Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Регуляторна політика органів місцевого самоврядування

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Григорівської сільської ради
«Про встановлення місцевих податків на території Григорівської
сільської ради»


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв´язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми:
Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.
Відповідно до ст. 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж – плата за землю, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.
Положення про розмір земельного податку передбачає визначення об’єкту і бази оподаткування, затвердження ставок податку, порядок обчислення та строки сплати податку та пільги щодо сплати податку. Суть полягає в тому, що від удосконалення плати за землю залежить показник наповнення сільського бюджету, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності.
Проект рішення підготовлено відповідно до статей 269–271, 273-274, 277, 281-289 Податкового кодексу України.

2. Цілі регулювання.
Ціль прийняття даного регуляторного акта – залучення додаткових коштів у сільський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Григорівської сільської ради, земельної реформи та визначення чіткого розміру плати за користування земельних ділянок за різним функціональним та цільовим призначенням.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами :
1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючу ситуацію.
2. Прийняття Григорівською сільською радою рішення «Про встановлення ставок плати за землю та розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Григорівської сільської ради»
Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі через те, що в цьому випадку є можливість розв’язати проблему відповідності законодавству плати за землю та вирішить питання надходження додаткових коштів та планування бюджету.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум плати за землю до бюджету.
Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволяє здійснювати плату за землю згідно чинного законодавства, враховувати можливості суб’єкта господарської діяльності щодо сплати коштів за використання землі. Проектом регламентовані ставки земельного податку та орендної плати за землю. Регуляторний акт побудований відповідно до принципів регуляторної політики.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття Положення по сплаті за землю стимулює землевласників та землекористувачів більш ефективніше використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням та спонукає до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, що є їх власністю. Це дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Григорівської сільської ради.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Головними очікуваними результатами є впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади сільської ради та відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття запропонованого рішення надасть можливість:
¨ привести діючи договори оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства;
¨ поповнення місцевого бюджету;
¨ здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від оренди землі при формуванні бюджету сільської ради;
¨ простота і доступність даного регуляторного акту.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Збільшення надходжень до місцевого бюджету;
Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України;
Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати Процедура розробки регуляторного акту( витрати робочого часу спеціалістів пов´язані з підготуванням регуляторного акту)

Суб´єкти господарської діяльності Стимулювання ефективності використання земельного фонду;
рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю Витрати пов’язані зі сплатою податку;
Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства
Територіальна громада сільської ради Збільшення фінансування програм соціального спрямування;
Одержання більш якісних послуг від органів місцевого самоврядування Відсутні

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
Термін дії регуляторного акта – безстроково. Регуляторний акт може бути скасований або в нього внесені зміни в разі зміни чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.


8. Показники результативності регуляторного акту
Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:
¨ надходження до місцевого бюджету земельного податку;
¨ надходження до місцевого бюджету орендної плати за землю;
¨ розмір орендованих площ земельних ділянок;
¨ кількість укладених додатків до договорів;
¨ кількість всіх договорів оренди земельних ділянок.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться з зазначеним рішенням, яке буде розміщено на інформаційному стенді сільської ради та офіційному сайті Братської районної державної адміністрації.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:
Результативність цього регуляторного акту буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних.
Цільова група: суб´єкти господарської діяльності – платники земельного податку або орендної плати за землю.
Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснено в порядку та строки, визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.
Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.Сільський голова: А. В. Семіделіхін

Повідомлення
Братська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту - проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Братської районної державної адміністрації Миколаївської області» (далі - проект розпорядження).
Розробник: відділ адміністративно-дозвільних послуг Братської районної державної адміністрації
Проект регуляторного акта розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарськоїдіяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року № 888-VIII, листа Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області від 16 лютого 2017 року №6-6/892 «Щодо приведення у відповідність до чинного законодавства розпоряджень» та з метою приведення нормативно-правових актів Братської районної державної адміністрації у відповідність до законодавства України
Проект розпорядження та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційній веб-сторінці Братської районної державної адміністрації(http://bratske.mk.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність» (підрозділ «Регуляторна політика»).
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55401, Братський р-н, с смт. Братське, вул. Леніна, 131, Братська райдержадміністрація, або повідомленням на електронну адресу:bratskoeRDA@ukr.net.
Строк прийому пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

Відділ адміністративно-дозвільних послуг
Братської райдержадміністрації


Повідомлення
Миколаївської сільської ради про оприлюднення проекту
регуляторного акту
13 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Миколаївська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Миколаївської сільської ради «Про встановлення ставки земельного податку на території Миколаївської сільської ради на 2018 рік».

Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Миколаївської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.
Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок плати за землю на території Миколаївської сільської ради до вимог Податкового Кодексу.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55460, Братський р-н, с. Миколаївка, вул. Гамазіна,1 Миколаївська сільська рада. Також з повним текстом проекту регуляторного акта, аналізом регуляторного пливу можна ознайомитись безпосередньо в приміщення сільської ради та на сайті Братської райдержадміністрації :
E–mail:bratskoeRDA@ukr.net
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua
Миколаївська сільська рада

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Миколаївської сільської ради «Про встановлення ставки земельного податку на території Миколаївської сільської ради на 2018 рік»

Проект рішення Миколаївської сільської ради «Про встановлення ставки земельного податку на території Миколаївської сільської ради на 2018 рік»

Проект рішення Іванівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Іванівської сільської ради»

Додаток 3 до проекту рішення Іванівської сільської ради «Ставки податку на землю на території Іванівської сільської ради»
Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акту: проекту рішення Братської
селищної ради « Про встановлення ставки земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік»


На виконання ст. 143 Конституції України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючий справами, секретар виконкому селищної ради виноситиме на розгляд сесії Братської селищної ради проект рішення «Про встановлення ставок земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік».
Даний проект рішення розроблено з метою забезпечення наповнення селищного бюджету та приведення у відповідність з Податковим кодексом України (зі змінами та доповненнями ).
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу будуть прийматись у письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, інформаційно – дорадчих органів протягом місяця з дня опублікування проекту рішення на поштову адресу розробника: Братська селищна рада, 55401 смт. Братське, вул. Миру, 104, тел. (05131) 3-13-70, 9-13-92), або за електронною адресою відповідно: sil_rada_bratskoe@ukr.net.
Проект рішення та відповідний аналіз впливу регуляторного акту розміщений на сайті Братської районної державної адміністрації.

Керуючий справами,
секретар виконкому
Братської селищної ради Д.П. Козиревич

Аналіз регуляторного впливу рішення Братської селищної ради «Про встановлення ставок земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік»

Проект рішення сесії Братської селищної ради «Про встановлення ставок земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік»

ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

« __ » _______ 2017 року № __ сесії сьомого скликання
Григорівка


Про встановлення місцевих податків
на території Григорівської сільської ради на 2018 рік

Керуючись ст. 143, ст. 144 Конституції України, пунктами 24, 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами, внесеними Законом України № 71-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року, Закону України від 24 грудня 2015 року № 909- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста-землевпорядника Григорівської сільської ради Булаткіної С.Ю., сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Григорівської сільської ради наступні місцеві податки:
податок на майно, який складається з:
- плати за землю /додаток1/
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки /додаток 2/
- транспортного податку/додаток 3/
- ставки єдиного податку/додаток4/
2. Встановити, що платники місцевих податків та/або податкові агенти несуть відповідальність за порушення норм даного рішення щодо порядку справляння, повноти і своєчасності надання податкової звітності та сплати місцевих податків та зборів, передбачену Податковим кодексом України.
Контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати податкових зобов’язань по місцевих податках та зборах, в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, здійснюють органи державної податкової служби.
3. Дане рішення оприлюднити на інформаційному стенді Григорівської сільської ради та на веб-сайті Братської райдержадміністрації.
4. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року.
Вважати такими що втратили чинність рішення Григорівської сільської ради від 25.01.2016 року № 5 «Про встановлення на території Григорівської сільської ради місцевих податків і зборів на 2016 рік» та рішення від 14.07.2016 р. №1 «Про внесення змін та доповнень до рішення Григорівської сільської ради від 25.01.2016 р. №1».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.


Сільський голова: А.В. СеміделіхінГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

« __ » _______ 2017 року № __ сесії сьомого скликання
Григорівка

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Григорівської сільської ради

Відповідно до ст. 335 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання питання щодо обліку та передачі в комунальну власність територіальної громади Григорівської сільської ради рухомих та нерухомих безхазяйних речей, відумерлої спадщини та спадщини за заповітом, Григорівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Григорівської сільської ради.

2. Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додається).

3. Постійно діючій комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини:
- проводити облік безхазяйного нерухомого майна, розташованого на території Григорівської сільської ради;
- забезпечити підготовку проектів звернень виконавчого комітету сільської ради про постановку на облік об´єктів нерухомого майна як безхазяйних;
- здійснювати заходи щодо виявлення (встановлення) на території Григорівської сільської ради об´єктів нерухомості, що не мають власників або власники яких невідомі;
- збереження та утримання об´єктів безхазяйного нерухомого майна з моменту його виявлення (встановлення).

4. Оприлюднити це рішення шляхом розміщення на дошці об’яв Григорівської сільської ради та на веб сайті Братської РДА
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Сільський голова А.В. Семіделіхін


Додаток №____
до рішення сесії сільської ради
від «_____»_______ 2017 року №____

ПОРЯДОК
виявлення, взяття на облік, збереження та використання
безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини
на території Григорівської сільської ради

1. Загальні визначення
1.1. Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна по Григорівській сільській раді (далі ‒ Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень» і «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області»
Відповідно до вимогам статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднюється проектрегуляторного акту «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області»та аналіз його регуляторного впливу на офіційній сторінці bratskoeRDA@ukr.net. www.bratske.mk.gov.ua, в районній газеті «Перемога».
Розробник – Братська центральна районна лікарня (згідно плану підготовки, затвердженого Братською районною радою)
З текстом проекту регуляторного акту та аналізом регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Братської районної ради на стенді оголошень.
Проект регуляторного акта передбачає затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області.
Метою цього регуляторного акта є затвердження цін і тарифів на проведення:
- Медичні огляди:
для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);
попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.
- Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.
Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або в електронному вигляді (e-mail: bratska_likarnja986@ukr.net) протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до Братської ЦРЛ за адресою: 55401 Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49, каб. Приймальна головного лікаря тел./факс (05131) – 9-14-68 e-mail: bratska_likarnja986@ukr.net
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення районної ради про «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області»
Проект рішення «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області»
Калькуляція вартості медичних послуг по кабінету бактеріологічного відділу клініко –діагностичної лабораторії Братської ЦРЛ


Повідомлення Шевченківської сільської ради про оприлюднення проекту регуляторного акту

13 травня 2016 року

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Шевченківська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Шевченківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Шевченківської сільської ради».

Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Шевченківської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.

Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок плати за землю на території Шевченківської сільської ради до вимог Податкового Кодексу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55480, Братський р-н, с. Шевченко, вул. Шевченко, 31.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua


Шевченківська сільська рада
Проект рішення Шевченківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Шевченківської сільської ради»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шевченківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Шевченківської сільської ради»

Повідомлення Миколаївської сільської ради
про оприлюднення проекту регуляторного акту
05 травня 2016 року
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Миколаївська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Миколаївської сільської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення № 2 LVII сесії шостого скликання від 13.07.2015 р. «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Миколаївської сільської ради».

Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Миколаївської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.
Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок плати за землю на території Миколаїввської сільської ради до вимог Податкового Кодексу.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55460, Братський р-н, с. Миколаївка, вул. Гамазіна, 1.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

Миколаївська сільська рада

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення місцевих податків на території Миколаївської сільської ради»
Проект рішення «Про встановлення місцевих податків на території Миколаївської сільської ради»

Повідомлення Новоолександрівської сільської ради про оприлюднення проекту регуляторного акту
05 травня 2016 року

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення № 5 LIII (позачергової) сесії шостого скликання від 09.07.2015 р.» Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради».

Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.

Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради до вимог Податкового Кодексу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

Новоолександрівська сільська рада

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення № 5 VIII (позачергової) сесії шостого скликання від 09.07.2015 р. «Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради»

Проект рішення Новоолександрівської сільської ради Братського району Миколаївської області «Про внесення змін та доповнень до рішення № 5 LIII (позачергової) сесії шостого скликання від 09.07.2015 р. «Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради»


24.02.2016 р.

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Братського району»
Проект розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Братського району»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО
АКТУ

Відповідно вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднюється проект розпорядження голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області «Про встановлення розміру орендної плати за використання землі державної власності в адміністративних межах Братського району Миколаївської області», та аналіз його регуляторного впливу.
З текстом проекту і аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть також ознайомитися на офіційній сторінці Братської районної державної адміністрації на сайті Миколаївської облдержадміністрації, за адресою bratske.mk.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність», підрозділ «Регуляторна політика», а також у приміщенні Братської районної державної адміністрації Миколаївської області на стенді оголошень.
Зауваження та пропозиції, в письмовому або електронному вигляді, приймаються Братською районною державною адміністрацією Миколаївської області протягом одного місяця, з дня оприлюднення проекту регуляторного акту, за адресою: 55401, смт. Братське, вул. Леніна 131, кабінет 206, тел. (05131) 9-14-57, e-mail: bratskoeRDA@ukr.net.
20 квітня 2015 року
Повiдомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту
проекту рішення Новоолександрівської сільської ради
«Про затвердження Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про затвердження Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»
Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про затвердження Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.
Основною метою проекту регуляторного акту є встановлення на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок на отримання до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

Новоолександрівська сільська рада

20 квітня 2015 року
Повiдомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту
проекту рішення Новоолександрівської сільської ради
«Про затвердження Положення про транспортний податок на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про затвердження Положення про транспортний податок на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»
Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про затвердження Положення про транспортний податок на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.
Основною метою проекту регуляторного акту є встановлення на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок на отримання до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

Новоолександрівська сільська рада


20 квітня 2015 року
Повiдомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту
проекту рішення Новоолександрівської сільської ради
«Про встановлення ставок плати за землю на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради »
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення ставок плати за землю на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради».
Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення ставок плати за землю на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.
Основною метою проекту регуляторного акта є встановлення на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок на отримання до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

Новоолександрівська сільська рада


20 квітня 2015 року
Повiдомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту
проекту рішення Новоолександрівської сільської ради
«Про встановлення на території Новоолександрівської сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння на 2016 рік»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення на території Новоолександрівськуої сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння на 2016 рік».
Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення на території сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння на 2016 рік», аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.
Основною метою проекту регуляторного акта є встановлення на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок на отримання до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

Новоолександрівська сільська рада


20 квітня 2015 року
Повiдомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту
проекту рішення Новоолександрівської сільської ради
«Про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»
Головним розробником проекту регуляторного акта є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.
Основною метою проекту регуляторного акту є встановлення на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок на отримання до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua


Новоолександрівська сільська рада
27 лютого 2015 року

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Братської районної ради
«Про затвердження Порядку оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області»

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання
Необхідність затвердження Порядку передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Братського району в оренду та користування викликана необхідністю:
приведення механізму передачі майна спільної власності в оренду та користування у відповідність до вимог діючого законодавства;
ефективністю використання спільної власності територіальної громади.
У відповідності з Законом України «Про засади державної регуляторної політики», керуючись частиною 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», п.12 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», встановлюються єдині організаційні і правові засади використання об´єктів комунального майна шляхом передачі їх в оренду фізичним та юридичним особам. Зазначений Порядок повинен врегулювати процедуру передачі в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, а також встановити процедуру та умови надання дозволів балансоутримувачам майна на укладання договорів оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) та індивідуально визначеного майна.

2. Цілями державного регулювання
Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:
- виконання чинного законодавства стосовно оренди майна;
- ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
- удосконалення нормативно-правової бази щодо передачі в оренду об´єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Братського району;
- сприяння ефективному використанню комунального майна та створення більш сприятливих умов здійснення підприємницької діяльності в районі;
- підвищення відкритості та прозорості передачі в оренду об´єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
- збільшення надходжень від орендної плати.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто таку можливість як відмова від введення в дію запропонованого регулювання.
У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання, перш за все, нормативна база щодо передачі об´єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району вступить в протиріччя з чинним законодавством.
Альтернатив запропонованому рішенню не має. Спільна власність територіальних громад сіл, селища району є окремою формою власності та юридичні права комунальної власності визначаються Цивільним кодексом України та Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Механізм розв’язання проблеми
Механізмом досягнення цілей регулювання є затвердження Порядку передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Братського району в оренду та користування .
Механізмом, який забезпечить ефективне розв´язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта є механізм, зазначений у положеннях Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». Одним із важливих його моментів є аналіз сформованої ситуації та підготовка проекту рішення сесії Братської районної ради «Про затвердження Порядку оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області». Таким чином, вирішення вищезазначеної проблеми буде розв´язано шляхом прийняття відповідного рішення сесією Братської районної ради, з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та інших актів законодавства.
Основні організаційні заходи, які будуть вжиті:
- при прийнятті сесією районної ради рішення «Про затвердження Порядку оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області», буде проведено інформування громадян про вимоги даного регуляторного акту;
- буде здійснюватись передача в оренду спільного комунального майна відповідно до встановленої норми;
- ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;
- розміщення Порядку в засобах масової інформації та на веб-сторінці Братської районної ради.


5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта
Впровадження рішення, конкретизує порядок вирішення питань, пов’язаних з орендою та наданням в користування комунального майна, платежами тощо, а отже і мінімізують витрати, як матеріальні, так і моральні суб’єктів господарювання та громадян при вирішенні вищевказаних питань.
Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна та майнові відносини між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення надає можливість:
- упорядкувати процес передачі в користування та оренду майна;
- здійснювати належний контроль та облік передачі майна в оренду ;
- ефективно використовувати вільні площі.

