Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Регуляторна політика

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення  Григорівської сільської  ради

«Про встановлення місцевих податків на території Григорівської

сільської ради»

 

               

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми:

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.

Відповідно до ст. 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж – плата  за землю, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

Положення про розмір земельного податку передбачає визначення об’єкту і бази оподаткування, затвердження ставок податку, порядок обчислення та строки сплати податку та пільги щодо сплати податку. Суть полягає в тому, що від удосконалення плати за землю залежить показник наповнення сільського бюджету, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності.

Проект рішення підготовлено відповідно до статей 269–271, 273-274, 277, 281-289 Податкового кодексу України.

 

                2. Цілі регулювання.

                Ціль прийняття даного регуляторного акта – залучення додаткових коштів у сільський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Григорівської сільської ради, земельної реформи та визначення чіткого розміру плати за користування земельних ділянок за різним функціональним та цільовим призначенням.

 

                3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

                Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами :

1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючу ситуацію.

2. Прийняття  Григорівською сільською  радою рішення «Про встановлення ставок плати за землю та розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Григорівської сільської ради»

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі через те, що в цьому випадку є можливість розв’язати проблему відповідності законодавству плати за землю та вирішить питання надходження додаткових коштів та планування бюджету.

 

                4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

               

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

                Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум плати за землю до бюджету.

Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволяє здійснювати плату за землю згідно чинного законодавства, враховувати можливості суб’єкта господарської діяльності щодо сплати коштів за використання землі. Проектом регламентовані ставки земельного податку та орендної плати за землю. Регуляторний акт побудований відповідно до принципів регуляторної політики.

                5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі                прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Прийняття Положення по сплаті за землю стимулює землевласників та землекористувачів більш ефективніше використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням та спонукає до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, що є їх власністю. Це дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Григорівської сільської ради.

 

                6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Головними очікуваними результатами є впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади сільської ради та відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття запропонованого рішення надасть можливість:

¨        привести діючи договори оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства;

¨        поповнення місцевого бюджету;

¨        здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від оренди землі при формуванні бюджету сільської ради;

¨        простота і доступність даного регуляторного акту.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до місцевого бюджету;

Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України;

Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати

Процедура розробки регуляторного акту( витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту)

 

Суб'єкти господарської діяльності

Стимулювання ефективності використання земельного фонду;

рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю

Витрати пов’язані зі сплатою податку;

Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства

Територіальна громада сільської ради

Збільшення фінансування програм соціального спрямування;

Одержання більш якісних послуг від органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

                7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії регуляторного акта – безстроково. Регуляторний акт може бути скасований або в нього внесені зміни в разі зміни чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

 

                8. Показники результативності регуляторного акту

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

¨        надходження до місцевого бюджету земельного податку;

¨  надходження до місцевого бюджету орендної плати за землю;

¨  розмір орендованих площ земельних ділянок;

¨  кількість укладених додатків до договорів;

¨  кількість всіх договорів оренди земельних ділянок.

  

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться з зазначеним рішенням, яке буде розміщено на інформаційному стенді сільської ради та офіційному сайті Братської районної державної адміністрації.

 

                9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

                Результативність цього регуляторного акту буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних.

 Цільова група: суб'єкти господарської діяльності – платники земельного податку  або орендної плати за землю.

                Базове відстеження результативності дії регуляторного акту  буде здійснено в порядку та строки, визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.

                Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 

 

Сільський голова:                                                     А. В. Семіделіхін

 

Повідомлення

Братська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту -  проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Братської районної державної адміністрації Миколаївської області»  (далі - проект розпорядження).

Розробник: відділ адміністративно-дозвільних послуг Братської районної державної адміністрації

Проект регуляторного акта розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року № 888-VIII, листа Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області від 16 лютого 2017 року №6-6/892 «Щодо приведення у відповідність до чинного законодавства розпоряджень» та з метою приведення нормативно-правових актів Братської районної державної адміністрації у відповідність до законодавства України

Проект розпорядження та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційній веб-сторінці Братської районної державної адміністрації (http://bratske.mk.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність» (підрозділ «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55401, Братський р-н, с смт. Братське, вул. Леніна, 131, Братська райдержадміністрація, або повідомленням на електронну адресу: bratskoeRDA@ukr.net.

Строк прийому пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

Відділ адміністративно-дозвільних послуг

 Братської райдержадміністрації

 

 

Повідомлення  

Миколаївської  сільської ради про оприлюднення проекту

 регуляторного акту

13  червня  2017 року

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Миколаївська  сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Миколаївської  сільської ради «Про  встановлення ставки  земельного  податку  на території  Миколаївської  сільської ради на 2018 рік».

 

Головним розробником проекту регуляторного акту є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Миколаївської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено  на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.

Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок  плати за землю  на території Миколаївської  сільської ради  до вимог Податкового Кодексу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55460, Братський р-н, с. Миколаївка, вул. Гамазіна,1 Миколаївська сільська рада. Також з повним текстом проекту регуляторного акта, аналізом регуляторного пливу можна ознайомитись безпосередньо в приміщення сільської ради та на сайті Братської райдержадміністрації :

Email:bratskoeRDA@ukr.net

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 Миколаївська сільська  рада

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Миколаївської  сільської  ради «Про встановлення  ставки  земельного податку на території  Миколаївської  сільської ради  на 2018 рік»

 

Проект рішення  Миколаївської  сільської  ради «Про встановлення  ставки  земельного податку на території  Миколаївської  сільської ради  на 2018 рік»

 

Проект рішення  Іванівської  сільської  ради «Про встановлення місцевих податків на території  Іванівської  сільської ради»

 

Додаток 3 до проекту рішення  Іванівської  сільської  ради «Ставки податку на землю на території  Іванівської  сільської ради»

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту: проекту рішення Братської

селищної ради « Про встановлення ставки земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік»

 

 

На виконання ст. 143 Конституції України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючий справами, секретар виконкому селищної ради виноситиме на розгляд сесії Братської селищної ради проект рішення «Про встановлення ставок земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік».

Даний проект рішення розроблено з метою забезпечення наповнення селищного бюджету та приведення у відповідність з Податковим кодексом України (зі змінами та доповненнями ).

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу будуть прийматись у письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, інформаційно – дорадчих органів протягом місяця з дня опублікування проекту рішення на поштову адресу розробника: Братська селищна рада, 55401 смт. Братське, вул. Миру, 104, тел. (05131) 3-13-70, 9-13-92), або за електронною адресою відповідно: sil_rada_bratskoe@ukr.net.

Проект рішення та відповідний аналіз впливу регуляторного акту розміщений на сайті Братської районної державної адміністрації.

 

Керуючий справами,                                                                              

секретар виконкому

Братської селищної ради                                                                                                                Д.П. Козиревич

 

Аналіз регуляторного впливу рішення Братської селищної ради «Про встановлення ставок земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік»

 

Проект рішення сесії Братської селищної ради «Про встановлення ставок земельного податку на території Братської селищної ради на 2018 рік»

  

ГРИГОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БРАТСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

« __    »  _______      2017 року     __                                             сесії  сьомого  скликання                           

             Григорівка

 

 

Про встановлення місцевих податків

на території Григорівської сільської ради на 2018 рік

 

Керуючись ст. 143, ст.  144 Конституції України, пунктами 24, 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами, внесеними Законом України № 71-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року, Закону України від 24 грудня 2015 року № 909- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста-землевпорядника Григорівської сільської ради Булаткіної С.Ю., сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Григорівської сільської ради наступні  місцеві податки:

податок на майно, який складається з:

         - плати за землю /додаток1/

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки /додаток 2/

- транспортного податку/додаток 3/

- ставки єдиного податку/додаток4/

2. Встановити, що платники місцевих податків та/або податкові агенти несуть відповідальність за порушення норм даного рішення щодо порядку справляння, повноти і своєчасності надання податкової звітності та сплати місцевих податків та зборів, передбачену Податковим кодексом України.

Контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати податкових зобов’язань по місцевих податках та зборах, в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, здійснюють органи державної податкової служби.

3. Дане рішення  оприлюднити на інформаційному стенді   Григорівської сільської ради  та на  веб-сайті Братської райдержадміністрації.

            4. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року.

Вважати такими що втратили чинність рішення Григорівської сільської ради від 25.01.2016 року № 5 «Про встановлення на території Григорівської сільської ради місцевих податків і зборів на 2016 рік» та рішення від 14.07.2016 р. №1 «Про внесення змін та доповнень до рішення Григорівської сільської ради від 25.01.2016 р. №1».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування  бюджету та фінансів.

 

 

                    Сільський голова:                                                                                                                   А.В. Семіделіхін

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

«Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Братської районної державної адміністрації Миколаївської області»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання: в зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року №888-УІІІ рішення про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг, не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації та на виконання листа Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області від 16 лютого 2017 року №6-6/892 «Щодо приведення у відповідність до чинного законодавства розпоряджень».

 

2. Цілі державного регулювання:

Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17 лютого 2014 року №45-р «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації», зареєстроване Братським районним управлінням юстиції від 11 березня 2014 року №6/173.

 

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як дана позиція не відповідає вимогам законодаства. Від такої альтеранативи необхідно відмовитись. Прийняття даного проекту розпорядження забезпечить дотримання норм законодавства.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми Представлений проект розпорядження передбачає втрату чинності переліку адміністративних послуг, які надаються через  Центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації. В подальшому буде підготовлене розпорядження голови районної державної адміністрації про перелік адміністративних послуг, які надаються через  Центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття розпорядження.

Затвердження даного проекту розпорядження надасть можливість досягнути визначених цілей щодо приведення регуляторних актів у відповідність з нормами діючого законодавства. Реалізація засад запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат.

 

6. Очікувані результати від прийняття розпорядження. Аналіз вигод та витрат.

 Прийняття вищевказаного регуляторного акту дозволить привести регуляторні акти у відповідність з нормами діючого законодавства. Негативних результатів від прийняття розпорядження не очікується. Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію розпорядження відсутній.

 

7. Строк дії регуляторного акта.

Пропонується встановити необмежений термін дії розпорядження, з дня офіційного опублікування на сайті Братської районної державної адміністрації - http://bratske.mk.gov.ua/.

 

 8. Показники результативності регуляторного акта.

 Результативність відстежуватиметься шляхом проведення моніторингу та аналізу задоволеності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб якістю надання адміністративних послуг.

Для відстеження використовуватимуться статистичні дані та дані опитування суб’єктів надання адміністративних послуг. Також здійснюватиметься розгляд пропозицій та зауважень, які надійдуть до Братської районної державної адміністрації з питань роботи Центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації.

 

21 лютого 2017 року

 

Начальник відділу адміністративно-

дозвільних послуг райдержадміністрації                                                                                                                               І.Г.Шукайло

 

Керівник регуляторного органу:

Голова Братської районної

державної адміністрації                                                                                                                                                                                                   О.П. Кузьміна

 

 

ПРОЕКТ

 

      БРАТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

«__»_______2017                                 смт Братське                                                   № ___-р

 

Про визнання таким, що втратили чинність,  розпорядження Братської районної державної адміністрації Миколаївської області

 

      Відповідно до статей 2, 6,13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року № 888-VIII, листа Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області від 16 лютого 2017 року №6-6/892 «Щодо приведення у відповідність до чинного законодавства розпоряджень» та з метою приведення нормативно-правових актів Братської районної державної адміністрації у відповідність до законодавства України:

 

     1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження    Братської районної державної адміністрації від 17 лютого 2014 року № 45-р «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації», зареєстроване Братським районним управління юстиції від 11 березня 2014 року за №6/173.

 

      2. Загальному відділу апарату Братської районної державної адміністрації Миколаївської області (Шепоренко А.С.) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

 

      3. Головному спеціалісту з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Братської районної державної адміністрації Миколаївської області (Мініній Л.Л.)  довести це  розпорядження до відома населення через засоби масової інформації.

          4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.

 

          5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

           Голова райдержадміністрації                                                                                                                          О.П.Кузьміна

 

 

 

 

 

ГРИГОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БРАТСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

« __    »  _______      2017 року     __                                             сесії  сьомого  скликання                           

             Григорівка

 

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Григорівської сільської ради

           

         Відповідно до ст. 335 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання питання щодо обліку та передачі в комунальну власність територіальної  громади Григорівської сільської ради рухомих та нерухомих безхазяйних речей, відумерлої спадщини та спадщини за заповітом, Григорівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на  території Григорівської сільської ради.

 

          2. Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додається).

 

           3. Постійно діючій комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини:

- проводити облік безхазяйного нерухомого майна,  розташованого на території Григорівської сільської ради;

- забезпечити підготовку проектів звернень виконавчого комітету сільської  ради про постановку на облік об'єктів нерухомого майна як безхазяйних;

- здійснювати заходи щодо виявлення (встановлення) на території Григорівської сільської ради об'єктів нерухомості, що не мають власників або власники яких невідомі;

- збереження та утримання об'єктів безхазяйного нерухомого майна з моменту його виявлення (встановлення).

 

           4. Оприлюднити це рішення шляхом розміщення на дошці об’яв Григорівської сільської ради та на веб сайті Братської РДА

          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

      

 

 

Сільський голова                                         А.В. Семіделіхін

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Додаток №____

                                                        до рішення сесії сільської ради

                                                                              від «_____»_______ 2017 року №____

 


ПОРЯДОК

 виявлення, взяття на облік, збереження та використання
безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини
на території Григорівської сільської ради

        

1. Загальні визначення

1.1. Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна по Григорівській сільській раді (далі ‒ Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень» і «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та

 Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області»

Відповідно до вимогам статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з  метою  одержання  зауважень  та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднюється проектрегуляторного акту «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області»та аналіз його регуляторного впливу на офіційній сторінці bratskoeRDA@ukr.netwww.bratske.mk.gov.uaв районній газеті «Перемога».

Розробник – Братська центральна районна лікарня  (згідно плану підготовки, затвердженого Братською районною радою)

З  текстом  проекту  регуляторного акту  та  аналізом  регуляторного  впливу  всі  бажаючі  можуть  ознайомитися  також  у приміщенні Братської районної ради на стенді оголошень.

Проект регуляторного акта передбачає  затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області.

Метою цього регуляторного акта є затвердження цін і тарифів на проведення:

-  Медичні огляди:

для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. 

- Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або в електронному вигляді (e-mailbratska_likarnja986@ukr.net) протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до Братської ЦРЛ за адресою: 55401 Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49, каб.  Приймальна головного лікаря тел./факс (05131) – 9-14-68 e-mailbratska_likarnja986@ukr.net     

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення районної ради  про «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області»

Проект рішення «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області»                                                                       

Калькуляція вартості медичних послуг по кабінету бактеріологічного відділу клініко –діагностичної лабораторії Братської ЦРЛ

  Рішення Х сесії сьомого скликання Новомар"ївської сільської ради від 14.07.2016 "Про встановлення місцевих податків на території Новомарївської сільської ради"
Формат: DOC | Добавлен: 15/07/2016 11:09:06
125Kb Скачать скачать


Проект рішення Улянівської сільської  ради «Про встановлення місцевих податків на території Улянівської сільської ради» 

 

 Повідомлення Шевченківської сільської ради про оприлюднення проекту регуляторного акту

 

13 травня 2016 року

 

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Шевченківська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Шевченківської сільської ради «Про  встановлення  місцевих податків на території  Шевченківської сільської ради».

 

Головним розробником проекту регуляторного акту є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Шевченківської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено  на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.

 

Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок  плати за землю  на території Шевченківської сільської ради  до вимог Податкового Кодексу.

 

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55480, Братський р-н, с. Шевченко, вул. Шевченко, 31.

 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

 

 Шевченківська  сільська  рада

Проект рішення Шевченківської сільської  ради «Про встановлення місцевих податків на території Шевченківської сільської ради»


Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шевченківської сільської  ради «Про встановлення місцевих податків на території Шевченківської сільської ради»

 

  Повідомлення  Миколаївської сільської ради 

про оприлюднення проекту регуляторного акту

05 травня 2016 року

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Миколаївська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Миколаївської сільської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення № 2 LVII сесії шостого скликання від 13.07.2015 р. «Про встановлення  місцевих податків  та зборів  на території  Миколаївської  сільської ради».

 

Головним розробником проекту регуляторного акту є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Миколаївської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено  на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.

 Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок  плати за землю  на території Миколаїввської сільської ради  до вимог Податкового Кодексу.

 Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55460, Братський р-н, с. Миколаївка, вул.  Гамазіна, 1.

 Строк приймання  пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

 Миколаївська  сільська  рада

 

Аналіз  регуляторного  впливу  до  проекту  рішення  «Про  встановлення   місцевих  податків  на території  Миколаївської  сільської  ради»

Проект рішення «Про встановлення місцевих податків на території Миколаївської сільської ради»

 

Повідомлення Новоолександрівської сільської ради про оприлюднення проекту регуляторного акту

05 травня 2016 року

 

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення № 5 LIII (позачергової) сесії шостого скликання від 09.07.2015 р.» Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради».

 

Головним розробником проекту регуляторного акту є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено  на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.

 

Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок  плати за землю  на території Новоолександрівської сільської ради  до вимог Податкового Кодексу.

 

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.

 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

 Новоолександрівська  сільська  рада

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новоолександрівської сільської  ради «Про внесення змін та доповнень до рішення № 5 VIII (позачергової) сесії шостого скликання від 09.07.2015 р. «Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради»

 

Проект рішення Новоолександрівської сільської ради Братського району Миколаївської області «Про внесення змін та доповнень до рішення № 5 LIII (позачергової) сесії шостого скликання від 09.07.2015 р. «Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради»  

 

 

 Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Братська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення на сайті Братської райдержадміністрації в розділі «Регуляторна діяльність» (www. bratske.mk.gov.ua) проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження  голови Братської районної державної адміністрації від 09.07.2014 № 156-р «Про затвердження  регламенту центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації» (далі – проект розпорядження) та аналізу регуляторного впливу проекту розпорядження з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект розпорядження розроблено з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 09 серпня 2014 № 156-р “Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації”, яке зареєстроване в Братському районному управлінні юстиції 01 серпня 2014 року за № 25/192.

 

Проект розпорядження розроблений з метою доповнення та розширення переліку адміністративних послуг, які надаються в центрі надання адміністративних послуг, створення зручних умов для громадян і суб’єктів господарської діяльності при отриманні адміністративних послуг, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади.

Розробник: відділ адміністративно-дозвільних послуг апарату Братської районної державної адміністрації.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу приймаються в письмовій формі за адресою: 55401, смт. Братське, вул. Миру, 131, Братська райдержадміністрація, або на електронну пошту: bratskoeRDA@ukr.net., факс (05131) 91160.

 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Начальник відділу

адміністративно-дозвільних послуг

апарату райдержадміністрації                                                                          І.Г. Шукайло

 

24.02.2016 р. 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Братського району»

Повідомлення

 про оприлюднення проекту  регуляторного акта

 

Братська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту -  проекту розпорядження голови Братської  районної державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  Братського району»  (далі - проект розпорядження).

Розробник: відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму Братської районної державної адміністрації

Проект регуляторного акта розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт»постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», з  метою створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, дотримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті.

Проект розпорядження та аналіз його регуляторного впливу  буде розміщено на офіційній веб-сторінці Братської районної державної адміністрації (http://bratske.mk.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність» (підрозділ «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу  за адресою: 55401, смт. Братське, вул. Леніна, 131, Братська райдержадміністрація, або повідомленням на електронну адресу: bratskoeRDA@ukr.net.

З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись також у відділі економічного розвитку, торгівлі та туризму Братської райдержадміністрації, каб. № 210.

 

Начальник відділу економічного

розвитку, торгівлі та туризму

райдержадміністрації                                                                                            О.В.Колесниченко

 

 05 листопада 2015 року

 


Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Братського району»

Проект розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Братського району»

  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО

АКТУ

 

Відповідно вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднюється проект розпорядження голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області «Про встановлення розміру орендної плати за використання землі державної власності в адміністративних межах Братського району Миколаївської області», та аналіз його регуляторного впливу.

З текстом проекту і аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть також ознайомитися на офіційній сторінці Братської районної державної адміністрації на сайті Миколаївської облдержадміністрації, за адресою bratske.mk.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність», підрозділ «Регуляторна політика», а також у приміщенні Братської районної державної адміністрації Миколаївської області на стенді оголошень.

Зауваження та пропозиції, в письмовому або електронному вигляді, приймаються Братською районною державною адміністрацією Миколаївської області протягом одного місяця, з дня оприлюднення проекту регуляторного акту, за адресою: 55401, смт. Братське, вул. Леніна 131, кабінет 206, тел. (05131) 9-14-57, e-mail: bratskoeRDA@ukr.net.

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Братського району

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Братського району»

Повідомлення

 про оприлюднення проекту регуляторного акта

 

Братська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту -  проекту розпорядження голови Братської  районної державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  Братського району»  (далі - проект розпорядження).

Розробник: відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму Братської районної державної адміністрації

Проект регуляторного акта розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт»постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», з  метою створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, дотримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті.

Проект розпорядження та аналіз його регуляторного впливу  буде розміщено на офіційній веб-сторінці Братської районної державної адміністрації (http:// http://bratske.mk.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність»  ( підрозділ «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу  за адресою: 55401, смт. Братське, вул. Леніна, 131, Братська райдержадміністрація, або повідомленням на електронну адресу: bratskoeRDA@ukr.net.

З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись також у відділі економічного розвитку, торгівлі та туризму Братської райдержадміністрації, каб. № 210.

 

Начальник відділу економічного

розвитку, торгівлі та туризму

райдержадміністрації                                                                                О.В.Колесниченко

 

 

  Рішення ХХХХІІ позачергової сесії Новомар’ївської сільської ради від 14 липня 2015 року № 4 «Про транспортний податок »
Формат: DOC | Добавлен: 24/07/2015 15:53:40
66Kb Скачать скачать
  Рішення XXXXIІ позачергової сесії Кам»янокостуватської ради шостого скликання від 7 липня 2015 № 2 «Про встановлення місцевих податків на території Кам’яно -Костуватської сільської ради»
Формат: DOC | Добавлен: 27/07/2015 12:26:32
176Kb Скачать скачать
  Рішення ХХХХХІІІ позачергової сесії Сергіївської сільської ради шостого скликання від 14 липня 2015 року №1 «Про встановлення місцевих податків та ставок податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів на території Сергіївсько
Формат: DOC | Добавлен: 24/07/2015 16:19:03
150Kb Скачать скачать
  Рішення LІІІ позачергової сесії Шевченківської сільської ради від 14 липня 2015 року № 1 «Про встановлення місцевих податків на території Шевченківської сільської ради»
Формат: DOC | Добавлен: 24/07/2015 16:11:20
134Kb Скачать скачать
  Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, на території Шевченківської сільської ради за КВЕД ДК 009-2005
Формат: XLS | Добавлен: 24/07/2015 16:19:51
88Kb Скачать скачать
  Рішення ХLУІІІ сесії Новокостянтинівської сільської ради шостого скликання від 14 липня 2015 року №1 «Про встановлення місцевих податків та ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних това
Формат: DOC | Добавлен: 30/07/2015 10:45:31
193Kb Скачать скачать
  Рішення ХХХХІ позачергової сесії Ганнівської сільської ради шостого скликання від 13 липня 2015 року №1 «Про встановлення місцевих податків на території Ганнівської сільської ради»
Формат: DOC | Добавлен: 24/07/2015 16:16:08
404Kb Скачать скачать
  Рішення LVII позачергової сесії Миколаївської сільської ради від 13 липня 2015 року № 2 «Про встановлення місцевих податків на території Миколаївської сільської ради»
Формат: DOC | Добавлен: 24/07/2015 15:47:11
87Kb Скачать скачать
  Рішення ХLІІІ сесії Костуватської сільської ради від 10 липня 2015 року № 2 «Про встановлення місцевих податків на території Костуватської сільської ради»
Формат: DOC | Добавлен: 24/07/2015 16:13:25
489Kb Скачать скачать
  Рішення ХХХХУІІІ позачергової сесії Миролюбівської сільської ради шостого скликання від 10 липня 2015 року №3 «Про встановлення місцевих податків на території Миролюбівської сільської ради»
Формат: DOC | Добавлен: 30/07/2015 10:47:55
210Kb Скачать скачать

Проекти рішень та аналізи регуляторного впливу до проектів рішень Новоолександрівської сільської ради

  Рішення 53 позачергової сесії Новоолександрівської сільської ради шостого скликання від 9 липня 2015 №3 «Про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості на територ
Формат: DOCX | Добавлен: 29/07/2015 18:31:17
65Kb Скачать скачать
  Рішення 53 позачергової сесії Новоолександрівської сільської ради шостого скликання від 9 липня 2015 №5 «Про встановлення ставок плати за землю на території Новоолександрівської сільської ради»
Формат: DOC | Добавлен: 29/07/2015 18:32:52
87Kb Скачать скачать
  Рішення 53 позачергової сесії Новоолександрівської сільської ради шостого скликання від 9 липня 2015 №2 «Про встановлення на території Новоолександрівської сільської ради ставок єдиного податку»
Формат: DOC | Добавлен: 29/07/2015 18:34:34
194Kb Скачать скачать
  Рішення 53 позачергової сесії Новоолександрівської сільської ради шостого скликання від 9 липня 2015 №4 «Про затвердження ставок транспортного податку на території Новоолександрівської сільської ради»
Формат: DOCX | Добавлен: 29/07/2015 18:35:59
32Kb Скачать скачать
  Рішення LIV сесії Братської селищної ради шостого скликання від 8 липня 2015 року №4 «Про встановлення місцевих податків на території Братської селищної ради»
Формат: DOCX | Добавлен: 30/07/2015 11:00:16
122Kb Скачать скачать
  Рішення ХХХХ позачергової сесії Іллічівської сільської ради шостого скликання від 7 липня 2015 року №1 «Про встановлення місцевих податків на території Іллічівської сільської ради на 2016 рік»
Формат: DOC | Добавлен: 30/07/2015 11:41:41
212Kb Скачать скачать
  Рішення XLVII позачергової сесії Кривопустоської сільської ради шостого скликання від 30 червня 2015 №1 «Про встановлення місцевих податків на території Кривопустоської сільської ради»
Формат: DOC | Добавлен: 29/07/2015 18:54:11
417Kb Скачать скачать
  Рішення ХХХХХІУ сесії Петропавлівської сільської ради від 25 червня 2015 року № 6 «Про встановлення місцевих податків на території Петропавлівської сільської ради»
Формат: DOC | Добавлен: 24/07/2015 16:07:21
179Kb Скачать скачать
  Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, на території Петропавлівської сільської ради за КВЕД ДК 009-2005
Формат: XLS | Добавлен: 24/07/2015 16:08:32
88Kb Скачать скачать

Проект розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про встановлення розміру орендної плати за використання землі державної власності в адміністративних межах Братського району Миколаївської області»

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про встановлення розміру орендної плати за використання землі державної власності в адміністративних межах Братського району Миколаївської області»

 

 

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
проекту розпорядження голови Братської райдержадмінісраціїї
«Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Братського району»

1. Визначення та оцінка проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Прийняття цього регуляторного акта передбачає затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів, що забезпечить створення конкурентного середовища у сфері пасажирських автоперевезень, надасть можливість організатору перевезень проводити конкурси та визначати на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Братського району (надалі – на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування).
Залучення автомобільних перевізників на конкурсних засадах для роботи на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування забезпечить належну організацію перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом в межах адміністративної території області.
Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання, оскільки не виконуватимуться вимоги діючого законодавства, а саме ст.7, 44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, п. 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081, в частині проведення конкурсу на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування та затвердження організатором перевезень його умов.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Основними цілями розробки даного проекту регуляторного акта є:
- вирішення питання щодо залучення автомобільних перевізників на конкурсних засадах для роботи на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування;
- додержання принципів державної регуляторної політики.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументація щодо переваг обраного способу.
Альтернативними способами досягнення визначених цілей є можливість:
- відмовитись від державного регулювання, але згідно з чинним законодавством організація пасажирських перевезень, проведення конкурсу на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування покладається на місцеві органи виконавчої влади;
- залишити існуючу ситуацію, але це не дозволить провести конкурс з перевезення пасажирів, і як наслідок залучити на законних підставах автомобільних перевізників для роботи на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування;
- запровадити зазначений регуляторний акт, що дасть можливість забезпечити досягнення визначених цілей.
Обрання останнього способу досягнення визначених цілей приведе організацію пасажирських перевезень автомобільним транспортом у відповідність до вимог діючого законодавства, забезпечить сталі, комфортні та якісні перевезення. Організатор перевезень збереже контроль за перевезеннями пасажирів на території району.
Затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів забезпечить рівні можливості суб’єктам господарювання для вступу на ринок надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, при цьому умови роботи автомобільних перевізників на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування носитимуть сталий та прогнозований характер.
4. Опис механізму та заходів, які пропонуються для розв’язання проблеми.
Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, передбачає затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів, , складу конкурсного комітету та положення про нього.
Прийняття вказаного розпорядження надасть можливість в подальшому здійснювати проведення нових конкурсів спрямованих на забезпечення надання якісних транспортних послуг населенню та сприятиме розвитку конкуренції на ринку пасажирських автоперевезень.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
В разі прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією будуть реалізовані повноваження надані їм відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про автомобільний транспорт» та постановою Кабінету Міністрів України від
03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» (зі змінами та доповненнями).
Чітко визначені умови конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування нададуть змогу залучити на конкурсних засадах автомобільних перевізників для забезпечення стабільних пасажирських перевезень, стимулювати розвиток транспортної галузі та створити конкурентне середовище на ринку надання послуг пасажирського автомобільного транспорту .
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
В результаті прийняття регуляторного акта очікується отримання таких позитивних факторів у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, як:
-розвиток конкурентного середовища;
-підвищення якості та комфортності;
-обмеження монополізму;
-підвищення безпеки перевезень;
- збереження контролю організатора перевезень за роботою перевізників на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування;
-дотримання автомобільними перевізниками умов перевезень.
7. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:
У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного процесу, а саме:
Сфера впливу Вигоди Витрати
Місцева влада - забезпечення контролю за організацією перевезення паса-жирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загаль-ного користування;
- обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень Витрати не передбачаються
Суб’єкти господарювання -створення рівних можливостей для вступу на ринок надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- можливість участі у конкурсі на перевезення пасажирів та розширення можливостей під-приємницької діяльності Витрати на участь у конкурсі
Населення Залучення автомобільних пере-візників для належного транс-портного забезпечення населе-них пунктів і, як наслідок, задоволення потреб мешканців області у перевезенні Витрати визначатимуться тільки платою за проїзд

8. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується у часі, оскільки його прийняття викликане вимогами законодавства України.
Головними зовнішніми чинниками, які впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть зміни в законодавчій базі з питань діяльності автопідприємств та перевізників пасажирів автомобільним транспортом, зміни ліцензійних умов, інших нормативно-правових актів у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.
Зазначені чинники мають вплив на результативність дії запропонованого регуляторного акта, тому буде впроваджено постійний моніторинг їх оцінки, за результатами чого в разі необхідності до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення їх негативного впливу.
9. Показники результативності регуляторного акта.
Головними показниками результативності дії регуляторного акта є:
- проведення конкурсів на перевезення пасажирів, завдяки чому передбачається залучення суб’єктів господарювання до здійснення пасажирських перевезень;
- задоволення потреб мешканців районну у перевезенні, передбачається розвиток мережі внутрішньорайонних маршрутів загального користування;
- обмеження монополізму на ринку надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, передбачається збільшення кількості суб’єктів господарювання, які надаватимуть послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- підвищення якості обслуговування маршрутів, завдяки залученню до перевезення пасажирів більш нових та комфортних автобусів.
10. Відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом моніторингу:
- розвитку мережі внутрішньорайонних маршрутів загального користування;
- кількості автобусів, залучених до перевезення пасажирів на маршрутах;
- обмеження монополізму на ринку надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- порушень при здійсненні перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування;
- кількості звернень громадян щодо якості надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- кількості проведених конкурсів та залучених суб’єктів господарювання – переможців конкурсу до надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.
Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.
Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.
За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено:
Начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі та туризму О.В.Колесниченко

Керівник регуляторного органу:
Голова Братської районної
державної адміністрації Миколаївської області О.П. Кузьміна
02.07.2015 р.

  Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адмін
Формат: DOC | Добавлен: 03/09/2014 10:06:27
66Kb Скачать скачать

 Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту

Братською районною  державною адміністрацією розроблено проект розпорядження районної державної адміністрації «Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»
 
 
Основною метою прийняття розпорядження є приведення у відповідність до змін у законодавстві Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (далі – Умови), а також:
- затвердження   складу конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських  автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району;
- затвердження Положення про конкурсний комітет з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських  автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району;
- забезпеченню стабільних, безпечних і якісних перевезень (у т. ч. соціально-значущих) мешканців  Братського району  пасажирським автомобільним транспортом у необхідних обсягах;
- створенню умов для розвитку повноцінної конкуренції у сфері перевезень пасажирів та їх багажу на автобусних маршрутах загального користування;
- максимальній легалізації діяльності всіх суб’єктів господарювання у сфері транспортних послуг;
- захисту прав споживачів пасажирських транспортних послуг.
 Розробник: відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму Братської районної державної адміністрації.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:
за адресою: 55401, смт. Братське, вул. Леніна, 131, Братська райдержадміністрація; 
електронною поштою: bratskoeRDA@ukr.net.
 
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua
 
Повний текст проекту розпорядження районної  державної адміністрації та аналіз впливу регуляторного акта буде розміщений на вeб-сайті районної державної адміністрації.
 

20 квітня 2015 року

Повiдомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

проекту рішення  Новоолександрівської  сільської  ради

«Про затвердження  Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про затвердження Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами на 2016 рік на території  Новоолександрівської сільської ради»  

 Головним розробником проекту регуляторного акту є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про затвердження Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу розміщено  на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.

Основною метою проекту регуляторного акту є встановлення  на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків  і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок на отримання  до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

Новоолександрівська  сільська  рада

 

 20 квітня 2015 року

Повiдомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

проекту рішення  Новоолександрівської  сільської  ради

«Про затвердження Положення про транспортний податок на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про затвердження Положення про транспортний податок на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»  

 Головним розробником проекту регуляторного акту є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про затвердження Положення про транспортний податок на  2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських  місцях сільської  ради.

Основною метою проекту регуляторного акту є встановлення  на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків  і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок на отримання до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

Новоолександрівська  сільська  рада

 

  

20 квітня 2015 року

Повiдомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

проекту рішення  Новоолександрівської  сільської  ради

«Про встановлення ставок плати за землю  на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради »

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення ставок плати за землю на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради».  

Головним розробником проекту регуляторного акту є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення ставок плати за землю на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських  місцях  сільської  ради.

Основною метою проекту регуляторного акта є встановлення  на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків  і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних  розмірів  ставок  на отримання  до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

Новоолександрівська  сільська  рада

 

 

20 квітня 2015 року

Повiдомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

проекту рішення  Новоолександрівської  сільської  ради

«Про встановлення на території Новоолександрівської сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння  на 2016 рік»

 

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення на території Новоолександрівськуої сільської ради  єдиного податку та затвердження Порядку його справляння на 2016 рік».  

Головним розробником проекту регуляторного акту є постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення на території сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння на 2016 рік», аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської  ради.

Основною метою проекту регуляторного акта є встановлення  на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків  і зборів  відповідно  до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок на отримання до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

Новоолександрівська  сільська  рада

 

 

20 квітня 2015 року

Повiдомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

проекту рішення Новоолександрівської сільської  ради

«Про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової  нерухомості на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»

 

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Новоолександрівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради»  

 Головним розробником проекту регуляторного акта є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Новоолександрівської сільської ради «Про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості на 2016 рік на території Новоолександрівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.

Основною метою проекту регуляторного акту є встановлення  на території Новоолександрівської сільської ради місцевих податків  і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних  розмірів  ставок  на отримання  до бюджету Новоолександрівської сільської ради відповідних надходжень.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55480, Братський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Ватутіна, 5.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Новоолександрівська  сільська  рада

 27 лютого 2015 року

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Братська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення на сайті Братської райдержадміністрації в розділі «Регуляторна діяльність» (www. bratske.mk.gov.ua) проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про  внесення змін до розпорядження голови Братської районної державної  адміністрації  від 17.02.2014 № 45-р «Про затвердження  переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних  послуг при Братській  районній державній адміністрації» (далі – проект розпорядження) та аналізу регуляторного впливу проекту розпорядження з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект розпорядження розроблений з метою доповнення та розширення переліку адміністративних послуг, які надаються в центрі надання адміністративних послуг, створення зручних умов для громадян і суб’єктів господарської діяльності при отриманні адміністративних послуг, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади.

Розробник: сектор адміністративно-дозвільних послуг апарату Братської районної державної адміністрації.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55401, смт. Братське, вул. Леніна, 131, Братська райдержадміністрація;

електронною поштою: bratskoeRDA@ukr.net;

факсом (05131) 9 11 60.

 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 

Братська райдержадміністрація

 

  Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17.02.2014 №45-р «Про затвердження переліку адміністративних
Формат: DOC | Добавлен: 28/02/2015 12:44:23
70Kb Скачать скачать
  Проект розпорядження голови райдержадмыныстрації «Про внесення змін до розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17.02.2014 № 45-р «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адмініст
Формат: DOC | Добавлен: 28/02/2015 12:42:49
86Kb Скачать скачать
  Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17 лютого 2014 року №45-р "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг
Формат: DOC | Добавлен: 19/02/2015 12:32:35
59Kb Скачать скачать

 Реєстр власних регуляторних актів

Братської районної державної адміністрації

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Дата та номер прийняття

Номер реєстрації в територіальних управліннях Міністерства юстиції

Дата погодження

РА в

Держпідприє

мництві

Розробник регуляторного акта

Вид відстеження

Строк відстеження

Базове

Повторне

 

Періодичне

1

Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації»

Від 17.02.2014 р № 45-р

Зареєстровано Братським  районним управлінням юстиції

11.03.2014 року

№ 6/173

 

 

 

Рішення

№ 100-т

від 05.02.2014 року

Сектор адміністративно-дозвільних послуг апарату райдержадміністрації

04.02.2014

Лютий 2015 року

 

 

 

 

Лютий 2017 року

2

Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту  центру надання  адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації»

Від 09.07.2014р № 156-р

Зареєстровано Братським  районним управлінням юстиції

01.08.2014 року

№ 25/192

 

 

 

Рішення

№ 523-т

від 04.07.2014 року

Сектор адміністративно-дозвільних послуг апарату райдержадміністрації

22.04.2014

Липень 2015 року

 

 

 

Липень 2017 року

 

  Проект розпорядження голови райдержадміністрації "Про внесення змін до розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17.02.2014 № 45-р «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністрат
Формат: DOC | Добавлен: 03/09/2014 10:29:51
72Kb Скачать скачать
  Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення Братської районної ради «Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської цен
Формат: DOCX | Добавлен: 08/09/2014 16:43:49
28Kb Скачать скачать
  Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту
Формат: DOCX | Добавлен: 03/09/2014 10:04:14
12Kb Скачать скачать
  Розрахунок проведення досліджень
Формат: DOC | Добавлен: 17/07/2019 09:26:34
380Kb Скачать скачать
  Про затвердження цін і тарифів на платні медичні послуги, що виконуються бактеріологічним відділом клініко – діагностичної лабораторії Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області
Формат: DOC | Добавлен: 21/07/2014 13:58:23
71Kb Скачать скачать
  Калькуляція вартості медичних послуг по кабінету бактеріологічного відділу клініко –діагностичної лабораторії Братської ЦРЛ
Формат: XLS | Добавлен: 21/07/2014 14:02:24
32Kb Скачать скачать
  Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адмініс
Формат: DOC | Добавлен: 13/09/2013 08:56:18
61Kb Скачать скачать
  Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту розпорядження Братської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації»
Формат: DOCX | Добавлен: 17/07/2014 09:57:53
20Kb Скачать скачать
  Проект розпорядження голови райдержадмінастрації "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації"
Формат: DOC | Добавлен: 17/07/2019 09:26:34
43Kb Скачать скачать

 


Звіт про базове відстеження

результативності проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації»

 

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Проект розпорядження голови Братської районної державної адміністрації  «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації».

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Сектор адміністративно-дозвільних послуг апарату Братської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта.

Проект розпорядження підготовлено з метою унормування питання щодо визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації, забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта дасть можливість унормувати наступні питання:

-  суб`єкт та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

-  перелік адміністративних послуг;

- надання адміністративних послуг, передбачених виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Січень 2014 року.

5. Тип відстеження.

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності проекту даного регуляторного акта проведено шляхом аналізу статистичних даних, наданих працівниками центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності зазначеного проекту регуляторного акта були визначені наступні показники результативності:

- витрати часу на отримання певних адміністративних послуг;

- фінансові витрати на отримання певних адміністративних послуг;

- кількість скарг щодо процедур отримання адміністративних послуг.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

1. Збільшення розміру надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачається.

2. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта: регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб - суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації. Територія дія акту - Братський район Миколаївської області.

                Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

Січень – листопад 2013 року

Центр надання

адміністративних послуг *

Дозвільний центр**

кількість адміністративних послуг, які за принципом організаційної єдності надають місцеві адміністративні органи

не утворено

10

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

не утворено

5

кількість наданих адміністративних послуг (без врахування відмов)

не утворено

3

кількість відмов у наданні адміністративних послуг

не утворено

2

середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

не утворено

15

кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

не утворено

0

 

*під час базового відстеження не враховувались кількісні та якісні показники результативності акта щодо надання адміністративних послуг центром надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації, оскільки Центр створено у грудні 2013 року.

**складовою частиною центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3.     Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат, не передбачених законодавством України. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір). Розмір плати (адміністративного збору) визначається законом.

Тривалість процедури отримання адміністративних послуг визначалась як час, який минув між поданням необхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги до прийняття відповідного рішення. Тривалість отримання послуги не перевищувала терміни розгляду заяви визначений законодавством. Мінімальне значення було 6 днів, максимальне значення - 28 календарних днів.

 

4. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній.

Проект регуляторного акта розміщений на офіційній веб-сторінці Братської районної державної адміністрації (http://bratske.mk.gov.ua/) та надруковано оголошення про розробку зазначеного проекту розпорядження  в районній газеті «Перемога». Після прийняття регуляторного акта його зміст буде розміщено на  офіційній веб-сторінці Братської районної державної адміністрації та розміщено на інформаційному стені центру надання адміністративних послуг.

                 

9.     Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Результатом прийняття даного регуляторного акту матимемо:

- забезпечення прозорості, відкритості дій у сфері надання адміністративних послуг;

 - скорочення часу необхідного для отримання адміністративної послуги, шляхом зменшення часу, потрібного для відвідування виконавчих органів, що задіяні до процедури надання адміністративних послуг;

 - зручні місцерозташування центру надання адміністративних послуг та режим роботи центру;

- виконання центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

 Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності цим актом.

                        

Керівник регуляторного органу:

 

Голова Братської  

районної державної адміністрації                                                                        Т.П. Підборська

 

04.02.2014          

 

                                                                   

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Братської районної ради

«Про  затвердження Порядку оренди  майна спільної  власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області»

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати

шляхом державного регулювання

Необхідність затвердження Порядку передачі майна спільної  власності територіальних громад сіл, селища Братського району в оренду та користування  викликана необхідністю:

приведення механізму передачі майна спільної власності в оренду  та користування у відповідність до вимог діючого законодавства;

ефективністю використання спільної власності територіальної громади.

У відповідності з Законом України «Про засади державної регуляторної політики», керуючись частиною 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», п.12 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», встановлюються єдині організаційні і правові засади використання об'єктів комунального майна шляхом передачі їх в оренду фізичним та юридичним особам. Зазначений Порядок повинен врегулювати процедуру передачі в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, а також встановити процедуру та умови надання дозволів балансоутримувачам майна на укладання договорів оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) та індивідуально визначеного майна.

 

2. Цілями державного регулювання

Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:

- виконання чинного законодавства стосовно оренди майна;

- ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

- удосконалення нормативно-правової бази щодо передачі в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища  Братського району;

- сприяння ефективному використанню комунального майна та створення більш сприятливих умов здійснення підприємницької діяльності в районі;

- підвищення відкритості та прозорості передачі в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

- збільшення надходжень від орендної плати.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто таку можливість як відмова від введення в дію запропонованого регулювання.

У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання, перш за все, нормативна база щодо передачі об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району вступить в протиріччя з чинним законодавством.

Альтернатив запропонованому рішенню не має. Спільна власність територіальних громад сіл, селища району є окремою формою власності та юридичні права комунальної власності визначаються Цивільним кодексом України та Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні».

 

4. Механізм розв’язання проблеми

Механізмом досягнення цілей регулювання є затвердження Порядку передачі майна спільної  власності територіальних громад сіл, селища Братського району в оренду та користування  .

Механізмом, який забезпечить ефективне розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта є механізм, зазначений у положеннях Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». Одним із важливих його моментів є аналіз сформованої ситуації та підготовка проекту рішення сесії Братської районної ради «Про  затвердження Порядку оренди  майна спільної  власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області». Таким чином, вирішення вищезазначеної проблеми буде розв'язано шляхом прийняття відповідного рішення сесією Братської районної  ради, з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та інших актів законодавства.

Основні організаційні заходи, які будуть вжиті:

- при прийнятті сесією районної ради рішення «Про затвердження Порядку оренди майна спільної  власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області», буде проведено інформування громадян про вимоги даного регуляторного акту;

- буде здійснюватись  передача в оренду спільного комунального майна відповідно до встановленої норми;

- ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;

- розміщення Порядку в засобах масової інформації та на веб-сторінці Братської районної ради.

 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі

прийняття запропонованого регуляторного акта

Впровадження  рішення, конкретизує порядок вирішення питань, пов’язаних з орендою  та наданням в користування комунального майна, платежами тощо, а отже і мінімізують витрати, як матеріальні, так і моральні суб’єктів господарювання та громадян при вирішенні вищевказаних питань.

Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна та майнові відносини між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення надає можливість:

- упорядкувати процес передачі в користування та оренду майна;

- здійснювати належний контроль та облік передачі майна в оренду ;

- ефективно використовувати вільні площі.

 

6. Очікувані результати прийняття

запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення дозволить вдосконалити процес передачі в користування та оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району,  проведення конкурсу на право оренди майна, зробить механізм передачі в оренду майна  комунальної власності більш прозорим, врахує пріоритети при використанні цього майна.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Отримання грошових коштів від оренди комунального майна.

Ефективне використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району

Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта

Суб’єкти підприємницької діяльності

Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району

немає

 

Населення

Підвищення відрахувань з районного бюджету на розвиток району та поповнення обігових коштів Орендодавців.

Підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району орендарями в розрізі підтримки його в належному санітарно-технічному стані, своєчасного проведення  ремонту, підтримки території навколо об’єктів оренди в належному санітарному стані.

Можливість отримання права користування об’єктами оренди на конкурсних засадах

 

Немає

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи інших необхідних випадках.

 

8. Показники результативності регуляторного акту

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

- зменшення невикористаних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

- збільшення надходжень коштів від передачі в оренду об’єктів комунальної власності до бюджету;

- прозорість при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

 

          9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності акта

При визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття, будуть визначені строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта. Для використання таких відстежень будуть використовуватися  статистичні дані, дані орендодавців про орендарів та плату за оренду.

Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акта. Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки. Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на  кожні  три  роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності акта буде здійснюватись у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися у засобах масової інформації.

 

Керівник апарату районної ради                                                                                Н.Глаголенко

 

 

 

З В І Т

Про базове відстеження результативності рішення

Братської районної ради

«Про  затвердження Порядку оренди  майна спільної  власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області»

 

1.  Вид та назва регуляторного акта, дата прийняття, номер: Рішення Братської районної ради від 13.11.2013 № «Про затвердження Порядку оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Братського району Миколаївської області».

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності: Братська района рада.

3.Ціль прийняття акта: Метою здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об'єктів нерухомого  майна, що належить до комунальної власності територіальної громади району є підвищення прозорості і відкритості процедури передачі в оренду нерухомого майна, упорядкування процесу передачі в оренду, збереження комунального нерухомого майна та ефективне використання вільних площ, поповнення районного бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження: листопад 2013 р.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

 Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акту були визначені статистичні показники результативності:

      - надходження коштів до районного бюджету від передачі в оренду майна;

      - кількість суб’єктів, які орендують на конкурсній основі майно;

     - розмір коштів і час, що буде витрачений фізичними або юридичними особами, які виявлять бажання прийняти участь у відповідних конкурсах на право оренди зазначеного майна, у зв’язку з виконанням вимог даного регуляторного акта;

     - рівень проінформованості фізичних та юридичних осіб з основних положень даного регуляторного акта.   

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акту є :

1. Надходження  орендної плати:

- до районного бюджету;

- на поповнення власних обігових коштів балансоутримувачів об’єктів оренди.

2. Кількість об’єктів, переданих в оренду:

- бюджетним організаціям;

- підприємствам, установам і організаціям не бюджетної сфери.

3. Рівень проінформованості суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб з основними положеннями цього регуляторного акта.

4. Кількість звернень та скарг.

Водночас, данний Порядок дає можливість :

- створення єдиного механізму надання майна в оренду,  врегульовання  питання проведення конкурсу на  право оренди, що дає можливість ефективно використовувати  майно.

- можливість контролю за термінами виконання погоджувальних та дозвільних робіт, враховано потреби соціально важливих установ.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Забезпечено чіткий механізм та процедуру надання та передачі майна, врегулювання відносин, що виникають при передачі в оренду, встановлено загальні вимоги до порядку укладання та розірвання договорів оренди, забезпечено принцип рівності за допомогою проведення конкурсів на право оренди майна, підвищено ефективність використання  майна.

 Прийняття регуляторного акту відповідає принципам доцільності, ефективності, послідовності, прозорості, враховано громадську думку та збалансованість інтересів.

 

 

Керівник апарату районної ради                     Н.Глаголенко

  Проект наказу архівного сектору Братської районної державної адміністрації «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним сектором Братської районної державної адміністрації»
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 15:03:00
47Kb Скачать скачать
  Додаток 2,3 до проекту наказу архівного сектору Братської районної державної адміністрації «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним сектором Братської районної державної адміністрації»
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 15:03:51
69Kb Скачать скачать
  Ціни на роботи (послуги) по науково – технічному опрацюванню документів і справ підприємств, установ і організацій району та по забезпеченню їх збереженості (з додатками 1-3)
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 15:07:42
274Kb Скачать скачать
  Додаток 1 до проекту наказу архівного сектору Братської районної державної адміністрації «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним сектором Братської районної державної адміністрації»
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 15:03:32
192Kb Скачать скачать
  Перелік категорій громадян, яким при наданні послуг по виконанню запитів майнового характеру надаються пільги у розмірі 100 % (за винятком випадків терміновості виконання запитів менше ніж за 30 днів)
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 15:08:04
27Kb Скачать скачать
  Додаток 4 до проекту наказу архівного сектору Братської районної державної адміністрації «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним сектором Братської районної державної адміністрації»
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 15:04:12
48Kb Скачать скачать
  Ціни на роботи (послуги) у сфері використання документів
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 15:07:17
52Kb Скачать скачать
  Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови райдержадміністрації "Про встановлення розміру орендної плати за використання землі державної власності"
Формат: DOC | Добавлен: 10/11/2011 14:24:28
62Kb Скачать скачать
  Звіти про базове відстеження результативності регуляторного акту
Формат: DOC | Добавлен: 11/11/2011 13:58:22
53Kb Скачать скачать
  Аналіз регуляторного впливу проекту наказу начальника архівного відділу райдержадміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 22/03/2012 09:53:32
544Kb Скачать скачать
  Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту
Формат: DOC | Добавлен: 11/11/2011 13:56:07
38Kb Скачать скачать
  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови Братської райдержадміністрації від 30.07.2007 року №288-р «Про розмір орендної плати за використання землі державної власності»
Формат: DOC | Добавлен: 17/07/2019 09:26:34
34Kb Скачать скачать
  Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 26/12/2013 17:03:40
42Kb Скачать скачать
  Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту
Формат: DOC | Добавлен: 24/04/2014 16:04:51
29Kb Скачать скачать
  Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації»
Формат: DOC | Добавлен: 24/04/2014 16:05:55
68Kb Скачать скачать
  Розпорядження голови райдержадміністрації від 17.02.2014р. №45-р «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації»
Формат: DOC | Добавлен: 21/05/2014 15:49:42
487Kb Скачать скачать
  Проект розпорядження голови Братської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації»
Формат: DOC | Добавлен: 24/04/2014 16:05:33
28Kb Скачать скачать
  Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації»
Формат: DOC | Добавлен: 03/09/2014 10:15:33
72Kb Скачать скачать
  Регламент Центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 24/04/2014 16:06:25
93Kb Скачать скачать
  Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації №25-р від 17.02.2014р. «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації»
Формат: DOCX | Добавлен: 29/04/2014 11:44:42
476Kb Скачать скачать
  Про внесення змін до розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 09.07.2014 № 156-р «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації »
Формат: DOC | Добавлен: 24/02/2016 17:32:30
37Kb Скачать скачать

Повідомлення  

Миколаївської  сільської ради про оприлюднення проекту

 регуляторного акту

13  червня  2017 року

 Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Миколаївська  сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Миколаївської  сільської ради «Про  встановлення ставки  земельного  податку  на території  Миколаївської  сільської ради на 2018 рік».

 

Головним розробником проекту регуляторного акту є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Миколаївської  сільської ради, аналіз його регуляторного впливу розміщено  на інформаційному стенді сільської ради та в громадських місцях сільської ради.

 Основною метою проекту регуляторного акту є приведення ставок  плати за землю  на території Миколаївської  сільської ради  до вимог Податкового Кодексу.

 Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі:

за адресою: 55460, Братський р-н, с. Миколаївка, вул. Гамазіна,1 Миколаївська сільська рада. Також з повним текстом проекту регуляторного акта, аналізом регуляторного пливу можна ознайомитись безпосередньо в приміщення сільської ради та на сайті Братської райдержадміністрації :

Email:bratskoeRDA@ukr.net

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

 Миколаївська сільська  рада

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення  Миколаївської  сільської  ради

«Про встановлення  ставки  земельного податку на території  Миколаївської  сільської ради  на 2018 рік»

 

               

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми:

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.

Відповідно до ст. 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж – плата  за землю, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

Положення про розмір земельного податку передбачає визначення об’єкту і бази оподаткування, затвердження ставок податку, порядок обчислення та строки сплати податку та пільги щодо сплати податку. Суть полягає в тому, що від удосконалення плати за землю залежить показник наповнення сільського бюджету, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності.

Проект рішення підготовлено відповідно до статей 269-289 Податкового кодексу України.

 

                2. Цілі регулювання.

                Ціль прийняття даного регуляторного акта – залучення додаткових коштів у сільський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Миколаївської  сільської ради, земельної реформи та визначення чіткого розміру плати за користування земельних ділянок за різним функціональним та цільовим призначенням.

 

                3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

                Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами :

1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючу ситуацію.

2. Прийняття Миколаївською   сільською  радою рішення «Про встановлення ставок плати за землю та розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Миколаївської  сільської ради»

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі через те, що в цьому випадку є можливість розв’язати проблему відповідності законодавству плати за землю та вирішить питання надходження додаткових коштів та планування бюджету.

 

                4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

               

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

                Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум плати за землю до бюджету.

Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволяє здійснювати плату за землю згідно чинного законодавства, враховувати можливості суб’єкта господарської діяльності щодо сплати коштів за використання землі. Проектом регламентовані ставки земельного податку та орендної плати за землю. Регуляторний акт побудований відповідно до принципів регуляторної політики.

 

                5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі                прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття Положення по сплаті за землю стимулює землевласників та землекористувачів більш ефективніше використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням та спонукає до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, що є їх власністю. Це дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Миколаївської   сільської ради.

 

                6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Головними очікуваними результатами є впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади сільської ради та відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття запропонованого рішення надасть можливість:

¨        привести діючи договори оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства;

¨        поповнення місцевого бюджету;

¨        здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від оренди землі при формуванні бюджету сільської ради;

¨        простота і доступність даного регуляторного акту.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до місцевого бюджету;

Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України;

Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати

Процедура розробки регуляторного акту( витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту)

 

Суб'єкти господарської діяльності

Стимулювання ефективності використання земельного фонду;

рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю

Витрати пов’язані зі сплатою податку;

Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства

Територіальна громада сільської ради

Збільшення фінансування програм соціального спрямування;

Одержання більш якісних послуг від органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

                7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії регуляторного акта – безстроково. Регуляторний акт може бути скасований або в нього внесені зміни в разі зміни чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

                8. Показники результативності регуляторного акту

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

¨        надходження до місцевого бюджету земельного податку;

¨  надходження до місцевого бюджету орендної плати за землю;

¨  розмір орендованих площ земельних ділянок;

¨  кількість укладених додатків до договорів;

¨  кількість всіх договорів оренди земельних ділянок.

  

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться з зазначеним рішенням, яке буде розміщено на інформаційному стенді сільської ради та офіційному сайті  Братської районної державної адміністрації.

 

                9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

                Результативність цього регуляторного акту буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних.

 Цільова група: суб'єкти господарської діяльності – платники земельного податку  або орендної плати за землю.

                Базове відстеження результативності дії регуляторного акту  буде здійснено в порядку та строки, визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.

                Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 

Сільський голова                                                               А.Д.Шенкевич

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення

«Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно»

 

Розробник – Григорівська сільська рада

З метою забезпечення видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна проект регуляторного акта передбачає затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно», відповідно до вимог Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Проект рішення Григорівської сільської ради «Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно» та аналіз його регуляторного впливу буде розмішено на дошці оголошень, на інформаційних стендах Григорівської сільської ради та на офіційному веб-сайті Братської районної державної адміністрації.

                Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

    Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: с. Григорівка,  вул. Першотравнева, 61, Братського району, Миколаївської області.

Пропозиції та зауваження  також можна надсилати на адресу постійної комісії Григорівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного  впливу

Проекту  рішення  сесії Григорівської сільської ради

«Про затвердження порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа»

                Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Григорівської сільської ради «Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

                1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Відсутність нормативної бази щодо порядку та процедури видачі дублікату свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна фізичних та юридичних осіб.

Дія проекту наказу розповсюджується на:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

 

 2. Цілі регулювання.

Затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, забезпечить можливість фізичних і юридичних осіб реалізувати права, свободи і законні інтереси з питань отримання дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, встановлення загального порядку оформлення та видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, забезпечить простоту і зрозумілість порядку оформлення та видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

 

                3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Під час розробки проекту рішення «Про затвердження порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа» розглянуто альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1. Збереження чинного регулювання

Чинним законодавством не передбачений порядок та процедура видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна фізичних осіб.

2. Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства. Визначає порядок видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, визначає перелік документів, на підставі яких здійснюється процедура видачі дублікатів свідоцтв про право власності.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1. Прийняття проекту

Відсутні

Відсутні

2. Не прийняття проекту

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1. Прийняття проекту

- забезпечення захисту права власності громадян;

- посилення контролю за видачею дублікатів правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомості;

- вирішення проблем при відкритті спадкових справ;

- можливість одержання якісних послуг.

Відсутні

2. Не прийняття проекту

Чинним законодавством не передбачений порядок та процедура видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна фізичних осіб.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1. Прийняття проекту

Забезпечить захист права власності громадян та суб’єктів господарювання

Відсутні

2. Не прийняття проекту

Відсутні

Відсутні

 

4. Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності

(досягнення цілей під час

вирішення проблеми)

Бал результативності (за

чотирибальною системою

оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1. Прийняття проекту

4

Відповідає вимогам чинного законодавства. Визначає порядок видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, визначає перелік документів, на підставі яких здійснюється процедура видачі дублікатів свідоцтв про право власності.

2. Не прийняття проекту

1

Поставлені цілі не будуть досягнуті, проблема не буде усунена.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1. Прийняття пр

 Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження цін і тарифів на платні послуги, які надаються Братською центральною районною лікарнеюБратської районної ради Миколаївської області»

Відповідно до  вимог статті 9 Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері господарської  діяльності», з  метою  одержання  зауважень  та  пропозицій  від  фізичних  та юридичних  осіб, їх об’єднань, оприлюднюється проект регуляторного акту «Про затвердження цін і тарифів на платні послуги, які надаються Братською центральною районною лікарнею Братської районної ради Миколаївської області» та аналіз його регуляторного впливу на офіційній сторінці bratskoeRDA@ukr.net. www.bratske.mk.gov.ua.

Розробник – Братська центральна районна лікарня (згідно плану підготовки, затвердженого Братською районною радою)

З  текстом проекту регуляторного акту та аналізом регуляторного впливу всі бажаючі можуть  ознайомитися  також  у  приміщенні Братської районної ради на стенді оголошень.

Проект регуляторного акта передбачає затвердження цін і тарифів на платні послуги, які надаються Братською центральною районною лікарнею Братської районної ради Миколаївської області.

Метою цього регуляторного акта є затвердження цін і тарифів на проведення:

- Медичні огляди:

для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. 

- Оздоровчий масаж.

- Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.

- Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби.

- Послуги пралень за договорами.

- Перебування  громадян за їх бажанням  у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або в електронному вигляді (e-mail: bratska_likarnja986@ukr.net)  протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до Братської ЦРЛ за адресою: 55401 Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49, , каб.  Приймальна головного лікаря тел./факс (05131) – 9-14-68  e-mail: bratska_likarnja986@ukr.net     

 

  • Національне агентство з питань запобігання корупції
  • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