Українська | Русский | English
Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Податкова діяльність

       

Особливості кампанії декларування у 2018 році

 

       Декларувати свої доходи — це конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).

       Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс) громадян, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) розподіляються на дві категорії: осіб, які зобов’язані подавати річну декларацію, та осіб, які мають право подати декларацію добровільно.

З 01 січня 2018 року застосовується нова форма декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2017 року за                       № 821/30689  (далі – Наказ № 556). Наказом № 556 впроваджено зміни законодавства щодо:

реалізації права фізичними особами – підприємцям  (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат;

визначення останнього базового податкового (звітного) періоду для фізичних осіб - підприємців, якими проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;  

реалізації права на сплату сум податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання.

 Враховуючи вищезазначені зміни, в податковій декларації передбачено внесення відомостей до категорії платників (рядок 8 декларації) щодо осіб, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року, шляхом зазначення позначки «V» та визначення дати прийняття рішення про припинення. Такі декларації є ліквідаційними для даної категорії платників податків. Слід зазначити, що цю позначку повинні зазначати лише особи, які прийняли рішення про припинення у звітному (податковому) році, тобто дата прийняття такого рішення для декларацій за 2018 рік не повинна бути менше ніж 01.01.2017 та більше ніж 31.12.2017.

Додаток Ф2 декларації доповнено окремим розділом (розділ ІІ), в якому відображається інформація щодо амортизаційних відрахувань. При цьому відрахування відображаються окремо для кожної з груп 1 – 4, загальна сума яких відображається у розділі І додатку Ф2 декларації в даних документально понесених витрат.

Розділ ІІ декларації доповнено рядком 10.9.1, в якому відображається дохід та податкові зобов’язання, які розстрочуються платником податків відповідно до абзацу другого та третього п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу. Разом з тим, платник податків разом з декларацією повинен надати заяву довільної форми, про що здійснюється відмітка у розділі «Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)» декларації.

 

 

Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

 

         для фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)  протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)

 

Важливо! У разі якщо фізична особа - підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній податковій декларації, що подається

 

          для фізичних осіб – підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням,  – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. 

 

Важливо! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

 

         для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації до    01 травня року, що настає за звітним;

 

Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем  (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).

 

        для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31 грудня (включно)  наступного за звітним податкового року;   

 

        для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. 

 

 

 

 

 

 

Граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи

 

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених Кодексом.

Разом з тим, п. 179.7 ст. 179 Кодексу передбачено, що фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.

Отже, граничні строки сплати податкових зобов'язань, зазначених у податковій декларації про майновий стан і доходи, поданої за результатами 2017 року:

для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – 19 лютого 2018 року;

для фізичних осіб, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації;

для фізичних осіб, що не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність – 31 липня 2018.                                                                                                                                         

 

Підпунктом 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Кодексу фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV Кодексу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, зокрема фізична особа – підприємець або особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, – за місцем реєстрації у контролюючих органах;

б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам – за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);

в) в інших випадках – за її податковою адресою.

 

Інформація про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному веб-порталі ДФС в рубриці «Бюджетні рахунки» (sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki).

 

 

 

 

 

Ставки податку на доходи фізичних осіб, що застосовуються до доходів, отриманих у 2017 році:

           

18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 ст. 167 Кодексу) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;

 

18 відсотків бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом;

 

18 відсотків - для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу;

 Братське відділення ЮУ ОДПІ  повідомляє «Про реалізацію експериментального
проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів,

призначених для реєстрації розрахункових операцій»

 

Новітня модель програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначена для реєстрації
розрахункових операцій (далі - новітня модель комплексу) - технологічне рішення для реєстрації розрахункових
операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу
іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для
подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, що не впроваджене в області застосування реєстраторів
розрахункових операцій.


1.      Ключові меседжі

1.     Розробка та впровадження інноваційної електронної системи е-Яесеір! (електронний чек) дозволить:

       створити умови для застосування платниками податків для реєстрації розрахункових операцій (РРО)
пристроїв широкого вжитку (персональних комп’ютерів, планшетів, смартфонів);

       спростити процедуру реєс грації;

       скоротити витрати платників податків на придбання та обслуговування пристроїв, що здійснюють
реєстрацію розрахункових операцій.

2.     Існуюча система реєстрації РРО є недосконалою, оскільки доволі обтяжлива, незручна та високовартісна для
платника податків.

3.      Новітні моделі комплексу стануть альтернативою традиційним касовим апаратам.


4.      Основними перевагами інноваційної системи є:


л


        Гнучкість - може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм (персональні комп’ютери,

планшети, смартфони).

        Безкоштовність - всі кейси системи будуть безкоштовними для її користувачів та не потребуватимуть

абонентської плати за користування.

        Доступність - працюватиме цілодобово, кожен день, у вихідні та святкові дні.

        Інформативність - міститиме значний масив інформації, що забезпечуватиме потреби її користувачів.

        Простота - користування системою не потребуватиме спеціальних знань та підготовки її користувачів.

        Інтегрованість - можливість інтегруватися з іншими системами ДФС та бухгалтерськими програмами.

        Захищеність - відповідатиме вимогам захисту інформації.

        Автоматизація - не передбачає подання та обробки паперових документів.

        Економія часу - мінімальна затрата часу на процес фіскалізації.

5.    Система передбачатиме програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС, а також буде
інтегрована з Електронним кабінетом.

6.     Традиційні РРО друкують лише паперові чеки та потребують наявності друкуючого пристрою та відповідних
витратних матеріалів. Нова система спрощує цей процес, оскільки передбачає виключно
он-лайн реєстрацію через
Електронний кабінет та
он-лайн передачу (отримання) даних.

7.    Система дозволяє виключити послуги інформаційних еквайєрів, якими передаються дані РРО, що коштує
платникам мінімум 200 гри. щомісяця для кожного РРО.

8.     При застосуванні нових моделей РРО платники заощаджують кошти, які витрачаються на придбання
традиційних касових апаратів, вартість яких є досить високою - від 4 тис. грн. до 20 тис. гривень.

9.     Фіскальний чек громадяни можуть перевірити у відкритій частині Електронного кабінету. Це дає змогу покупцю
у разі необхідності захисту його прав як споживача скористатися електронним чеком та пред’явити його.

10.     Система працюватиме безперебійно. Це забезпечуватиметься двома незалежними центрами обробки даних, які
будуть територіально віддалені один від одного. У разі збоїв якогось із дата-центрів здійснюватиметься автоматичне
переключення на інший.

11.     Впровадження за результатами експериментального проекту новітніх РРО у промислову експлуатацію
створить передумови для демонополізації ринку РРО.


4


12.    Нова система підвищить ефективність контролю за розрахунковими операціями та дозволить оперативно
виявляти факти порушень при здійсненні таких операцій, зменшить обсяги тіньового обігу товарів, зокрема,
підакцизних.

13.    Застосування новітніх моделей комплексу стимулюватиме суб’єктів господарювання до застосування РРО як
зручного і ефективного засобу контролю за проведеними розрахунковими операціями.

14.    Учасниками експериментального проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей, які
виявили бажання брати участь у експериментальному проекті.

15.     Оцінити переваги нової системи бізнес зможе, користуючись її сервісами на практиці.

16.    Учасники пілотного проекту можуть подавати до Мінфіну та ДФС пропозиції щодо функціонування новітніх
моделей.Наполнение бюджетов.

В январе-мае 2017 года Братским отделением  ЮУ ОГНИ в бюджеты всех уровней мобилизовано 38,4 млн. грн. налогов и сборов, в т.ч. в государственный бюджет – 21,1млн. грн., что на 13,0   млн. грн. больше, чем в январе-мае 2016 года..
В местные бюджеты за пять месяцев этого года мобилизовано 17,3 млн. грн., что на 4,9  млн. грн. больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. В частности, в мае, обеспечено 3,1 млн. грн., что на 0,8 млн. грн. больше, чем в мае прошлого года.
По результатам пяти месяцев в бюджет поступило почти 12,9 млн.. грн. ЕСВ, на 4,8 млн. грн. больше прошлогодних показателей. 

Братское отделение ЮУ ОГНИ.
Результати кампанії декларування.
В травні закінчилась кампанія декларування доходів отриманих в 2016р.Так, мешканцями району  подано 2247 декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік, з яких 30 декларацій – з метою отримання податкової знижки. 
За результатами декларування , задекларовано до сплати в бюджет:
•	3,3 млн. грн. ПДФО (на 0,9 млн. грн. більше чим в 2016 р.)
•	280 тис.грн військового збору (на 48,4 тис.грн. більше чим в 2016 році).
Дякуємо за співпрацю!
Братське відділення ЮУ ОДПІ.

 

Сервис «Пульс» работает в штатном режиме.

Заботясь о налогоплательщиках Братское отделение ЮУ ОГНИ в очередной раз напоминает о телефонной линии «Пульс».
Эффективный сервис «Пульс» (044) 284-00-07 создан для оперативного реагирования и решения проблем, с которыми обращаются плательщики в органы ГФС Украины.
«Пульс» работает в режиме скорой помощи налогоплательщикам, ведь это гарантированная двусторонняя связь. Также, это эффективное средство решения вопросов и полноценный консультационный центр.
Телефонный сервис «Пульс» создан прежде всего для преодоления коррупции в рядах ведомства, предупреждения некачественного обслуживания, превышение полномочий должностными лицами и ликвидации любых препятствий, которые мешают предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования.
Эффективная работа сервиса «Пульс» помогает наладить взаимодействие и взаимопонимание на пути создания сервисной службы.
Усі адмінпослуги ДФС планує перевести в електронну форму
Фіскальна служба планує до кінця року додати до Електронного кабінету платника увесь спектр адміністративних послуг, які є в ДФС. Суб’єкт господарювання матиме можливість без особистого звернення до податкового органу отримати усі необхідні йому довідки.
Також, як повідомив в. о. Голови ДФС Мирослав Продан під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, з 1 липня повноцінно запрацює система управління ризиками при адмініструванні ПДВ, яка дасть можливість вирішити питання з так званим пересортом.
У планах фіскальної служби — і вирішення питання щодо повернення переплат з податку на прибуток.
Однією із важливих останніх новацій відомства, яка є досить корисною для роботи бізнесу, стало впровадження в Електронному кабінеті платника послуги з отримання довідки про відсутність заборгованості, необхідної підприємствам для участі у тендерах. За словами в. о. очільника ДФС, для зручності суб’єктів господарювання розробляється програмний продукт, який автоматично спрямовуватиме довідку про відсутність заборгованості в онлайн-систему публічних закупівель proZorro.

Налог на недвижимое имущество

 

 В январе-мае 2017 года в местный бюджет Братского района  мобилизовано 163,7 тыс. грн. налога на недвижимое имущество, что на  78,2 тыс. грн. или  в  2,1 раз превышает показатель поступлений аналогичного периода 2016 года..

Поступления налога на недвижимое имущество  в местные бюджеты является важным финансовым источником в решении социально-экономических вопросов и модернизации инфраструктуры района.

Согласно ст.266 Налогового кодекса Украины налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, должны платить владельцы квартиры, общая площадь которой превышает 60 кв. метров и собственники жилого дома, общая площадь которого превышает 120 кв. метров, независимо от количества таких объектов.

Кроме того, граждане, имеющие в собственности жилую недвижимость, в частности, квартиру общей площадью более 300 кв. метров или дом площадью более 500 кв. метров обязаны уплатить дополнительно 25 тыс. гривен.

В 2017 году физические лица уплачивают налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2016 год. Налоговое уведомление-решение об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты будут отправлены налогоплательщикам по месту налоговой регистрации до 1 июля 2017 года.

Физические лица должны уплатить налог на недвижимое имущество в течение 60 дней со дня получения уведомления-решения. За нарушение сроков уплаты налога к плательщикам будут применены финансовые санкции в виде штрафа в сумме от 10 до 20% своевременно неуплаченной суммы налога.

 

 

За превышение предельных сумм наличных расчетов - штраф от 1700 до 17000 гривен

 

Братское отделение ЮУ ОДПИ  ГУ ГФС в Николаевской области напоминает, что с 4 января 2017 года действуют следующие ограничения на наличные расчеты:

-предприятий (предпринимателей) между собой  в течение одного дня – 10 тысяч гривен;

-физлиц с предприятием (предпринимателем) в течение одного дня – 50 тысяч гривен;

-физлиц между собой по договорам купли – продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению - 50 тысяч гривен.

Наличное ограничение работает в двух направлениях: и для того, кто их получает, и для того, кто их выплачивает. Количество предприятий (предпринимателей) и физических лиц, с которыми осуществляются расчеты в течение одного дня не лимитировано.

Ограничения не распространяются на расчеты предприятий (предпринимателей) с бюджетами и госцелевыми фондами, добровольные пожертвования и целевую помощь, использование денежных средств, выданных на командировку, то есть подотчетных сумм.

За превышение предельных сумм наличных расчетов грозит штраф от 1700 до 3400 грн. за первое нарушение и от 8500 до 17000 грн. если к нарушителю в течение года уже применяли админвзыскание по такой же статье.

 


Надходження податків у першому півріччі 2017 року до місцевого бюджету

 

Братським відділенням Южноукраїнської ОДПІ забезпечено надходжень у першому півріччі 2017 року до місцевого бюджету  понад 21,3 млн. грн., що на 6,2 млн. грн. або на  41 відс. перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.

Основним дохідним джерелом місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. У першому півріччі 2017 року до місцевого бюджету  мобілізовано податку на доходи фізичних осіб у сумі   13.4 млн. грн., що майже на 5,0  млн. грн. або на 60 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2016 року.

Також  за 6 місяців 2017 року до місцевого бюджету мобілізовано 2,5 млн. грн. плати за землю, 4,9 млн. грн. єдиного податку та 0,5  млн. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв.

Забезпечення своєчасного наповнення місцевих бюджетів є запорукою фінансування соціально-економічних потреб району та надає органам місцевого самоврядування можливість підвищення рівня соціальних гарантій громадян.


До уваги платників податку на додану вартість!

Відповідно до пункту 74.2 статті 74 розділу ІІ, підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу У Податкового кодексу України письмові пояснення та/або копії документів надавати до контролюючого органу на паперових носіях та в сканованому вигляді на електронному носії. Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено Наказом Міністерства фінансів україни від 13.06.2017 №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

ДФС України постійно розміщує  на офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного зв»язку, якими можуть надаватися письмові пояснення та копії документів, зазначені у Переліку.

На соціальні потреби забезпечено майже 29 млн. грн ЄСВ

 

У січні-жовтні 2017  Братським відділенням ЮУ ОДПІ в бюджет мобілізовано майже 29 млн. грн єдиного соціального внеску. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року, надходження по ЄСВ збільшений на 8,0 млн грн, або майже на 40%..

Позитивна динаміка надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування досягнута завдяки цілеспрямованій роботі з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиття заходів щодо детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

Забезпечено на підтримку армії майже 3,2 млн.грн.

За січень-жовтень 2017 року Братським відділенням ЮУ ОДПІ забезпечено в бюджет майже 3,2 млн. грн. військового збору, що на 0,8 тис.грн. більше, ніж за січень-жовтень 2016 року.

Військовим збором обкладаються виплати за трудовим договором (заробітна плата, премії, відпускні, лікарняні), виплати і винагороди за цивільно-правовими договорами (договору оренди нерухомості, землі, транспорту), суми від покупки або продажу рухомого та нерухомого майна, виграші в державну і недержавну грошову лотерею, виплати дивідендів, переоформлення спадщини тощо.

 

Військовий збір в повному обсязі перераховується до державного бюджету.

 

Забезпечено на потреби армії понад      2,6 млн. грн.

 

За січень-вересень 2017 року  Братським відділенням ЮУ ОДПІ  ГУ ДФС  в Миколаївській області мобілізовано до бюджету 2,6 млн. грн. військового збору, що на 0,8 т. грн. більше, ніж за відповідний період 2016 року.

Слід зазначити, що платниками військового збору, який розраховується за ставкою 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування, є фізичні особи-резиденти і нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

 

Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами. Відповідальними за нарахування військового збору в бюджет є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

 

Військовий збір в повному обсязі перераховується до державного бюджету України і використовується на підвищення боєздатності Збройних Сил України.
РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ!

 

Братське відділення ЮУ ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що з 20 червня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 13.06.2017р. №567, яким затверджено Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової  накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, та вичерпний Перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН Наказом №567 передбачено перевірку всіх податкових накладних, що подаються на реєстрацію в ЄРПН, відповідно до таких ознак:

-                      Податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу  (покупцю);

-                      Обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, становить менш ніж 500тис.грн. і керівник – посадова особа такого платника податку є особою, що обіймає аналогічну посаду менш ніж у 3-х платників податків;

-                      Загальна сума сплачених у 2016 році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (окрім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, яким подано податкову накладну/розрахунок коригування на реєстрацію в ЄРПН, становить більш ніж 5 млн.грн.(ознака використовується з 01.04.2017р. до 01.01.2018р.);

-                      Податкова накладна/розрахунок коригування відповідає інформації за формою згідно з Додатком до Критеріїв під час прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунок коригування в ЄРПН (окрім випадків, коли комісією ДФС виявлено недостовірність цієї інформації).

У разі якщо за результатами перевірки ДФС установлено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає одній із наведених ознак – така податкова накладна/розрахунок коригування не підлягає моніторингу. Якщо за результатами моніторингу визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає вимогам першого пункту й сума ПДВ зазначена в податкових накладних, зареєстрованих платником ПДВ у ЄРПН у звітному (податковому) періоді з урахуванням податкової накладної/розрахунку коригування, поданої на реєстрацію в ЄРПН, які відповідають вимогам першого пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців ЄСВ та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої під час увезення товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється відповідно до п. 201.16 Кодексу.

 


Наполнение бюджетов.

В январе-мае 2017 года Братским отделением  ЮУ ОГНИ в бюджеты всех уровней мобилизовано 38,4 млн. грн. налогов и сборов, в т.ч. в государственный бюджет – 21,1млн. грн., что на 13,0   млн. грн. больше, чем в январе-мае 2016 года..
В местные бюджеты за пять месяцев этого года мобилизовано 17,3 млн. грн., что на 4,9  млн. грн. больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. В частности, в мае, обеспечено 3,1 млн. грн., что на 0,8 млн. грн. больше, чем в мае прошлого года.
По результатам пяти месяцев в бюджет поступило почти 12,9 млн.. грн. ЕСВ, на 4,8 млн. грн. больше прошлогодних показателей. 

Братское отделение ЮУ ОГНИ.
Результати кампанії декларування.
В травні закінчилась кампанія декларування доходів отриманих в 2016р.Так, мешканцями району  подано 2247 декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік, з яких 30 декларацій – з метою отримання податкової знижки. 
За результатами декларування , задекларовано до сплати в бюджет:
•	3,3 млн. грн. ПДФО (на 0,9 млн. грн. більше чим в 2016 р.)
•	280 тис.грн військового збору (на 48,4 тис.грн. більше чим в 2016 році).
Дякуємо за співпрацю!
Братське відділення ЮУ ОДПІ.

 

Шановні підприємці!

Щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем підприємця!

 

Традиційно, свято відзначається в першу неділю вересня. І в 2017 році це буде 3 число. Таке свято, як День Підприємця в Україні, створене для того, щоб показати наскільки це важлива частина економіки країни.Розвиток підприємництва і збільшення на цій основі надходжень до державної скарбниці дає можливість вирішувати ряд найактуальніших соціально-економічних проблем, передбачає зміцнення економіки, надає їй гнучкості, створює нові робочі місця.

У цей святковий день ми  висловлюємо глибоку повагу підприємцям -- енергійним, ініціативним людям, які зуміли організувати і успішно розвинути свою справу. . Велику надію, шановні підприємці, покладаємо на взаєморозуміння, подальшу ефективну співпрацю заради економічного процвітання району і покращення добробуту наших мешканців.

Дорогі друзі!  Прийміть побажання міцного здоров’я і сімейного благополуччя! Нехай усі Ваші задуми будуть успішними, а бізнес – стабільним і процвітаючим! Нехай доля завжди посміхається вам, а партнери ніколи не підводять!

Бажаємо Вам подальших успіхів у підприємницькій діяльності, її розвитку на благо і процвітання незалежної України, щастя і благополуччя в особистому житті!

З повагою  колектив Братського відділення ЮУ ОДПІ.

 

Надходження до місцевого бюджету від сплат єдиного податку

У січні - липні 2017 року суб'єкти господарської діяльності - юридичні та фізичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевого бюджету району  6,5 млн. грн. єдиного податку, що на 1,8 млн. грн. або 38,8 відс. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Зокрема, від фізичних осіб - підприємців надійшло 2,0 млн. грн. єдиного податку, від юридичних осіб –4,5 млн. гривень, в т.ч. від сільгосптоваровиробників – 4,3млн. гривень.

Зростання надходжень єдиного податку від малого і середнього підприємництва свідчить про ефективну співпрацю органу ДФС , органів державної влади та місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та виведенню його з "тіні".

Як наслідок, єдиний податок стабільно і істотно поповнює місцеві бюджети і є важливим фінансовим джерелом у вирішенні соціально-економічних питань нашого  району.

 

Сервис «Пульс» работает в штатном режиме.

 

Заботясь о налогоплательщиках  Братское отделение ЮУ  ОГНИ  в очередной раз напоминает о телефонной линии «Пульс».

Эффективный сервис «Пульс» (044) 284-00-07 создан для оперативного реагирования и решения проблем, с которыми обращаются плательщики в органы ГФС Украины.

«Пульс» работает в режиме скорой помощи налогоплательщикам, ведь это гарантированная двусторонняя связь. Также, это эффективное средство решения вопросов и полноценный консультационный центр.

Телефонный сервис «Пульс» создан прежде всего для преодоления коррупции в рядах ведомства, предупреждения некачественного обслуживания, превышение полномочий должностными лицами и ликвидации любых препятствий, которые мешают предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования.

Эффективная работа сервиса «Пульс» помогает наладить взаимодействие и взаимопонимание на пути создания сервисной службы.

 

 

Усі адмінпослуги ДФС планує перевести в електронну форму

 

Фіскальна служба планує до кінця року додати до Електронного кабінету платника увесь спектр адміністративних послуг, які є в ДФС. Суб’єкт господарювання матиме можливість без особистого звернення до податкового органу отримати усі необхідні йому довідки.

Також, як повідомив в. о. Голови ДФС Мирослав Продан під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, з 1 липня повноцінно запрацює система управління ризиками при адмініструванні ПДВ, яка дасть можливість вирішити питання з так званим пересортом.

У планах фіскальної служби  —  і вирішення питання щодо повернення переплат з податку на прибуток.

Однією із важливих останніх новацій відомства, яка є досить корисною для роботи бізнесу, стало впровадження в Електронному кабінеті платника послуги з отримання довідки про відсутність заборгованості, необхідної підприємствам для участі

у тендерах. За словами в. о. очільника ДФС, для зручності суб’єктів господарювання розробляється програмний продукт, який автоматично спрямовуватиме довідку про відсутність заборгованості в онлайн-систему публічних закупівель proZorro.

 

Напоминаем предпринимателям правила уплаты единого взноса.

 

В текущем году изменились нормы по начислению и уплате ЕСВ физическими лицами - предпринимателями, в том числе теми, которые избрали упрощенную систему налогообложения, и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Базой начисления ЕСВ для физических лиц - предпринимателей на общей системе и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность является сумма дохода, полученного от их деятельности, облагается НДФЛ. При этом, сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса в месяц.

С 2017 года в случае, если такими плательщиками не получено доход в отчетном году или отдельном месяце отчетного года, такие плательщики обязаны определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления ЕСВ, определенной Законом «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное   государственное социальное страхование» №2464 в редакции Закона №1774. При этом, сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса (п.2 ч.1 ст.7 Закона №2464). С 1 января 2017 - 704 грн. (3200 х 22%)

Для физических лиц - предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, единый взнос начисляется на суммы, которые определяются такими плательщиками самостоятельно для себя, но не более максимальной величины базы начисления ЕСВ, определенной Законом №2464. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса (п.3 ч.1 ст.7 Закона №2464). С 1 января 2017 - 704 грн. (3200 х 22%)

В то же время, согласно изменениям, с 01.01.2017 физические лица - предприниматели, избравшие 1 группу упрощенной системы, имеют право платить единый взнос в сумме не менее 0,5 минимального страхового взноса. С 1 января 2017 - 352 грн. (3200 х 0,5 х 22%).

С 01.01.2017 освобождаются от уплаты единого взноса за себя ФЛП на упрощенной и на общей системах налогообложения, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают согласно закону пенсию или социальную помощь (ч.4 ст.4 Закона №2464).

Указанная норма не применяется к лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.

В случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя или лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, такое лицо пользуется правами, исполняет свои обязанности и несет ответственность, предусмотренные для плательщика ЕСВ в части деятельности, осуществляемой ею как физическим лицом - предпринимателем или лицом, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность.

 

Внесены изменения в форму налоговой декларации акцизного налога

 

6 июня 2017 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 24.04.2017 №451 «Об утверждении Изменений к форме декларации акцизного налога и Порядка заполнения и представления декларации акцизного налога", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 17.05.2017  №630/30498. Изменениями, в частности, предусмотрено дополнение раздела В «Налоговые обязательства по реализации горючего» декларации акцизного налога новой строкой по коду операции В18 «Сумма налоговых обязательств (сумма значений строк В1 - В10 и В17 за вычетом строки В11)». Также уточнено, что раздел II Расчета суммы акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров заполняется налогоплательщиками при исправлении или уточнении показателей отчетности за налоговые (отчетные) периоды до 01.01.2017 года.

Дополнительно сообщаем, что приказ №451 опубликовано в бюллетене «Официальный вестник Украины» от 06.06.2017 №44.

 

 

К сведению физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога I, II и III групп, осуществляющих реализацию технически сложных бытовых товаров

 Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.03.2017 года №231 «Об утверждении перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения РРО» и изменений, внесенных в п.296.10 296 налогового кодекса Украины, при реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту или гарантийной замене плательщиками единого налога I, II и III групп предусмотрено применение РРО независимо от объема полученного дохода и места осуществления хозяйственной деятельности.

Последний предельный срок для регистрации РРО плательщиками единого налога I, II и III групп, осуществляющих реализацию технически сложных бытовых товаров, наступает 7 мая 2017.

С полным перечнем товаров можно ознакомиться по ссылке: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557.

 

Задекларуйте свої доходи !

В даний час триває кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків у 2016 році.
. Останній день подання декларації для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність-3 травня 2017 року. Телефон для довідок: 9-14-08. Не відкладайте подачу декларацій на останній день!

 


Мінімальна заробітна плата гарантована державою

З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата в місячному розмірі становить 3200 гривень (у погодинному розмірі – 19,34 гривні).
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України.
Всі роботодавці, які використовують працю найманих працівників, зобов’язані виплачувати заробітну плату у розмірі не нижчому за мінімальний.
Погоджуючись на виплату заробітної плати нижче мінімального рівня або неофіційне працевлаштування, робітник втрачає такі права, як оплачувані відпустки, соціальні страхові виплати та пенсійний стаж
.

                              

 

Про електронні сервіси ДФС

Братське відділення ЮУ ОДПІі  повідомляє, що на веб - порталі Державної фіскальної служби України можна скористатися електронними сервісами, які надають можливість раціонально використовувати та економити робочий час.
Електронний кабінет забезпечує надання цілого спектру необхідних послуг, серед яких, зокрема, отримання інформації з реєстрів платників податку на додану вартість та платників акцизного податку з реалізації пального, листування з органами ДФС, стан розрахунків з бюджетом, звітування он-лайн, тощо.
Також, фізична особа - платник податків може сформувати запит та отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді  за допомогою електронного сервісу: «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису».
Запрошуємо скористатися сервісами фіскальної служби.

Результати роботи за  1 квартал  2017 року.

Братським відділенням Южноукраїнської ОДПІ забезпечено надходжень  до бюджетів усіх рівнів  за січень-березень 2017р.-  22094,5  тис.грн. – 136,1 % та 204,8 % до рівня минулого року. Місцевий бюджет виконано на 132,1% (+ 2613,7 тис.грн.), що становить 134,0 % до рівня минулого року.  В першу чергу це  заслуга платників, які  добровільно і своєчасно сплачують податки .Надходження податків в повній мірі до бюджету в даний непростий час, це – своєчасна виплата пенсій, заробітних плат вчителям та інших соціальних виплат також змога вирішувати питання соціально економічного розвитку району та інші питання в рамках затверджених бюджетів місцевих органів самоврядування.Дякуємо за співпрацю та порозуміння платникам податків, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

 

Проведение личных приемов граждан - важный аспект в роботе органов ГФС в Николаевской области

 

 

В соответствии с Законом Украины от 02 октября 1996 года №393/96-ВР "Об обращении граждан", с целью объективного рассмотрения обращений граждан и своевременного реагирования на проблемные вопросы, органами ГФС в Николаевской области утвержден график личного приема граждан должностными лицами Главного управления ГФС в Николаевской области и государственных налоговых инспекций.

Информация о проведении личного приема граждан размещена на информационных стендах в помещениях органов ГФС в Николаевской области, а также на суб-сайте Главного управления ГФС в Николаевской области.

 

 

 Про застосування ставок податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Слід враховувати, що до доходів, отриманих у 2016 році, застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб:

18 відсотків бази оподаткування  щодо:

доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 ст. 167) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.

пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 пункту 167 статті 167).

5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу.

0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу.

Ставка військового збору становить 1,5 відсотків від об'єкта оподаткування збором за доходами, визначеними ст. 163 Кодексу. Разом з тим, п.п. 1.7 п. 161  підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу звільнено від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Пояснення до заповнення платником податку рядка 8 розділу І „Категорія платника” Декларації про майновий стан і доходи при отриманні протягом звітного року доходів на різних системах оподаткування

У рядку 8 розділу І Декларації платник податків самостійно визначає категорію, до якої слід віднести платника: громадянин; особа, яка провадить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Отже, фізичні особи – підприємці, які протягом року отримують дохід виключно від підприємницької діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „підприємець”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких підприємців 09 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб 17 лютого 2017 року.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які отримують дохід виключно від незалежної професійної діяльності, вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „особа, яка провадить незалежну професійну діяльність”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для платників податку фізичних осіб – незалежників 3 травня 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати 31 липня 2017 року).

 Платники податку – фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці„підприємець”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких осіб 09 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб 17 лютого 2017 року.

Платники податку – фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність виключно на спрощеній системі оподаткування, вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „особа, яка провадить незалежну професійну діяльність”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких осіб 3 травня 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати 31 липня 2017 року).

Фізичні особи – підприємці, які протягом року отримали дохід від підприємницької діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна і т.д.), вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „підприємець”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких підприємців 09 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб 17 лютого 2017 року.

Фізичні особи – підприємці, які протягом року отримали дохід від підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування та інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна і т.д.), вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „громадянин”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких осіб 3 травня 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати 31 липня 2017 року).

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримали інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна і т.д.),вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „особа, яка провадить незалежну професійну діяльність”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких осіб 3 травня 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати 31 липня 2017 року).

Фізичні особи – підприємці, які протягом року здійснили перехід зі спрощеної системи оподаткування та отримали дохідвиключно від підприємницької діяльності, вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „підприємець”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких підприємців 09 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб 17 лютого 2017 року.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 49.20 статті 49 Кодексу).

Зверніть увагу, що перенесення останнього дня сплати податкового зобов'язання, якщо останній день сплати припадає на вихідний або святковий день, чинним законодавством не передбачено. 

Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2016 рік

 Категорії витрат (відображається у р. 13 декларації)

Норма Кодексу

Назва витрат, дозволених для включення до податкової знижки

1

Підпункт 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та ст. 175 Кодексу

Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 Кодексу

2

Підпункт 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 Кодексу

3

Підпункт 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення

     

5

Підпункт 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення

6

Підпункт 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій або оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

7

Підпункт 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива

8

Підпункт 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

  

Податкова знижка для фізичних осіб

 

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з положеннями ст. 166 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи декларацію до 31 грудня року наступного за звітним.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.

Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку. відображається платником податків у розділі V декларації.

У рядку 13 декларації вказуються позначкою «х» документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до статті 166 Кодексу.

Важливо!

При розрахунку понесених витрат необхідно враховувати обмеження, встановлені для окремої категорії. Наприклад, для категорії «2» сума пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям за звітний податковий рік не повинна перевищувати 4 відсотки суми загального оподатковуваного доходу платника податків за такий звітний рік.

 

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності вказується у рядку 15 декларації.

У рядку 16 декларації вказується сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 Кодексу.

Важливо!

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата. Значення рядка 16 менше або дорівнює значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації.

Значення рядка 17 декларації, тобто сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку, розраховується як сума рядків декларації:

сума заробітної плати з графи 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) × на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 Кодексу (18 відсотків).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Особливості кампанії декларування у 2017 році

Декларувати свої доходи — це конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс)громадян, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) розподіляються на дві категорії: осіб, які зобов’язані подавати річну декларацію, та осіб, які мають право подати декларацію добровільно.

Форма декларації, яка запроваджується з 01 січня 2017 року затвердженанаказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» (далі – наказ № 821), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2016 року за № 1349/29479, який набрав чинності  31 грудня 2016 року.

Наказом № 821 приведено декларацію у відповідність  до змін, а саме:

у зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків скасовано додаток для проведення річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб відповідно до п.п. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу;

кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат: розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та розрахунок податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2);

змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;

уточнені показники податкової декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків тощо.

Важливо!

Фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з 01 січня 2016 року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховували та сплачували  згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховувався та не сплачувався.

Протягом звітного (податкового) року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб формувалися у фізичних осіб – підприємців в ІКП як переплата, при цьому нарахування податкових зобов’язань буде здійснено за даними декларації за відповідний звітний (податковий) період. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року відображається у рядку 1.1 додатку Ф2 та переноситься до графи 6 рядка 10.7 податкової декларації.

Інформаційно платник податків в рядках 1.2  1.4 додатку Ф2 зазначає суму сплачених авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб; залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів, при цьому такі показники в ІКП платника податків не відображаються.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

Важливо!

 Для подання податкових декларацій в електронній формі платнику податків потрібно:

• отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України;

•  авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа та розпочати роботу.

Детальніше про подання звітності в електронному вигляді можна дізнатися на веб-порталі ДФС або в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС.

У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації в податкових інспекціях. Крім того, бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.

Для різних категорій фізичних осіб встановлено різні граничні строки подання декларацій:

для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації  до 01 травня року, що настає за звітним.

 Важливо!

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем  (п. 49.20 ст. 49 Кодексу)

Враховуючи норми п. 49.20 ст. 49 Кодексу останній день подання декларації за 2016 рік для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації – 03.05.2017;

для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)   протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017;

для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31 грудня (включно)  наступного за звітним податкового року;    

для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

 

Деякі особливості деклараційної кампанії – 2017

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що з 01.01.2017 розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків у звітному 2016 році. Насамперед, слід зазначити, що звітування про отримані у 2016 році доходи фізичні особи повинні здійснювати за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479 (далі – наказ № 821).

У зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 18% та скасуванням підпункту «є» пункту 176.1 статті 176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), у платників податку, які отримували доходи від двох та більше податкових агентів у розмірі визначеному п.п.«є» п.176.1 ст.176 ПКУ, за результатами 2016 року не виникає обов’язку щодо подання Декларації.

Фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з 01.01.2016 авансові платежі з ПДФО розраховують та сплачують згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом, тобто до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня. При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується (п.п.177.5.1 п.177.5 ст.177 ПКУ).

Враховуючи зазначені зміни протягом звітного (податкового) року авансові платежі з ПДФО формуються у платника податку в інтегрованій картці платника (далі – ІКП) як переплата, а нарахування податкових зобов’язань здійснюються за даними Декларації за відповідний звітний (податковий) період. При цьому платник податків визначає суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року у рядку 1.1 додатку Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» до Декларації, яка переноситься до графи 6 рядка 10.7 Декларації.

Інформаційно платник податків в рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 до Декларації зазначає суму сплачених авансових платежів з ПДФО; залишок суми ПДФО, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів, при цьому такі показники в ІКП платника податків не відображаються.

Увага! Декларування плати за землю на 2017 рік

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ звертає увагу, що пунктом 8 Підрозділу 6  Перехідних положень ПКУ «Особливості справляння плати за землю» встановлено, що індекс споживчих цін за 2016 рік, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:

для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) - 100 відсотків (тобто коефіцієнт -1);

для земель несільськогосподарського призначення - 106 відсотків (тобто коефіцієнт -1,06).

 Зміни в адмініструванні ПДВ з 1 січня 2017

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що з 01 січня 2017 року набрали чинності Закони України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та № 1795-VIII «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі», від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Законами внесено зміни, зокрема, в частині адміністрування податку на додану вартість:

передбачено механізм зупинення органами Державної фіскальної служби України реєстрації «ризикових» податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та відновлення реєстрації за умови надання платником відповідних пояснень та доказів (з 01 квітня по 01 липня 2017 року працюватиме в тестовому режимі);

бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься органами казначейства автоматично за єдиним реєстром у хронологічному порядку надходження заявок без попереднього висновку органів ДФС (але після того, як запрацює механізм зупинення «ризикових» податкових накладних);

збільшено до 365 днів строк реєстрації податкових накладних та удосконалено механізм застосування штрафних санкцій;

доповнено перелік реквізитів податкової накладної кодом УКТ ЗЕД;

помилки у реквізитах податкових накладних, які не заважають ідентифікувати операцію, не будуть підставами для відмови у реєстрації;

скасовано застосування спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств та передбачено перехідні норми для колишніх спецрежимників, а саме:

термін закриття рахунків у Системі електронного адміністрування ПДВ - з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року;

реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених спецрежимниками, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року;

сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована спецрежимниками за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року (IV квартал 2016 року), переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, у якій відображаються розрахунки з бюджетом. 

Як підприємці сплачуватимуть ЄСВ в 2017 році

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ інформує про суттєві зміни щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами - підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність. Нововведення  внесені Законом України від 06.12.2016р. №1774 та набули чинності з 01 січня 2017 року.

Зокрема, починаючи з нового року фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також підприємці – платники єдиного податку другої та третьої груп визначають суму єдиного внеску у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць, тобто 704 гривні на місяць (3 200 грн. х 22% = 704 грн.), та зобов’язані її сплатити незалежно від того, отримували вони цього місяця дохід чи ні. При цьому сума єдиного внеску не може бути  більшою за  максимальну величину бази нарахування ЄСВ.

Для фізичних осіб – спрощенців першої групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме не менше 0,5 мінімального страхового внеску, тобто 352 гривні на місяць. Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.    

Окрім того звертаємо увагу, що з 01.01.2017 року звільняються від сплати єдиного внеску за себе фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Щодо сплати єдиного внеску нагадаємо, що загальносистемними сплачують його за календарний рік до 10 лютого на підставі даних річної податкової декларації, а особи, які  провадять незалежну професійну діяльність до 1 травня наступного року.

 

Для єдинщиків же передбачена поквартальна сплата – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Про зміни в оподаткуванні землекористування

Законами України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797) внесено низку змін до Податкового кодексу України (ділі – ПКУ).

Зокрема, в частині плати за землю:

-   ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ст. 274 ПКУ);

-   ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (п 277.1 ст. 277 ПКУ);

-  договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (п. 288.1 ст. 288 ПКУ);

-   розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території (пп. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 ПКУ).

Пунктом 8 Підрозділу 6  Перехідних положень ПКУ «Особливості справляння плати за землю» встановлено, що індекс споживчих цін за 2016 рік, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:

для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) - 100 відсотків (тобто коефіцієнт -1);

для земель несільськогосподарського призначення - 106 відсотків (тобто коефіцієнт -1,06).

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 2017 році становить (у відсотках бази оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,95;

- для багаторічних насаджень - 0,57;

- для земель водного фонду - 2,43;

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33 (пп. 293.9.1, 293.9.3, 293.9.5 та 293.9.6. п. 293.9 ст. 293 ПКУ)

При цьому звертаємо увагу, що індекс споживчих цін за 2015 рік, який використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків (п. 5 Підрозділу 8 Перехідних положень ПКУ «Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку»).

 

Отже, враховуючи, що згідно з п. 8 Підрозділу 6  та п. 5 Підрозділу 8 Перехідних положень ПКУ коефіцієнти індексації за 2015 та 2016 роки дорівнюють 1, базою оподаткування єдиним податком четвертої групи у 2017 році є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 01.01.2016.

 

У Братському відділенні Южноукраїнської ОДПІ відбулася зустріч з приватними підприємцями

Днями у Братському відділенні Южноукраїнської ОДПІвідбулася зустріч з питань легалізації заробітної плати за участі начальника інспекції Власенко Людмили Олександрівни.

Основною темою заходу стали обговорення можливостей збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, змін податкового законодавства та нарахування єдиного внеску.

Наприкінці зустрічі платники податків мали змогу одержати відповіді на питання щодо практичного  застосування законодавства з єдиного внеску.

Також розглядались питання звернення громадян та доступу до публічної інформації

Нещодавно у Братському відділенні Южноукраїнської ОДПІвідбувся телефонний зв’язок «гаряча лінія» для платників податків за участі начальника інспекції Власенко Людмили на тему: «Організація розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації».

Пропонуємо до уваги найбільш актуальні питання, з якими абоненти звертались на «гарячу лінію»:

-які строки розгляду звернень громадян;

-які вимоги встановлено для письмових звернень громадян;

-що таке публічна інформація та запит на інформацію;

-які обов’язкові реквізити Запиту на публічну інформацію;

-який строк розгляду Запитів на публічну інформацію.

На всі задані в телефонному режимі питання були надані вичерпні відповіді.

 

 

 

 

З 1 січня стартувала деклараційна кампанія – 2017

Братське віділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.

Граничні строки подання декларації:

для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03.05.2017;

для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)  – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017;

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:

при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;

при отриманні іноземних доходів;

та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

 Обов'язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;

у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Результати роботи за 2016 рік

Одним з основних завдань органів ДФС було і залишається забезпечення економічної безпеки держави, шляхом повного і стабільного наповнення бюджетів всіх рівнів.  У сучасних складних умовах для державиДФС забезпечує адекватність надходжень податків і зборів для досягнення позитивного розвитку соціальних питань. 

Братським відділенням Южноукраїнської ОДПІ забезпечено надходжень до бюджетів усіх рівнів 80887,2 тис.грн. - 115,6 % та 213,7 % до рівня минулого року. Місцевий бюджет виконано на 115,2 % (+9721,4 тис.грн.), що становить 258,8 % до рівня минулого року. Дякуємо добросовісним платникам податків  за плідну співпрацю, добровільну і своєчасну сплату податків до бюджетів всіх рівнів. Адже, додаткові надходження  дозволяють своєчасно і в повному об'ємі виплачувати заробітну плату працівникам бюджетної сфери, вирішувати питання соціально економічного розвитку району і вирішувати інші питання в рамках затверджених бюджетів місцевих органів самоврядування.

 

 Підвищення мінімальної зарплати - крок до детінізації зарплат

Для подолання кризових явищ в економіці, уряди провідних країн не скорочують, а навпаки, збільшують соціальні видатки, аби відновити внутрішній попит. В українських реаліях підвищення мінімальної зарплати матиме ще один позитивний ефект - виведення зарплат із тіні і як результат – скорочення дефіциту Пенсійного фонду і обсягів його державної підтримки.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Про це повідомляється на сайті Глави держави.

Урядом, Президентом, Прем’єр-міністром та парламентом спільно були зроблені революційні кроки щодо посилення захисту людей праці -збільшено з 2017 року мінімальну заробітну плату до 3200 гривень.

Необхідність підвищення рівня заробітних плат обумовлена реаліями часу, адже від цього значною мірою залежать доходи держави.

Фахівці податкової сподіваються на те, що із збільшенням заробітних плат збільшиться і сума надходжень до бюджету. Бо саме завдяки зниженню в поточному році ставки єдиного соціального внеску бізнес отримав можливість використати кошти, які вивільнились, на збільшення оплати праці.

Важливо, що зарплатний процес розвивається разом із пожвавленням економіки, залученням інвестицій, системним наповненням бюджетів усіх рівнів і впровадженням змін до податкового законодавства, які спрощують ведення бізнесу і нівелюють вплив корупційних факторів. 

 

Про порядок декларування доходів фізичних осіб за 2016 рік

 

 Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що з 01 січня 2017 року розпочинається кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі - податкова декларація) та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

 Слід зазначити, що наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» (далі - наказ № 821), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2016 року за № 1349/29479, який набирає чинності 31 грудня 2016 року, внесено зміни до форми податкової декларації, яка запроваджується з 01 січня 2017 року.

 Наказом № 821 приведено податкову декларацію у відповідність до змін, внесених до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 24 грудня 2015 року № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році

Нова форма податкової декларації та приклади, щодо її заповнення розміщені на інформаційному стенді в приміщенні Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ.

Додаткову інформацію можливо отримати в кабінеті № 4 та за тел.91408.

 

Поступление платежей в бюджет

Состоянием на 28.12.2016 года Братским отделением в бюджеты всех уровней мобилизовано 79928,5 тыс. грн. налогов и сборов, в т.ч. в государственный бюджет – 7332,5 тыс. гривен.

В январе-декабре 2016 года в местные бюджеты мобилизовано 72596,0 тыс. гривен.

Несмотря на то, что до конца 2016 года осталось еще 2 банковских дня, выполнения становят 114,7 проц., сверх плана мобилизовано 9211,2 тыс. гривен.

Достичь весомых результатов по обеспечению поступлений в бюджет удалось благодаря налаживанию сотрудничества и конструктивного диалога с бизнесом и общественностью, созданию равных конкурентных условий для осуществления хозяйственной деятельности, прозрачному администрированию налогов и сборов, детенизации экономики, легализации занятости населения.

   

Про результати роботи

Протягом січня-жовтня поточного року збір доходів до зведеного бюджету склав 58.5 млн. грн. До загального фонду державного бюджету надійшло 24.0 млн. грн., відповідно до місцевого бюджету надійшло понад 34.5  млн. грн. платежів.

Порівняно з фактом минулого року, до державного бюджету зібрано більше на 4.6  млн грн., або на 349.5 відсотків. До місцевого бюджету надійшло на 12.5 млн. грн., або на  156.8  відсотка більше ніж за аналогічний період минулого року.

За словами начальника Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ Людмили Власенко додаткові мільйони гривень, які надійшли до бюджету, свідчать про ефективність процесів адміністрування платежів та діалогу з бізнесом у напрямку сплати податків. 

Про результати роботи за січень - вересень  2016 року

        У січні - вересні 2016 року до Зведеного бюджету Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ мобілізовано 48514,1  тис.грн. при індикативному показнику –    39408,6 тис.грн., виконання  –   123,1 % (+ 9105,5 тис.грн.)

       До місцевого бюджету надійшло  29224,5 тис.грн., що становить  130,1  %  планових завдань (+6767.8 тис.грн.)

         До Державного бюджету мобілізовано  19289,5 тис.грн., що становить 113,8 % (+2337,6  тис.грн.)

          Надходження по ЄСВ з початку року становлять 16477,7 тис.грн., що становить 112,1 % (+1780,1 тис.грн.)

         Дякуємо всім за співпрацю!

Легализация заработной платы
Одним из приоритетных направлений работы органов ГФС в Николаевской области есть легализация заработной платы, поскольку нелегальные доходы приводят к значительным негативным последствиям не только для бюджета государства, но и для самих работников, лишая их социальных гарантий.
В январе-июле 2016 года Братским отделением Южноукраинской ОГНИ выявлено 118 неоформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства наемных работника. Из легализуемой заработной платы, выплаченной работодателями после официального оформления работников, в бюджет дополнительно поступило 0,9тыс. грн. налогов.

Внесенные изменения относительно налогообложения пенсий

 Братское отделения Южноукраинской ОГНИ сообщает, что с 1 июля 2016 года, в соответствии с Законом Украины от 02.06.2016 №1411 - VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения пенсий", не будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором суммы пенсий (включая сумму их индексации) или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых плательщиком налога из Пенсионного фонда Украины или бюджета, если их размер не превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность (в расчете на месяц), установленного на 1 января отчетного налогового года - в части такого превышения.

Таким образом, из 01.07.2016 пенсии, которые превышают 10740 грн. облагаются налогом на доходы физических лиц за ставкой 18 проц. и военным сбором за ставкой 1,5 процента.

Отмеченные положения не применяются к пенсиям, назначенным участникам боевых действий, инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

 

ca","sans-serif"; color:#666666'>Електронний сервіс, який допоможе дізнатись більше про вашого бізнес-партнера.

Електронний сервіс ДФС України «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» дозволяє громадянам перевірити інформацію про надійність свого ділового партнера. Сервіс дає змогу визначити статус перебування окремого платника податків на обліку в органі ДФС, чи є платник банкрутом, чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою, а також його відповідність критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ. Для того, щоб перевірити надійність ділового партнера, достатньо знати його код ЄДРПОУ або точну назву. Зазначена інформація вводиться в одне з полів і система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання, та повідомить про результати пошуку.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Податковим кодексом України (далі ПК) введено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тобто таке нерухоме майно, яке не є земельною ділянкою).

Нагадуємо, що відповідальність за несплату або несвоєчасну/не повну сплату податку на нерухомість така ж, як для інших податків.

Згідно з п.126.1 ПК порушнику загрожує штраф y розмірах:

- 10% вiд погашеної суми податкового боргу - за затримку до 30 календарних днів;

- 20% вiд погашеної суми податкового боргу - за затримку більше 30 календарних днів.

Якщо податок не буде сплачений своєчасно, то згідно з ст.129 ПК після закінчення граничних термінів для сплати, на суму податкового боргу нараховують пеню з розрахунку 120% від ставки НБУ, щo діє нa день виникнення податкового боргу.

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ про податкові правопорушення, електорнний сервіс і податок на нерухоме майно

Боротьба з податковими правопорушеннями - запорука своєчасного наповнення бюджету.

Постійне надходження до бюджетів податків та інших обов'язкових платежів є важливим чинником належного функціонування держави, запорукою успішного соціального, економічного розвитку та добробуту, розвитку місцевого самоврядування громадян. Проте не всі платники податків сумлінно виконують один із найголовніших обов'язків перед державою, вдаються до різних порушень податкового законодавства — від несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету відповідного рівня до умисного ухилення від їх сплати. Один із шляхів наповнення бюджетів – це виявлення та руйнування наявних схем мінімізації податкових зобов'язань. З метою упередження порушень та для забезпечення безумовного дотримання вимог податкового законодавства фахівцями
Братського відділеня Южноукраїнської ОДПІ проводяться відповідні контрольно-перевірочні заходи.

Електронний сервіс, який допоможе дізнатись більше про вашого бізнес-партнера.

Електронний сервіс ДФС України «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» дозволяє громадянам перевірити інформацію про надійність свого ділового партнера. Сервіс дає змогу визначити статус перебування окремого платника податків на обліку в органі ДФС, чи є платник банкрутом, чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою, а також його відповідність критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ. Для того, щоб перевірити надійність ділового партнера, достатньо знати його код ЄДРПОУ або точну назву. Зазначена інформація вводиться в одне з полів і система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання, та повідомить про результати пошуку.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Податковим кодексом України (далі ПК) введено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тобто таке нерухоме майно, яке не є земельною ділянкою).

Нагадуємо, що відповідальність за несплату або несвоєчасну/не повну сплату податку на нерухомість така ж, як для інших податків.

Згідно з п.126.1 ПК порушнику загрожує штраф y розмірах:

- 10% вiд погашеної суми податкового боргу - за затримку до 30 календарних днів;

- 20% вiд погашеної суми податкового боргу - за затримку більше 30 календарних днів.

Якщо податок не буде сплачений своєчасно, то згідно з ст.129 ПК після закінчення граничних термінів для сплати, на суму податкового боргу нараховують пеню з розрахунку 120% від ставки НБУ, щo діє нa день виникнення податкового боргу.

НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ

           Братське відділення ЮУ ОДПІ  надає роз’яснення  щодо порядку обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінного  від земельної ділянки  яке знаходиться у власності фізичних осіб.       

          Відповідно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

       Пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
    П. 266.4 ст. 266 Кодексу визначено, що база оподаткування обєкта/обєктів житлової нерухомості,в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
-
для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
-
для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
-
для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Також , що об'єктом оподаткування для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, являється нежитлові об’єкти нерухомого майна, наприклад магазини, кафе, майстерні, склади, офісні приміщення,  гаражі та інші споруди.

     Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку (пп.266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Кодексу).
         З метою достовірного внесення інформації в бази даних, недопущення  порушень податкового законодавства ,  визначення пільг та площ  Братське  відділення ