Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Управління соціального захисту населення

 

Роз'яснення щодо порядку застосування праці працівників під час зимових свят

 

Новий рік (1 січня) та Різдво Христове (7 січня і 25 грудня) визнані в Україні як святкові дні. За загальним правилом залучення робітника до роботи у вихідний, святковий або неробочий день, не установлений графіком змінності (виходу на роботу),  забороняється.

Між тим, відповідно до абзацу 3 статті 73 КЗпП України у зазначені  дні допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 КЗпП України.

Так, відповідно до статті 71 КЗпП України залучення окремих працівників до роботи допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках а саме:) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.Залучення працівників до роботи у вихідні та святкові дні, у тому числі на Новий рік та Різдво Христове, провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.Робота у вихідні, святкові або неробочі дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України.

Зокрема робота у зазначені дні оплачується у подвійному розмірі:1) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками;2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, - у розмірі подвійної годинної або денної ставки;3) працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день.Водночас на бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

Прес-служба Управління Держпраці у Миколаївській області

50-01-35

 На Миколаївщині триває черговий етап детінізації ринку  праці  - увага на сфери транспорту та кур’єрської діяльності

 

На Миколаївщині з 28 жовтня по 15 листопада 2020 року  активізовано проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи  серед суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах транспорту та кур’єрської діяльності.

Мета заходів: надати консультативну допомогу щодо формування  трудових відносин між роботодавцями та працівниками відповідно до  вимог чинного законодавства про працю, роз’яснити негативні наслідки допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Заходи здійснюються Управлінням Держпраці у Миколаївській області на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 17 лютого 2020 року №6698/0/1-20 та окремого доручення т.в.о. голови Державної служби України з питань праці від 28 жовтня 2020 року №Д-410/1/3.1-20.

До організації та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи залучені органи місцевого самоврядування, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Національної поліції та місцевих державних адміністрацій.

Зважаючи на карантинні обмеження, при виборі способу роботи з суб’єктами господарювання надаватиметься перевага дистанційному інформуванню, у тому числі онлайн, засобами телефонного зв’язку, шляхом направлення листів та інше.

 З роботодавцями, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці,  за участі представників зацікавлених органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відбудуться відеоконференції з питань неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин. За необхідності в рамках кампанії відбудуться безпосередні візити до суб’єктів господарювання  за місцем здійснення господарської діяльності.

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СФЕР ТРАНСПОРТУ ТА КУР’ЄРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

Управління Держпраці у Миколаївській області надає роз’яснення щодо застосування  вимог чинного законодавства про працю для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах пасажирських та вантажних перевезень, кур’єрської  діяльності.  

Вантажні та пасажирські автоперевезення — вагомий сегмент українського бізнесу. Транспортними послугами користуються практично всі галузі народного господарства і переважна більшість населення.

У сферах транспортних перевезень та кур’єрської  діяльності не можна встановити права власності на кінцевий результат роботи. Результат праці працівників зазначених сфер економічної діяльності  споживається в процесі її виконання.

Особи, які залучаються для виконання певних трудової функції в діяльності транспортного підприємства чи транспортного підрозділу суб’єкта господарювання, мають допускатися до роботи на підставі трудового договору. Адже під час трудової діяльності вони мають дотримуватися внутрішнього розпорядку підприємства, у тому числі визначеного графіку роботи. Будь-яка інша форма правовідносин між суб’єктом господарювання та працівником, у тому числі водієм, є недопустимою.

Так, статтею 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) визначено, що «трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін».

Відповідно до ст. 24 КЗпП України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

6-1) при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Зазначаємо, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413 повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Використання праці найманих осіб без укладеного трудового договору вважається грубим порушенням трудового законодавства, яке надалі тягне за собою низку проблем. Так, за використання праці працівників без оформлення трудових відносин передбачена адміністративна та фінансова відповідальність:

згідно із  частиною 3 статті 41 КУпАП  України  фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

згідно зі абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження;

вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

 

Управління Держпраці у Миколаївській області закликає суб’єктів господарювання дослухатися до наданих порад та  належним чином оформлювати трудові відносини з працівниками. 

Як не стати жертвою торгівлі людьми?

У нинішньому світі торгівля людьми є одним з найбільш масових порушень прав і свобод людини. В сучасну работоргівлю втягуються навіть держави, які уникнули рабовласницького періоду у своїй історії.

Україна стала третьою державою Європи, поряд з Бельгією і Німеччиною, які на законодавчому рівні визнали торгівлю людьми тяжким злочином. Водночас масштаби та обсяги работоргівлі в нашій країні продовжують залишатись загрозливими. Україна насамперед вважається країною походження постраждалих від торгівлі людьми. Але останніми роками вона стала також країною призначення.

Відповідно ст. 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми», торгівля людьми –здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.

Статтею 3 b Палермського протоколу, прийнятим від 15.11.2000 року, встановлено, що згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію не береться до уваги, якщо було використано будь-який із засобів впливу.

Негативний вплив від торгівлі людьми полягає не лише у втраті значної кількості населення, а й у поширенні венеричних захворювань, СНІДу, формуванні моральної деградації та відчуженості особистості, втрати родинних зв’язків, зруйнуванні суспільної моралі, небезпечному «звиканні» громадської свідомості до негативного явища, поширенні депресивних синдромів та суіцидальних тенденцій, зростанні агресивності та жорстокості. Торгівля жінками сприяє знищенню генофонду нації, оскільки змушують до проституції лише фізично здорових та привабливих дівчат.

Групи ризику. Серед виявлених жертв торгівлі людьми є люди різної статі, віку, соціального походження, статку. У той же час існують певні групи ризику, які об’єднують особливо вразливих людей, стосовно яких існує висока ймовірність, що вони можуть стати об’єктами цього злочину.

Насамперед до цієї категорії можна віднести представників соціально незахищених і неблагополучних верств населення, які знаходяться у складних життєвих обставинах:

·         членів багатодітних родин та малозабезпечених сімей;

·         одиноких матерів;

·         людей з особливими потребами (як у сфері фізичного, так і психічного здоров’я);

·         самотніх людей похилого віку;

·         жертв насильства в сім’ї;

·         сиріт, дітей, що позбавлені опіки та піклування, «дітей вулиці»;

·         безробітних працездатного віку (особливо тих, хто тривалий час не може знайти собі роботу);

·         безпритульних.

Нова для України група ризику – вимушені переселенці або внутрішньо переміщені особи (ВПО) із зони конфлікту. Зокрема, деякі переселенці намагаються отримати притулок за кордоном. Але брак знань щодо вимог міжнародного та внутрішнього законодавства інших країн щодо статусу біженця або шукача притулку робить їх легкою здобиччю як мінімум шахраїв, а як максимум торгівців людьми.

Високий ризик потрапляння до тенет торгівців людьми мають також:

·         трудові мігранти (насамперед, з неврегульованим статусом);

·         особи, які незаконно виїжджають за кордон чи перебувають там або незаконнов’їхали чи перебувають на території України;

·         особи, які користуються послугами шлюбних агенцій, фірм з посередництва упрацевлаштуванні, в т.ч. і за кордоном;

·         особи, які займаються модельною діяльністю;

·         особи, які працюють у сфері розваг;

·         особи, які займаються проституцією;

·         особи, які раніше постраждали від торгівлі людьми;

·         алко- та наркозалежні особи.

Проте часто люди не замислюються над тим, що саме вони можуть стати жертвою торгівлі людьми, вірять міфам про торгівлю, не перевіряючи достовірність інформації.

Міф перший: зі мною такого ніколи не станеться. Існує стереотип, що лише малоосвічені люди можуть стати жертвами торговців людьми. “Зі мною такого не станеться”, – так зазвичай кажуть студенти. Більшість з них не усвідомлює того, що саме молоді люди від 18 до 25 років становлять групу ризику, адже саме вони – невдовзі зіткнуться з проблемою працевлаштування, чіпляючись за будь-яку можливість заробити гроші. Варто звернути увагу на те, що раніше вербувальники працювали відкрито, по великим містам. Сьогодні ж вони перебралися в регіони, де не вистачає інформації.

Міф другий: друзі та родичі не можуть виявитися замішаними в торгівлі людьми. Друзі і родичі – це люди, яким найбільше довіряють. Іноді вербувальники і самі не знають, що вони залучені у сферу торгівлі людьми. Останнім часом сформовано нову стратегію вербування, коли людину, що пропрацювала деякий час на експлуататора, відпускають за умови, що замість себе вона приведе двох-трьох інших “працівників”. Залякані жертви повертаються додому і замість того, щоб сповістити правоохоронні органи, проводять своєрідну рекламну кампанію серед своїх друзів та далеких родичів.

Міф третій: потенційні жертви експлуатації знають, що їх може очікувати і готові до цього. Часто люди погоджуються на «золоті гори». Така ситуація є поширеною, і рожеві окуляри, через які дивляться на роботу за кордоном, часто перетворюється у чорну пов’язку на очах у жертви.

Міф четвертий: торгівля людьми обов’язково включає перетин державного кордону. Найбільше від цієї проблеми страждають діти – одна з найбільш уразливих верств населення. Для того, аби потрапити у неволю, їм не потрібно перетинати кордон – пройдіться лише вулицями вашого міста і зверніть увагу на дітей-жебраків… Існують випадки, коли, наприклад, пропонуючи хорошу роботу по догляду за дітьми сутенери втягують дівчат у проституцію.

Міф шостий: у рабство потрапляють лише жінки задля сексуальної експлуатації. Це не так, чималий відсоток постраждалих від торгівлі людьми складають чоловіки, адже чоловіки менш схильні шукати допомоги, ніж жінки.

Більшість чоловіків залучаються до трудової експлуатації, але трапляються випадки залучення до жебрацтва, сексуальної експлуатації, вербовки військовими в гарячі точки і торгівлі органами.

Міф сьомий: довести вину і покарати торгівців людьми неможливо. Торгівля людьми – це кримінальний злочин, що в Україні, як і у багатьох країнах світу, карається ув’язненням від 5 до 15 років із конфіскацією майна. А у деяких державах, наприклад США та Канаді, – довічним ув’язненням. На жаль, через цей міф більшість постраждалих від торгівлі людьми намагається просто забути, що з ними сталося, не звертаючись за допомогою через страх або ж морально не витримуючи затяжного судового процесу.

Міф восьмий: торгівля людьми обов’язково включає застосування сили.Постраждалим обіцяють, що їх випустять після того, як вони відпрацюють “борг”, який лише росте. Людина вірить і працює. Або, наприклад, якщо постраждала особа з невеликого села, де всі одне одного знають, експлуататори можуть застосовувати метод залякування. Нині деякі торгівці людьми тримають своїх “працівників” лише до кінця терміну закінчення візи, відправляють додому для її поновлення, а потім, внаслідок залякувань або боргової залежності, змушують їх повертатися. Інколи жертвам приплачують якийсь мізер, через що вони починають відчувати себе, що «мусять віддячити». За словами фахівців, моральний тиск, залякування, погрози вчинити шкоду рідним, вилучення документів, використання психотропних речовин складають неповний перелік різноманітних засобів впливу на жертву, а сила застосовується в останню чергу.

Міф дев’ятий: потерпілим від торгівлі людьми ніхто не допомагає. За допомогою можна звернутися до Управління праці та соціального захисту населення, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служби у справах дітей (якщо ПТЛ є дитина), органів внутрішніх справ. Також принаймні тридцять громадських організацій по всій Україні допомагають постраждалим від торгівлі людьми, надаючи медичну, психологічну та юридичну допомогу. В громадських організаціях працюють справді небайдужі люди, жертвам забезпечується конфіденційність і безоплатність послуг.

·         З 2002, за підтримки МОМ, було засновано Медичний Реабілітаційний Центр, а також 5 притулків для постраждалих від торгівлі людьми у регіонах.

·         У рамках реінтеграції потерпілих було ініційовано програму навчання мікро підприємництву, за якою потерпілі отримали можливість започаткувати більше ніж 79 власних підприємств.

·         Національна гаряча лінія надає консультації з питань попередження торгівлі людьми, включаючи допомогу жертвам, інформацію з безпечного працевлаштування за кордоном, перевірку фірм-посередників тощо.

Номери гарячої лінії: 8 800 500 22 50 або 8 800 505 50 10 (зі стаціонарноготелефона), 527 з мобільного Білайн, Київстар, Лайф, або МТС. Всі дзвінки на ці номери у межах України безкоштовні.

Як запобігти рабства. Запам’ятайте і розкажіть своїм рідним та друзям про правила безпеки:

1. Не вірте рекламі фірми, яка не відповідає вимогам законодавства України (не вказує повної назви фірми, її адреси, номеру ліцензії та органу ліцензування, що її видав). Торгівці людьми можуть ввести Вас в оману, використовуючи:

2. Різноманітні фірми-посередники з працевлаштування за кордоном

3. Туристичні, шлюбні та модельні агенції, служби знайомства, агенції шоу –бізнесу

4. Оголошення, рекламу в ЗМІ та Інтернеті

5. Незнайомих людей, а часом навіть, як зазначалось вище, Ваших родичів, друзів, сусідів, знайомих.

6. Не ведіть переговори про навчання, працевлаштування чи шлюб наодинці з агентом.

o    Запросіть взяти участь у переговорах довірену особу – це може бути Ваш юрист або хтось із Ваших близьких.

Перевірте, чи має фірма ліцензію на надання відповідних послуг (навчання, працевлаштування за кордоном). Таку інформацію Ви можете отримати в  Державному центрі зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України за телефоном 8-044-289-50-97 щоденно після 17:00.

1. Зв’яжіться з Посольством країни, куди Ви плануєте подорож та дізнайтесь про правила щодо працевлаштування або навчання  іноземців.

2. Особисто оформлюйте пакет документів та самі сплачуйте за послуги. Це не дасть можливості торгівцям людьми втягнути Вас у боргову залежність або вчинити злочин стосовно інших осіб за Вашими документами. Не користуйтеся послугами незнайомих осіб, які пропонують Вам допомогу в оформленні виїзних документів, продовженні терміну перебування на території іноземної держави.

Майте на увазі:

1. Термін перебування  у іноземній країні зазначено у візі.

2. Туристична чи гостьова віза не дають право на легальне працевлаштування. Це незаконно.

3. Ви можете стикнутися з нелегальним становищем, експлуатацією та принизливою депортацією із країни.

4. Обов’язково укладайте відповідний контракт, складений зрозумілою для Вас мовою у двох примірниках, один з яких залишається у Вас.

5. Ніколи нікому у жодному разі не віддавайте свої ідентифікаційні документикрім офіційних службовців!

6. Обов’язково залиште рідним ксерокопію свого паспорта громадянина України, закордонного паспорта, візи, контракту про навчання чи працевлаштування, свідоцтва про народження, проїзних документів та нещодавно зроблені фотографії, а також повідомте їм телефонні номери свого роботодавця, своїх друзів за кордоном, консульства (посольства) України та місця потенційного проживання.

7. Візьміть за правило постійно телефонувати рідним у домовлений день та час. Заздалегідь домовтесь з рідними про «кодове слово» у розмові, на випадок, якщо Ви не зможете вільно розмовляти по телефону, перебуваючи під чиїмось наглядом.

8. Зробіть та тримайте при собі копії національного та закордонного паспортів. Це значно спростить процедуру відновлення документів для повернення в Україну.

9. Не ставте себе в залежне положення, приймаючи подарунки або позичаючи гроші.

10. Якщо Ви опинилися у скрутному становищі за межами України, звертайтеся подопомогу до:

o Посольства або Консульства України у країні Вашого перебування, де Вам допоможуть отримати документи, що засвідчують Вашу особу, і повернутися на Батьківщину.

o    Національного товариства Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, де Вам можуть надати можливість відновити зв’язок з рідними та повідомити їм про своє скрутне становище.

o    Міжнародних, громадських, благодійних організацій, де Ви також зможете отримати допомогу та підтримку.

o    Заздалегідь підготуйте та тримайте при собі перелік організацій, із зазначенням адреси та номерів телефонів, що працюють у сфері протидії торгівлі людьми.

 

 

 

Начальник управління соціального                                                            Тетяна    КРАВЕЦЬ

             захисту населення  

  Звернення до керівників підприємств,установ,організацій Миколаївської області та голів профспілкових організацій
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:13
319Kb Скачать скачать
  Про роботу по соціальному захисту населення району у І півріччі 2019 року
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:11
93Kb Скачать скачать

Управління соціального захисту населення Братської райдержадміністрації Миколаївської області запрошує пройти оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах та психологічну реабілітацію в реабілітаційних установах.

Відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року за рахунок коштів обласного бюджету мають право на оздоровлення та відпочинок демобілізовані учасники антитерористичної операції на сході України, їх дружини (чоловіки) та їх діти (віком до 18 років) на базах відпочинку та санаторно-курортних закладах Миколаївської області. Строк перебування становить не більше 8 календарних днів.

Для проходження оздоровлення необхідно надати наступні документи:

- довідку військкомату про участь в антитерористичній операції на сході України;

копії:

- посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

- паспорту учасника бойових дій;

- ідентифікаційного коду учасника бойових дій;

- паспорту дружини (чоловіка) учасника бойових дій;

- ідентифікаційного коду дружини (чоловіка) учасника бойових дій;

- свідоцтва про шлюб;

- свідоцтва про народження дитини (дітей).

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200  визначено можливість проходження санаторно-курортного лікування демобілізованих учасників бойових дій антитерористичної операції за рахунок коштів державного бюджету.

Для взяття на облік заявник повинен надати наступні документи:

- заяву встановленого зразка;

- медичну довідку лікувальної установи за формою №070/о;

   копії:

- паспорту;

- ідентифікаційного коду;

- посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;

- військового квитка (за наявності);

- документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань в районах проведення АТО;

- довідку з місця роботи про час роботи та перебування на черзі на отримання санаторно-курортної путівки та період оздоровлення (для працюючих),

Термін проходження санаторно-курортного лікування у санаторно-курортних закладах становить 18 днів.

27 грудня 2017 року постановою № 1057 Кабінет Міністрів України затверджено Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Метою психологічної реабілітації є збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я учасників бойових дій, досягнення соціально-психологічного благополуччя, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.

Для проходження психологічної реабілітації необхідно звернутися з заявою, складеною в довільній формі та копіями документів:

  • паспорту;
  • ідентифікаційного коду;
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • документу, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції;
  • військового квитка.

Заявник має право самостійно обрати реабілітаційну установу.

Тривалість курсу проходження психологічної реабілітації визначається індивідуально для кожного отримувача послуг, але не перевищує 18 календарних днів.

Бажаючим пройти оздоровлення або психологічну реабілітацію необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Братської райдержадміністрації Миколаївської області , телефон 9-14-44

  

  Безпечне та здорове майбутнє праці
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:24:09
130Kb Скачать скачать

Про оголошення конкурсу 

УВАГА!!! ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

 

Миколаївська облдержадміністрації у межах реалізації  розпорядження Миколаївської облдержадміністрації  «Порядку надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції» (від 27.12.2017 №570-р) (далі - Порядок) оголошує конкурс проектів серед учасників антитерористичної операції для надання одноразової допомоги для відкриття власної справи.

Учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету одноразову допомогу для відкриття власної справи. Рекомендована вартість проектів в межах 50 тис.грн.

Претенденти на отримання одноразової допомоги для відкриття власної справи повинні відповідати таким вимогам:

– мати статус учасника АТО;

– підготувати проект за встановленою формою.

  До проекту для участі у Конкурсі додаються:

копія документа особи, що підтверджує статус учасника антитерористичної операції.

      –  копія паспорта громадянина України заявника;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

довідка про відкриття рахунку в банку.

Детальні умови участі у конкурсі визначені в  Порядку, який розміщено на офіційній інтернет-сторінці Департаменту соціального захисту
населення Миколаївської обласної державної адміністрації 
(https://drive.google.com/open?id=1FQWTbFpW8IOX1fMevCzXndfMjIwqrSoi).

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент  соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 45. Телефон для довідок 0512 37 64 24 (Орещак Світлана Миколаївна).

 

ДОКУМЕНТИ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ПРИЙМАЮТЬСЯ

З 15 КВІТНЯ ПО 15 ТРАВНЯ 2019 РОКУ ВКЛЮЧНО! 

 

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

ТА МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА У 2019 РОЦІ

У Законі України "Про Державний бюджет на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629 –VІІІ  

статтею 7 встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі:
- з 1 січня 2019 року - 1921 гривня,
- з 1 липня - 2007 гривень,
- з 1 грудня - 2102 гривні
;

статтею 8 встановлена мінімальна заробітна плата:
- у місячному розмірі: з 1 січня - 4173 гривні;
- у погодинному розмірі: з 1 січня - 25,13 гривні.

 

  звернення
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:23:53
319Kb Скачать скачать
  Про роботу по соціальному захисту населення району у І півріччі 2019 року
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:23:57
93Kb Скачать скачать
  Про стан соціального захисту населення у 2018 роц
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:11
92Kb Скачать скачать
  Атестація робочих місць за умовами праці
Формат: ZIP | Добавлен: 24/08/2020 17:23:55
275Kb Скачать скачать
  Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян директором департаменту, заступниками директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на 2019 рік
Формат: ZIP | Добавлен: 24/08/2020 17:23:55
1886Kb Скачать скачать