Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Водопостачання та водовідведення

  Забезпечення району якісною питною водою
Формат: DOC | Добавлен: 25/01/2018 06:59:31
83Kb Скачать скачать

В районі централізованим водопостачанням забезпечено 34 сільських населених пункти та районний центр. Протяжність водопровідних мереж становить 241,5 км, 25 населених пунктів користуються водою із шахтних колодязів. Джерелами водопостачання району являються 31 свердловина та 254 шахтних колодязі, функціонує 6 насосних станцій.
Продуктивність свердловин в середньому складає 3-12 м.куб/год.
Запаси підземних вод основних водоносних водоносних горизонтів і комплексів з мінералізацією 3 гр/дм3 становлять 21,6 тис.м3/добу.
Системою центрального водовідведення забезпечено лише смт.Братське. Загальна протяжність каналізаційних мереж складає 9,7 км.
В систему водовідведення входять: 1 напірний каналізаційний колектор, 1 каналізаційна насосна станція та 4 поля фільтрації.

                                                                                                                              

ПРОГРАМА

забезпечення населення Братського району якісною питною водою на

 2006-2020 роки

                                   

 Затверджено

рішенням районної ради

від 21 жовтня 2005 року № 5

 

Розділ 1.

Загальні положення

 

Програма „Питна вода України” на 2006-2020 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання”.

Забезпечення населення Братського  району питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов збереження рівня життя населення.

Розроблення програми обумовлене:

-  незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

- потенційною загрозою ускладнення  санітарно-епідемічних ситуацій внаслідок низької якості питної води;

-  незадовільним технічним станом  та зношенням основних фондів систем питного водопостачання;

-  застосуванням застарілих технологій  та обладнання  в системах питного водопостачання;

-  високою енергоємністю  централізованого  питного водопостачання;

-  обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку,  утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання.       

Розділ II

 

Сучасний  стан водопровідно-каналізаційної мережі та якості питної води

 

Станом на 1 червня 2005 року централізованим питним водопостачанням забезпечено 27 сільських населених пунктів та смт. Братське. В 10 населених пунктах водопровідна система знаходиться в аварійному стані. В 22 СНП та смт. Братське – 2 водопровідна система повністю відсутня. Загальна протяжність водопровідних мереж в населених пунктах району складає 267, 4 км., в тому числі  в смт. Братське 21,3. В задовільному стані знаходиться 144,7 км. водопровідних мереж, в незадовільному - 55,4 км., в аварійному - 67,3 км.

Водопостачання району забезпечується з артезіанських свердловин, яких в районі 34 та 251 шахтного колодязя. Із 34 свердловин для питного водопостачання умовно придатні лише 9 ( 1 за межами смт. Братське, 5 в селі Антонове, та по одній в селах Новомар”ївка, Ганівка, Петропавлівка). Остані по заключенню Братської санітарно-епідемічної станції можливо використовувати лише для господарсько-побутових потреб. Із 251 шахтного колодязя для питного водовикористання умовно придатні 99. Вода за фізико-хімічними показниками (загальна мінералізація, жорсткість, залізо, фтор, тощо) не відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 “Вода питевая. Гигиенические требования и контроль за качеством”, на багатьох джерелах та об’єктах питного водопостачання не дотримується режим зон санітарної охорони. Причиною цієї проблеми є те що на території району в радянські часи було розміщено дільницю Східного Гірничозбагачувального комбінату (м. Жовті Води)  по видобутку урану методом вилуговування кислотою. На даний час припинено діяльність цієї дільниці, а разом з тим припинило своє існування і програма яка передбачала вирішення питання забезпечення району, що знаходиться в 30 км. зоні Південоукраїнської АЕС, питною водою з забором її вище АЕС.

Єланецький груповий водопровід, від якого снабжалося питною водою 12 СНП, смт. Братське та 6 сільгосппідприємств району, не функціонує з 2002 року і на даний час знаходиться в аварійному стані. Проводити реконструкцію водоводу з економічних міркувань недоцільно. Крім того дане підприємство оголошено банкрутом та ліквідовано.

Водопровідних очисних споруб в районі немає, що тягне за собою погіршення якості води та створює серйозну небезпеку для здоров”я населення в багатьох населених пунктах району. Сучасний незадовільний стан водних об”єктів показує, що проблеми у сфері охорони вод від забруднення та виснаження нетільки не знайщли вирішення, а й значно загострилися, особливо в останні роки.

Повна характеристика водопостачання в розрізі населених пунктів селищної та сільських рад  надана в додатку № 1.

Каналізаційна система, яка є лише в смт. Братське, відпрацювала нормативний строк експлкатації. Вперед аварійному режимі працює каналізаційно-насосна станція та 3,5 км. каналізаційних мереж, або 38 % від загальної довжини, що призводить  до підвищених витрат електричної енергії та збільшення собівартості перекачування стоків.      

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають велике стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

 

Розділ III

Мета та основні завдання  програми

 

Метою Програми є покращення забезпечення населення району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-економічної ситуації; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення  їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності  та надійності функціонування  систем  водопостачання  за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

 Розділ IV

Напрями та заходи виконання програми

 

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

-   охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

-   розвиток та реконструкція систем водопостачання;

-   забезпечення підприємств питного водопостачання ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води, відповідним обладнанням та приладами контролю.         

Виконання Програми потребує реалізації установами, організаціями та органами місцевого самоврядування району основних завдань  щодо реалізації програми забезпечення  Братського району якісною питною водою на 2006 – 2020 роки (додатки 2, 3, 4, 5 до Програми)

Охорона  і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

-  реконструкцію каналізації в смт Братське, покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

-   благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;

- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

-    укріплення берегів річок і водосховищ.              

У результаті здійснення цих заходів зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об’єкти  - джерела питного водопостачання. При цьому планується, що до 2010 року переважно буде припинено надходження у водні об’єкти неочищених стічних вод, до 2020  - недостатньо очищених.

Серед заходів, що дають змогу значно поліпшити якість питного водопостачання, суттєве значення мають заходи щодо покращення стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, які включають:

-  проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення;

-  здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у другому і третьому поясах зон санітарної охорони;

-   винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів – звалищ, полігонів твердих побутових відходів, скотомогильників тощо. 

Удосконалення водозаборів підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води передбачає:                 

- проведення повної інвентаризації водозаборів визначенням техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних  та екологічних критеріїв водозаборів;

-  здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

- вдосконалення методів і засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води шляхом використання процесів ультрафільтрації, інтенсифікації реагентної обробки з використанням сучасних високоефективних коагулянтів, флокулянтів, флотореагентів, дозволених до використання органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я;

-     розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення;

-    розробку комплексу гігієнічних вимог до методів аналізу, а також обладнання і матеріалів для підготовки питної води та контролю її якості;

-     розробку технологій і створення блочних водоочисних установок малої продуктивності;

-       створення автоматизованих баз даних систем централізованого водопостачання;

-       впровадження нових і вдосконалення   існуючих  технологій підготовки питної води.

У 2006-2010 роках передбачається розширення використання індивідуальних та колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання. Такі установки (пристрої) питного водопостачання в першу чергу будуть використовуватися в смт Братське, а також для оснащення лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних закладів, підприємств  харчової промисловості та громадського харчування.

Впровадження нових технологічних рішень із вдосконалення водозаборів повинно здійснюватися тільки після проведення відповідної санітарно-гігієнічної експертизи.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення  передбачає:

-       будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

-       будівництво водоочисних станцій;

-       будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

-       запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення.

Основним завданням розвитку систем питного водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

У 2006-2010 роках у сільській місцевості передбачено здійснити такі заходи:

- відновлення систем питного водопостачання, які знаходяться у непрацюючому стані;

-    будівництво нових систем питного водопостачання,  в тих населених пунктах де вони відсутні та де використовується питна вода некондиційної якості, встановлення контейнерних установок водопідготовки для забезпечення населення питною водою нормативної якості за тимчасовою схемою.

 

Розділ V

Етапи виконання програми

 

Програма розрахована на 15 років і виконуватиметься у три етапи.

На першому етапі  (2006-2010 роки) передбачається:

 

-  стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат здійснення капітальних вкладень;

- здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;                                                                                                                                                 

-  створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання;

-     здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану поверхневих і підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання);

-       поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання;

-     відновити та реконструювати в сільських населених пунктах системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води;

-       покращити якість питної води в населених пунктах з найбільшою невідповідністю якості питної води державним стандартам та санітарному законодавству.

На другому етапі (2011-2015 роки) передбачається:

-  розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення,

-       а також з охорони та покращення стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

-    здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води, у тому числі за рахунок розширення обсягів використання підземних вод;

-   забезпечити проведення моніторингу вод та обліку у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.

На третьому етапі (2016-2020 роки) передбачається завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення району якісною питною водою.

Розділ VI.

 

Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою

 

З метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, інформування населення, підготовки професійних кадрів і формування екологічної свідомості і культури спеціалістів підприємств питного водопостачання та водовідведення,для ефективного виконання пріоритетних напрямів реалізації Програми передбачається:                

-    перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери житлово-комунального господарства;

-    підвищення кваліфікації фахівців контрольно-вимірювальних лабораторій;  

-    залучення громадських організацій до участі у заходах, передбачених цією Програмою;

-    організація конкурсів і виставок водозберігаючих, енергозберігаючих технологій, засобів підготовки та подачі питної води, систем водовідведення і знезараження стічних вод;

-    підтримка природоохоронних акцій щодо захисту і збереження джерел питного водопостачання на місцевому  рівні.

 

Розділ VII

Організаційне забезпечення виконання програми

 

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств питного водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

В основу управління у сфері питного водопостачання та водовідведення покладено такі принципи: взаємоузгодженість діяльності підприємств водопровідно-каналізаційної мережі; удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації та  селищна та сільські  ради.

 

Розділ VIII

Фінансове забезпечення виконання програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-    коштів Державного бюджету України;

-    коштів по лінії будівництва Ташлицької ГАЕС;

- коштів районного бюджету;

- коштів сільських, селищних бюджетів;

- коштів підприємств питного водопостачання відповідно до програми їх розвитку;

- інших джерел надходження в тому числі благодійних внесків;

- удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування;

Кошти Державного бюджету України  можуть використовуватися на державну підтримку таких заходів:

-  будівництво систем питного водопостачання;

-  будівництво водозабірних свердловин;

-  будівництво водонапірних башт;

-  будівництво водоочистних станцій;

-  капітальний ремонт та реконструкція водопровідних мереж та каналізаційної системи;

-  попередження аварій  та запобігання техногенним катастрофам в житло-комунальному господарстві. 

Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та  водовідведення здійснюється за  рахунок  субвенції   з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів з попередження аварій та запобігання  техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві у разі їх передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів та підприємств на умовах співфінансування.

Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є райдержадміністрація, сільські та селищні ради.

Додається до розділу (додаток 6).

 

Розділ IX

 

Контроль за виконанням програми

 

Контроль за виконанням цієї програми здійснює райдержадміністрації в межах повноважень визначених законом.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до законів України „Про питну воду та питне водопостачання” та „Про охорону навколишнього природного середовища”.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на Забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до закону.

 

Розділ X

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-  реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

-  підвищення рівня якості послуг,  що  надаються населенню  з питного водопостачання та водовідведення;

-  населення району, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

-  поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

-  охорону і раціональне, використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

-  впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

-  підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;

-  зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

-  модернізацію інфраструктури підприємств  питного водопостачання;

-  оптимальне  співвідношення рівня витрат на  оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

 

Додатки до Програми є її невід'ємною частиною.

 

Характеристика водопостачання Братського району в розрізі населених пунктів селищної та сільських рад станом на 15.06.2005 року 

 

 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення районної Програми забезпечення населення якісною питною водою на 2006-2020 роки з державного та районного бюджетів