Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Звіт про здійснення державної регуляторної політики

 Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17 лютого 2014 року №45-р  "Про затвердження  переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській  районній державній адміністрації "

 

Звіт розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308. 

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17 лютого 2014 року №45-р «Про затвердження  переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних  послуг при Братській  районній державній адміністрації», зареєстроване в Братському  районному управлінні юстиції 11.03.2014р. за № 6/173.

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ адміністративно-дозвільних послуг Братської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта.

Чітке визначення переліку адміністративних послуг, які повинні надаватися в рамках роботи центру надання адміністративних послуг (далі -  ЦНАП) фізичним особам та юридичним особам (далі – суб’єкт звернення) через адміністратора, який взаємодіє з суб’єктами надання таких адміністративних послуг.

Дане розпорядження дає можливість розуміння того, які адміністративні послуги, можна отримати в одному приміщенні через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації, крім того забезпечено дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта дасть можливість унормувати наступні  питання:

-  суб`єкт та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

-  перелік адміністративних послуг;

- надання адміністративних послуг, передбачених виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

  Лютий 2017 року.

5. Тип відстеження.

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження: аналіз якісних показників фактичної діяльності адміністраторів Центру надання адміністративних послуг та суб’єктів надання адміністративних послуг:

- витрати часу на отримання певних адміністративних послуг;

- фінансові витрати на отримання певних адміністративних послуг;

- кількість скарг щодо процедур отримання адміністративних послуг.

 

                8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

у процесі відстеження результативності регуляторного акта проведено аналіз звернень одержувачів адміністративних послуг за даними моніторингу діяльності ЦНАПу. 

                Кількісне значення статистичних показників результативності за 2016 рік:

з/п

Показники

Кількісні та якісні значення

1.

Кількість адміністративних послуг, що надаються  Центром надання адміністративних послуг

157 адміністративних послуг

2.

Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг за 2016 рік

5574

3.

Середній термін розгляду звернення

Звернення розглядаються в терміни, визначені законодавством. Середній термін розгляду звернення становить від 3 до 10 днів, є також є послуги, які надаються у день звернення, або термін надання яких становить 30 робочих днів.

4.

Відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеними у інформаційних та технологічних картках

Відповідає

5.

Кількість скарг одержувачів послуг

немає

6.

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб, %

25 % - 85%

 

В процесі надання адміністративної послуги, у випадку, передбаченому законодавством, справлялася плата, розмір якої визначався законом.

Розмір надходжень до місцевого бюджету за 2016 рік становить 141,0 тис.грн. за реєстрацію у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних сіб-підприємців та реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

 

Термін розгляду звернення визначався як проміжок часу який минув між поданням необхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги до прийняття  відповідного рішення. Тривалість отримання послуги не перевищувала терміни розгляду заяви визначений законодавством.

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта — середній.

Початковий перелік адміністративних послуг, які надавалися через ЦНАП було розширено послугами з врахуванням  додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг» і включає найбільш поширені серед населення: реєстрація земельної ділянки, видача витягу з ДЗК, реєстрація речових та майнових прав, тощо. Результатом впровадження регуляторного акта є забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адмінпослуг.

                 

              Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Проведений аналіз показників результативності регуляторного акта "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних  послуг при Братській  районній державній адміністрації" свідчить про виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а також  сприяє забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАПі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг,  при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

Інформація щодо адреси місцезнаходження, кадрового складу, графіку роботи Центру надання адміністративних послуг  та переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг розміщена на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в рубриці «Центр надання адміністративних послуг» в розділі «Адміністративні послуги» та на інформаційному стенді Центру.

        

        

Керівник регуляторного органу:

 

Перший заступник голови Братської 

районної державної адміністрації                                                                                      А.А.Шарата

 

«____» __________ 2017р.

 

 

 ЗВІТ

про здійснення Братською районною державною адміністрацією державної регуляторної політики за січень-вересень 2014 року

 

Здійснення регуляторної діяльності у сфері господарських відносин райдержадміністрацією проводилось згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»  в грудні 2013 року затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014рік, зміни до якого було внесено в квітні та вересні п.р.. План діяльності Братської районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік зі змінами та план-графік відстеження результативності регуляторних актів оприлюднені в районній газеті «Перемога» та  розміщений  на офіційному сайті райдержадміністрації.

За січень-вересень 2014 року райдержадміністрацією прийнято два регуляторних акта:

 - розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17 лютого 2014 року № 45-р «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній  державній адміністрації» та зареєстроване в районному управлінні юстиції 11 березня 2014 року за № 6/173. Здійснено базове відстеження даного регуляторного акту;

- розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 09 липня 2014 року № 156-р «Про затвердження регламенту центру надання  адміністративних послуг при Братській районній  державній адміністрації» та зареєстроване в районному управлінні юстиції 1 серпня 2014 року за № 25/192. Здійснено базове відстеження даного регуляторного акту;

 

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» проекти вищезазначених регуляторних актів,  повідомлення про оприлюднення та аналізу його регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика». Проекти направлено на погодження до Держпідприємництва України.

 

Матеріали про регуляторну діяльність розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика».