Братское » Новости
Українська | Русский | English
Главная Новости Государственные закупки Обращения граждан Доступ до публічної інформації Правова допомога Запобігання проявам корупції

ЗАЯВА Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування місцевого рівня - детального плану території земельних ділянок орієнтовною площею проектування 5,0га, з кадастровими номерами 4821455100:13:000:0019, 4821455100:13

04/06/2019

1.        Інформація про замовника.

Братська районна державна адміністрація Миколаївської області

55401, Миколаївська область, с. Братське, вул. Миру, 131

Контактні телефони: (05131)- 9-14-49

Е-mail: bratskoe@mk.gov.ua

2.        Вид та основні цілі документа державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування.

Документація державного планування місцевого рівня – «Детальний план території земельних ділянок орієнтовною площею проектування 5,0га, з кадастровими номерами 4821455100:13:000:0019, 4821455100:13:000:0021, розташованих на території Братської селищної ради  Братського району Миколаївської області за межами населених пунктів для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», - є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Затверджений детальний план є основою для:

1)       проектування будівель та споруд наземної фотоелектричної сонячної електростанції;

2)       проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання території.

Основною метою розроблення детального плану території є:

          уточнення у більш крупному масштабі положень схеми планування території Братського району;

          уточнення планувальної структури і функціонального призначення, параметрів забудови та ландшафтної організації окремої території Братської селищної ради Братського району;

          формування принципів планувальної організації забудови;

          визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними містобудівними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

Визначення подальшої діяльності щодо:

проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

створення транспортної інфраструктури;

організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;

охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;

комплексного благоустрою та озеленення;

роздільного збіру та вивозу твердого побутового сміття:

визначення містобудівних умов та обмежень, які включають, зокрема:

відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні; планувальні обмеження, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони; охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони. Згідно ст.18, ст.22, ст.24 та ст.25 закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», для даного виду діяльності (сонячна електростанція) – санітарно-захисна зона не регламентується.

Детальний план території земельних ділянок орієнтовною площею проектування 5,0га, з кадастровими номерами 4821455100:13:000:0019, 4821455100:13:000:0021, розташованих на території Братської селищної ради  Братського району Миколаївської області за межами населених пунктів для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій розробляється згідно „Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області  № 69-р від 15.05.2019р.”

При розроблені детального плану території враховується містобудівна документація:

- Генеральна схема планування України;

- Схема планування Миколаївської області зі змінами, яка розроблена ДП «ДІПРОМІСТО» у 2018 році;

- Схема планування території Братського району Миколаївської області.

3.        Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 Детальним планом території передбачено, що переважним видом використання території, що проектується, є розташування одного об’єкта – сонячної електростанції.

Об’єкт планованої діяльності (сонячна електростанція) не відноситься до видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та не підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Територія, що підлягає детальному плануванню, знаходиться на землях Братської селищної ради, на південний захід від межі с. Братське Братського району Миколаївської області і включає в себе земельну ділянку, орієнтовною площею 4,0000 га, що знаходиться у приватній власності.

Планована потужність електростанції 2,3 МВт. Максимальна напруга виробленого струму – 10 кВ.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем властивих даній території.

4.        Інформація про ймовірні наслідки:

Сонячна електростанція споруджується для генерації електричної енергії від сонячної енергії та подачі її в існуючі електромережі.  Технологічний процес є безвідходним і не супроводжується шкідливими викидами в навколишнє середовище (як повітряне, так і водне), рівень шуму і вібрації, що можуть створюватися обладнанням, не перевищують допустимих величин.

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення очікується незначний вплив при підготовчих та будівельно-монтажних роботах (можливі незначні викиди забруднюючих речовин та акустичний вплив при роботі будівельної техніки та механізмів).

За рахунок передбачених будівельних, технологічних та природоохоронних заходів, направлених на вдосконалення технологічного процесу, експлуатація проектованого об'єкта є екологічно безпечною.

При експлуатації ймовірні наслідки для здоров’я населення – попередньо відсутні.

Повітряне середовище

Діяльність електростанції з вироблення електроенергії не передбачає утворення будь-яких забруднюючих речовин і виділення їх в атмосферне повітря: панелі незалежні від палива, не виділяють ніяких шкідливих речовин, не забруднюють навколишнє середовище, безшумні при роботі. Викидів забруднюючих речовин при функціонуванні власне сонячної електростанції – не очікується.

Можливі незначні викиди та акустичний вплив від стоянки автотранспортних засобів, а також у разі аварійної роботи дизель-генератора. Збирання поверхневих стоків від автостоянки передбачено у підземний накопичувальний резервуар подібний до тих, що встановлюються на автозаправних станціях.

Максимальна приземна концентрація забруднюючих речовин не перевищить 0,35 ГДК, що нижче допустимих норм, валовий викид складе 0,034 т / рік.

Статистичні дані про негативні наслідки планованої діяльності сонячних електростанцій на мікроклімат – на даний час відсутні.

Водне середовище

При експлуатації об’єкта неможливе забруднення ґрунту та підземних вод.

Планована діяльність не передбачає використання води на виробничі потреби.

Виходячи із значного відсотку озеленення планованої території – очікується незначна зміна балансу відведення поверхневих вод.

Для відведення господарчо-побутових стоків від запроектованої детальним планом адміністративної забудови передбачається улаштування локальних очисних споруд «BIOTAL».

При експлуатації об’єкта неможливе забруднення підземних вод.

Геологічне середовище.

Експлуатація електростанції не спричиняє змін сформованих в даній місцевості геологічних та стуктурно-тектонічних властивостей масивів порід.

Грунти

         Проектні рішення детального плану території базовані на врахуванні  існуючого рельєфу місцевості, забезпеченні мінімального обсягу земляних робіт та мінімального переміщення земляних мас. Вертикальне планування території детальним планом території заплановано виконувати в узгодженості з існуючим рельєфом.

Монтаж СЕС не порушує властивостей землі, оскільки сонячні модулі розташовані таким чином, що поверхня землі отримує достатньо світла і вологи. Після демонтажу СЕС, по якійсь причині, земля може бути використана за іншим призначенням.

При виконанні планувальних та інших земельних робіт, придатний для використання шар родючого ґрунту, відповідно до попередньо розробленого робочого проекту збереження родючого шару ґрунту, повинен попередньо зрізатися і складуватись в спеціально відведених місцях для подальшого використання (рекультивації).

         При експлуатації об’єкта неможливе забруднення ґрунту.

Ґрунти на ділянці не відносят

Всі новини →