Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

ветмедицина 2020

  Пам'ятка при отруєнні бджіл
Формат: PPT | Добавлен: 15/05/2020 14:38:36
2717Kb Скачать скачать
  Про затвердження Тимчасових рекомендацш щодо oprani iauiY протиепщем1Чних заходов при робот! заклад1в громадського харчування на перюд карантину у зв’язку з поширенням коронав!русно1 хвороби (COVID-19)
Формат: PDF | Добавлен: 15/05/2020 13:07:21
256Kb Скачать скачать
  Про затвердження Тимчасових рекомендаций щодо opi anijaniV протиепшем1чних заход1в при торпвл! продовольчими (окрьм ринкдв) та непродовольчими товарами на першд карантину у зв’язку з иоширенням KopoHaeipycnoi хвороби (COVID-19)
Формат: PDF | Добавлен: 15/05/2020 13:08:31
220Kb Скачать скачать

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 4 травня 2020 р. № 343

ЗМІНИ,
 що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061, № 32, ст. 1091, № 34, ст. 1139) ― із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 291, від 29 квітня 2020 р. № 313 та від 4 травня 2020 р. № 332:

1) у пункті 1 цифри і слово “11 травня” замінити цифрами і словом “22 травня”;

2) у пункті 2:

в абзаці першому цифри і слово “11 травня” замінити цифрами і словом “22 травня”;

підпункти 5 і 6 виключити;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;”;

у підпункті 8:

в абзаці першому слова “торговельного і побутового обслуговування населення,” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;”;

в абзаці третьому слова “(зокрема захист обличчя та очей)” замінити словами “(зокрема захист обличчя, очей, рук)”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), діяльності з надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;”;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“діяльності підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, за умови забезпечення осіб засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більш як однієї особи на 10 кв. метрів площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;

діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників відповідно до подання керівника закладу культури та за рішенням власника (органу управління) без безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу і належності працівників до груп ризику.

Безпосередній прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, може здійснюватися за рішенням власника (органів управління);

діяльності підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво контенту, а також інших суб’єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу засобів масової інформації та доставку контенту до телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), інших виробників аудіовізуального контенту;

здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади тощо, за умови обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення усіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі приміщеннях, призначених для зйомки аудіовізуальних творів (студії, павільйони), за умови обмеження кількості осіб, які здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення усього персоналу, залученого до виробництва аудіовізуального твору, засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів управління репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу;

діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;;

3) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Головному державному санітарному лікарю України розробити та затвердити протиепідемічні заходи, що повинні здійснюватися підприємствами, установами та організаціями, а також агропродовольчими ринками.”;

4) пункт 31 викласти в такій редакції:

“31. На період карантину та протягом 30 днів після його відміни (завершення) дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950).”;

5) пункт 8 після абзацу пятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“надання стоматологічної допомоги;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — восьмий вважати відповідно абзацами сьомим — дев’ятим.

2. У тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287 “Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 976, ст. 977) ― із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 439, слова і цифри                       “до 11 травня” замінити словами і цифрами “до 22 травня”.

3. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 291 “Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби               COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” ― із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня             2020 р. № 440, слова і цифри “до 11 травня” замінити словами і цифрами “до 22 травня”.

4. В абзаці першому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 228 “Питання перевезень авіаційним транспортом” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 27, ст. 995, ст. 996) ― із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 291, цифри і слово “11 травня” замінити цифрами і словом “22 травня”.

5. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 “Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації” ― із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 291, цифри і слово “11 травня” замінити цифрами і словом “22 травня”.

_____________________

 

 Увага!Важливо!

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України інформує щодо питань реалізації фруктів та овочів закладами роздрібної торгівлі харчовими продуктами під час дії карантинних обмежень.

 

За даними Всесвітньої організації з охорони здоров’я на сьогоднішній день у світі відсутні будь-які докази того, що хвороба COVID-19 може передаватися через харчові продукти або пакувальний матеріал. Крім того, немає жодних даних про передачу вірусу через фрукти та овочі.

 

Враховуючи міжнародні рекомендації та наявну інформацію про шляхи передачі COVID-19, реалізація фруктів та овочів у закладах роздрібної торгівлі харчовими продуктами має здійснюватися в спосіб, що гарантує дотримання протиепідемічних вимог. Таким способами можуть бути:

 

1)         або реалізація фруктів та овочів в упаковці виробника;

 

2)         або фасування фруктів та овочів продавцем у спеціально відведеному приміщенні, або їх відпуск безпосередньо в торговельній залі через продавця, за умови:

 

наявності у продавця особистої медичної книжки;

 

використання продавцем засобів індивідуального захисту (маска, рукавички);

 

пакування продавцем фруктів та овочів в індивідуальну упаковку (наприклад, одноразові поліетиленові пакети, паперові пакети, плівку, пластикові контейнери тощо);

 

дотримання продавцем рекомендованої дистанції із покупцем;

 

 

забезпечення наявності і доступності для продавців засобів дезінфекції

 

у     торговельній залі;

 

3)         реалізація нефасованих фруктів та овочів шляхом самообслуговування покупцями в торговельній залі, за умови:

 

забезпечення доступу до місця (зони) торгівельного обслуговування лише тих покупців, які мають одягнені засоби індивідуального захисту (маски);

 

забезпечення покупців, за потреби, засобами індивідуального захисту (одноразовими рукавичками);

 

забезпечення пакування покупцями фруктів та овочів в індивідуальну упаковку (наприклад, одноразові поліетиленові пакети, паперові пакети, плівку, пластикові контейнери тощо);

 

забезпечення наявності і доступності для покупців засобів дезінфекції у торговельній залі.

 

Заклади роздрібної торгівлі харчовими продуктами мають забезпечити покупців інформацією щодо необхідності ретельного миття овочів та фруктів

 

в     домашніх умовах, а також, де це є доречним, здійснення їх термообробки перед вживанням.

 

Заклади роздрібної торгівлі харчовими продуктами мають забезпечити контроль за дотриманням цих рекомендацій.

 

 

 

 

З повагою  управління Держпродспоживслужби

 

 

 Інформаційна довідка для проведення роз’яснювальної роботи щодо запобіганню поширенню коронавірусу

        Відповідальне ставлення працівників та роботодавців до власного здоров'я та здоров'н оточуючих!

         Основна теза: Захворів — сиди вдома.

Не варто ризикувати власним здоров’ям та здоров’ям інших.

         У разі погіршення стаІіу — потрібно звернутись до свого сімейного лікаря

         Керівнику потрібно забезпечити недопуіцення перебування на робояому місці працівників з симптомами гострого респіраторного захворювання, підвищеної температури тіла та особливо осіб, що повернулись з відпустки a6o з відрядження  з країн, в яких були заресстровані випадки COVID-19.

Діагностика. Як вгізначити на початкових стадіях коронавірус?

        На початковій стадії коронавірус мас такі ж симптоми, що i інші гострі вірусні захворювання. Визначити можуть тільки спеціальні тести.

         Найпоширенішими симптомами с головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках - діарея a6o кон'юнктивіт.

         Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. В цьому його небезпека.

         Важливо! Вчасне діагностування. Так як за симптоматикою коронавірус нічим не відрізнясться від інших вірусних хвороб, то важливо відразу звернугись до лікаря. Якщо ви протягом останні 14 днів повернулись із країни, в якій зафіксовані випадки коронавірусу a6o ж спілкувались із людиною, яка контактувала із тим, хто прибув до Украі‘ни з країн де зафіксовані випадки коронавірусу — відразу попередьте про це свого сімейного лікаря. Надалі - лікар мас апгоритм дій, що робити.

 

Хто с групою ризику?

         Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Вразливою групою с люди похилого віку та люди із хронічними хворобами i слабким імунітетом, вони більш схильні до розвитку важких захворювань. Також після фіксаціі випадків коронавірусу вразливою групою с медичні працівники.

        Контактна особа при випадку COVID-19 — особа, яка наразі не мас симптомів, але яка

контактувала, a6o ймовірно контактувала із особою, хворою на COVID- 19. Особи, які мали прямий фізичний контакт з хворим на COVЮ-19 (наприклад, через рукостискання)

         Особи, що мали незахищений прямий контакт із інфекційними

виділеннями (наприклад через кашель, торкання використаних паперових хустинок голими руками тощо)

         Особи, які контактували особисто з хворими на COVID-19 на відстані до 2 метрів та більше 15 хвилин

        Особи, які перебували у закритому середовищі (наприклад, аудиторія,

кімната для переговорів, зал очікування лікарні тощо) з хворими на COVID-19 на відстані до 2 метрів та більше 15 хвилин

         Пасажири літака, які сиділи на відстані двох місць будь-якому

напрямку) від хворого на COVID-19, супугники a6o особи, які надають догляд та члени екіпажу, що обслуговують в тій частині літака, де розміщений індексний випадок[4)

(якщо тяжкість симптомів a6o пересування хворого вказують на більш велику експозицію, контактними можуть вважатися всі пасажири секції a6o всі пасажири


Як можиа заразитися, Як передасться вірус?

        

 
 


Наразі відомо, що новий і‹оронавірус передасться краплинним та контактним

        Bipyc не циркулюс у повітрі. Він не здатний переміщатись на далекі відстані. Він е тільки в крапельках, які людина видихае під час кашлю чи чханню. Відстань — це гарантія безпеки. Це фактор переривання епідемічного ланцюга. Тому, заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви не знаходитесь безпосередньо поруч із інфікованим (нагадусмо, це максимум — 1,5-2 м).

        На поверхнях вірус може жити близько 3 годин. Тому важливо дезінфікувати поверхні, ручки дверей i т.д.

         Переважас контактний шлях, коли вірус потрапляс на слизові оболонки носа, очей через руки a6o інші предмети (хустигіку, рукавиці) після торкання до об’сктів (тварин, м’яса, риби, дверних ручок, поручнів), що забруднені виділеннями із дихальним шляхів хворого чи інфікованого.

         Краплинним шляхом вірус передасться від людини до людини під час кашлю a6o чхання у тісному контакті, коли утворюються краплі діаметром понад 5 мкм. Коронавіруси не здатні зберігати інфектогенність (заразність) під час передавання на далекі відстані. Тому тісним контактом вважають відстань менше 1 м.

 

Як довго вірус живе на поверхнях?

         За попередньою інформацісю вірус може виживати на поверхнях лише протягом 3 годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи заражения людей.

 

Рекомендації як убезпечити себе від зараження:

1.   Ретельно i часто мийте руки з милом чи обробляйте ïx антисептиком. Миття рук з милом:

         тривалість процедури 230                  с;

         вода мас бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;

         обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для РУк

Обробка рук спиртовмісним антисептиком:

         спиртовмісний антисептик для рук розчин із вмістом спирту 60—80% a6o із 2% хлоргексидипу (інпіі засоби, що реалізують як «антисептик дпя рук», наприклад настій ромашки a6o розчини із 40% вмістом спирту, не с такими);

         антисептик мас покривати всю поверхню шкіри рук середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24-27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовапо його просто наливати в долоню);

         тривалість обробки — близько 30 с;

         особливу увагу приділіть нігтям (там накопичусться найбільше бруду);

         обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’ектами;

         у разі частото користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри;

         контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт i токсичний для прийому всередину).

2.   Уникайте скупчення людей.

3.   Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома i зверніться до лікаря.

4.   Використовуйте захисну маску:

         обов’язково — якщо захворіли i масте респіраторні симптоми (кашель, нежить);

 

Дякуємо!

                                         З повагою Єланецьке міжрайонне управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області

                                                    Пташиний грип

УВАГА!!!!! Для  всіх   господарів,  хто утримує птицю!

 

  

   За повідомленням Держпродспоживслужби на підприємстві "Хутір" у Немирівському районі Вінницької області 18 січня зафіксовано загибель птиці від пташиного грипу.

    Грип птиці-це високо контагіозна заразна хвороба,яка вражає всі види птахів, але найбільш вразливою є домашня птиця. Смертність становить 100%. Хвороба проявляється симптомами ураження дихальних шляхів,виділенням слизу з ротової і носової порожнини,хрипи, важке дихання,паралічі кінцівок,викривлення шиї і закидання голови. Синюшність гребня і шкіри. Досить часто загибель настає до прояву клінічних ознак.

    Мігруючі водоплавні птахи, найчастіше дикі качки є природним резервуаром вірусу «пташиного грипу» та причиною заносу інфекції в приватні господарства. Тому слід пам’ятати,що контакт диких птахів з домашньою птицею завжди являє собою небезпеку.

     В умовах коли існує загроза занесення грипу і зараження домашніх птахів,власникам необхідно утримувати птицю в закритому режимі, дотримуватись правил особистої гігієни при догляді за птахами. Не слід купувати птицю,яйця на стихійних ринках.

    Враховуючи високу контагіозність пташиного грипу необхідно знати,що дотримання заходів профілактики є обов’язковим для всіх власників птиці. Виникнення захворювання в одному дворі обов’язково спричинить епідемію на території всього населеного пункту!

      В разі прояву захворювання або загибелі птиці слід негайно сповістити спеціаліста ветеринарної медицини або зателефонувати за тел..9-13-80, 9-15-97.

 

 

                                                                               УВАГА  С К А З !

               

      Відповідно до повідомлення Центру громадського здоровя 11.01.2020 в Миколаївську обласну інфекційну лікарню госпіталізований житель с. Благодатне, Арбузинського району, з попереднім діагнозом «Сказ. Маніфесна форма». Згідно інформації управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації 12.01.2020 даний пацієнт помер.

     Сказ- гостре  вірусне захворювання  теплокровних тварин та людини, що характеризується важкими ураженнями центральної нервової системи. Сказ реєструється в більшості країн світу, до нього чутливі  всі види домашніх та диких теплокровних тварин, а головне людина. Найбільш сприйнятливі до вірусу сказу лисиці, єнотовидні собаки, вовки, шакали, гризуни, кішки.

    Джерелом збуднику являються хворі тварини, що виділяють вірус зі слиною

та передають його через покуси. Спостерігались випадки зараження слиною за 8-10 днів до появи клінічних ознак захворювання, можливе зараження при потраплянні слини на слизові оболонки та пошкоджену шкіру. Інкубаційний період від 3-6 неділь до 12 місяців.

Це залежить від різних чинників: дози вірусу, чутливості тварини,місця нанесення покусу. По перебігу розділяють буйну та тиху (паралітичну) форми сказу.

У тварин буйна форма супроводжується змінами в поведінці, хвилюванням, непризнаванням господаря, агресивністю,  пізніше паралічами та загибеллю. Хвороба продовжується 8- 10 днів. При тихій формі збудження майже не спостерігається. Відмічаються паралічі, відвисання нижньої щелепи, загибель тварини настає через 2-5 днів. Основними характерними ознаками при всіх формах прояву сказу є значне виділення у тварин слини та боязнь води.

     На території нашого району щорічно ветеринарними фахівцями проводяться подвірні щеплення собак та кішок проти сказу.

        Переконливе прохання до господарів собак та кішок, щорічно в обовязковому порядку щеплювати своїх улюбленців проти сказу.

   Нехтування  та байдужість до проведення щеплень тварин проти сказу може призвести до захворювання та загибелі Ваших чотирилапих друзів  та стати загрозою здоров’ю Вашої сім’ї.

   За наявності невластивої поведінки, ознак захворювання домашніх тварин, або виявлення їх трупів потрібно негайно повідомити ветлікаря державної установи ветеринарної медицини! Тел.: 9-13-80, 9-10-65, 9-15-97.

 

 

 

 

 Начальник Братської районної державної                                                                                       Павло Коржан

лікарні ветеринарної медицини