6. Очікувані результати прийняття
запропонованого регуляторного акта
Прийняття рішення дозволить вдосконалити процес передачі в користування та оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, проведення конкурсу на право оренди майна, зробить механізм передачі в оренду майна комунальної власності більш прозорим, врахує пріоритети при використанні цього майна.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Отримання грошових коштів від оренди комунального майна.
Ефективне використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району
Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта
Суб’єкти підприємницької діяльності Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району немає

Населення Підвищення відрахувань з районного бюджету на розвиток району та поповнення обігових коштів Орендодавців.
Підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району орендарями в розрізі підтримки його в належному санітарно-технічному стані, своєчасного проведення ремонту, підтримки території навколо об’єктів оренди в належному санітарному стані.
Можливість отримання права користування об’єктами оренди на конкурсних засадах
Немає

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту
Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:
- зменшення невикористаних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
- збільшення надходжень коштів від передачі в оренду об’єктів комунальної власності до бюджету;
- прозорість при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акта
При визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття, будуть визначені строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта. Для використання таких відстежень будуть використовуватися статистичні дані, дані орендодавців про орендарів та плату за оренду.
Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акта. Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки. Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності акта буде здійснюватись у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися у засобах масової інформації.

Керівник апарату районної ради Н.ГлаголенкоЗ В І Т
Про базове відстеження результативності рішення
Братської районної ради
«Про затвердження Порядку оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області»

1. Вид та назва регуляторного акта, дата прийняття, номер: Рішення Братської районної ради від 13.11.2013 № «Про затвердження Порядку оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області».
2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності: Братська района рада.
3.Ціль прийняття акта: Метою здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об´єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади району є підвищення прозорості і відкритості процедури передачі в оренду нерухомого майна, упорядкування процесу передачі в оренду, збереження комунального нерухомого майна та ефективне використання вільних площ, поповнення районного бюджету.
4. Строк виконання заходів з відстеження: листопад 2013 р.
5. Тип відстеження: базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акту були визначені статистичні показники результативності:
- надходження коштів до районного бюджету від передачі в оренду майна;
- кількість суб’єктів, які орендують на конкурсній основі майно;
- розмір коштів і час, що буде витрачений фізичними або юридичними особами, які виявлять бажання прийняти участь у відповідних конкурсах на право оренди зазначеного майна, у зв’язку з виконанням вимог даного регуляторного акта;
- рівень проінформованості фізичних та юридичних осіб з основних положень даного регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показниками результативності регуляторного акту є :
1. Надходження орендної плати:
- до районного бюджету;
- на поповнення власних обігових коштів балансоутримувачів об’єктів оренди.
2. Кількість об’єктів, переданих в оренду:
- бюджетним організаціям;
- підприємствам, установам і організаціям не бюджетної сфери.
3. Рівень проінформованості суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб з основними положеннями цього регуляторного акта.
4. Кількість звернень та скарг.
Водночас, данний Порядок дає можливість :
- створення єдиного механізму надання майна в оренду, врегульовання питання проведення конкурсу на право оренди, що дає можливість ефективно використовувати майно.
- можливість контролю за термінами виконання погоджувальних та дозвільних робіт, враховано потреби соціально важливих установ.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Забезпечено чіткий механізм та процедуру надання та передачі майна, врегулювання відносин, що виникають при передачі в оренду, встановлено загальні вимоги до порядку укладання та розірвання договорів оренди, забезпечено принцип рівності за допомогою проведення конкурсів на право оренди майна, підвищено ефективність використання майна.
Прийняття регуляторного акту відповідає принципам доцільності, ефективності, послідовності, прозорості, враховано громадську думку та збалансованість інтересів.


Керівник апарату районної ради Н.Глаголенко
Повідомлення
Миколаївської сільської ради про оприлюднення проекту
регуляторного акту
13 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Миколаївська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Миколаївської сільської ради«Про встановлення ставки земельного податку на території Миколаївської сільської ради на 2018 рік».

Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Миколаївської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.
Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок плати за землю на території Миколаївської сільської ради до вимог Податкового Кодексу.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55460, Братський р-н, с. Миколаївка, вул. Гамазіна,1 Миколаївська сільська рада. Також з повним текстом проекту регуляторного акта, аналізом регуляторного пливу можна ознайомитись безпосередньо в приміщення сільської ради та на сайті Братської райдержадміністрації :
E–mail:bratskoeRDA@ukr.net
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua
Миколаївська сільська рада

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Миколаївської сільської ради
«Про встановлення ставки земельного податку на території Миколаївської сільської ради на 2018 рік»


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв´язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми:
Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.
Відповідно до ст. 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж – плата за землю, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.
Положення про розмір земельного податку передбачає визначення об’єкту і бази оподаткування, затвердження ставок податку, порядок обчислення та строки сплати податку та пільги щодо сплати податку. Суть полягає в тому, що від удосконалення плати за землю залежить показник наповнення сільського бюджету, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності.
Проект рішення підготовлено відповідно до статей 269-289 Податкового кодексу України.

2. Цілі регулювання.
Ціль прийняття даного регуляторного акта – залучення додаткових коштів у сільський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Миколаївської сільської ради, земельної реформи та визначення чіткого розміру плати за користування земельних ділянок за різним функціональним та цільовим призначенням.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами :
1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючу ситуацію.
2. Прийняття Миколаївською сільською радою рішення «Про встановлення ставок плати за землю та розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Миколаївської сільської ради»
Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі через те, що в цьому випадку є можливість розв’язати проблему відповідності законодавству плати за землю та вирішить питання надходження додаткових коштів та планування бюджету.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум плати за землю до бюджету.
Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволяє здійснювати плату за землю згідно чинного законодавства, враховувати можливості суб’єкта господарської діяльності щодо сплати коштів за використання землі. Проектом регламентовані ставки земельного податку та орендної плати за землю. Регуляторний акт побудований відповідно до принципів регуляторної політики.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття Положення по сплаті за землю стимулює землевласників та землекористувачів більш ефективніше використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням та спонукає до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, що є їх власністю. Це дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Миколаївської сільської ради.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Головними очікуваними результатами є впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади сільської ради та відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття запропонованого рішення надасть можливість:
¨ привести діючи договори оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства;
¨ поповнення місцевого бюджету;
¨ здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від оренди землі при формуванні бюджету сільської ради;
¨ простота і доступність даного регуляторного акту.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Збільшення надходжень до місцевого бюджету;
Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України;
Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати Процедура розробки регуляторного акту( витрати робочого часу спеціалістів пов´язані з підготуванням регуляторного акту)

Суб´єкти господарської діяльності Стимулювання ефективності використання земельного фонду;
рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю Витрати пов’язані зі сплатою податку;
Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства
Територіальна громада сільської ради Збільшення фінансування програм соціального спрямування;
Одержання більш якісних послуг від органів місцевого самоврядування Відсутні

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
Термін дії регуляторного акта – безстроково. Регуляторний акт може бути скасований або в нього внесені зміни в разі зміни чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.

8. Показники результативності регуляторного акту
Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:
¨ надходження до місцевого бюджету земельного податку;
¨ надходження до місцевого бюджету орендної плати за землю;
¨ розмір орендованих площ земельних ділянок;
¨ кількість укладених додатків до договорів;
¨ кількість всіх договорів оренди земельних ділянок.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться з зазначеним рішенням, яке буде розміщено на інформаційному стенді сільської ради та офіційному сайті Братської районної державної адміністрації.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:
Результативність цього регуляторного акту буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних.
Цільова група: суб´єкти господарської діяльності – платники земельного податку або орендної плати за землю.
Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснено в порядку та строки, визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.
Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.


Сільський голова А.Д.Шенкевич
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення
«Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно»

Розробник – Григорівська сільська рада
З метою забезпечення видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна проект регуляторного акта передбачає затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно», відповідно до вимог Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
Проект рішення Григорівської сільської ради «Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно» та аналіз його регуляторного впливу буде розмішено на дошці оголошень, на інформаційних стендах Григорівської сільської ради та на офіційному веб-сайті Братської районної державної адміністрації.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: с. Григорівка, вул. Першотравнева, 61, Братського району, Миколаївської області.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу постійної комісії Григорівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.Аналіз регуляторного впливу
Проекту рішення сесії Григорівської сільської ради
«Про затвердження порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Григорівської сільської ради «Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв´язати шляхом регулювання господарських відносин.
Відсутність нормативної бази щодо порядку та процедури видачі дублікату свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна фізичних та юридичних осіб.
Дія проекту наказу розповсюджується на:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни + -
Держава + -
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва + -


2. Цілі регулювання.
Затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, забезпечить можливість фізичних і юридичних осіб реалізувати права, свободи і законні інтереси з питань отримання дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, встановлення загального порядку оформлення та видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, забезпечить простоту і зрозумілість порядку оформлення та видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.
Під час розробки проекту рішення «Про затвердження порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа» розглянуто альтернативні способи досягнення визначених цілей:
Вид альтернативи Опис альтернативи
1. Збереження чинного регулювання Чинним законодавством не передбачений порядок та процедура видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна фізичних осіб.
2. Обраний спосіб Відповідає вимогам чинного законодавства. Визначає порядок видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, визначає перелік документів, на підставі яких здійснюється процед

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення
«Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно»

Розробник – Григорівська сільська рада

З метою забезпечення видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна проект регуляторного акта передбачає затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно», відповідно до вимог Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
Проект рішення Григорівської сільської ради «Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно» та аналіз його регуляторного впливу буде розмішено на дошці оголошень, на інформаційних стендах Григорівської сільської ради та на офіційному веб-сайті Братської районної державної адміністрації.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: с. Григорівка, вул. Першотравнева, 61, Братського району, Миколаївської області.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу постійної комісії Григорівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Аналіз регуляторного впливу Проекту рішення сесії Григорівської сільської ради «Про затвердження порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа»

Проект рішення сесії Григорівської сільської ради «Про затвердження порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа»

Проект рішення ХV сесії сьомого скликання Григорівської сільської ради « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення
Григорівської сільської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

Розробник – Григорівська сільська рада

З метою встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Григорівської сільської ради на 2019 рік відповідно до вимог Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та відповідно до постанови кабінету міністрів від 24.05.2017р. №483.
Проект рішення Григорівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу буде розмішено на дошці оголошень, на інформаційних стендах Григорівської сільської ради та на офіційному веб-сайті Братської районної державної адміністрації.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: с. Григорівка, вул. Першотравнева, 61, Братського району, Миколаївської області.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу постійної комісії Григорівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Проект рішення ХV сесії сьомого скликання Григорівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік»


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення
Григорівської сільської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік»

Розробник – Григорівська сільська рада

З метою встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Григорівської сільської ради на 2019 рік відповідно до вимог Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та відповідно до постанови кабінету міністрів від 24.05.2017р. №483.
Проект рішення Григорівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу буде розмішено на дошці оголошень, на інформаційних стендах Григорівської сільської ради та на офіційному веб-сайті Братської районної державної адміністрації.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: с. Григорівка, вул. Першотравнева, 61, Братського району, Миколаївської області.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу постійної комісії Григорівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.Проект рішення ХV сесії сьомого скликання Григорівської сільської ради «Про затвердження порядку сплати транспортного податку на території Григорівської сільської ради»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення
«Про затвердження порядку сплати транспортного податку на території
Григорівської сільської ради на 2019 рік»

Розробник – Григорівська сільська рада
З метою затвердження порядку сплати транспортного податку на території Григорівської сільської ради на 2019 рік відповідно до вимог Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
Проект рішення Григорівської сільської ради «Про затвердження порядку сплати транспортного податку на території Григорівської сільської ради на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу буде розмішено на дошці оголошень, на інформаційних стендах Григорівської сільської ради та на офіційному веб-сайті Братської районної державної адміністрації.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: с. Григорівка, вул. Першотравнева, 61, Братського району, Миколаївської області.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу постійної комісії Григорівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Проект рішення ХV сесії сьомого скликання Григорівської сільської ради «Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на території Григорівської сільської ради на 2019 рік»


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення
Григорівської сільської ради
«Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на території Григорівської сільської ради на 2019 рік»

Розробник – Григорівська сільська рада

З метою встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на території Григорівської сільської ради на 2019 рік відповідно до вимог Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та відповідно до постанови кабінету міністрів від 24.05.2017р. №483.
Проект рішення Григорівської сільської ради «Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на території Григорівської сільської ради на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу буде розмішено на дошці оголошень, на інформаційних стендах Григорівської сільської ради та на офіційному веб-сайті Братської районної державної адміністрації.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: с. Григорівка,
вул. Першотравнева, 61, Братського району, Миколаївської області.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу постійної комісії Григорівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Проект рішення ХV сесії сьомого скликання Григорівської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку за видами діяльності на території Григорівської сільської ради на 2019 рік»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення
«Про встановлення ставок єдиного податку за видами діяльності на території
Григорівської сільської ради на 2019 рік»

Розробник – Григорівська сільська рада

З метою затвердження порядку сплати транспортного податку на території Григорівської сільської ради на 2019 рік відповідно до вимог Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
Проект рішення Григорівської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку за видами діяльності на території Григорівської сільської ради на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу буде розмішено на дошці оголошень, на інформаційних стендах Григорівської сільської ради та на офіційному веб-сайті Братської районної державної адміністрації.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: с. Григорівка, вул. Першотравнева, 61, Братського району, Миколаївської області.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу постійної комісії Григорівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.


Повідомлення Шевченківської сільської ради про оприлюднення проекту регуляторного акту
11 квітня 2019 року
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Шевченківська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Шевченківської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Шевченківської сільської ради на 2020 рік »

Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Шевченківської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.
Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок плати за землю на території Шевченківської сільської ради до вимог Податкового Кодексу.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55470, Братський р-н, с. Шевченко, вул. Шевченко, 31., Шевченківська сільська рада. Також з повним текстом проекту регуляторного акта, аналізом регуляторного пливу можна ознайомитись безпосередньо в приміщення сільської ради та на сайті Братської райдержадміністрації :E–mail:bratskoeRDA@ukr.net

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua


Шевченківська сільська рада
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


13 листопада 2018 року № 2 ХХХ позачергова сесія
с. Миколаївка сьомого скликання

Про затвердження Переліку об’єктів
комунальної власності Миколаївської сільської ради, які можуть
бути приватизовані у 2018 році, та Положення про
діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів
малої приватизації

З метою створення належних умов для виконання Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської ради та забезпечення надходження коштів до сільського бюджету, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна»,керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 та частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Миколаївської сільської ради, які можуть бути приватизовані у 2018 році (Додаток № 1).
2.Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Миколаївської сільської ради (Додаток № 2).
3.Визначити виконавчий комітет Миколаївської сільської ради органом приватизації об’єктів комунальної власності Миколаївської сільської ради, перелік яких визначено в додатку № 1 до цього рішення.
4. Виконавчому комітету Миколаївської сільської ради:
4.1. Утворити аукціонну комісію для продажу об’єктів;
4.2. Здійснити заходи по приватизації об’єктів, зазначених в Переліку об’єктів, відповідно до вимог законодавства з питань приватизації, та цього рішення;
4.3.Опублікувати перелік об’єктів комунальної власності Миколаївської сільської ради, які можуть бути приватизовані у 2018 році, на офіційному веб-сайті Братської районної ради та в електронній торговій системі протягом п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Миколаївської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.Сільський голова: А.Д.Шенкевич

Додаток № 1
до рішення ХХХ сесії сьомого
скликання Миколаївської сільської ради
від 13.11.2018 року


ПЕРЕЛІК
об’єктів комунальної власності Миколаївської сільської ради

№ п/п Назва об’єкта Загальна
площа об’єкта (кв.м) Адреса
розташування
об’єкта Спосіб
приватизації
1. Незавершений будівництвом спортивний комплекс, об’єкт житлової нерухомості 475,6 вул. Гамазіна, 44,
с.Миколаївка,
Братського район, Миколаївська область Шляхом продажу на аукціоні з умовами


Секретар сільської ради: С.Ф.Коцюбинська

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Новоолександрівської сільської ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення № 5 VIII ( позачергової ) сесії шостого скликання від 09.07.2015 р. «Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради»


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв´язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми:
Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.
Відповідно до ст. 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж – плата за землю, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.
Положення про розмір земельного податку передбачає визначення об’єкту і бази оподаткування, затвердження ставок податку, порядок обчислення та строки сплати податку та пільги щодо сплати податку. Суть полягає в тому, що від удосконалення плати за землю залежить показник наповнення сільського бюджету, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності.
Проект рішення підготовлено відповідно до статей 269-289 Податкового кодексу України.

2. Цілі регулювання.
Ціль прийняття даного регуляторного акта – залучення додаткових коштів у сільський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Новоолександрівської сільської ради, земельної реформи та визначення чіткого розміру плати за користування земельних ділянок за різним функціональним та цільовим призначенням.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами :
1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючу ситуацію.
2. Прийняття Новоолександрівською сільською радою рішення «Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради»
Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку є можливість розв’язати проблему відповідності законодавству плати за землю та вирішить питання надходження додаткових коштів та планування бюджету.


4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум плати за землю до бюджету.
Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволяє здійснювати плату за землю згідно чинного законодавства, враховувати можливості суб’єкта господарської діяльності щодо сплати коштів за використання землі. Проектом регламентовані ставки земельного податку та орендної плати за землю. Регуляторний акт побудований відповідно до принципів регуляторної політики.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття Положення по сплаті за землю стимулює землевласників та землекористувачів більш ефективніше використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням та спонукає до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, що є їх власністю. Це дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Новоолександрівської сільської ради.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Головними очікуваними результатами є впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади сільської ради та відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття запропонованого рішення надасть можливість:
- привести діючи договори оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства;
- поповнення місцевого бюджету;
- здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від оренди землі при формуванні бюджету сільської ради;
- простота і доступність даного регуляторного акту.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Збільшення надходжень до місцевого бюджету;
Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України;
Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати Процедура розробки регуляторного акту( витрати робочого часу спеціалістів пов´язані з підготуванням регуляторного акту)

Суб´єкти господарської діяльності Стимулювання ефективності використання земельного фонду;
рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю Витрати пов’язані зі сплатою податку;
Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства
Територіальна громада сільської ради Збільшення фінансування програм соціального спрямування;
Одержання більш якісних послуг від органів місцевого самоврядування Відсутні

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
Термін дії регуляторного акта – безстроково. Регуляторний акт може бути скасований або в нього внесені зміни в разі зміни чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.

8. Показники результативності регуляторного акту
Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:
1. надходження до місцевого бюджету земельного податку;
2. надходження до місцевого бюджету орендної плати за землю;
3. розмір орендованих площ земельних ділянок;
4. кількість укладених додатків до договорів;
5. кількість всіх договорів оренди земельних ділянок.
У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться з зазначеним рішенням, яке буде розміщено на інформаційному стенді сільської ради, та офіційному сайті Братської районної державної адміністрації.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:
Результативність цього регуляторного акту буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних. Цільова група: суб´єкти господарської діяльності – платники земельного податку або орендної плати за землю.
Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснено в порядку та строки, визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.
Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Сільський голова О.В.Окмінська

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Рішення Братської селищної ради «Про встановлення ставок земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік»


Дане рішення необхідно прийняти відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення наповнення місцевого бюджету Братської селищної ради, відповідно до статті 284 Податкового кодексу України, яка зобов’язує місцеві ради приймати ставки земельного податку та повідомляти податковий орган про його розмір.
основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так
Держава
Суб’єкти господарювання, так
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* так
Дана проблема не урегульована Податковим кодексом України. Розмір земельного податку був встановлений рішенням Братської селищної ради від 9 лютого 2016 року № 2 «Про встановлення ставок земельного податку на території Братської селищної ради», проте за період його застосування встановлено недостатність надходжень від земельного податку порівняно з іншими сільськими радами, які встановили більший розмір земельного податку.
II. Цілі державного регулювання
Цілями регулювання є встановлення збільшеного розміру земельного податку на підпорядкованій території Братської селищної ради для юридичних та фізичних осіб , що використовують землі сільськогосподарського призначення.

III. Альтернативних способів досягнення цілей не існує.
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.
Розмір земельного податку впливає на витрати кожного громадянина на утримання власності. Опосередковано впливає на :
зміни споживчих цін;
вплив на зайнятість, робочі місця.
Сплата земельного податку впливає на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання; на інновації та розвиток; на доступ до фінансів. Витрати суб’єктів підприємницької діяльності складаються із власне розміру земельного податку та адміністративних витрат на його сплату( заробітна плата бухгалтера, оренда офісного приміщення, ).
Даним рішенням пропонується встановити збільшені
Ставки земельного податку для юридичних та фізичних осіб власників земельних ділянок


п/п Категорія земель за функцією використання Ставка земельного податку(% від нормативної грошової оцінки)
1 2 3
1. Землі сільськогосподарського призначання 1 %

Ставки земельного податку для юридичних та фізичних осіб – підприємців, у яких земельні ділянки перебувають у постійному користуванні


п/п Категорія земель за функцією використання Ставка земельного податку(% від нормативної грошової оцінки)
1 2 3
1. Землі сільськогосподарського призначення 1 %
Встановлені пільги щодо сплати земельного податку юридичних осіб на території Братської селищної ради

1. Від сплати податку звільняються:
1.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, утворені відповідно до законів України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
1.2.дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;
1.3. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
1.4. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів
1.5. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
1.6. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров´я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
1.7. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення змагань та навчально-тренувального процесу.
V. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми
Після прийняття рішення Братської селищної ради «Про встановлення ставок земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік», про розмір ставок земельного податку будуть повідомлені всі платники податку та податковий орган, який здійснює адміністрування податку на даній території. Юридичні особи самостійно обчислять та сплатять земельний податок відповідно до Податкового кодексу України. Фізичні особи отримають повідомлення податкового органу і також сплатять земельний податок. У разі несплати , Виконавчим комітетом селищної ради можуть вживатись заходи інформаційного та роз’яснювального характеру. Податковим органом – нарахування особам штрафних санкцій.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно
від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,
які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування є витратами на заробітну плату відповідних відділів і управлінь виконавчого комітету, які здійснюють облік платників земельного податку та надходжень податку до селищного бюджету, і здійснюються у межах коштів, що передбачені на утримання відповідних органів Додаткових витрат запровадження регуляторного акту не потребує.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії
регуляторного акта
Запланований строк дії регуляторного акта – з 01 січня 2018 року.
У зв’язку зі збільшенням ставки земельного податку на землі сільськогосподарського призначення, планується збільшити надходження земельного податку у 2018 році не менше як на 200 відсотків.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Визначити, що базове відстеження результативності дії буде здійснюватись до дня набрання чинності регуляторного акта на основі показників і даних, що зазначені у даному аналізі регуляторного впливу, повторне відстеження здійснюється через один рік після запровадження, періодичне – через три роки, при умові, якщо акт не втратить чинності.
При відстеженні застосовується статистичний підрахунок -метод проведення відстеження результативності;
Для проведення відстеження буде залучено податковий орган , фінансове управління виконавчого комітету, земельний відділ виконавчого комітету.

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і
середнього підприємництва на сплату земельного податку здійснювались і до запровадження регуляторного акту, тому додатково вони не збільшуються.
Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання розміру земельного податку у зв’язку з запровадженням даного регуляторного акту не змінюється і відповідає витратам на утримання відповідних спеціалістів податкового органу та спеціалістів виконавчого комітету, які здійснюють реалізацію даного акта.

Керуючий справами, Д.П. Козиревич
секретар виконкому
Братської селищної ради


МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_________2016 року № ___ _____________ сесія сьомого скликання

Про встановлення місцевих податків
на території Миколаївської сільської ради

Керуючись ст. 143, ст. 144 Конституції України, пунктами 24, 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами, внесеними Законом України № 71-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року, Закону України від 24 грудня 2015 року № 909- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, заслухавши та обговоривши інформацію бухгалтера спеціаліста – землевпорядника сільської ради В.М.Лев., сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Миколаївської сільської ради наступні місцеві податки:
податок на майно, який складається з:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортного податку;
- плати за землю;

2. Затвердити Положення по місцевих податках (додатки 1,2,3, що додаються).
У Положеннях вживаються поняття та терміни, визначені Податковим кодексом України.

3. Встановити, що платники місцевих податків та/або податкові агенти несуть відповідальність за порушення норм даного рішення щодо порядку справляння, повноти і своєчасності надання податкової звітності та сплати місцевих податків та зборів, передбачену Податковим кодексом України.
Контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати податкових зобов’язань по місцевих податках та зборах, в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, здійснюють органи державної податкової служби.

4. Виконкому Миколаївської сільської ради забезпечити оприлюднення рішення «Про встановлення місцевих податків на території Миколаївської сільської ради» на інформаційному стенді Миколаївської сільської ради.

5. Рішення набирає чинності з часу його оприлюднення, але не раніше 01.01.2017 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів ( Підкурганна В.Д.).

Сільський голова: А.Д.Шенкевич

Додаток № 1
до рішення сесії сільської ради від _________ 2016 року № ___


ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.1. Об´єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.
2.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.
2.1.2. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.
2.1.3. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.
2.2. Об´єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
д) будівлі промислові та склади;
ж) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
з) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
к) інші будівлі.
2.3. Платники податку.
2.3.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
2.3.2. Визначення платників податку в разі перебування об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об´єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об´єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об´єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2.4. Об´єкт оподаткування.
2.4.1. Об´єктом оподаткування є об´єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка.
2.4.2. Не є об´єктом оподаткування:
а) об´єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об´єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов´язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
д) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв´язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
ж) об´єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об´єкта на дитину;
и) об´єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб´єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
к) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
л) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
м) об´єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
н) об´єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об´єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
2.5. База оподаткування.
2.5.1. Базою оподаткування є загальна площа об´єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
2.5.2. База оподаткування об´єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
2.5.3. База оподаткування об´єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об´єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об´єкт.
2.6. Пільги із сплати податку.
2.6.1. База оподаткування об´єкта/об´єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об´єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
2.6.2. Звільняються від сплати податку:
а) з об´єктів житлової нерухомості - фізичні особи, середньомісячні доходи яких за рік, що передує звітному (податковому періоду), не перевищують прожиткового мінімуму, законодавчо встановлений на 1 січня звітного періоду;
б) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, бані, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
в) з об´єктів житлової нерухомості - фізичні особи, на яких розповсюджується дія Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
г) громадські організації, які є неприбутковими.
Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об´єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
об´єкт/об´єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об´єкта/об´єктів перевищує п´ятикратний розмір неоподатковуваної площі;
об´єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
2.7. Ставки податку для об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування становить:
а) 0,5 відсотків - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів;
б) 0,5 відсотків - для житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів;
в) 0,5 відсотків - для різних видів об´єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 180 кв. метрів;
г) 0,05 відсотків - для об´єктів нежитлової нерухомості, що тимчасово не використовується або знаходиться в аварійному стані, що підтвержується рішенням (або актом обстеження) сільської або селищної ради;

Код Будівлі нежитлові Ставка податку
(%)
1211.5 Ресторани та бари 0,5
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,1
1212.3 Центри та будинки відпочинку(за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,1
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування (банківські установи) 0,5
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,5
1230.2 Криті ринки, торговельні комплекси, павільйони та зали для ярмарків 0,5
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,5
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,5
1230.5 Бази та склади 0,2
1241.1 Автовокзали 0,5
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,5
1241.9 Будівлі транспорту та дорожнього господарства 0,1
1242.1 Гаражі наземні 0,1
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів 0,1
1252.6 Холодильники 0,1
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,1
1262.1 Музеї та художні галереї (за винятком тих що фінансуються з бюджету) 0,1
1262.2 Бібліотеки, книгосховища (за винятком тих що фінансуються з бюджету) 0,1
1262.5 Будівлі архівів (за винятком тих що фінансуються з бюджету) 0,1
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,1
1264 Будівлі лікарень, медичних центрів, медичних лабораторій та оздоровчих закладів (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,5
1265 Зали спортивні (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,1
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо(за винятком тих що фінансуються з бюджету) 0,1
1265.5 Тири 0,1
1265.9 Зали спортивні інші 0,1
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,5
Інші 0,5
2.8. Податковий період.
2.8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
2.9. Порядок обчислення суми податку.
2.9.1. Обчислення суми податку з об´єкта/об´єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об´єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 цього Положення та ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об´єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об´єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 цього Положення та ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об´єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об´єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 цього Положення та ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням абзаців «б» і «в» підпункту 2.9.1. цього Положення, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об´єктів житлової нерухомості.
д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
Обчислення суми податку з об´єкта/об´єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об´єктів нежитлової нерухомості та ставки податку.
2.9.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об´єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об´єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
2.9.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
2.9.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов´язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об´єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2.9.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об´єкта/об´єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об´єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об´єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об´єкт.
2.10. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об´єкта оподаткування податком.
2.10.1. У разі переходу права власності на об´єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об´єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
2.10.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
2.11. Порядок сплати податку.
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
2.12. Строки сплати податку.
2.12.1. Податкове зобов´язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.


Секретар сільської ради: С.Ф.Коцюбинська

Додаток № 2
до рішення сільської ради
від _______2016 року № ___


ПОЛОЖЕННЯ
про транспортний податок

3.1. Платники податку.
3.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення є об´єктами оподаткування.
3.2. Об´єкт оподаткування.
3.2.1 Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.
3.3. База оподаткування.
3.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об´єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення.
3.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об´єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення.
3.5. Податковий період.
3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
3.6. Порядок обчислення та сплати податку.
3.6.1. Обчислення суми податку з об´єкта/об´єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об´єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об´єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об´єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
3.6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об´єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об´єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об´єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об´єкт.
3.6.5. У разі переходу права власності на об´єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об´єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об´єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
3.6.6. За об´єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
3.7. Порядок сплати податку.
3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об´єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету .
3.8. Строки сплати податку.
3.8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.


Секретар сільської ради: С.Ф.Коцюбинська


Додаток № 3
до рішення сесії сільської ради від _______ 2016 року № __


Положення
по платі за землю у складі податку на майно,
що справляється у формі земельного податку
та орендної плати за земельні ділянки
на території Миколаївської сільської ради

1. Загальні положення
1.1. Це Положення про встановлення плати за землю на території Сергіївської сільської ради (далі – Положення) визначає порядок справляння плати за землю на території сільської ради та затверджено відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 – VІ зі змінами та доповненнями.
1.2. Плата за землю – це місцевий податок, кошти якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники податку.
2.1. Платниками податку є:
2.1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.1.2. Землекористувачі.
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

3. Об’єкти оподаткування земельним податком
3.1.Об’єктами оподаткування є:
3.1.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
3.1.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком
4.1.Базою оподаткування є:
4.1.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, відповідно до ст.289 ПКУ
4.1.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5. Ставка земельного податку
5.1. Ставка податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у користуванні або у власності юридичних та фізичних осіб, встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у підпунктах 5.1.1 – 5.1.8 пункту 5.1. цього Положення, встановлюється від їх нормативної грошової оцінки у відсотках:
5.1.1. землі житлової забудови (код КВЦПЗ 02) – 0,03 відсотка;
5.1.2. землі сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 01) за межами населеного пункту – 0,35 відсотків;
5.1.3. землі сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 01) в межах населеного пункту – 0,2 відсотків;
5.1.4. землі сільськогосподарського призначення та водного фонду, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 2,0 відсотка;
5.1.5. землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07) – 6,0 відсотків;
5.1.6. землі лісогосподарського призначення (код КВЦПЗ 09) та землі не лісогосподарського призначення, які надані у встановленому порядку і використовуються для потреб лісового господарства – 2,0 відсотка;
5.1.7. землі промисловості, транспорту (крім залізничного), зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 11, 12, 13, 14) – 2,0 відсотка;
5.1.8. землі які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) (як в межах так і за межами населених пунктів) – 6,0 відсотків;
5.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

6. Порядок обчислення плати за землю
6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Виконавчий комітет сільської ради щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нормативної грошової оцінки землі.
6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що наступає за звітним.
6.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта або бази оподаткування плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, у якому відбулися такі зміни.
6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення – рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території з таких осіб:
1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або з таких осіб – власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі, що знаходиться у їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичними особами відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей – інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей – інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

7. Податковий період для плати за землю.
7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8.Строк сплати за землю та порядок подання звітності.
8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користування у поточному році.
8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
8.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
8.4. Податкове зобов’язання сплати за землю, визначене у податкові декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.
Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу.
8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди їх частини), з урахуванням прибудинкової території, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими примі


Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Миколаївської сільської ради
«Про встановлення місцевих податків на території Миколаївської
сільської ради»


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв´язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми:
Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.
Відповідно до ст. 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж – плата за землю, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.
Положення про розмір земельного податку передбачає визначення об’єкту і бази оподаткування, затвердження ставок податку, порядок обчислення та строки сплати податку та пільги щодо сплати податку. Суть полягає в тому, що від удосконалення плати за землю залежить показник наповнення сільського бюджету, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності.
Проект рішення підготовлено відповідно до статей 269–271, 273-274, 277, 281-289 Податкового кодексу України.

2. Цілі регулювання.
Ціль прийняття даного регуляторного акта – залучення додаткових коштів у сільський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Миколаївської сільської ради, земельної реформи та визначення чіткого розміру плати за користування земельних ділянок за різним функціональним та цільовим призначенням.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами :
1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючу ситуацію.
2. Прийняття Миколаївською сільською радою рішення «Про встановлення ставок плати за землю та розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Миколаївської сільської ради»
Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі через те, що в цьому випадку є можливість розв’язати проблему відповідності законодавству плати за землю та вирішить питання надходження додаткових коштів та планування бюджету.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум плати за землю до бюджету.
Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволяє здійснювати плату за землю згідно чинного законодавства, враховувати можливості суб’єкта господарської діяльності щодо сплати коштів за використання землі. Проектом регламентовані ставки земельного податку та орендної плати за землю. Регуляторний акт побудований відповідно до принципів регуляторної політики.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття Положення по сплаті за землю стимулює землевласників та землекористувачів більш ефективніше використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням та спонукає до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, що є їх власністю. Це дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Миколаївської сільської ради.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Головними очікуваними результатами є впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади сільської ради та відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття запропонованого рішення надасть можливість:
• привести діючи договори оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства;
• поповнення місцевого бюджету;
• здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від оренди землі при формуванні бюджету сільської ради;
• простота і доступність даного регуляторного акту.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Збільшення надходжень до місцевого бюджету;
Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України;
Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати Процедура розробки регуляторного акту( витрати робочого часу спеціалістів пов´язані з підготуванням регуляторного акту)

Суб´єкти господарської діяльності Стимулювання ефективності використання земельного фонду;
рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю Витрати пов’язані зі сплатою податку;
Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства
Територіальна громада сільської ради Збільшення фінансування програм соціального спрямування;
Одержання більш якісних послуг від органів місцевого самоврядування Відсутні

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
Термін дії регуляторного акта – безстроково. Регуляторний акт може бути скасований або в нього внесені зміни в разі зміни чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.


8. Показники результативності регуляторного акту
Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:
• надходження до місцевого бюджету земельного податку;
• надходження до місцевого бюджету орендної плати за землю;
• розмір орендованих площ земельних ділянок;
• кількість укладених додатків до договорів;
• кількість всіх договорів оренди земельних ділянок.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться з зазначеним рішенням, яке буде розміщено на інформаційному стенді сільської ради та офіційному сайті Братської районної державної адміністрації.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:
Результативність цього регуляторного акту буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних.
Цільова група: суб´єкти господарської діяльності – платники земельного податку або орендної плати за землю.
Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснено в порядку та строки, визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.
Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Сільський голова: А.Д.Шенкевич


МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_________2016 року № ___ _____________ сесія сьомого скликання

Про встановлення місцевих податків
на території Миколаївської сільської ради

Керуючись ст. 143, ст. 144 Конституції України, пунктами 24, 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами, внесеними Законом України № 71-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року, Закону України від 24 грудня 2015 року № 909- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, заслухавши та обговоривши інформацію бухгалтера спеціаліста – землевпорядника сільської ради В.М.Лев., сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Миколаївської сільської ради наступні місцеві податки:
податок на майно, який складається з:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортного податку;
- плати за землю;
2. Затвердити Положення по місцевих податках (додатки 1,2,3, що додаються).
У Положеннях вживаються поняття та терміни, визначені Податковим кодексом України.
3. Встановити, що платники місцевих податків та/або податкові агенти несуть відповідальність за порушення норм даного рішення щодо порядку справляння, повноти і своєчасності надання податкової звітності та сплати місцевих податків та зборів, передбачену Податковим кодексом України.
Контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати податкових зобов’язань по місцевих податках та зборах, в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, здійснюють органи державної податкової служби.
4. Виконкому Миколаївської сільської ради забезпечити оприлюднення рішення «Про встановлення місцевих податків на території Миколаївської сільської ради» на інформаційному стенді Миколаївської сільської ради.
4. Рішення набирає чинності з часу його оприлюднення, але не раніше 01.01.2017 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів ( Підкурганна В.Д.).

Сільський голова: А.Д.Шенкевич
Додаток № 1
до рішення сесії сільської ради від _________ 2016 року № ___
ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
2.1. Об´єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.
2.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.
2.1.2. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.
2.1.3. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.
2.2. Об´єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
д) будівлі промислові та склади;
ж) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
з) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
к) інші будівлі.
2.3. Платники податку.
2.3.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
2.3.2. Визначення платників податку в разі перебування об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об´єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об´єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об´єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2.4. Об´єкт оподаткування.
2.4.1. Об´єктом оподаткування є об´єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка.
2.4.2. Не є об´єктом оподаткування:
а) об´єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об´єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов´язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
д) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв´язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
ж) об´єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об´єкта на дитину;
и) об´єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб´єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
к) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
л) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
м) об´єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
н) об´єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об´єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
2.5. База оподаткування.
2.5.1. Базою оподаткування є загальна площа об´єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
2.5.2. База оподаткування об´єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
2.5.3. База оподаткування об´єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об´єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об´єкт.
2.6. Пільги із сплати податку.
2.6.1. База оподаткування об´єкта/об´єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об´єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
2.6.2. Звільняються від сплати податку:
а) з об´єктів житлової нерухомості - фізичні особи, середньомісячні доходи яких за рік, що передує звітному (податковому періоду), не перевищують прожиткового мінімуму, законодавчо встановлений на 1 січня звітного періоду;
б) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, бані, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
в) з об´єктів житлової нерухомості - фізичні особи, на яких розповсюджується дія Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
г) громадські організації, які є неприбутковими.
Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об´єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
об´єкт/об´єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об´єкта/об´єктів перевищує п´ятикратний розмір неоподатковуваної площі;
об´єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
2.7. Ставки податку для об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування становить:
а) 0,5 відсотків - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів;
б) 0,5 відсотків - для житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів;
в) 0,5 відсотків - для різних видів об´єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 180 кв. метрів;
г) 0,05 відсотків - для об´єктів нежитлової нерухомості, що тимчасово не використовується або знаходиться в аварійному стані, що підтвержується рішенням (або актом обстеження) сільської або селищної ради;
Код Будівлі нежитлові Ставка податку
(%)
1211.5 Ресторани та бари 0,5
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,1
1212.3 Центри та будинки відпочинку(за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,1
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування (банківські установи) 0,5
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,5
1230.2 Криті ринки, торговельні комплекси, павільйони та зали для ярмарків 0,5
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,5
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,5
1230.5 Бази та склади 0,2
1241.1 Автовокзали 0,5
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,5
1241.9 Будівлі транспорту та дорожнього господарства 0,1
1242.1 Гаражі наземні 0,1
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів 0,1
1252.6 Холодильники 0,1
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,1
1262.1 Музеї та художні галереї (за винятком тих що фінансуються з бюджету) 0,1
1262.2 Бібліотеки, книгосховища (за винятком тих що фінансуються з бюджету) 0,1
1262.5 Будівлі архівів (за винятком тих що фінансуються з бюджету) 0,1
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,1
1264 Будівлі лікарень, медичних центрів, медичних лабораторій та оздоровчих закладів (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,5
1265 Зали спортивні (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів) 0,1
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо(за винятком тих що фінансуються з бюджету) 0,1
1265.5 Тири 0,1
1265.9 Зали спортивні інші 0,1
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,5
Інші 0,5
2.8. Податковий період.
2.8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
2.9. Порядок обчислення суми податку.
2.9.1. Обчислення суми податку з об´єкта/об´єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об´єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 цього Положення та ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об´єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об´єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 цього Положення та ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об´єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об´єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 цього Положення та ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням абзаців «б» і «в» підпункту 2.9.1. цього Положення, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об´єктів житлової нерухомості.
д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
Обчислення суми податку з об´єкта/об´єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об´єктів нежитлової нерухомості та ставки податку.
2.9.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об´єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об´єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
2.9.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об´єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
2.9.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов´язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об´єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2.9.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об´єкта/об´єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об´єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об´єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об´єкт.
2.10. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об´єкта оподаткування податком.
2.10.1. У разі переходу права власності на об´єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об´єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
2.10.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
2.11. Порядок сплати податку.
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
2.12. Строки сплати податку.
2.12.1. Податкове зобов´язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.


Секретар сільської ради: С.Ф.Коцюбинська


Додаток № 2
до рішення сільської ради
від _______2016 року № ___
ПОЛОЖЕННЯ
про транспортний податок
3.1. Платники податку.
3.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення є об´єктами оподаткування.
3.2. Об´єкт оподаткування.
3.2.1 Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.
3.3. База оподаткування.
3.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об´єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення.
3.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об´єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення.
3.5. Податковий період.
3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
3.6. Порядок обчислення та сплати податку.
3.6.1. Обчислення суми податку з об´єкта/об´єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об´єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об´єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об´єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
3.6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об´єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об´єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об´єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об´єкт.
3.6.5. У разі переходу права власності на об´єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об´єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об´єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
3.6.6. За об´єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
3.7. Порядок сплати податку.
3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об´єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету .
3.8. Строки сплати податку.
3.8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.


Секретар сільської ради: С.Ф.Коцюбинська


Додаток № 3
до рішення сесії сільської ради від _______ 2016 року № __

Положення
по платі за землю у складі податку на майно,
що справляється у формі земельного податку
та орендної плати за земельні ділянки
на території Миколаївської сільської ради

1. Загальні положення
1.1. Це Положення про встановлення плати за землю на території Сергіївської сільської ради (далі – Положення) визначає порядок справляння плати за землю на території сільської ради та затверджено відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 – VІ зі змінами та доповненнями.
1.2. Плата за землю – це місцевий податок, кошти якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники податку.
2.1. Платниками податку є:
2.1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.1.2. Землекористувачі.
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

3. Об’єкти оподаткування земельним податком
3.1.Об’єктами оподаткування є:
3.1.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
3.1.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком
4.1.Базою оподаткування є:
4.1.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, відповідно до ст.289 ПКУ
4.1.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5. Ставка земельного податку
5.1. Ставка податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у користуванні або у власності юридичних та фізичних осіб, встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у підпунктах 5.1.1 – 5.1.8 пункту 5.1. цього Положення, встановлюється від їх нормативної грошової оцінки у відсотках:
5.1.1. землі житлової забудови (код КВЦПЗ 02) – 0,03 відсотка;
5.1.2. землі сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 01) за межами населеного пункту – 0,35 відсотків;
5.1.3. землі сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 01) в межах населеного пункту – 0,2 відсотків;
5.1.4. землі сільськогосподарського призначення та водного фонду, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 2,0 відсотка;
5.1.5. землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07) – 6,0 відсотків;
5.1.6. землі лісогосподарського призначення (код КВЦПЗ 09) та землі не лісогосподарського призначення, які надані у встановленому порядку і використовуються для потреб лісового господарства – 2,0 відсотка;
5.1.7. землі промисловості, транспорту (крім залізничного), зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 11, 12, 13, 14) – 2,0 відсотка;
5.1.8. землі які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) (як в межах так і за межами населених пунктів) – 6,0 відсотків;
5.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінк


БРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ


Про встановлення ставки
земельного податку на території
Братської селищної ради на 2018 рік

Відповідно до пунктів 24, 28, 35 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 20.12.2016 р. № 1791 – VIII « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та Закону України від 21.12.2016 року № 1797 – VIII « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами, секретаря виконавчого комітету Козиревича Д.П., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування,бюджету, фінансів та економічної реформи селищна рада

в и р і ш и л а :

1. Встановити ставку плати земельного податку та викласти його в новій редакції:
1.1 Землі сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 01) – 1 відсоток від нормативно - грошової оцінки земель.
2. Дане рішення ввести в дію з 01.01.2018 року.
3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Братської райдержадміністрації та інформаційному стенді Братської селищної ради .
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань господарської діяльності, підприємництва, земельних відносин, екології, АПК та соціального розвитку села.


Селищний голова Є.І. КравецьУКРАЇНА
Новоолександрівська сільська рада
Братського району Миколаївської області

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Від ____________ № ____________________ сесія
с.Новоолександрівка сьомого скликання

Про внесення змін та доповнень до рішення
№ 5 LIII ( позачергової ) сесії шостого скликання
від 09.07.2015 р. « Про встановлення ставок
плати за землю на території
Новоолександрівської сільської ради»

Відповідно до Закону України від 28.12.2014 року № 71-VIII „ Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи ” Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Новоолександрівської сільської ради до
рішення № 5 LIII ( позачергової ) сесії шостого скликання від 09.07.2015 р. „ Про
встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради ”.
2.Затвердити Положення про встановлення плати за землю на території
Новоолександрівської сільської ради в новій редакції ( додається ).
3.Встановити, що платники місцевих податків та зборів та/або податкові агенти несуть
відповідальність за порушення норм даного рішення щодо порядку справляння, повноти і
своєчасності надання податкової звітності та сплати місцевих податків та зборів,
передбачену Податковим кодексом України.
Контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати податкових
зобов’язань по місцевих податках та зборах, в межах повноважень, визначених
Податковим кодексом України, здійснюють органи державної податкової служби.
4. Дане рішення ввести в дію з 01.01.2017 року.
5. Дане рішення оприлюднити на інформаційному стенді Новоолександрівської
сільської ради.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з
питань планування,бюджету та фінансів.


Сільський голова О.В.ОкмінськаДодаток № 1
до рішення сесії сільської ради
від ___________ 2016 року № __
Положення
про встановлення плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради
1. Загальні положення
1.1.Це Положення про встановлення плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради (далі – Положення) визначає порядок справляння плати за землю на території сільської ради та затверджено відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 – VІ зі змінами і доповненнями.
1.2.Плата за землю – це місцевий податок, кошти якого зараховуються до місцевого бюджету.
2. Платники податку.
2.1. Платниками податку є :
2.1.1.власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.1.2.землекористувачі.
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.
3. Об’єкти оподаткування земельним податком
3.1.Об’єктами оподаткування є:
3.1.1.земельні ділянки, які перебувають у власності або користування;
3.1.2.земельні частки ( паї), які перебувають у власності.
4. База оподаткування земельним податком
4.1.Базою оподаткування є:
4.1.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, відповідно до ст.289 ПКУ
4.1.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.


5.Ставка земельного податку
5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у власності та користуванні юридичних та фізичних осіб, встановлюється в розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок :
- зайнятих житловим фондом, гаражно – будівельними або дачно – будівельними та садівницькими товариствами ( як в межах так і за межами населених пунктів), ставка податку встановлюється у розмірі 0,03-х відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
- сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно – побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами ( як в межах так і за межами населених пунктів), ставка податку встановлюється у розмірі 2-х відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
- зайнятих гірничо- добувними підприємствами та використовуються для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також під водойми, надані для виробництва рибної продукції( як в межах так і за межами населених пунктів), ставка податку встановлюється у розмірі 2-х відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
-промисловості, транспорту ( крім залізничного), зв’язку, енергетики, а також підприємств і організацій, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач ( як в межах так і за межами населених пунктів), ставка податку встановлюється у розмірі 2-х відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
- водного фонду ( як в межах так і за межами населених пунктів), ставка податку встановлюється у розмірі 2-х відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
- для нелісових земель,які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства,ставка податку встановлюється у розмірі 2-х відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Для сільськогосподарських угідь – 0,2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки
( в межах населених пунктів) та 0,45 відсотків від їх нормативної грошової оцінки
( за межами населених пунктів).

5.2. Ставка податку встановлюється в розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної форми власності) (як в межах так і за межами населених пунктів).

5.3.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області:
-для земельних ділянок сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно – побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами ;
-для земельних ділянок зайнятих гірничо- добувними підприємствами та використовуються для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також під водойми, надані для виробництва рибної продукції;
-для земельних ділянок промисловості, транспорту ( крім залізничного), зв’язку, енергетики, а також підприємств і організацій, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач ;
-для земель водного фонду .
6. Порядок обчислення плати за землю
6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру

Виконавчий комітет сільської ради, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку ,встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. Платники плати за землю ( крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації
(фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки , а надалі така довідка подається у разі затвердження нормативної грошової оцінки землі.
6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання декларації не пізніше 20 лютого поточного року , протягом 20 календарних днів місяця, що наступає за звітним.
6.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта або бази оподаткування плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, у якому відбулися такі зміни.
6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення – рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.6.За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території з таких осіб:
1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або з таких осіб – власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користування кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичними особами відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов2язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей – інвалідів, які перевозять інвалідів ( дітей – інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

7. Податковий період для плати за землю.
7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року ( для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8.Строк сплати за землю та порядок подання звітності.

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користування у поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
8.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового ( звітного ) місяця.
8.4. Податкове зобов’язання сплати за землю, визначене у податкові декларації, у тому числі за нововідведенні земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового ( звітного ) місяця.
8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.
Фізичними особами у сільській та селищні місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських ( селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку передбаченому статтею 46 Кодексу.
8.6. При переході права власності на будівлю, споруду ( їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди ( їх частини) , з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах здати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок ( у межах населених пунктів), окремих будівель ( споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі , що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
8.8. Власник нежилого приміщення ( його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
9. Пільги щодо сплати земельного податку
9.1. Від сплати податку звільняються:
9.1.1. інваліди першої і другої групи;
9.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
9.1.3. пенсіонери (за віком);
9.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
9.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

9.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 9.1 цього цього рішення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
9.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
9.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): не більш як 0,25 гектара ;
9.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
9.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
9.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

9.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
9.4. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
9.5. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.
9.6. парки державної та комунальної власності пам´ятки природи;
9.7.органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації,які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
9.8. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров´я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

10.1.Не сплачується податок за:
10.1.1 землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
10.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв´язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об´їзні дороги, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з´їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
10.1.3. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
10.1.4. земельні ділянки кладовищ;
10.1.5. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

11. Особливості оподаткування платою за землю
11.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.
Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та фізичним особам.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
11.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому втрачено це право.
11.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями ( їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахування прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи уразі надання ними будівель, споруд ( їх частин) в тимчасове користування ( оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.
12.Орендна плата
12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
12.2.Платником орендної плати є орендар земельної ділянки
12.3.Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
12.4.Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем ( власником) і орендарем.
12.5.Розмір орендної плати встановлюється в договорі оренди, але річна сума платежу:
12.5.1. не може бути меншою 3-х відсотків нормативної грошової оцінки.
12.6.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати
12.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 – 287 Кодексу.
13. Контроль
13.1.Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Державною податковою інспекцією в Братському районі.

14. Відповідальність
14.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати плати за землю до місцевого бюджету покладається на платників відповідно до Податкового кодексу України.

Сільський голова О.В.Окмінська


  рішення Новоолександрівської с-р
Формат: RAR | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
185Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Миколаївської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
87Kb Скачать скачать
  «Про транспортний податок »
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
66Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Шевченківської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
134Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Костуватської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
489Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Ганнівської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
404Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків та ставок податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів на території Сергіївської сільської ради».
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
150Kb Скачать скачать
  "Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, на території Шевченківської сільської ради за КВЕД ДК 009-2005"
Формат: XLS | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
88Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Кам’яно -Костуватської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
176Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків та ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної то
Формат: DOC | Добавлен: 01/03/2021 15:03:58
193Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Миролюбівської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
210Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Новомарївської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
125Kb Скачать скачать
  Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення Братської районної ради «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
28Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Петропавлівської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
179Kb Скачать скачать
  "Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, на території Петропавлівської сільської ради за КВЕД ДК 009-2005"
Формат: XLS | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
88Kb Скачать скачать
  Про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості на території Новоолександрівської сільської ради
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
65Kb Скачать скачать
  Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
87Kb Скачать скачать
  Про встановлення на території Новоолександрівської сільської ради ставок єдиного податку
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
194Kb Скачать скачать
  Про затвердження ставок транспортного податку на території Новоолександрівської сільської ради
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
32Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Кривопустоської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
417Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Братської селищної ради
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
122Kb Скачать скачать
  Про встановлення місцевих податків на території Іллічівської сільської ради на 2016 рік
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
175Kb Скачать скачать
  Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Григорівської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
137Kb Скачать скачать
  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
119Kb Скачать скачать
  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
542Kb Скачать скачать
  Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки на території Миколаївської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
879Kb Скачать скачать
  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
499Kb Скачать скачать
  Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки на території Сергіївської сільської ради
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
987Kb Скачать скачать
  Про уточнення показників сільського бюджету Шевченківської сільської ради на 2018 рік
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
33Kb Скачать скачать
  Про звернення Григорівської сільської ради про недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
41Kb Скачать скачать
  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Шевченківської сільської ради на 2020 рік
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
81Kb Скачать скачать
  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Шевченківської сільської ради на 2020 рік
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
81Kb Скачать скачать
  Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.06.18 р №2 "Про встановлення розміру ставок земельного податку на території Сергіївської сільської ради"
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
212Kb Скачать скачать
  Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.06.18 р № 2 "Про встановлення розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сергіївської сільської ради"
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
195Kb Скачать скачать
  Про продовження терміну дії ставок податків на території Сергіївської сільської ради
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:12
168Kb Скачать скачать