, у загальній сумі 701,467тис.грн., у тому числі: відділу освіти,молоді та спорту райдержадміністрації – 592,467тис.грн.   на утримання дитячо-юнацької спортивної школи та 109,0тис.грн. – райдержадміністрації на утримання апарату управління громадської фізкультурно-спортивної організації «Колос».

За рахунок цих коштів планується утримання 2 бюджетних установ: 1 дитячо-юнацької  спортивної  школи  із штатною чисельністю 8,98од., 1 громадської фізкультурно-спортивної організації «Колос»  із штатною чисельністю 2,0од..

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ та  організацій з фізичної культури і спорту заплановано у повному обсязі, з урахуванням поетапного підвищення розміру мінімальної заробітної плати та виплатою обов’язкових доплат і надбавок згідно чинного законодавства, у загальній сумі 579,999 тис.грн.

Видатки на  оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано  у сумі  7,5 тис.грн. виходячи з фактичного споживання  2017 року цих послуг у натуральному виразі з урахуванням резерву на підвищення тарифів.

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

На реалізацію заходів районної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2020 роки на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів системи централізованого оповіщення передбачено кошти в сумі 96,309 тис.грн. та поповнення матеріального резерву в сумі 40,0 тис.грн.

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

На виконання Комплексної Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Братського району на 2015-2019 роки для доставки військовозобов"язаних Братського району до військових організаційних структур, перевезення призовників на обласну медичну комісію та обласний пункт для відправки до військових частин передбачено кошти в сумі    60,0 тис.грн.

Інші видатки

На виконання районної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2016-2018роки на інформування населення про події соціально-економічного та суспільно-політичного життя України, області, району, діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в проекті  районного бюджету передбачаються видатки в сумі 110,0тис. грн. райдержадміністраці.

По Програмі розвитку мережі трудових архівів для забезпечення збереження документів особового складу ліквідованих установ Братського району  на  2017 -2020 роки на утримання трудового архіву передбачено кошти в сумі 81,0 тис.грн. на зарплату з нарахуваннями/ 55,845 тис.грн. та 19,659 тис.грн./ та поточне утримання установи /теплопостачання- 5,496 тис. грн.

 Розділ ІІІ. Про хід виконання районного бюджету Братського району у 2016 році

1. Доходи

Виконання місцевих бюджетів району в умовах реформованого бюджетного та податкового законодавства 2017 року було спрямовано на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для стабільного розвитку економіки та соціального захисту громадян.

До загального та спеціального фондів районного бюджету Братського району за 2017 рік очікуються надходження податків і зборів у сумі 27900,0 тис.грн., що на 7195,7 тис.грн. більше виконання за минулий рік, в тому числі: до загального фонду очікуються надходження в сумі 25700,0 тис.грн., або 116,0 відсотків річного плану, проти 2016 року очікується ріст надходжень на 7170,4 тис.грн. або 38,7 відсотків; спеціального фонду – 2200,0 тис.грн., що на 25,3 тис.грн., або на 1,2 відсотка більше минулого року.

Виконання планових показників за 2017 рік та зростання надходжень порівняно з минулим роком очікується по основних податках і зборах, а саме:

- податку на доходи фізичних осіб очікується отримати 25500,0 тис.грн., або 116,1 відсоток запланованих річних обсягів (приріст 7178,7 тис.грн., або 39,2 відсотка);

- платі за оренду майнових комплексів та іншого майна, що перебуває в  комунальній власності – очікувані надходження складають 55,0 тис.грн., або 110,0 відсотків річного плану (приріст на 0,970 тис.грн., або 1,8 відсотків);

-   адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень очікується отримати в сумі 180,0 тис.грн., в 2016 року вказані надходження становили 141,047 тис.грн.(приріст на 38,9 тис.грн., або на 27,6 відсотків);

Крім того, складовою фінансового ресурсу місцевих бюджетів району є міжбюджетні трансферти з державного бюджету,  які очікується виконати  в сумі 115620,4 тис.грн., у тому числі: дотації – 13571,8 тис.грн.  (100 відсотків), субвенцій – 102048,6 тис.грн. (100,0 відсотків).

2. В и д а т к и

За оперативними даними виконання  видаткової частини загального та спеціального фондів районного бюджету 2017 року становитиме 153,5 млн.грн.                                                                                                                 

Без урахування міжбюджетних трансфертів – субвенцій та дотацій, які передаються до бюджетів сіл та селища та обласного бюджету, видаткова частина районного бюджету, яка спрямовується на утримання районних бюджетних установ та проведення заходів, становитиме 50,8 млн.грн

До бюджетів сіл та селища району  спрямовано субвенцій  по  загальному фонду  - 9,5 млн.грн., до обласного бюджету спрямовано –1,2 млн.грн.

Учасниками бюджетного процесу протягом року проводилась відповідна робота  щодо забезпечення своєчасної  виплати з районного бюджету заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Розрахунки за енергоносії, з урахуванням підвищення тарифів та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами здійснюються відповідно до споживання.

Відповідно до  кошторисних призначень забезпечено у 2017 році видатки з районного бюджету на придбання продуктів харчування та медикаментів.

По галузі: «Освіта» очікується виконання в сумі –  47,2 млн.грн.; «Охорона здоров’я» –  18,0 млн.грн.;  «Соціальний захист та соціальне забезпечення» –  58,2 млн.грн.; «Культура і мистецтво» - 3,7 млн.грн.; «Фізична культура і спорт» - 0,6 млн.грн.

Очікуване виконання видатків по загального фонду районного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ і одержувачів коштів становитеме  – 43,8 млн.грн., придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,6 млн.грн., придбання продуктів харчування –1,2 млн.грн., оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 5,2 млн.грн., трансферти населенню та іншим рівням бюджету                                   – 56,2 млн.грн.

З метою покращення матеріально-технічної бази бюджетних установ, організацій, закладів районного підпорядкування протягом 2017 року було використано кошти на капітальні видатки в сумі 7,3 млн.грн., у т.ч.: по органах державного управління – 77,0 тис.грн., установах освіти – 4041,8 тис.грн., охорони здоров’я – 3074,9 тис.грн., установах соціального забезпечення – 18,0 тис.грн.,  культури –  52,1 тис.грн.

По районній раді за 2017 рік буде використано 77,0 тис.грн., у тому числі: придбання газового котла – 32,0 тис.грн., модему для комерційного вузла обліку газу – 45,0 тис.грн.

Для покращення матеріально-технічної бази установ освіти районного підпорядкування та проведення капітальних ремонтів буде використано кошти в сумі 4041,8 тис.грн., із них:

404,2тис.грн.- придбання предметів довгострокового користування, а саме: , придбання підручників – 157,2 тис.грн., 2 проекторів – 15,9тис.грн., лазерного принтера -6,0 тис.грн., комп’юторне обладнання - 45,0тис.грн., ел.плита – 19,8 тис.грн., обладнання для шкіл району – 99,2 тис.грн., 58,1тис.грн. – придбання акустичної системи (51,1 тис.грн) та витяжного зонта (7,0 тис.грн) для табору відпочинку «Лісова казка».

3637,6 тис.грн. – капітальними ремонтами охоплено заклади освіти, а саме:   виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт Братського ЗНЗ І ступеня –  3566,9 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на кап.ремонт гімназії селища Братське – 70,7 тис.грн.

З метою оснащення лікувально-профілактичних установ районного  підпорядкування та проведення капітальних ремонтів протягом року буде освоєно бюджетних коштів у сумі 3074,9тис.грн., із них:

 1746,2тис.грн. придбання предметів довгострокового користування, а саме: 1398,490 тис.грн. – придбання апарату  УЗД для ЦРЛ, 160,0 тис.грн. – придбання парового стерилізатора для ЦРЛ,  придбання  іншого обладнання та комп’ютерної техніки для ЦРЛ – 129,9 тис.грн., 57,8 тис.грн. – 8 ноутбуків для сімейних лікарів ЦПМСД.

1328,7 тис.грн. -  проектно-кошторисна  та технічна документація для капітального ремонту поліклініки та капітальний ремонт ПРУ Братської ЦРЛ.

 По фізичній культурі та спорту на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху та вбиральні ДЮСШ  використано коштів  в суі 72,384 тис.грн.

Територіальним центром соціального обслуговування громадян придбано газовий котел на суму 7,350 тис.грн. та  комп’ютер на 10,640 тис. грн.

По бібліотеках від інших джерел власних надходжень придбано літературу на суму 27,270 тис.грн. , ноутбук на суму 6,958 тис.грн.та принтер на суму 2,450 тис.грн. ,  столи на суму 10,0 тис.грн., акустична система на суму 9,292 тис. грн., електричний обігрівач на суму 11,960 тис.грн.,ноутбук на суму 12,0 тис.грн.,літературу на суму 17,040 тис.грн.

Школою естетичного виховання придбано цифрове фортепіано на суму 24,934 тис. грн

Використання субвенції з державного бюджету районному бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, здійснювалось відповідно до переліку об’єктів і заходів, визначених окремими наказами Мінрегіону. Зокрема, за рахунок цих коштів проведені роботи  з капітального ремонту Братської ЗОШ І-ІІІ ступею - 925,0 тис.грн., капітальному ремонту зовнішніх мереж теплопостачання будівель Братської ЦРЛ 220,8 тис.грн, поточний ремонт ПРУ цивільного захисту Братської ЗОШ І-ІІІ ступеню - 147,6 тис.грн.

На виконання заходів районних програм кошти районного бюджету очікується використання коштів  за такими напрямами:

Програма відпочинку та оздоровлення дітей Братського району на  2015-2018 роки/продовжено рішенням райради від 24.12.2014р №7

відпочинок та оздоровлення дітей працівників соціальної сфери села, сфери АПК, талановитих та обдарованих дітей -280тис.грн.

оздоровлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, обдарованих дітей -242,5тис.грн.

Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Братського району

на утримання районного оздоровчого табору "Лісова казка" -  877,1тис.грн.

для  забезпечення паливно-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів  для підвозу дітей сільської місцевості до місць навчання – 1119,3 тис.гривень.

харчування учнів, які не входять до пільгових категорій -532,0тис.грн.

придбання та ремонт технічного та технологічного обладнання для закладів освіти району,проведення капітальних та поточних ремонтів,реконструкції,утеплення стін будівель та заміни дверних та віконних блоків – 783,7тис.грн.

субвенція з районного бюджету Братського району обласному бюджету на погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту даху Іллічівської ЗОШ І-ІІІступеню у селі Іллічівка Братського району -195,4тис.грн.

-    Комплексна програма соціального захисту населення  „Турбота” на період до 2020року:

- надання пільг інвалідам І та ІІгруп загального захворювання (в т.ч. по зору)на оплату твердого палива -7,6тис.грн.

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку -24,1тис.грн.

надання адресної  допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах -87,2тис.грн.

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників -46,0тис.грн.

- утримання  районної Спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу , Спілки учасників АТО, районної організації  ветеранів України та районної  організації Союзу організацій інвалідів -97,984 тис.грн.

надання пільг інвалідам І та ІІгруп загального захворювання (в т.ч. по зору) по сплаті за  житлово-комунальні послуги, електроенергію,скраплений  і природний газ -35,0тис.грн.

надання пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян -7,0тис.грн.

надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян на залізничному транспорті -100,0тис.грн.

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Братському районі на 2015-2018 роки на організацію проведення масових спортивних заходів, участь в обласних змаганнях серед державних службовців -20,0тис.грн., стипендія кращим спортсменам- чемпіонам України-5,0тис.грн.

Районна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2016-2018роки Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади  відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування"  -120,1тис.грн. а саме  82,1тис. грн. райдержадміністрації та районної ради 40,0тис.грн.

               Районна цільова програма  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018роки

на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів системи централізованого оповіщення та поповнення матеріального резерву– 137,1тис.грн.

на оснащення для здійснення аварійно-відновлювальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, рятування та надання допомоги постраждалому і травмованому населенню, в тому числі придбання автошин до АЦ-40(131)137 у кількості 6 штук, повнолицьових масок до апарату на стисненому повітрі, лопат совкових для 10 ДПРЧ ГУ ДСНС -88,4тис.грн.

Комплексна Програма сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Братського району на 2015-2019роки  на доставку військовозобов"язаних Братського району до військових організаційних структур. Перевезення призовників на обласну медичну комісію та обласний пункт для відправки до військових частин – 51,0тис.грн.

Програма розвитку мережі трудових архівів для забезпечення збереження документів особового складу ліквідованих установ Братського району  на  2017 -2020 роки на утримання трудового архіву використано кошти в сумі 66,500 тис.грн. на зарплату з нарахуваннями та поточне утримання установи.

Програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Братському районі  Миколаївської області на 2017-2021 роки на поліпшення матеріально-технічного забезпечення дільничних офіцерів поліції засобами зв"язку і оргтехнікою -20,0тис.грн.

Програма забезпечення виконання Братською райдержадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2017-2018 роки на часткове фінансування видатків на оплату праці працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, придбання канцтоварів, офісної техніки, комп"ютерної техніки та ПММ -1213,5тис.грн.

Програма економічного і соціального розвитку Братського району на 2015-2017роки  на спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського,30, смт. Братське Миколаївської області  -200,0тис.грн., фінансову підтримку з відновлення аеропортної діяльності комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" - 1000,0тис.грн., покращення матеріально-технічної бази- придбання комп"ютерної техніки та комплектуючих для Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ ДФ -25,0тис.грн.

Програма зайнятості населення Братського району на період 2017року на заходи щодо організації та виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру з метою зайнятості безробітних згідно ст.31 Закону України "Про зайнятість населення" -16,1тис.грн.

Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Братського району на 2016-2018роки на співфінансування поточного ремонту автомобільних доріг державного значення -1955,1тис.грн.

