Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Плани заходів та їх виконання

 ЗВІТ

про  стан виконання заходів з запобігання корупції Братської районної державної адміністрації за 2019 рік 

 

Робота в напрямку по запобіганню корупції в Братській райдержадміністрації та з метою дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в 2019 році проводилася відповідно до плану заходів  Братської районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2019 рік (далі-План заходів), що затверджений розпорядженням  голови райдержадміністрації від 02.01.2019 № 1-р «Про план заходів районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2019 рік». 

Метою даного розпорядження є забезпечення реалізації державної антикорупційної політики щодо створення ефективної системи запобігання корупції, недопущення корупційних проявів в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, селищній, сільських радах району. Даний План заходів передбачає впровадження заходів щодо подальшого удосконалення системи управління та контролю за діяльністю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Для забезпечення виконання Плану заходів було передбачено ряд заходів, спрямованих на розв’язання проблем з корупцією, які заплановано реалізувати протягом 2019 року, визначено конкретні терміни виконання та відповідальних виконавців.

Даним розпорядженням (п.1) передбачено переглянути наявність розпорядчих документів щодо визначення відповідальних осіб з питань запобігання корупції із загальної чисельності працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також селищної, сільських рад, підприємств, установ, організацій, враховуючи, що вищевказане передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції». На відповідальних осіб покладається ряд повноважень, одним з яких  є перевірки своєчасності подання всіх видів декларацій та інформування з даного приводу Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК, Національне агентство).

 

Вцілому, вжиті заходи щодо запобігання корупції в районній державній адміністраціях та стан протидії корупції в районі в 2019 році доцільно викласти за наступними напрямками діяльності:

Забезпечення прозорості та відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади.

Прозорість влади є одним з ефективних елементів боротьби з корупцією. Так, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Всі категорії та рубрики офіційного сайту районної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з будь-якою інформацією про діяльність районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів райдержадміністрацій, інших установ та організацій.

Крім того, на сайті районної державної адміністрації створено розділ «Запобігання проявам корупції» та забезпечується  його наповнення відповідною інформацією. Так,  в даній рубриці опубліковані нормативні документи з питань запобігання корупції, електронного декларування, запобігання конфлікту інтересів тощо. Щорічно публікується план заходів щодо запобігання корупції Братської райдержадміністрації та щопівріччя інформація про виконання заходів антикорупційного законодавства. Опубліковано розпорядження  голови райдержадміністрації від 02.01.2019 № 1-р «Про план заходів районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2019 рік».  Також, в даній рубриці розміщено інформацію про особу відповідальну по роботі з корупцією, номер контактного телефону та надано можливість направити електронне звернення що стосується питань корупції (як і будь-яких інших питань). 

В даній рубриці створено нову вкладку «Новини», де публікуються новини про створення Верховного суду та Вищого Антикорупційного суду, хід прийому документів на конкурси до вищевказаних судів та про хід проведення конкурсів, опубліковано інформацію про формування громадської ради міжнародних експертів - допоміжного органу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який бере участь в оцінці доброчесності кандидатів до Антикорупційного суду та ініціює припинення участі в конкурсі недоброчесних кандидатів, та про перспективи роботи даних судів тощо.

 

Забезпечення системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

Не менше двох разів на рік Братською райдержадміністрацією проводяться  міжвідомчі наради з правоохоронними органами (із залученням селищного та сільських голів). В І півріччі 2019 року на міжвідомчій нараді  22.02.2019  розглянуто найбільш актуальні питання правоохоронної діяльності, в т.ч. пов’язані        з проявами корупційних дій (розглянуто питання «Своєчасність подання електронних декларацій. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю»). В ІІ півріччі 2019 року міжвідомчу нараду проведено 12 липня 2019 року, на якій також розглянуто ряд  питань правоохоронної діяльності.

Питання про стан дотримання антикорупційного законодавства розглянуто в 2019 році на колегіях  райдержадміністрації (01.02.2019 та 26.07.2019).

Для забезпечення зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в районі, головою райдержадміністрації щомісячно проводилися «гарячі» телефонні лінії та працював телефон довіри, в  ході проведення яких, та на телефон довіри, звернень від громадян по фактам проявів корупції не надходило. Так, протягом звітного періоду головою, першим заступником, заступником голови  Братської райдержадміністрації проведено 36 «гарячих ліній», з яких чотири -  стосовно порушення антикорупційного законодавства (26.02.2019, 28.05.2019, 27.08.2019, 26.11.2019). На «гарячу лінію» звернень  щодо корупції в 2019 році не надходило. Протягом 2019 року від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування та громадян не надходило повідомлень щодо можливих корупційних порушень з боку посадових осіб Братської райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

В 2019 року проведено антикорупційні експертизи всіх проектів прийнятих розпоряджень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату.

 

Заходи щодо усунення корупційних ризиків при здійсненні управління персоналом

Під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад здійснюється контроль щодо унеможливлення впливу на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких  осіб чи надання переваг конкретним кандидатам на зайняття вакантних  посад.

Також, Братською райдержадміністрацією та її структурними підрозділами забезпечується виконання вимог щодо спеціальних перевірок та перевірок відомостей фінансового характеру державних службовців та осіб, які претендують на зайняття таких посад відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про державну службу»), (далі-спеціальні перевірки).

Однак, в 2019 році конкурси на заміщення вакантних посад та спеціальні перевірки в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації  не проводилися.

При необхідності, проводяться перевірки посадових і службових осіб районної державної адміністрації відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади». Протягом 2019 року такі перевірки не проводилися, особи на роботу не приймалися.

Братською райдержадміністрацією в 2019 року проведено відповідну роботу щодо своєчасного подання електронних декларацій працівниками апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів. Відповідно, до 1 квітня 2019 року 76 працівниками райдержадміністрації своєчасно подано щорічні декларації, в т.ч. особами, що звільнилися протягом 2018 року. Проведено перевірку своєчасності подання декларацій, складено акт.

Протягом 2019 року в апараті та структурних підрозділах працівники-державні службовці на роботу не приймалися.

Також, здійснювався контроль за своєчасним поданням декларацій в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації звільнених осіб, складено акти перевірок. Звільнено 3 особи в апараті райдержадміністрації та 4 особи в  структурних підрозділах райдержадміністрації (у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації - 2 осіб, у фінансовому управлінні райдержадміністрації-1 особа, у  секторі з питань надзвичайних ситуацій відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації-1 особа).  Всіма звільненими особами своєчасно подано декларації при звільненні.

Повідомлення щодо несвоєчасного подання деклараціїй до  НАЗК не направлялися, так як фактів несвоєчасного подання декларацій не було. 

Протягом 2019 року працівниками сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації надавалися роз’яснення щодо складання декларацій та щодо направлення повідомлень про суттєві зміни у майновому стані державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

Сектором  взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації направлено три запити до НАЗК щодо складання декларацій та отримано відповіді.

Завідувачем сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Братської райдержадміністрації 04.10.2019 взято участь у тематичному короткостроковому семінарі в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації  Миколаївської облдержадміністрації за темою: «Запобігання і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби. Закон України «Про запобігання корупції».

 

Здійснювалися заходи щодо виконання Указу Президента України від 23.04.2013  № 229, в частині здійснення заходів щодо мінімізації можливості виникнення  конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення.

Крім цього, з метою забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі райдержадміністрацією особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців з питання запобігання корупції.

Також, забезпечується в райдержадміністрації проведення правових навчань, на яких працівники райдержадміністрації, структурних підрозділів мають змогу ознайомитися з новоприйнятими та актуальними нормативними документами різного характеру, в т.ч. питання щодо запобігання корупції. Так, 18.01.2019 працівникам апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів, інших окремих організацій та установ, на правовому навчанні роз’яснено основні положення щодо роботи електронної системи, порядку роботи з ключами до електронного кабінету, повноти та правильності складання електронних декларацій, термінів подання декларацій та відповідальності за несвоєчасне подання декларацій тощо.

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зазначити, що питання стосовно профілактики та попередження корупційних проявів з боку державних службовців, послідовної кадрової політики, викорінення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних дій, знаходяться на постійному контролі районної державної адміністрації.

Випадків притягнення працівників Братської райдержадміністрації до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення в 2019 році не було.

 

Завідувач  сектору  взаємодії    з

правоохоронними органами, оборонної та

мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації                           Наталя  ЧОРНОРОТ

  Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2020 № 01-р «Про план заходів Братської районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2020 рік»
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:14
144Kb Скачать скачать
  Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2019 № 1-р «Про план заходів Братської районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2019 рік»
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:23:55
127Kb Скачать скачать

                                          Звіт про  дотримання в Братській райдержадміністрації у 2018 році  антикорупційного законодавства

 

Робота в напрямку по запобіганню корупції в Братській райдержадміністрації в  2018 році проводилася відповідно до плану роботи щодо вжиття заходів по виявленню та запобіганню корупції у Братській райдержадміністрації на 2018 рік.

Окрім  цього, Братською райдержадміністрацією, з метою дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», видано розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2018 № 1-р «Про план заходів районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік». 

Метою даного розпорядження є забезпечення реалізації державної антикорупційної політики щодо створення ефективної системи запобігання корупції, недопущення корупційних проявів в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, селищній, сільських радах району.

Для забезпечення виконання Плану заходів передбачено ряд заходів, спрямованих на розв’язання проблем з корупцією, які заплановано реалізувати протягом 2018 року, визначено конкретні терміни виконання та відповідальних виконавців.

Даним розпорядженням (п.1) передбачено переглянути наявність розпорядчих документів щодо визначення відповідальних осіб з питань запобігання корупції із загальної чисельності працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також селищної, сільських рад, підприємств, установ, організацій, враховуючи, що вищевказане передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції». Також, дане питання перевіряється Національним агентством з питання запобігання корупції (далі-НАЗК). На відповідальних осіб покладається ряд повноважень, одним з яких  є перевірки своєчасності подання всіх видів декларацій та інформування з даного приводу НАЗК.

 

Вцілому, вжиті заходи щодо запобігання корупції в районній державній адміністраціях та стан протидії корупції в районі в 2018 році доцільно викласти за наступними напрямками діяльності:

Забезпечення прозорості та відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади.

Прозорість влади є одним з ефективних елементів боротьби з корупцією. Так, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Всі категорії та рубрики офіційного сайту районної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з будь-якою інформацією про діяльність районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів райдержадміністрацій, інших установ та організацій.

Крім того, на сайті районної державної адміністрації створено розділ «Запобігання проявам корупції» та забезпечується  його наповнення відповідною інформацією. Так,  в даній рубриці опубліковані нормативні документи з питань запобігання корупції, електронного декларування, запобігання конфлікту інтересів тощо. Щорічно публікується план заходів щодо запобігання корупції Братської райдержадміністрації та щопівріччя інформація про виконання заходів антикорупційного законодавства.

Опубліковано розпорядження  голови райдержадміністрації від 02.01.2018 № 1-р «Про план заходів районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік». 

В даній рубриці створено нову вкладку «Новини», де публікуються новини про створення Верховного суду та Вищого Антикорупційного суду, хід прийому документів на конкурси до вищевказаних судів та про хід проведення конкурсів, опубліковано інформацію про формування громадської ради міжнародних експертів - допоміжного органу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який бере участь в оцінці доброчесності кандидатів до Антикорупційного суду та ініціює припинення участі в конкурсі недоброчесних кандидатів, та про перспективи роботи даних судів тощо.

 

Забезпечення системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

Не менше двох разів на рік Братською райдержадміністрацією проводяться  міжвідомчі наради з правоохоронними органами. В І півріччі 2018 року на міжвідомчій нараді  06.03.2018  розглянуто найбільш актуальні питання правоохоронної діяльності, в т.ч. пов’язані з проявами корупційних дій. Питання про стан дотримання антикорупційного законодавства розглянуто в І півріччі 2018 року на колегії райдержадміністрації (24.01.2018).

В ІІ півріччі 2018 року міжвідомчу нараду проведено 25 липня 2018 року, на якій розглянуто ряд  питань правоохоронної діяльності.

Для забезпечення  зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в районі, головою райдержадміністрації щомісячно проводилися «гарячі» телефонні лінії та працював телефон довіри, в  ході проведення яких, та на телефон довіри звернень від громадян по фактам проявів корупції не надходило. Протягом звітного періоду головою, першим заступником, заступниками голови  Братської райдержадміністрації  проведено  36  «гарячих ліній», з яких чотири стосовно порушення антикорупційного законодавства (26.02.2018, 29.05.2018, 27.08.2018 та 26.11.2018). На «гарячу лінію» звернень  щодо корупції в 2018 році не надходило.

В 2019 року проводилися антикорупційні експертизи проектів прийнятих розпоряджень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату.

 

Заходи щодо усунення корупційних ризиків при здійсненні управління персоналом

Під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад здійснюється контроль щодо унеможливлення впливу на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких  осіб чи надання переваг конкретим кандидатам на зайняття вакантних  посад.

Братською райдержадміністрацією та її структурними підрозділами забезпечується виконання вимог щодо спеціальних перевірок та перевірок відомостей фінансового характеру державних службовців та осіб, які претендують на зайняття таких посад відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про державну службу». В 2018 році проведено одну таку перевірку.

Проводяться перевірки посадових і службових осіб районної державної адміністрації відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади». Протягом  2018 року пройшли перевірку п’ятеро осіб: 2 переможця конкурсу на зайняття вакантних посад  в Братській райдержадміністрації та  3 особи пройшли таку перевірку  в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

Братською райдержадміністрацією в 2018 році проведено відповідну роботу щодо своєчасного подання електронних декларацій працівниками апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів. Відповідно, в 2018 році 75 працівниками райдержадміністрації своєчасно подано щорічні декларації, в т.ч. особами, що звільнилися протягом 2017 року.

Так, здійснювався контроль за своєчасним поданням декларацій в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, прийнятих на посаду та звільнених осіб. Протягом 2018 року в апараті та структурних підрозділах було прийнято 5 працівників в  структурних підрозділах райдержадміністрації (начальник відділу освіти, молоді та спорту, головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації, головний спеціаліст з призначення соціальних допомог, головний спеціаліст з питань праці та зайнятості населення, головний спеціаліст  по нагляду за додержанням вимоги законодавства під час призначення (перерахунку) пенсій органом Пенсійного фонду в Братському районі управління соціального захисту),  звільнилося 4 працівника (начальник відділу освіти, молоді та спорту, головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації, головний спеціаліст архівного сектору райдержадміністрації та головний спеціаліст з призначення соціальних допомог управління соціального захисту населення). При прийнятті (звільненні) здійснювався контроль за поданням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний період. По одній звільненій особи райдержадміністрацією направлено повідомлення щодо несвоєчасного подання декларації у визначені строки до  НАЗК. 

Протягом року також направлялися повідомлення про суттєві зміни у майновому стані державних службовців, у випадках, що передбачені законодавством.

 

Здійснювалися заходи щодо виконання Указу Президента України від 23.04.2013  № 229, в частині здійснення заходів щодо мінімізації можливості виникнення  конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення.

Крім цього, з метою забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі райдерж адміністрацією особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців з питання запобігання корупції.

Так, 07.06.2018 на базі Братської райдержадміністрації, Миколаївським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено тематичний короткотерміновий семінар «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» за участю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, селищної сільських рад, депутатів, в якому взяли участь 153 особи. 

Також, забезпечується в райдержадміністрації проведення правових навчань, на яких працівники райдержадміністрації, структурних підрозділів мають змогу ознайомитися з новоприйнятими та актуальними нормативними документами різного характеру, в т.ч. питання щодо запобігання корупції. Так, 06.03.2018 працівникам апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів, інших окремих організацій та установ, на правовому навчанні роз’яснено основні положення щодо повноти та правильності складання електронних декларацій, термінів подання декларацій та відповідальності за несвоєчасне подання декларацій тощо.

 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зазначити, що питання стосовно профілактики та попередження корупційних проявів з боку державних службовців, послідовної кадрової політики, викорінення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних дій, знаходяться на постійному контролі районної державної адміністрації.

 

Також, слід нагадати, що з 01 січня розпочався черговий етап електронного декларування, який закінчиться  31 березня 2019 року.

З метою забезпечення умов для виконання суб’єктами декларування своїх обов’язків, запобігання створення непередбачуваних ситуацій наприкінці терміну декларування та недопущення перенавантажень системи необхідно провести відповідну роз’яснювальну роботу з працівниками  та забезпечити плановість подання декларацій.

Слід звернути увагу, що безпосередньому поданню декларації може передувати виникнення питань у зв’язку із завершенням терміну дії ЕЦП (Електронний цифровий підпис) або КЕП (кваліфікований електронний підпис) або його втратою, зміною електронної пошти, а також питань щодо вимог до відображення тої чи іншої інформації у декларації, вирішення яких потребуватиме додаткового часу. Тому необхідно перевірити, що без перешкод можна зайти до Реєстру та є вся необхідна інформація для заповнення декларації. 

Також, при отриманні  кваліфікованого електронного підпису з 07.11.2018 набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», а Закон України «Про електронний цифровий підпис» втратив чинність. Це необхідно врахувати при отриманні  кваліфікованого електронного підпису.

Електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності Закону України «Про електронний цифровий підпис»  можна використовувати до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом. Таким чином, наприклад, ключ ЕЦП, виданий 06.11.2018, буде діяти до 05.11.2020.

Також, слід нагадати, що при складенні декларацій слід звернути увагу на Розяснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 року, до якого внесено зміни 11 разів, 3 з них в грудні 2018 року. А також провести роботу щодо своєчасної подачі декларацій, особами, які були звільнені в 2017 році (такі працівники, насамперед, є в архівному секторі райдержадміністрації, управлінні соціального захисту населення та відділі освіти, молоді та спорту).

 

Завідувач  сектору  взаємодії    з

правоохоронними органами, оборонної та

мобілізаційної роботи апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                                     Н. ЧОРНОРОТ

Про стан дотримання в районі у  І півріччі 2018 року  антикорупційного законодавства

 

Робота в напрямку по запобіганню корупції в Братській райдержадміністрації в І півріччі 2018 року проводилася відповідно до плану роботи щодо вжиття заходів по виявленню та запобіганню корупції у Братській райдержадміністрації на 2018 рік.

Окрім  цього, Братською райдержадміністрацією з метою дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» видано розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2018 №1-р «Про план заходів районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік». 

Метою даного розпорядження є забезпечення реалізації державної антикорупційної політики щодо створення ефективної системи запобігання корупції, недопущення корупційних проявів в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, селищній, сільських радах району.

Для забезпечення виконання Плану заходів передбачено ряд заходів, спрямованих на розв’язання проблем з корупцією, які заплановано реалізувати протягом 2018 року, визначено конкретні терміни виконання та відповідальних виконавців.

Даним розпорядженням (п.1) передбачено переглянути наявність розпорядчих документів щодо визначення відповідальних осіб з питань запобігання корупції із загальної чисельності працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також селищної, сільських рад, підприємств, установ, організацій, враховуючи, що вищевказане передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції». Також, дане питання перевіряється Національним агентством з питання запобігання корупції (далі-НАЗК). На відповідальних осіб покладається ряд повноважень, одним з яких є перевірки своєчасності подання всіх видів декларацій та інформування з даного приводу НАЗК.

Згідно отриманих інформацій, що були надані до Братської райдержадміністрації, визначена відповідальна особа в Управлінні соціального захисту населення, відділі освіти, молоді та спорту Братської райдержадміністрації, фінансовому управлінні райдержадміністрації;  із сільських рад,  визначені посадові особи, відповідальні за питання запобігання та виявлення корупції в Іванівській, Кам’яно-Костуватській, Петропавлівській сільських радах.

В окремих сільських радах (Новоолександрівська, Костуватська, Петропавлівська сільські ради), на виконання розпорядження райдержадміністрації, розроблено  свої плани заходів з питань запобігання корупції.

Інші сільські ради та структурні підрозділи райдержадміністрації або не надали інформацію взагалі, або інформація не містить конкретних даних.

 

Вцілому, вжиті заходи щодо запобігання корупції в районній державній адміністраціях та стан протидії корупції в районі в І півріччі 2018 року доцільно викласти за наступними напрямками діяльності:

 

Забезпечення прозорості та відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади.

 

Прозорість влади є одним з ефективних елементів боротьби з корупцією. Так, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Всі категорії та рубрики офіційного сайту районної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з будь-якою інформацією про діяльність районної державної адміністрації.

Крім того, на сайті районної державної адміністрації створено розділ «Запобігання проявам корупції» та забезпечується  його наповнення відповідною інформацією.

 

Забезпечення системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

 

Не менше двох разів на рік Братською райдержадміністрацією проводяться міжвідомчі наради з правоохоронними органами. В І півріччі 2018 року на міжвідомчій нараді 06.03.2018 розглянуто найбільш актуальні питання правоохоронної діяльності, в т.ч. пов’язані з проявами корупційних дій. Питання про стан дотримання антикорупційного законодавства розглянуто в І півріччі 2018 року на колегії райдержадміністрації (24.01.2018).

Для забезпечення зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в районі, головою райдержадміністрації щомісячно проводилися «гарячі» телефонні лінії та працював телефон довіри, в  ході проведення яких, та на телефон довіри звернень від громадян по фактам проявів корупції не надходило. Протягом звітного періоду головою, першим заступником, заступниками голови  Братської райдержадміністрації проведено 18 «гарячих ліній», з яких дві стосовно порушення антикорупційного законодавства (26.02.2018 та 29.05.2018). На «гарячу лінію» звернень  щодо корупції в  І півріччі 2018 року не надходили.

В  І півріччі 2018 року  проводилися  антикорупційні експертизи проектів прийнятих розпоряджень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату.

 

Заходи щодо усунення корупційних ризиків при здійсненні управління персоналом

 

Під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад здійснюється контроль щодо унеможливлення впливу на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких  осіб чи надання переваг конкретим кандидатам на зайняття вакантних  посад.

Братською райдержадміністрацією та її структурними підрозділами забезпечується виконання вимог щодо спеціальних перевірок та перевірок відомостей фінансового характеру державних службовців та осіб, які претендують на зайняття таких посад відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про державну службу». В І півріччі 2018 року проведено одну таку перевірку.

Проводяться перевірки посадових і службових осіб районної державної адміністрації відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади». Протягом І півріччя 2018 року пройшли перевірку дві особи: 2 переможця конкурсу на зайняття вакантних посад  в Братській райдержадміністрації та одна особа проходить таку перевірку  в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

Братською райдержадміністрацією в 2018 році проведено відповідну роботу щодо своєчасного подання електронних декларацій працівниками апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів. Відповідно, в 2018 році 75 працівниками райдержадміністрації своєчасно подано щорічні декларації, в т.ч. особами, що звільнилися протягом 2017 року.

Також, здійснюється контроль за своєчасним поданням декларацій в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації прийнятих на посаду та звільнених осіб. Протягом І півріччя 2018 року в апараті та структурних підрозділах було прийнято 2 працівника в структурних підрозділах райдержадміністрації (начальник відділу освіти, молоді та спорту Братської райдержадміністрації та головний спеціаліст служби у справах дітей Братської райдержадміністрації),  звільнилося 2 працівника (начальник відділу освіти, молоді та спорту Братської райдержадміністрації, та головний спеціаліст служби у справах дітей Братської райдержадміністрації). При прийнятті (звільненні) здійснювався контроль за поданням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний період. По одній звільненій особи направлено повідомлення щодо несвоєчасного подання декларації у визначені строки до Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Здійснювалися заходи щодо виконання Указу Президента України від 23.04.2013 №229 в частині здійснення заходів щодо мінімізації можливості виникнення  конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення.

Крім цього, з метою забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі районною державною адміністрацією особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців області з питання запобігання корупції.

 

Так, 07.06.2018 на базі Братської районної державної адміністрації Миколаївським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено тематичний короткотерміновий семінар «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» за участю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, селищної сільських рад, депутатів, в якому взяли участь 153 особи. 

Також, забезпечується в райдержадміністрації проведення правових навчань, на яких працівники райдержадміністрації, структурних підрозділів мають змогу ознайомитися з новоприйнятими та актуальними нормативними документами різного характеру, в т.ч. питання щодо запобігання корупції. Так, 06.03.2018 працівникам апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів, інших окремих організацій та установ, на правовому навчанні роз’яснено основні положення щодо повноти та правильності складання електронних декларацій, термінів подання декларацій та відповідальності за несвоєчасне подання декларацій тощо.

 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зазначити, що питання стосовно профілактики та попередження корупційних проявів з боку державних службовців, послідовної кадрової політики, викорінення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних дій, знаходяться на постійному контролі районної державної адміністрації.

 

Завідувач  сектору  взаємодії    з

правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної роботи

апарату  райдержадміністрації                                                                                    Н.ЧОРНОРОТ

12 серпня 2018 року 

Про стан дотримання в районі у 2017 році вимог антикорупційного законодавства 

 ПЛАН заходів щодо запобігання та протидії корупції у Братській районній державній адміністрації на 2017 рік (Антикорупційна програма)

 Про стан дотримання в районі у  І півріччі 2017 році  вимог антикорупційного законодавства

 

Робота в напрямку по запобіганню корупції в Братській райдержадміністрації в 2017 році проводиться відповідно до плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Братській районній державній адміністрації на 2017 рік. В структурних підрозділах розроблені внутрішні плани заходів щодо запобігання та протидії корупції, визначені відповідальні особи.

Так, Братською райдержадміністрацією в І півріччі 2017 року проведено відповідну роботу щодо своєчасного подання електронних декларацій апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів, інших окремих організацій та установ, які станом на 1 вересня 2016 року займали згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище та які вже подавали електронну декларацію за 2015 рік та особами, які подавали таку декларацію вперше.

Так, 13.02.2017 працівникам апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів, інших окремих організацій та установ, на правовому навчанні роз’яснено основні положення щодо повноти та правильності складання електронних декларацій, термінів подання декларацій та відповідальності за несвоєчасне подання декларацій тощо.

До структурних підрозділів райдержадміністрації було направлено листи роз’яснювального характеру щодо проведення перевірок своєчасності подання електронних декларацій, інформування Національного агенства з питань запобігання корупції при виявлені порушення термінів їх подання та щодо  продовження строків подання декларацій для відповідних категорій працівників державної служби.

До 01 квітня  2017 року всі працівники категорії «А», «Б» та до 01 травня 2017 року всі працівники категорії «В» апарату райдержадміністрації та працівники категорії «Б», «В» структурних підрозділів райдержадміністрації подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції електронної форми декларації (далі-е-декларація) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проведеною перевіркою своєчасності подання декларацій встановлено, що в апараті Братської райдержадміністрації було подано – 17 декларацій (до 01.04.2017 – 10 декларацій, до 01.05.2017 – 7 декларацій); не подано – 1 декларацію (звільненою особою, головним спеціалістом сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Братської райдержадміністрації). В структурних підрозділах Братської райдержадміністрації було подано – 60 декларацій (до 01.04.2017 – 26 декларацій, до 01.05.2017 – 34 декларації); не подано – 1 декларацію (звільненою особою, завідувачем сектору прийняття рішень управління соціального захисту населення Братської райдержадміністрації). Дані особи були попереджені письмово двічі про необхідність подання декларацій. Згідно установленого порядку та у встановлені строки проведено перевірку подання декларацій та повідомлено Національне агентство про факти несвоєчасного подання декларацій.

Також, здійснюється контроль за своєчасним поданням декларацій в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації прийнятих на посаду та звільнених осіб. Протягом І півріччя 2017 року в апараті та структурних підрозділах було прийнято 2 працівника в райдержадміністрації (начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст сектору надзвичайних ситуацій відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Братської райдержадміністрації), в УСЗН-1 особа  та звільнився 1 працівник (адміністратор відділу адміністративно-дозвільних послуг райдержадміністрації), які при прийнятті (звільненні) подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний період.

Впровадженню вимог Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки у Братській райдержадміністрації приділяється значна  увага. Так, основними принципами кадрової політики райдержадміністрації є: вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; заохочення працівників до службової кар’єри;  ротація кадрів за відповідними напрямками роботи; удосконалення механізму конкурсного відбору на зайняття посад, призначення на які відповідно до законодавства здійснюється на конкурсній основі; робота з кадровим резервом та інше. 

Станом на 01 січня 2017 року загальна штатна  чисельність державних службовців Братської райдержадміністрації, в тому числі структурних підрозділах, згідно штатного розпису, складає 80 одиниць, в т.ч. 20 одиниць – в апараті, 60 – у структурних підрозділах.   Фактична чисельність державних службовців складає 71 особа, в т.ч. 16 - в апараті, 55 – у структурних підрозділах райдержадміністрації.  Протягом звітного періоду на посади державних службовців призначено 4 осіб в тому числі: 1 – до апарату, 3- до  структурних підрозділів райдержадміністрації (2 - в Братській райдержадміністрації та 1 - в УСЗН). Призначення здійснювалося на конкурсній основі та по переводу з однієї посади державної служби на іншу.

Братською райдержадміністрацією та її структурних підрозділів забезпечується виконання вимог щодо спеціальних перевірок та перевірок відомостей фінансового характеру державних службовців та осіб, які претендують на зайняття таких посад відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та Закону України «Про запобігання корупції». Під час розгляду питання щодо прийняття на державну службу, всі кандидати були ознайомленні з чинним законодавством. Відповідні перевірки не проводилися, так як прийняття проводилося на посади категорії «В», які не підлягають перевірці та на категорію «Б», прийняття на яку проведено шляхом переводу з державної служби.

Проводились перевірки посадових і службових осіб районної державної адміністрації відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади». Протягом 2017 року пройшли перевірку дві особи: 1 переможець конкурсу на зайняття вакантних посад в УСЗН та завершено перевірку, що була розпочата в Братській РДА (по головному спеціалісту сектору з питань надзвичайних ситуацій відділу містобудування, архітектури, житло-комунального господарства, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації).

Здійснювалися заходи щодо виконання Указу Президента України від 23.04.2013  №229 в частині здійснення заходів щодо мінімізації можливості виникнення  конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення.

Протягом І півріччя  2017 року вивчення антикорупційного законодавства України було проведено на одному з правових  навчаннях  з працівниками райдержадміністрації, а також структурних підрозділів. Забезпечено виступ на правовому навчанні 13.02.2017 з працівниками Братської райдержадміністрації завідувачем сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,  де присутніх ознайомлено з основними  положеннями електронного декларування та забезпечено виступ по питанню «Конфлікт інтересів. Треба знати».

Важливим напрямом кадрової роботи із персоналом є підвищення кваліфікації працівників. В І півріччя 2017 року державними службовцями районної державної адміністрації, апарату та її структурними підрозділами райдержадміністрації пройшли підвищення кваліфікації  12 посадових осіб, в тому числі: 8 осіб категорії «Б», 1 особа категорії «В». Шляхом участі у короткотермінових семінарах видано 15 сертифікатів.

Не менше двох разів  на рік Братською райдержадміністрацією проводяться  міжвідомчі наради з правоохоронними органами. В І півріччі 2017 року на міжвідомчій нараді  10.02.2017  розглянуто найбільш актуальні питання правоохоронної діяльності, в т.ч. пов’язані з проявами корупційних дій.

                03.02.2017 на колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про стан дотримання в районі у  І півріччі 2017 року  вимог антикорупційного законодавства».

Для забезпечення  зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в районі, головою райдержадміністрації щомісячно проводилися «гарячі» телефонні лінії», та працював телефон довіри, в  ході проведення яких, та на телефон довіри звернень від громадян по фактам проявів корупції не надходило. Протягом звітного періоду головою, першим заступником, заступниками голови  Братської райдержадміністрації  проведено  18  «гарячих ліній», з яких  одна  стосовно порушення антикорупційного законодавства. На «гарячу лінію» звернень  щодо корупції в І півріччі 2017 року не надходили.

Інформація про наявність вакантних посад в райдержадміністрації щомісячно подається до районного центра зайнятості та розміщується   на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 В  І півріччі 2017 року  проведено антикорупційних експертиз проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.