Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Охорона здоров'я

 Роз’язнювальні матеріали по впровадженню реформи системи охорони здоров’я

Ключові етапи реформи: терміни

І квартал 2018 – Початок підготовчого періоду: автоматизація закладів первинної медичної допомоги

ІІ квартал 2018 – Старт приписної кампанії

ІІІ квартал 2018 – Запуск Національної служби здоров’я України

Початок укладання договорів автономних закладів ПМД з НСЗУ

Початок фінансування закладів ПМД за новою моделлю

Початок і кінець ІV року – друге і третє  «вікно можливостей» для закладів ПМД укласти контракт з НСЗУ.

2019 рік – Початок реформи на вторинному рівні (спеціалізована допомога)

2020 рік – Початок реформи на вторинному рівні (високоспеціалізована допомога)

Головні закони реформи

·         Закон № 2002 – автономізація медичних закладів, вступив у дію 6 листопада 2017 року;

·         Законопроект № 6327 про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення вступить у силу з 01 січня 2018 року;

·         Законопроект №7116 (колишній 6604) про зміні до Бюджетного Кодексу набуває чинності з 01 січня 2018 року;

·         Законопроект №7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості стане чинним наступного дня після опублікування.

Головні підзаконні акти реформи, які приймуть першими

·         Положення про НСЗУ;

·         Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

·         Порядок розробки програми медичних гарантій;

·         Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я;

·         Форма декларації та порядок вибору лікаря, який надає ПМД;

·         Табель оснащення для надання ПМД.

 

 Абетка реформування.

Госпітальні округи та госпітальні ради

 

Госпітальний округ – це територія, розмір та кількість населення якої дає можливість сформувати ефективну і сучасну медичну мережу повного циклу.

Госпітальні ради, що створюються в госпітальних округах та включають представників місцевих рад територій, які входять в округ, - це інструмент співробітництва громад. Ані госпітальні округи, ані госпітальні ради не є окремими рівнями виконавчої влади, юридичними особами чи суб’єктами господарювання. Госпітальна рада округів – це майданчик для досягнення домовленостей щодо того, які медичні заклади на території округу потрібно підсилювати, а які перепрофілювати.

Територія обмежує максимальний географічний розмір округу. Доїзд з будь-якої точки округу до лікарні інтенсивного лікування не має займати більше ніж 60 хвилин (120 хвилин до лікарні другого рівня).

Кількість населення обмежує мінімальний розмір округу. Тобто, кількості населення в 120 тисяч осіб вистачає, щоб забезпечити навантаження на лікарню інтенсивного лікування першого рівня. За такої кількості населення у лікарів буде достатньо практики, щоб не втрачати кваліфікацію.

Формування госпітальних округів не пов’язане з адміністративно-територіальною реформою. Територіальний устрій робиться на десятки років, а госпітальний округ є динамічною структурою. Якщо в Україні, приміром, з’являться європейські дороги, суттєво зміниться час доставки пацієнта до тих чи інших лікарень, межі госпітальних округів також зміняться. На зміну їхніх меж можуть також впливати й інші фактори.

Госпітальні округи не є прямо пов’язаними з об’єднаними територіальними громадами, бо переважно ОТГ невеликі за розміром, і мають справи з первинною медичною допомогою: з лікарською амбулаторією, фельдшерсько-акушерським пунктом тощо. Натомість госпітальні округи більше стосуються лікарень. Але разом з тим, мешканці ОТГ лікуються також у лікарні, відтак це є їхньою інфраструктурою вторинного рівня.

Госпітальний округ має включати принаймні одну лікарню інтенсивного лікування (першого чи другого рівня), у разі наявності лікарні другого рівня – охоплення території з населенням мінімум 200 тисяч осіб, а у разі наявності лікарні першого (базового) рівня – 120 тисяч осіб.

Абетка реформування. Рівні надання медичної допомоги.

 

Первинна медична допомога надається в сільських лікарських амбулаторіях, амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини, центрах первинної медико-санітарної допомоги. Первинна лікарська медична допомога включає: експрес-діагностику, визначення маршрутів пацієнтів для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та санаторно-курортного лікування, лікування основних найпоширеніших захворювань, травм і отруєнь, профілактичні заходи.

Вторинна (спеціалізована) медична допомога передбачає спеціалізовані медичні послуги, що у плановому порядку та у невідкладних (екстрених) випадках надаються в амбулаторних умовах та в лікарнях.

Лікарні, які надають вторинну медичну допомогу, поділяють на п’ять типів:

-лікарня інтенсивної допомоги – надання цілодобової медичної допомоги хворим з гострими станами, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду (наприклад, інфаркт міокарда, інсульт, гостра кровотеча тощо). Ресурсне забезпечення лікарень цього типу потребує інтенсивних технологій, спеціалізованого,  діагностичного та лікувального обладнання, наявності служби реанімації та інтенсивної терапії, служби екстреної діагностики.

-лікарня планового лікування хронічних хворих – проведення повторних курсів терапії або доліковування з використанням стандартних схем лікування.

-лікарня відновного лікування – відновлення функцій після  захворювань чи травм, з метою попередження інвалідності та/або реабілітації інвалідів, які потребують спеціального обладнання (фізіотерапевтичного, тренажерів для лікувальної фізкультури тощо).

- хоспіси – надання паліативної допомоги та психологічної підтримки термінальним (безнадійно) хворим, наявність спеціального оснащення для надання допомоги і догляду, а також спеціально підготовленого, переважно сестринського, персоналу та широке залучення волонтерів.

-лікарня медико-соціальної допомоги – догляд та надання соціальної і паліативної допомоги хронічним хворих, мінімальне забезпечення діагностичним та лікувальним обладнання, спеціально підготовлений середній медичний персонал та соціальні працівники.

Третинна (високотехнологічна) медична допомога передбачає  діагностичні та лікувальні медичні послуги, які недоступні на рівні первинної та вторинної (спеціалізованої) допомоги, і надається з використанням високотехнологічного обладнання за направленням служб вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Клінічна база закладу третинної медичної допомоги передбачає її використання для проведення пріоритетних наукових досліджень та до- і післядипломної підготовки медичних працівників. 

Абетка реформування.

Як узгоджуватиметься робота різних ланок медичної допомоги?

 

Лікар первинної ланки видає направлення для отримання спеціалізованої допомоги, за яким послуги, надані пацієнту, оплачує держава.

Медичні заклади самі вирішуватимуть, які спеціалісти їм потрібні для надання замовлених державою послуг. За досвідом інших країн, можна очікувати поступове зменшення запитів до вузьких спеціалістів паралельно з підвищенням кваліфікації сімейних лікарів.

Варто також зазначити, що перспективним напрямком є перекваліфікація вузьких спеціалістів у лікарів загальної практики. В такому випадку лікар зможе надавати і послуги первинної медичної допомоги (і мати за це гідний стабільний дохід) і, за наявності необхідного обладнання, надавати профільні послуги.

Сімейні лікарі з додатковою спеціалізацією користуватимуться підвищеним попитом з боку пацієнтів з відповідними хронічними захворюваннями. Особливо це стосується кардіологів, пульмонологів і гастроентерологів.

Робота первинної та вторинної ланок узгоджуватиметься через систему e-Health, де буде зберігатися вся інформація про направлення пацієнтів лікарями.

Абетка реформування.

Які маніпуляції входять до гарантованого пакету первинки?

 

Сімейний лікар спостерігає за станом здоров’я пацієнтів, проводить діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів. Він супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями, надає невідкладну допомогу, направляє пацієнта на надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) допомоги. Проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику, надає консультації.

Сімейний лікар може спостерігати неускладнену вагітність та здорову дитину відповідно до вікових особливостей та потреб. Також він надає окремі послуги паліативної допомоги, зокрема оцінку ступеню болю, призначення та рецепт на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому.

В рамках первинної допомоги пацієнти гарантовано і безоплатно можуть отримати: гематологічні дослідження (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою), біохімічні й імунохімічні дослідження сироватки крові (глюкоза крові, загальний холестерин), аналізи сечі (загальний аналіз), інструментальні методи дослідження (електрокардіограма у стані спокою, мікроскопія харкотиння), швидкі тести (тести на ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс).

Сімейний лікар призначає ліки та виписує рецепти, за якими, у тому числі, можна отримати препарати за програмою відшкодування вартості ліків «Доступні ліки» (програма розширюватиметься), а також виписувати довідки, лікарняні листки.

Повністю послуги в межах первинної медичної допомоги будуть зафіксовані в новому «Порядку надання первинної медичної допомоги», який буде затверджено наказом МОЗ України після ухвалення законів медичної реформи.

До ризик-тарифів входять витратні матеріали та медикаменти, необхідні для невідкладної допомоги, планові медичні огляди, підтримка інфраструктури. Бюджет та аналізи буде включено в окремий тариф – цим бюджетом також буде оперувати сімейний лікар. Транспортування матеріалу для лабораторних досліджень також включено до ризик-тарифу.

 

Абетка реформування.

Як регулюватимуться виклики лікаря додому?

 

Сімейний лікар на власний розсуд приймає рішення про надання окремих послуг за місцем проживання/перебування пацієнта або телефоном чи за допомогою мережі інтернету. Вік пацієнта, віддаленість чи відсутність у пацієнта коштів на проїзд не можуть бути єдиними підставами для виклику та виїзду лікаря. Сімейний лікар, педіатр, терапевт не буде мати за контрактом обов’язку відвідувати пацієнтів на дому. Тому юридичні претензії в цьому питанні будуть технічно неможливі.

Ніщо не може замінити реальну зустріч пацієнта і лікаря. Вона є в центрі уваги на початку реформи. На сьогодні система надання консультації з використанням засобів зв’язку (голосовий та відеозв’язок) потребує додаткового врегулювання. Ці перемовини мають фіксуватися для захисту як пацієнта, так і лікаря. Очікується, що питання набуде більшої актуальності за 1,5-2 роки і вирішуватиметься паралельно з розвитком електронної системи охорони здоров’я e-Health.

Що ж стосується кількості візитів до лікаря, верхнього обмеження немає. Оптимальний формат та тривалість прийому пацієнта обиратиме лікар.

Сімейний лікар зможе рекомендувати періодичні профілактичні огляди та проведення досліджень. Усі необхідні за показаннями профілактичні огляди та дослідження будуть покриватися державою.

Пацієнт має право відмовитись від будь-яких маніпуляцій зі своїм тілом. Тому необхідні огляди лікар може тільки рекомендувати, але не може зобов’язати людину їх проходити.

Первинну медичну допомогу надаватимуть лікар загальної практики – сімейної медицини, терапевт, педіатр, який працює в закладі первинної медичної допомоги або є фізичною особою підприємцем та особисто надає первинну медичну допомогу.

 

  Інформація для пацієнтів
Формат: PDF | Добавлен: 17/01/2018 11:00:27
721Kb Скачать скачать

У Братській районній лікарні відкрили кабінет з новим апаратом УЗД

В Братській центральній районній лікарні, за участі керівництва району, селищного та сільських голів, депутатів, працівників лікарні відкрили оновлений кабінет, в якому встановлено новопридбаний апарат УЗД, вартістю близько 1,5 мільйони гривень.. Голова райдержадміністрації Олена Кузьміна та  голова постійної комісії районної ради з питань бюджету Роман Підборський перерізали стрічку, а благочинний Братського району  Олег Гарбовський  окропив приміщення. 

 Головний лікар районної лікарні Ольга Васильченко  розповіла, що придбання нового апарату УЗД було конче потрібно для забезпечення належного медичного обслуговування жителів району. До цієї справи долучилися селищна та сільські ради району, які делегували кошти на його придбання та були виділені кошти з районного бюджету. Здійснено ремонт кабінету, де буде проходити обстеження.

Голова райдержадміністрації Олена Кузьміна подякувала депутатському корпусу районної ради, депутатам селищної і сільських рад, селищному та сільським головам за делегування коштів на придбання такого необхідного обладнання.

 Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету Роман Підборський наголосив, що спільними зусиллями зробили добру справу, яка на користь жителям району.

 

Соколівський ФАП -  в новому приміщенні

 

Соколівський ФАП, що знаходиться на території Улянівської сільської ради, переведено в  приміщення Соколівської ЗОШ, для чого було облаштовано окремий вхід, виділено кімнату та прибудовано ще одну. Кошти, в сумі 38 тис. грн. на ці цілі було виділено з бюджету Улянівської сільської ради. Все це відбулося за активного сприяння Улянівського сільського голови Нелі Собко та директора Соколівської ЗОШ І-ІІ ст., депутата Улянівської сільської ради Катерини Цимбал.

6 червня 2017 року ФАП переїхав в нове приміщення. У відкритті нового приміщення та перерізанні символічної стрічки взяли участь голова райдержадміністрації Олена Кузьміна, голова районної ради Тамара Фесько, перший заступник голови райдержадміністрації Антоніна Шарата, головний лікар  Братського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Кузіна, Улянівський сільський голова Неля Собко, директор Соколівської ЗОШ Катерина Цимбал, працівники ФАПу.

Керівники району, оглянувши ФАП, подякували Улянівському сільському голові Нелі Собко та директору Соколівської ЗОШ, депутату сільської ради Катерині Цимбал за співпрацю у вирішенні нагальних проблем громади та її жителів та побажали працівникам ФАПу належного забезпечення медичного обслуговування жителів села.

В ході робочої поїздки керівники району оглянули Соколівську ЗОШ І-ІІ ст., в якій проводяться ремонтні роботи, обговорили з директором ЗОШ К.В. Цимбал їх хід, завершення цього навчального року та стан підготовки до нового навчального року.

Южноукраїнській  міськрайонний відділ лабораторних досліджень МОЗУ

 

Про необхідність імунізації проти грипу

 

    В епідсезон 2016-2017 років за прогнозами ВООЗ очкується зростання захворюваності на грип у порівнянні з сезон 2015-16 років. прогнозується висока небезпечність щодо розвитку тяжких форм захворювань, ускладнень. У першу чергу будуть страждати люди з грипи ризику - як медичного, так ї епідемічного. Вірус грипу А H1N1 Каліфорнія продовжить поражати населення, а він  в 2009 році спричинив зростання летальних випадків за рахунок розвитку  геморагічної пневмонії. В наступному сезоні  очкується новий вірус -  А H3N2 Гонконг та віруси  В - Брисбен та Пхукет.

     Грип - типова повітряно-крапельна інфекція, при який вірус передається від людини до людини. Але вірус деякий час може виживати у зовнішньому середовищі (двірні ручки, кнопки ліфтів, перила, тощо), звідки немитими  руками може бути занесений на слизові оболонки носу, очей.  

     Одним з основних способів захисту від грипу є профілактичні щеплення, які потрібно проводити з вересня по листопад. Захист після введення вакцини створюється зі 2-3 тижнів та зберігається до 1 року. Щеплення проводяться з віку з 6 місяців. Дані щеплення не є обов’язковими, тому вакцини можуть придбати підприємства, установи, організації, громадяни. Для створення колективного імунітету необхідно щепити 75% працюючих, але індивідуальні щеплення попереджають розвиток ускладнень, летальних випадків. 

     Медична група ризику - громадяни, у яких вірус грипу може викликати ускладнення основного захворювання та тяжкі специфічні для грипу ускладнення (пневмонії, запалення мозкових оболонок, тощо). До цієй групи відносяться люди, що страждають захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, ендокринними  захворюваннями (у т.ч. цукровим діабетом), захворюванням нервової системи та нирок, тощо, а також  люди у віці з 60 років, вагітні, діти до 3 років.  

    Епідемічна група ризику - це працівники, які мають постійний контакт з великою кількістю людей, а також ті, що працюють в холодний термін року поза приміщеннями.

    Людям, що відносяться до цих груп ризику щеплення рекомендовані у першу чергу.

 

    На даний час даних про вакцини проти грипу на епідсезон 2016-17 років не має, вакцини знаходяться в процесі виготовлення та сертифікації за рекомендаціями ВООЗ.

    Для того, щоб отримати щеплення, необхідно звернутись до лікаря-терапевта, педіатра. Вони нададуть рекомендації щодо терміну проведення щеплень, вакцин, механізму придбання, введення, тощо. Лікар або медична сестра кабінету щеплень повинні надати повну інформацію щодо вакцини, можливих реакції  на її введення та режиму поведінки після щеплення.

    Приймати рішення щодо щеплення (у т.ч. щеплення дитини) повинні ви самі з урахуванням стану здоров`я, можливої небезпеки під час епідемії, тощо. Слід пом`ятати, що щеплення захищає тільки від грипу. Іншими ГРВІ щеплений може хворіти.     

    

 

 

Лікар-епідеміолог                       Бєляеєа С.Б.

 

 

 Серпень 2016    

 

 

  Звіт про роботу із зверненнями громадян за 2014 рік в ЦРЛ
Формат: DOC | Добавлен: 26/02/2015 12:41:07
82Kb Скачать скачать

Оголошення.

1. Інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження): частина приміщення коридору на другому поверсі трьохповерхової будівлі головного (хірургічного) корпусу загальною площею 20,04 кв.м. Братської ЦРЛ за адресою 55401 Миколаївська область, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49.

2. Умови конкурсу

2.1. Умовами конкурсу є:

стартовий розмір орендної плати становить – 157,55грн.;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням для цілодобового  аптечного пункту.

Дотримання вимог експлуатації об'єкта;

Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежноїо цінки об'єкта оренди її рецензування та на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками.

Умови можуть також передбачати зобов’язання щодо:

Здійснення певних видів ремонтних робіт;

Ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

Створення безпечних та нешкідливих умов праці;

дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

Забезпечити цілодобову роботу аптечного пункту з метою забезпечення медикаментами хворих.

3. Дата, час і місце проведення конкурсу: 10 грудня 2014 року, о 1000 , 55401, Миколаївська область, смт. Братське, вул.. Чернишевського, 49, кабінет заступника головного лікаря по лікувальній роботі Братської ЦРЛ.

4. Кінцевий строк прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу): 10 грудня 2014 року до 900 години

5. Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

заяву на участь уконкурсі;

проект договору оренди, завізований учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), що відповідає Типовому договору оренди відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського районуМиколаївсько їобласті;

відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчуют повноваження представника юридичної особи;

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, видану відповідним органом не пізніш як за місяць до дати подання заяви на участь у конкурсі;

завірені в установленому порядку копії: установчих документів; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; довідки про реєстрацію особи як платника податків; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності такого); звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за попередній рік (не надається у разіподання заяви на участь у конкурсі юридичною особою, яка здійснила державну реєстрацію у поточному році);

б) для учасників, які є фізичними особами-підприємцями:

виписку з Єдиного державного реєстру юридичнихосіб та фізичних осіб – підприємців, видану відповідним органом не пізніш як за місяць до дати подання заяви на участь у конкурсі;

завірені в установленому порядку копії: довідки про взяття на облік платника податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності такого); паспорта (стор. 1,2,11); декларації про доходи за попередній рік (не надається у разі подання заяви на участь у конкурсі фізичною особою-підприємцем, яка здійснила державну реєстрацію у поточному році);

в) для учасників, які є фізичними особами:

завірені в установленому порядку копії: паспорта (стор. 1,2,11); ідентифікаційного коду особи; декларації про доходи за попередній рік;

пропозиції по розміру орендної плати подаються в запечатаному конверті на момент проведення конкурсу.

6. У разі участі у конкурсі  одного учасника, за основу орендної плати береться  його цінова пропозиція, яка подається в запечатаному конверті на момент проведення конкурсу.

 

 

  

 БРАТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

 

Комунальна власність

 

Адреса: 55401, Миколаївська область, смт Братське, вул. Чернишевського, 49

 

Головний лікар – Васильченко Ольга Анатоліївна, телефон – (05131) 3-13-35

 

Секретар: - Боляк Жанна Олександрівна - (05131) 9-13-04, факс - (05131)9-14-68;

електронна адреса – bratska_lkarnja@rambler.ru

 

 

Рік створення – 1923

 

У березні 2014 року виповнюється  91  років з дня утворення Братського району. Власне, з того що з 1923 року бере початок й сучасна історія розвитку охорони здоров'я на Братщини.

 Перший медичний заклад: приймальний покій, було відкрито у 1850-му році, він обслуговував населення всієї волості. У приймальному покої працювали: лікар, два фельдшери та акушер.

 В 1892році було відкрито лікарську дільницю, де медичну допомогу одержували жителі трьох волостей, вона обслуговувала 21 тис. населення.

У березні 1923-го року Братське стало центром однойменного району, тут побудували районну лікарню.

 В 1933-му році в лікарні вже було 25 ліжок, працювало 10 чоловік медперсоналу (з них 2 лікаря), діяла аптека.

 В 1944 році, після звільнення району від німецько-фашистських загарбників населення Братського під час суботників відновило і відбудувало ЦРЛ.

 В 1950 році лікарня була розширена до 65 ліжок. Вже був пологовий будинок на 10 ліжок, амбулаторія, рентген кабінет, жіноча та дитяча консультації. Медичну допомогу надавали 10 лікарів та 38 медичних середніх працівників.

 В 1961-му році організовується «швидка допомога». Зараз у районі організовано цілодобове чергування двох бригад «швидкої» допомоги, відкрито приймальний покій.

У 70-ти роки в лікарні в стаціонарних відділеннях вже нараховується 120 ліжок. У ці роки здано в експлуатацію першу чергу лікарняного комплексу, в якому розмістилися хірургічне, гінекологічне та пологове відділення, харчоблок. Лікарняний заклад було забезпечено сучасним обладнанням та апаратурою.

У 80-ті роки медичну службу було розширено до 250-ти ліжок. В ці роки працювало 33 лікарі та 116 медпрацівників.

В 1985 році стала приємна і значна подія для району було здано у експлуатацію другу чергу лікарняного комплексу, де розмістились хірургічне, дитяче, гінекологічне та пологове відділення, фізкабінет, рентгенологічний кабінет, лабораторія, бухгалтерія.

У приміщенні першочергового комплексу переведено терапевтичне, стоматологічне та інфекційне відділення, відкрито молочну кухню для дитячого харчування.

В 1988р. було здано в експлуатацію поліклінічне відділення на 300 відвідувань. При поліклініці відкрито денний стаціонар.

На теперішній час в ЦРЛ працюють – 26 лікарів, є – 81 чол. середнього медичного персоналу, 43 чол. – молодшого медичного персоналу.

Ліжковий фонд становить 101 ліжко:

 

•Хірургічне відділення – 32 ліжок (хірургічні ліжка – 13, травматологічні ліжка – 9, гінекологічні ліжка – 10)

•Терапевтичне – 35 ліжок

•Дитяче відділення – 14 ліжок

•Інфекційне відділення – 10 ліжок

•Пологове відділення – 10 ліжок. Денний стаціонар 12 ліжок.

 

Свого часу центральну районну лікарню очолювали:

-    В 1947-57р.р. - Іван Григорович Слободкін;

-    В 1957-62р.р. – Катерина Матвіївна Бутирська;

-    В 1962 – 75р.р. – Віктор Олександрович Шляхов;

-    В 1975-77р.р. – Іван Васильович Ярошевський;

-    В 1977-90р.р. – Олексій Оникійович Коропатнюк;

-    В 1990-2002р.р. – Дмитро Іванович Гриджук;

-    З 2002 року головним лікарем центральної районної лікарні є Ольга Анатоліївна Васильченко.

 

Медична допомога населенню надається відповідно Ліцензії МОЗ України №386760 виданої 15 грудня 2012 року серіяAF№ 196008 на медичну практику. Ліцензія на наркотики серія АД №037207 від 17.05.2012 року до 17.05.2017 року.

 Пройшла атестацію лабораторія  №002956 з 7 листопада 2012 року по 6 листопада 2016 року.

 

      У 2013 р. в пологовому відділенні було прийнято 158 пологів, із них 98 (62%) — із партнером.

Зменшилась захворюваність на туберкульоз і складає 621,9 на 100 тис. населення, в том числі з вперше встановлено діагнозами 75,7 більше на 8,3%. Онкологічна захворюваність на рівні 2012 року  складає 2255,3 на 100 тис. населення. Зменшилась первинна захворюваність на ВІЛ та СНІД інфекцію і складає 86,5 на 100 тис.

Протягом 2013 року лікарями прийнято 176070 чоловік, проліковано в денному стаціонарі 1216 чоловік, в стаціонарних відділеннях 3761, здійснено операцій - 310, прийнято пологів 158. 

В 2013 році для покращення матеріально технічного забезпечення  придбано  медичного обладнання по Братській ЦРЛ:

універсальний візок S-E на суму -2800грн., експрес аналізатор «Словера» - 11989 грн., рефлектор «Гравіто» - 7490 грн., стерелізатр ВКУ-50 на суму -17500 грн., термостат охолоджуючий -16800 грн., пральна машина -6300, всього на суму -56579 грн.

Придбано технологічне обладнення та оргтехніка по Братській ЦРЛ:

Кондиціонер IDEA 1812-12-3000 грн., котел КСТ -16квт-3250 грн., лічільник НІК -1058 грн., клапан заб. 17г.18бр. ДУ -2249 грн., засув до газового котла -2634 грн., телевізори -2 шт-7700 грн., компютери 4 шт -18188 грн., принтер-1000 грн., установка водопідготовки «ЕКОСОФТ» ФМ БО-ФА-МО-Р-УФ-0,25-1-109000 грн., придбано морозильну камеру на суму -4000 грн., всього на суму -141579 грн.

 

 

 

 

 

 

 

БРАТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

 

Комунальна власність

 

Адреса: 55401, Миколаївська область, смт Братське, вул. Чернишевського, 49

 

Головний лікар – Васильченко Ольга Анатоліївна, телефон – (05131) 3-13-35

 

Секретар: - Боляк Жанна Олександрівна - (05131) 9-13-04, факс - (05131)9-14-68;  

електронна адреса – bratska_lkarnja@rambler.ru

 

 

Рік створення – 1923

 

У березні 2013 року виповнюється  90  років з дня утворення Братського району. Власне, з того що з 1923 року бере початок й сучасна історія розвитку охорони здоров'я на Братщини.

 Перший медичний заклад: приймальний покій, було відкрито у 1850-му році, він обслуговував населення всієї волості. У приймальному покої працювали: лікар, два фельдшери та акушер.

 В 1892році було відкрито лікарську дільницю, де медичну допомогу одержували жителі трьох волостей, вона обслуговувала 21 тис. населення.

У березні 1923-го року Братське стало центром однойменного району, тут побудували районну лікарню.

 В 1933-му році в лікарні вже було 25 ліжок, працювало 10 чоловік медперсоналу (з них 2 лікаря), діяла аптека.

 В 1944 році, після звільнення району від німецько-фашистських загарбників населення Братського під час суботників відновило і відбудувало ЦРЛ.

 В 1950 році лікарня була розширена до 65 ліжок. Вже був пологовий будинок на 10 ліжок, амбулаторія, рентген кабінет, жіноча та дитяча консультації. Медичну допомогу надавали 10 лікарів та 38 медичних середніх працівників.

 В 1961-му році організовується «швидка допомога». Зараз у районі організовано цілодобове чергування двох бригад «швидкої» допомоги, відкрито приймальний покій.

У 70-ти роки в лікарні в стаціонарних відділеннях вже нараховується 120 ліжок. У ці роки здано в експлуатацію першу чергу лікарняного комплексу, в якому розмістилися хірургічне, гінекологічне та пологове відділення, харчоблок. Лікарняний заклад було забезпечено сучасним обладнанням та апаратурою.

У 80-ті роки медичну службу було розширено до 250-ти ліжок. В ці роки працювало 33 лікарі та 116 медпрацівників.

В 1985 році стала приємна і значна подія для району було здано у експлуатацію другу чергу лікарняного комплексу, де розмістились хірургічне, дитяче, гінекологічне та пологове відділення, фізкабінет, рентгенологічний кабінет, лабораторія, бухгалтерія.

У приміщенні першочергового комплексу переведено терапевтичне, стоматологічне та інфекційне відділення, відкрито молочну кухню для дитячого харчування.

В 1988р. було здано в експлуатацію поліклінічне відділення на 300 відвідувань. При поліклініці відкрито денний стаціонар.

На теперішній час в ЦРЛ працюють – 26 лікарів, є – 81 чол. середнього медичного персоналу, 43 чол. – молодшого медичного персоналу.

Ліжковий фонд становить 101 ліжко:

 

•Хірургічне відділення – 32 ліжок (хірургічні ліжка – 13, травматологічні ліжка – 9, гінекологічні ліжка – 10)

•Терапевтичне – 35 ліжок

•Дитяче відділення – 14 ліжок

•Інфекційне відділення – 10 ліжок

•Пологове відділення – 10 ліжок. Денний стаціонар 12 ліжок.

 

Свого часу центральну районну лікарню очолювали:

-    В 1947-57р.р. - Іван Григорович Слободкін;

-    В 1957-62р.р. – Катерина Матвіївна Бутирська;

-    В 1962 – 75р.р. – Віктор Олександрович Шляхов;

-    В 1975-77р.р. – Іван Васильович Ярошевський;

-    В 1977-90р.р. – Олексій Оникійович Коропатнюк;

-    В 1990-2002р.р. – Дмитро Іванович Гриджук;

-    З 2002 року головним лікарем центральної районної лікарні є Ольга Анатоліївна Васильченко.

 

Медична допомога населенню надається відповідно Ліцензії МОЗ України №386760 виданої 15 грудня 2012 року серія AF№ 196008 на медичну практику. Ліцензія на наркотики серія АД №037207 від 17.05.2012 року до 17.05.2017 року.

 Пройшла атестацію лабораторія  №002956 з 7 листопада 2012 року по 6 листопада 2016 року.

 

      У 2012 р. в пологовому відділенні було прийнято 193 пологів, із них 84 (43,5%) — із партнером.

Малюкова смертність відсутня в 2012 році. Зменшилась загальна смертність до 16,83 на  16,3% , зменшилась захворюваність на туберкульоз і складає 683,0 на 100 тис. населення, в том числі з вперше встановлено діагнозами 13,0 менше на 37,6%. Онкологічна захворюваність на рівні 2012 року  складає 2210,3 на 100 тис. населення. Збільшилась первинна захворюваність на ВІЛ та СНІД інфекцію і складає 123,6 на 10000 тис. за рахунок збільшення обстеження групи ризику  1860 чол.

Протягом 2012 року лікарями прийнято 142 567 чоловік, проліковано в денному стаціонарі 1154 чоловік, в стаціонарних відділеннях 3514, здійснено операцій - 311, прийнято пологів 193. Видатки на охорону здоров’я на 2012 рік складає – 10733976 грн.

 

В 2012 році для покращення матеріально технічного забезпечення  придбано 3 автомобілі швидкої медичної допомоги, 1 за рахунок місцевого бюджету, 2 за рахунок обласного бюджету.

2 холодильника, 2 кондиціонера, медичний тапчан, телевізор, ростоміри, ваги, бормашина електрокардіограф, електроні ваги, обладнання-(насоси) для котельні, інгалятор.  

 

08 травня 2012 року головний лікар Братської ЦРЛ Васильченко О.А. привітала Ветеранів Великої Вітчизняної війни: Здобніков І.П., Платонова А.І., Бушанська О.К., Карпова М.В. вручила цінні подарунки на суму 300грн. кожному, подарунки надали спонсори ПП «Лазарук, «Кучерюк», «Карпінська», «Карпенко».
 
09 травня 2012 року головний лікар Братської ЦРЛ привітала учасників ВВВ (2 чоловіка) в терапевтичному відділенні з святом Перемоги та вручила харчові набори.
 
09 травня 2012 року відбулися урочисті збори з нагоди Дня медичної сестри. Медичних сестер району привітали заст. голови Братської РДА    Бунько А.М., головний лікар Братської ЦРЛ Васильченко О.А., голова профспілкового комітету Братської ЦРЛ - Бойчук Л.І. Відбувся святковий концерт за участю артистів Братського будинку культури. Було вручено грамоти голови Братської РДА старшій медсестрі інфекційного відділення Герасименко С.Л. та акушерці пологового відділення Стратієнко Л.М.
Відбулося вручення грамоти головним лікарем Братської ЦРЛ та профспілковим комітетом медичним сестрам:
Скрипник Т.А. – медсестрі терапевтичного відділення;
Звєковій В.М. – медсестрі дитячого відділення;
Паладій О.Л. – помічнику районного лікаря педіатра;
Печенюк Н.М. – акушерці поліклінічного відділення;
Беньковській О.В. – акушерці пологового відділення;
Бондарчук О.В. – медсестрі хірургічного відділення;
Шестаковій Н.М. – операційній медсестрі;
Волошиній О.В. – фельдшеру Н.Олександрівського ФАПу;
Любченко А.С. – фельдшеру ШМД;
Логвіненко К.В.- клінічному лаборанту.
 

БРАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР

 ПЕРВИНОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

 

Комунальна власність

 

Адреса: 55401, Миколаївська область, смт Братське, вул. Чернишевського, 49

 

Головний лікар – Довбуш Тетяна Михайлівна , телефон – (05131) 9-15-67

 

Секретар: - Стільник Олена Василівна - (05131) 9-15-67.  

електронна адреса – bratskiyy-cpmsd@rambler.ru

 

14 вереня 2012 року рішенням сесії Братської районної ради утворено районний центр первиної медико-санітарної допомоги, зареєстрований 23 жовтня 2012 року № 299920.

З 02.01.2013 року Братський  районний центр первиної медико-санітарної допомоги розпочав свою роботу головний лікар Довбуш Тетяна Михайлівна.     

На протязі 2012 році переведено в нові приміщення Григорівський ФАП, Ульянівський ФАП, ремонти здійснено за рахунок благодійних коштів.

 

Мережа Братського РЦПМСД

4 амбулаторії загальної практики смейної медицини.

23 фельдшерсько акушерських пунктів.

 

Братська амбулаторія загальної практики сімейної медицини:

 

Новомарївська амбулаторія загальної практики сімейної медици - комунальна власність

 Знаходиться в с. Н. Марївка, створена в 1995 році. Роб. тел. (05131) 9-34-87.

У своєму складі має служби: лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Потужність амбулаторій: 10 відвідувань у зміну.

Медична допомога населенню надається: 1-м фельдшером і 1-ю патронажною сестрою.

 

Новокостянтинівська амбулаторія загальної практики сімейної медици - комунальна власність

Знаходиться в с. Н. Костянтинівка, створена в 1988 році. Завідуюча амбулаторією  Стельмошенко Жанна Іванівна. Роб. тел. (05131) 9-36-44.

 У своєму складі має служби: лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Потужність амбулаторій: 75 відвідувань у зміну.

 Медична допомога населенню надається: сімейним лікарем, фельдшером, акушеркою.

 

Ганнівська амбулаторія загальної практики сімейної медици - комунальна власність

 Знаходиться в с. Ганнівка, створена в 1983 році. Роб. тел. (05131) 9-37-89.

У своєму складі має служби: лікаря загальної практики .

Потужність амбулаторій: 30 відвідувань у зміну.

Медична допомога населенню надається: фельдшером, медичною сестрою.

 

Фельдшерсько-акушерські пункти:

1. Іллічівський ФП – Ковальчук Юлія Олексіївна, (05131) 9-38-72

2. Надеждівський ФП – Криволапчук Орися Дмитрівна, (05131) 9-35-37

3. Микільський ФП – Криволапчук Орися Дмитрівна, (05131) 9-38-96

4. Н.Олександрівський ФАП – Волошина Оксана Василівна , (05131) 9-47-36

5. Ульянівський ФАП – Паладін Наталія Юріївна, (05131) 9-46-31

6. Камянуватський ФП – Макаренко Владислав Станіславович (05131) 9-14-34

7. Сергіївський ФАП – Краснікова Оксана Юріїівна, (05131) 9-51-97

8. Я.Полянський ФП – Генча Людмила Борисівна, (05131) 9-12-33

9. П.Павлівський ФАП - Чулкова Ніна Олексіївна, (05131) 9-45-17

10. Миколаївський ФАП – Овчаренко Евгенія Петрівна, (05131) 9-61-16

11. Миролюбівський ФАП – Чеботарь Вікторія Миколаївна, (05131) 9-32-25

12. Мостівський ФП – Парубоча Ірина Миколаївна, (05131) 9-71-22

13. Костуватський ФАП – Тур Наталія Миколаївна, (05131) 9-33-17

14. К.Костуватський ФП – Ткаченко Наталя Євгенівна, (05131) 9-44-26

15. Людмилівський ФП – Михайлюк Світлана Василівна, (05131) 9-31-26

16. Григорівський ФАП – Бінькова Ніна Василівна, (05131) 9-41-52

17. Антонівський ФП – Мокряніна Вікторія  Михайлівна, (05131)

18. Обухівський ФП – Благо розумна Галина Степанівна, (05131) 9-34-65

19. Криво-Пустошський ФАП – Малина Тамара Степанівна, (05131) 9-43-24

20. Соколівський ФП – Курішко Юлія Анатолівна, (05131) 9-43-12

21. Шевченківський ФП – Митрик Поліна Григорівна, (05131) 9-42-13

22. М. Жуківський ФП – Савінова Тетяна Миколаївна, (05131) 9-31-32

23. Щорсівський ФП – Онищак Ксенія Миколаївна, 0979818173

 

 

 

Реформування галузі охорони здоров'я