Цільова програма територіальної оборони у Братському районі Миколаївської області на 2017-2018роки на ремонт та облаштування меблями запасного пункту управління територіальної оборони -20,0тис.грн.

Програма розвитку культури у Братському районі на 2017-2018 роки на придбання устаткування та обладнання бібліотекам -31,0тис.грн., участь художніх аматорських колективів, окремих виконавців, читачів бібліотек у у Всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, святах, оглядах, творчих звітах -8,8тис.грн.

3. Міжбюджетні трансферти

Відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснено перерахування коштів до бюджетів сіл та селища району   на проведення таких видатків:

                За рахунок субвенції  з районного бюджету бюджетам сіл і селища на утримання дошкільних навчальних закладів перераховано 8,5млн. грн., на утримання клубів-1,0млн.грн.

У 2017 році, відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів  за рахунок субвенцій з держаного бюджету передбачені видатки на:

-  виплату пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 16057,9 тис.грн.;

- виплату пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1409,4 тис.грн.;

- виплат державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 33821,1 тис.грн.;

 - виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 2396,0 тис.грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально - економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження  -1473,4тис.грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення  заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -7038,2тис.грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -279,5тис.грн.

- освітня субвенція-25838,8тис.грн.

- медична субвенція – 13750,6тис.грн.

Субвенції  з  обласного бюджету  районному бюджету

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України районному бюджету на виконання делегованих обласною радою повноважень виділено субвенції за такими напрямами, виконання яких становить у таких обсягах на:

- відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни -  14,8 тис.грн.;

- медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи із кількості громадян, які мають право на безкоштовне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 14,0 тис.грн;

- окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам  І та ІІ групи) – 7,0 тис.грн.;

- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війні  -  70,0 тис.грн.;

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані  - 6,0 тис.грн.;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської  катастрофи – 3,3 тис.грн.;

 - передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією - у сумі 1,1 тис.грн.;

- надання  одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які  брали участь в  антитерористичній операції  на сході України  у сумі 30,0 тис.грн.;

- виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до  програм, затверджених обласною радою на 2017 рік, - 300,0 тис. гривень.  

           

IV.  Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

4.1. Бюджетний кодекс України зі змінами і доповненнями;

4.2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік»; 

4.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020  роки»;

4.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»;

4.5. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 червня 2017 року № 411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки»;

4.6. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 24 травня 2017 року № 415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки».

V. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.

Прийняття проекту рішення «Про районний  бюджет Братського району на 2018 рік» дозволить забезпечити: підвищення соціальних стандартів працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, в частині зростання мінімальної заробітної плати; покращення матеріально-технічної бази бюджетних установ районного підпорядкування, виконання районних програм, вчасне і цільове використання  коштів головними розпорядниками коштів районного бюджету, міжбюджетних трансфертів, переданих з державного та обласного бюджетів  до районного, та переданих з районного бюджету до бюджетів сіл та селища району, фінансування видатків для проведення робіт, по затверджених заходах та  об'єктах.

VI. Розміщення проекту рішення «Про районний бюджет  Братського району на 2017 рік»

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проект рішення «Про районний бюджет Братського району на 2018 рік» розміщено на сайті районної ради  19  грудня 2017 року / bratske.mk.gov.ua/.

 

 

Начальник  фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                  Н.В.Мирненко

  План зведеного бюджету району по доходах за  січень- серпень 2015 року виконано на 110,3 %, при  затвердженому плані 11329,2 тис.грн. надійшло  12494,1  тис.грн. Перевиконання в цілому склало –  1165,0 тис.грн.

Планові показники по доходах виконано всіма сільськими радами більш ніж на 100,0 відсотків.

                По Братській селищній раді виконання становить 110,3 % (+ 169,2  тис.грн.)

Районний бюджет виконано на 93,0 % ( -474,5 тис.грн.) податку на доходи фізичних осіб, в контингенті -790,8   тис.грн. 

Деякими сільськими радами за підсумками січня-серпня було проведено уточнення доходної частини бюджету в сторону збільшення. Так, Братською селищною радою кошти планується направити на відшкодування вартості підручників учням 4,7 класів ; Ганнівською сільською радою на ремонт шкільного автобуса.

По основним податкам і зборам (плата за землю, єдиний податок) планові показники виконано більш, ніж на 100 відсотків.

План зведеного бюджету району по доходах за січень- липень 2015 року виконано на 119,7 %, при затвердженому плані 9539,0 тис.грн. надійшло 11419,1 тис.грн. Перевиконання в цілому склало – 1880,1 тис.грн. Планові показники по доходах виконано всіма сільськими радами більш ніж на 100,0 відсотків. По Братській селищній раді виконання становить 119,4 % (+ 281,4 тис.грн.) Районний бюджет виконано на 103,1 % ( +173,8 тис.грн.) податку на доходи фізичних осіб, в контингенті +290,0 тис.грн. Деякими сільськими радами за підсумками І півріччя було проведено уточнення доходної частини бюджету в сторону збільшення. Так Костуватською сільською радою кошти було направлено на придбання іграшок та господарських товарів для ДНЗ в сумі 16,3 тис.грн., а також надання матеріальної допомоги учасникам АТО в сумі 20,0 тис.грн. та ремонт службового автомобіля ЦПМСД в сумі 27,0 тис.грн.. Ново мар»ївською сільською радою кошти були делеговані для фінансування робіт по заміні вікон в ЗОШ в сумі 51,9 тис.грн.. Миролюбівською сільською ради кошти були направлені на придбання матеріалів для ДНЗ в сумі 19,0 тис.грн., а також для надання матеріальної допомоги сім»ям учасників АТО в сумі 5,0 тис.грн.. Братською селищною радою кошти направлені на пот.ремонт ДНЗ та придбання котла твердого палива в сумі 173,8 тис.грн., поточний ремонт бювету, впорядкування сміттєзвалища та профілювання та ямковий ремонт доріг на території Братської селищної ради та ін. в сумі 261,9 По основним податкам і зборам (плата за землю, єдиний податок) планові показники виконано більш, ніж на 100 відсотків.

План зведеного бюджету району по доходах за січень-травень 2015 року виконано на 108,5 %, при затвердженому плані 5733,5 тис.грн. надійшло 6220,7 тис.грн. Перевиконання в цілому склало – 487,2 тис.грн.

Планові показники по доходах виконано всіма сільськими радами більш ніж на 100,0 відсотків, крім Шевченківської сільської ради по якій виконання становить 85,0 відсотків (- 9,5 тис.грн.).

По Братській селищній раді виконання становить 151,2 % (+ 345,0 тис.грн.)

Районний бюджет виконано на 87,2 % ( - 486,2 тис.грн.), у контингенті 810,4 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. Протягом місяця необхідно провести ретельний аналіз сплати податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування та провести роботу щодо сплати податку в повному обсязі. Низький відсоток стягнення податку спостерігається по Миколаївській (67,0 %), Новокостянтинівській (38,7 %) та Сергіївської сільської ради (60,8%).

По основним податкам і зборам (плата за землю, єдиний податок) планові показники виконано більш, ніж на 100 відсотків.


План зведеного бюджету району по доходах за січень- квітень 2015 року виконано на 113,5 %, при затвердженому плані 4541,5 тис.грн. надійшло 5154,8 тис.грн. Перевиконання в цілому склало – 613,3 тис.грн.

Планові показники по доходах виконано всіма сільськими радами більш ніж на 100,0 відсотків, крім Шевченківської сільської ради (-5,5 тис.грн.).

По Братській селищній раді виконання становить 154,9 % (+ 301,4 тис.грн.)

Районний бюджет виконано на 87,8 % ( - 375,4 тис.грн.), у контингенті 625,7 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. В квітні місяці для недопущення невиконання районного бюджету необхідно посилити роботу щодо мобілізації податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування а також спільно з ОДПІ провести роботу щодо надходження ПДФО в затверджених обсягах .

По основним податкам і зборам (плата за землю, єдиний податок) планові показники виконано більш ніж на 100 відсотків.

 Про підсумки виконання доходної частини місцевих

бюджетів Братського району за

10 місяців 2014 року

 

До зведеного бюджету Братського району протягом січня-жовтня надійшло податків і зборів у сумі 15668,8 тис.грн., у тому числі: до загального фонду 13836,6 тис.грн. або 105,0 відсотків плану, понадпланово – 718,6 тис.грн. (річні планові призначення виконано на 84,5 відсотків при нормі 83,3 відсоткіа; до спеціального фонду – 1832,208 тис.грн. або 104,7 відсотків, понадпланово надійшло 83,0 тис.грн.

Доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів зведеним бюджетом отримано в сумі 10454,8 тис.грн. або 103,3 відсотка до запланованих на січень-жовтень ц.р. місцевими радами обсягів.

Приріст надходжень до зведеного бюджету району порівняно з минулим роком склав  661,7 тис.грн., або 5,0 відсотків.

З планами січня-жовтня по доходах справились всі бюджети місцевого самоврядування району крім Новокостянтинівської сільської ради по якій виконання становить 94,0 відсотка, хоча вкрай напружені плани по Ганнівській, Григорівській, Костуватській та Миколаївській сільських радах. Сільським головам необхідно здійснити ретельний моніторинг всіх платників податків, порівняти надходження податків в поточному році з минулим та максимум прикласти зусиль щодо виконання річних планів

По районному бюджету план звітного періоду виконано на 103,2 %.

Значне перевиконання планів по доходах отримано бюджетами Новоолександрівської (127,0 відсотки) та Улянівської (126,3 відсотка) сільських рад.

У розрахунку до річних призначень виконання планових надходжень 2014 року по зведеному бюджету району склало в середньому по сільських радах 86,9 відсотків, при нормі 83,3 відсотка. Найменший відсоток виконання річних призначень мають Новокостянтинівська (70,7 відсотків), Ганнівська (79,1 відсотків), Григорівська (79,4 відсотків) та Костуватська (79,9 відсотків) сільські ради. Кривопустоська сільська рада вже виконала річні обсяги по доходах на 104,9 відсотків, а також близькі до виконання річних планів Сергіївська, Новоолександрівська та Улянівська сільські ради.

Дані про виконання річного плану по доходох, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (І кошик) свідчать про те, що в середньому по району планові показники виконано на 83,4 %, при тому, що по Новокостянтинівській сільській раді виконання становить 46,4 %, по Миколаївській 58,8 відсотків  та Григорівській 77,9 відсотків .

Середній приріст надходжень по органам місцевого самоврядування проти 2013 року склав 4,6 відсотків (проти 13,4 відсотки у 2013 році). Найбільший по Новоолександрівській - 19,5 %,  Сергіївській – 18,1 % та Кривопустоській – 19,1% сільських радах, найменший – по Улянівській раді – 0,7 %. А от по Миколаївській, Костуватській, Ганнівській, Новомар’ївській та Петропавлівській сільських радах, навпаки, спостерігається спад надходжень від 1,0 до 17,4 відсотка.

Основними джерелами наповнення дохідної частини місцевих бюджетів залишаються податок на доходів фізичних осіб та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб за звітний період до сільських бюджетів надійшло 3480,2 тис.грн. у відрахуваннях, що на 178,3 тис.грн., або на 5,4 відсотка більше аналогічного періоду 2013 року.   Найбільший приріст мають такі сільські ради: Миролюбівська, Кривопустоська та  Іллічівська. Поряд з цим, ряд сільських рад допустили спад надходжень по даному податку від - 22,7 % по Миколаївській сільській раді до -3,3 % по Улянівській сільській раді.

Так, як в нашому районі основною галуззю виробництва є сільське господарство то майже 25 відсотків від загальних надходжень податку на доходи фізичних осіб займають надходження податку на доходи фізичних осіб за здані в оренду земельні паї. Основні суми податку надходять в кінці ІІІ та протягом ІV кварталу. Всього, щороку надходження податку становлять 4508,7 тис.грн. у контингенті (3381,5 тис.грн. у відрахуваннях). За 10 місяців поточного року всього надійшло 2300,0 тис.грн. податку.  Отже,  до кінця року ще має надійти до зведеного бюджету району 1082,0 тис.грн. податку. Найбільші суми податку  ще мають надійти до бюджетів Іллічівської сільської ради – 30,0 тис.грн. Кам»янокостуватської сільської ради – 16,0 тис.грн., Костуватської сільської ради – 49,0 тис.грн., Миколаївської сільської ради – 28,0 тис.грн., Миролюбівської сільської ради – 13,0 тис.грн., Новокостянтинівської - 130,0 тис.грн., Петропавлівської – 13,0 тис.грн. та  Сергіївської  сільської ради – 15,0 тис.грн.

Надходження по платі за землю, які займають 87,0 відсотків кошика власних доходів за 10 місяців поточного року становлять 2937,1 тис.грн., що на  306,3 тис.грн., або на 11,6 відсотків більше планових показників. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року склав 4,8 відсотків. Не досягнуто рівня минулого року по 6 сільських бюджетах, а саме Ганнівській сільській раді на 21,6 відсотків, Миколаївській сільській раді на 16,7 відсотків, Миролюбівській сільраді на 17,9 відсотків, Костуватській сільській раді на 10,3 відсотка, Петропавлівській сільській раді на 9,8 відсотків та Ново мар»ївській на 4,3 відсотка. (Діаграма 5).      

На сьогоднішній день також залишається актуальним питання збору плати за землю з фізичних осіб.  Аналізуючи надходження земельного податку в цьому році порівняно з минулим встановлено, що деякі сільські ради мають  значний спад надходжень. Так менше рівня минулого року мобілізовано земельного податку по Братській селищній раді майже на 12,0 тис.грн., Ганнівській сільській раді на 15,2 тис.грн., Григорівській сільській раді на 10,6 тис.грн., Миколаївській сільській раді на 6,4 тис.грн. та Миролюбівській сільській раді на  16,5 тис.грн.

Стосовно використання коштів субвенції з державного бюджету на фінансування заходів щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, то у поточному році основні платежі мають бути проведені по  таких об»єктах, як капітальний ремонт будівлі гімназії та капітальний ремонт Братської ЦРЛ. Відділом освіти неосвоєно залишок субвенції в сумі 173,772 тис.грн. кредиторська заборгованість станом на 01.11.2014 року становить 32,9 тис.грн.  По капітальному ремонту ЦРЛ також із передбачених 536,9 тис.грн. освоєно лише 18,856 тис.грн.  

Стан виконання місцевих бюджетів району за січень-квітень 2014 року

План зведеного бюджету району по доходах виконано на 116,4 %, при плані 4333,7 тис.грн. надійшло 5043,7 тис.грн. Перевиконання в цілому склало – 710,0 тис.грн. Власні доходи виконано на 133,2 % (при плані – 836,2 тис.грн. надійшло – 1114,2 тис.грн.), закріплені доходи виконано на 112,4 % ( при плані – 3497,5 тис.грн.  надійшло – 3929,5 тис.грн.).

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податків та зборів до місцевого бюджету збільшилися на 513,4 тис.грн. або на 11,3 відсотки.

З метою забезпечення у 2014 році надходжень до бюджетів усіх рівнів податків і зборів не менше рівня минулого року, а також з метою виконання прогнозних показників по надходженню до бюджету податку з доходів фізичних осіб, як основного бюджетоутворюючого  показника,  в районі активізована робота постійної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків. На засідання комісії запрошуються юридичні особи-боржники, кожному з них доводиться завдання по погашенню заборгованості, в районі практикується проведення виїзних засідань робочої групи в сільських радах, що дає позитивні результати по збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Протягом січня-квітня 2014 року проведено 4 засідання комісії з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету. Заслухано звіти 12 керівників з числа підприємств-боржників, доведено завдання по сплаті податків до бюджету на суму 53,2 тис.грн., які фактично мобілізовано.

У звітному періоді надійшло до місцевих бюджетів податку з доходів  фізичних осіб 3921,9 тис.грн., при плані надходжень – 3493,0 тис.грн. і минулорічних надходженнях – 3568,4 тис.грн., план виконано на 112,2 %, приріст у порівнянні з 2013 роком складає 10,0 %.

Питома вага податку з доходів фізичних осіб у загальних надходженнях податків і зборів до місцевих бюджетів склала у звітному періоді 78,0 відсотків і таким чином, цей податок є основним бюджетоутворюючим показником при формуванні та виконанні доходної частини місцевих бюджетів.

Плата за землю займає друге місце по обсягах надходжень до загального фонду місцевих бюджетів, її питома вага становить 18,4 відсотки у загальній сумі надходжень. Надходження плати за землю за звітний період поточного року складають 929,6 тис.грн., при плані надходжень – 713,5 тис.грн. і минулорічних надходженнях – 775,6 тис.грн., виконання склало 130,3 відсотки до планових показників та приріст на 19,9 % до минулорічних надходжень.

Планові показники по надходженням податків і зборів у звітному періоді виконані всіма сільськими радами більш ніж на 100 відсотків.

По райбюджету план звітного періоду поточного року  виконано на 109,1 %.

Вагомим резервом в наповненні бюджетів району залишається робота по зменшенню податкового боргу по податках та обов’язкових платежах. Станом на 01.05.2014 року податковий борг склав 361,6 тис.грн., в тому числі до державного бюджету 204,9 тис.грн.  Податковий борг по підприємствам-банкрутам розподілився наступним чином: по АТВТ «Гілея» - 8,1 тис.грн., ТОВ «Елеватор Прометей» - 60,7 тис.грн. За даними податкової, рахується заборгованість по платі за землю з юридичних осіб – 8,3 тис.грн., орендній платі з юридичних осіб – 67,9 тис.грн., по платі за землю з фіз..осіб – 76,8 тис.грн., єдиному податку – 2,9 тис.грн.

Видатки місцевих бюджетів району за 4міс. 2014р. при затверджених з урахуванням внесених змін місцевими радами обсягах, у сумі 37675,1 тис.грн., виконано в сумі 29612,9 тис.грн. у тому числі по загальному фонду  виконання  склало 29125,4 тис.грн., або на 44 відсотки, по спеціальному фонду – 487,5 тис.грн. або 7,8 відсотки до планових  призначень  на рік.

По призначеннях 4 міс. 2014р. виконання по загальному фонду склало – 94 %, з них по органам місцевого самоврядування – 87 %, освіті – 97 %, охороні здоров¢я – 99 %, соціальному захисту – 91 %, ЖКГ – 73 %, культурі – 92 %, фізичній культурі – 97 %, видатках не віднесених до основних груп - 99%.

 

Стан виконання місцевих бюджетів району за І квартал 2014 року 

План зведеного бюджету району по доходах виконано на 120,0 %, при плані 3154,0 тис.грн. надійшло 3784,4 тис.грн. Перевиконання в цілому склало – 630,4 тис.грн. Власні доходи виконано на 164,4 % (при плані – 533,8 тис.грн. надійшло – 877,8 тис.грн.), закріплені доходи виконано на 110,9 % (при плані – 2620,2 тис.грн.  надійшло – 2906,6 тис.грн.).

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податків та зборів до місцевого бюджету збільшилися на 435,1 тис.грн. або на 13,0 відсотків.

З  метою забезпечення у 2014 році надходжень до бюджетів усіх рівнів податків і зборів не менше рівня минулого року, а також з метою виконання прогнозних показників по надходженню до бюджету податку з доходів фізичних осіб, як основного бюджетоутворюючого  показника,  в районі активізована робота постійної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків. На засідання комісії запрошуються юридичні особи-боржники, кожному з них доводиться завдання по погашенню заборгованості, в районі практикується проведення виїзних засідань робочої групи в сільських радах, що дає позитивні результати по збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Протягом І кварталу 2014 року проведено 3 засідання комісії з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету. Заслухано звіти 9 керівників з числа підприємств-боржників, доведено завдання по сплаті податків до бюджету на суму 39,0 тис.грн., які фактично мобілізовано.

У звітному періоді надійшло до місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб 2900,8 тис.грн., при плані надходжень – 2617,8 тис.грн. і минулорічних надходженнях – 2613,5 тис.грн., план виконано на 110,8 %, приріст у порівнянні з 2013 роком складає 11,0 %.

Питома вага податку з доходів фізичних осіб у загальних надходженнях податків і зборів до місцевих бюджетів склала у звітному періоді 77,0 відсотків і таким чином, цей податок є основним бюджетоутворюючим показником при формуванні та виконанні доходної частини місцевих бюджетів.

Плата за землю займає друге місце по обсягах надходжень до загального фонду місцевих бюджетів, її питома вага становить 19,2 відсотки у загальній сумі надходжень. Надходження плати за землю за звітний період поточного року складають 725,3 тис.грн., при плані надходжень – 446,6 тис.грн. і минулорічних надходженнях – 585,210 тис.грн., виконання склало 162,4 відсотки до планових показників та приріст на 24,0 % до минулорічних надходжень.

Планові показники по надходженням податків і зборів у звітному періоді виконані всіма сільськими радами більш ніж на 100 відсотків.

По райбюджету план звітного періоду поточного року  виконано на 107,4 %.

Вагомим резервом в наповненні бюджетів району залишається робота по зменшенню податкового боргу по податках та обов’язкових платежах. Станом на 01.04.2014 року податковий борг склав 387,2 тис.грн., в тому числі до державного бюджету 137,0 тис.грн.  Податковий борг по підприємствам-банкрутам розподілився наступним чином: по АТВТ «Гілея» - 8,1 тис.грн., ТОВ «Елеватор Прометей» - 60,7 тис.грн. За даними податкової, рахується заборгованість по податку на доходи фізичних осіб – 4,9 тис.грн., по платі за землю з фіз..осіб  – 105,0 тис.грн. , орендної плати за землю – 62,7 тис.грн.

Видатки місцевих бюджетів району за 3 міс. 2014р. при затверджених з урахуванням внесених змін місцевими радами обсягах, у сумі 100783,9 тис.грн., виконано в сумі 22061,2 тис.грн. у тому числі по загальному фонду  виконання  склало 21750,1 тис.грн., або на 22,8 відсотків, по спеціальному фонду – 311,1 тис.грн. або 5,6 відсотки до планових  призначень  на рік.

По призначеннях 3 міс. 2014р. виконання по загальному фонду склало 94 %, з них по органам місцевого самоврядування – 83 %, освіті – 95 %, охороні здоров¢я – 95 %, соціальному захисту – 93 %, ЖКГ – 74 %, культурі – 87 %, фізичній культурі – 96 %, видатках не віднесених до основних груп - 99%.

 

  Про підсумки виконання місцевих бюджетів Братського району за 1 півріччя 2019 року
Формат: RTF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:13
145Kb Скачать скачать
  Про підсумки виконання місцевих бюджетів Братського району за 2018 рік
Формат: RTF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:13
110Kb Скачать скачать
  Про підсумки виконання місцевих бюджетів Братського району за 2017 рік
Формат: RTF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:13
109Kb Скачать скачать
  Про підсумки виконання місцевих бюджетів Братського району за 1 півріччя 2015 року
Формат: RTF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:13
142Kb Скачать скачать