Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Структурні підрозділи

 Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Агарков Микола Іванович

9-12-18

начальник відділу  ЖКГ,містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації

viddil.gkh.bratske.rda@ukr.net 

     

Кравець Тетяна Михайлівна

9-11-28,

9-14-44

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації


utszn_bratsk@ukr.net

 

Мирненко Ніла Володимирівна

9-14-86,

9-15-42

начальник фінансового відділу айдержадміністрації


sbakumenko@ukr.net

 

 

     

Пономарчук Євгенія Віктороівна

9-15-71,

9-12-41

завідувач сектору освіти, райдержадміністрації


brtvidosvita@ukr.net

 

Буберенко Олена Олександрівна

9-12-83

завідувач сектору культури, молоді та спорту   райдержадміністрації


brt_rda_rvk@ukr.net

 

Афанасьєва Ірина Василівна

9-18-21

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації


bratsky.ssd@gmail.com

 

Касько Алла Володимирівна

9-15-79

начальник архівного відділу райдержадміністрації


brat.arhives@ukr.net

 

Шукайло Ірина Григорівна

9-11-60

 

начальник відділу надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації


brt.cnap@gmail.com

 

 

Основні завдвння та функції відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) здійснює у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

4) бере участь у розробці  регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовки звітів про її виконання;

5) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання  завдань, визначених цими програмами, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району у всіх галузях економіки;

7) здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку всіх галузей економіки району,  бере участь у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер економіки;

8) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

9) надає в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об’єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

10) надає пропозиції до проектів програм транскордонного співробітництва органам виконавчої влади на обласному рівні, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері;

11) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

12) організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату в районі;

13) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

14) готує пропозиції щодо:

погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

15) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

16) готує та подає департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

17) готує пропозиції щодо реформування і перспективного розвитку підприємств промисловості, торгівлі,  туризму, мінеральних ресурсів, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, забезпечує здійснення заходів для їх реалізації;

18) аналізує дотримання спеціалізованими підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом, бере участь та здійснює підготовку документів щодо діяльності  консультативно-дорадчих органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про металобрухт на території району;

19) надає пропозиції щодо створення умов для розвитку туристичної галузі, а також залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури;

20) сприяє створенню умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у туристичній сфері, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

21) сприяє удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

22) розробляє і впроваджує заходи для захисту місцевих туристичних ресурсів;

23) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та подає департаменту економічного розвитку та регіональної політики  Миколаївської обласної державної адміністрації інформацію щодо:

фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління місцевої державної адміністрації;

стану суб’єктів державної власності, які належать до сфери управління місцевої державної адміністрації;

24) розробляє проекти місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

25) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

26)  бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

27) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;

28) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

29) подає в установленому порядку департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

30) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

31) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

32) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

33) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

34) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

35) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

36) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

37) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

38) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

39) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

40)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

41) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

42) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

43) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

44) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

45) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

46) забезпечує захист персональних даних;

47)                державна реєстрація  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  та реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, а також вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;

48) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Основні завдвння та функції служби у справах дітей райдержадміністрації:

3.1.    Організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.2.    Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.3.            Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

3.4.  Здійснює контроль і координацію діяльності органів місцевого самоврядування, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи.

3.5.  Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.6.  Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях.

3.8. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

3.9. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, молодіжною превенцією Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції України заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.10.  Розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

3.11.  Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

3.12.    Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

3.13.    Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

3.14.    Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

3.15.           Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинків сімейного типу.

3.16.          Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

3.17. Готує та подає в установленому порядку звіти, аналітично-статистичні матеріали в службу у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації.

3.18. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

3.19. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

3.20. Проводить інформаційно - роз'яснювальну роботу з питань, що належить до її компетенції, через засоби масової інформації.

3.21. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

3.22.  Контролює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо:

-   обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

-   зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

3.23. Контролює якість внесеної в ЄІАС «Діти» інформації користувачами бази, що стосується компетенції служби.

3.24. Аналізує внесену в ЄІАС «Діти» інформацію відповідно до компетенції служби.

1.25.                Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам - вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

Основні функції відділу освіти, молоді та спорту рвйдержадміністрації:

         1. Аналізує стан освіти та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді, фізичної культури та спорту в Братському районі Миколаївської області, розробляє районні програми розвитку та інноваційної діяльності, організує і контролює виконання цих програм.

        2. Бере участь у прогнозуванні потреб Братського району Миколаївської області у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку.

        3. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в Братському районі Миколаївської області, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленному порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

        4. Організує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території Братського району Миколаївської області, їх державного інспектування за планами (графіками).

        5. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

       6. Бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

      7. Вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організує їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

      8. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

        9. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти.

        10. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

        11. Організує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

        12. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

        13. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

        14. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячої бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

       15. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

       16. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

        17. Контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти та спорту, погоджує проекти будівництва навчальних закладів.

       18. Розглядає питання та вносить департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти.

        19. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

        20. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, молоді та спорту, інноваційної діяльності, що належать до його компетенції.

        21. Бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів.

        22. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, відпочинку та дозвілля дітей, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання.

        23. Розробляє і подає на розгляд Братській районній державній адміністрації Миколаївської області пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

        24. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

        25. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

       26. Здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення.

      27. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці.

        28. Організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді.

       29. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно - правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд Братській районній державній адміністрації Миколаївської області.

       30. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними дитячими та іншими громадськими організаціями.

       31. Здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

       32. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

       33. Здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл.

       34. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно - спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

       35. Затверджує положення про змагання та проводить регіональні змагання і навчально - тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

      36. Комплектує склад збірних команд Братського району Миколаївської області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

       37. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно – спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

       38. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

        39. Порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань.

        40. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організує підвищення їх кваліфікації.

        41. Надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

       42. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціаль

Основні функції фінансового управління райдержадміністрації:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;

6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) бере участь у:

        підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

        погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

        розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

        підготовці звітів голови відповідної районної держадміністрації для їх розгляду на сесії місцевої ради;

        розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

       підготовці балансу фінансових ресурсів району;

9)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10)  розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту місцевого бюджету перед його поданням на розгляд голові районної державної адміністрації;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням голови районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації;

16)  складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

17) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

18) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;

19) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

20) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районних державних адміністрацій;

21) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

22) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами відповідної районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад, територіальними органами держказначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

24) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

25)  проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

26)  за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків;

27) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

28)  розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

29)  проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

30) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

31) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

32)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

33)  готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, протоколів нарад та засідань робочих груп;

34) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідних місцевих державних адміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих державних адміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

35)  здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районних бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

36) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

37) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

 

      зупинення операцій з бюджетними коштами;

      призупинення бюджетних асигнувань;

      зменшення бюджетних асигнувань;

      повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

      безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління районної державної адміністрації;

39) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

40) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

41) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

42)  організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

43) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

44)  бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

45) забезпечує захист персональних даних;

46) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового управління;

47) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Функції відділу адміністративно-дозвільних послуг райдержадміністрації:

1.  Забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора відділу шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.  Здійснює організацію надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

3.  Забезпечує надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.

4.  Займається спрощенням процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

5.  Забезпечує інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

6.  Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7.  Видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

8.  Забезпечує надання послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9.  Забезпечує внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

10.  Контролює строки надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг.

11.  Складає перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та надає його на затвердження голові райдержадміністрації.

12.  Розробляє регламент роботи Центру.

13.  Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

14.  Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

15.  Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього законодавством завдань.

Функції сектору культури райдержадміністрації:

6.1. Створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури.

6.2. Сприяє формуванню репертуару клубних закладів і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, збереженню культурної спадщини, захисту прав споживачів культурного продукту, централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів, збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища і історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел, соціальному захисту працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

6.3. Проводить аналіз потреби у працівниках у сфері культури та охорони культурної спадщини.

6.4. Подає управлінню пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері, визнання осередків народних, художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів, відзначення працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення, проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього.

6.5. Бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм у сфері культури та охорони культурної спадщини, реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури та охорони культурної спадщини, організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

6.6. Надає організаційно-методичну допомогу установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини Братського району.

6.7. Здійснює координацію діяльності установ у сфері культури та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління райдержадміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності.

6.8. Забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю.

6.9. Інформує управління  про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.

6.10. Організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень, надає інформаційні і правові послуги, методичну допомогу з питань культури.

6.11. Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність.

6.12. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

  Основні функції відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, розвитку інфраструктури та НС райдержадміністрації
Формат: JPG | Добавлен: 02/03/2018 11:42:10
4396Kb Скачать скачать
  Основні функції відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації
Формат: JPG | Добавлен: 02/03/2018 11:43:06
4478Kb Скачать скачать
  Основні функції архівного сектору райдержадміністрації
Формат: JPG | Добавлен: 02/03/2018 11:43:50
1792Kb Скачать скачать

Функції управління соціального захисту населення райдержадміністрції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

 2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

 5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

 7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;

 10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 11) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

 13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

 18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 24) забезпечує захист персональних даних;

 25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

 26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

 27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

 28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці , зайнятості населення та охорони праці:

 забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

 здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

 здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

 забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;

 розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

 забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби);

 бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань, та здійснює контроль за їх реалізацією;

 29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

 організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення, тощо;

 здійснює призначення та виплату:

 - державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

 - державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

 - щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

 - одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

 бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях, з питань соціального захисту населення;

 сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

 проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

 здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

 визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

 формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

 проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

 організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

 надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості;

 здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

 організовує роботу головного державного соціального інспектора ( державного соціального інспектора);

 30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

 організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

 здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

 подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

 аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

 видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

 організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

 31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

 організовує роботу з визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Братської районної ради та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

 співпрацює зі службою у справах дітей районної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

подає пропозиції районній  держадміністрації та органам місцевого самоврядування щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

 подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

 забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

 сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

 забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

 бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

 сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

 сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

 у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

 сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

 

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

 

32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

 

здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

 

здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

 

координує роботу реабілітаційних установ для  дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

 

здійснює направлення до реабілітаційних установ для дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

 

здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

 

визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення  Миколаївської обласної держадміністрації;

 

подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

 

інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

 

інформує центр зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

 

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

 

33) щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім,ї , забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян у сфері охорони здоров'я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім'ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми ;

забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

 

 

забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

 

організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраж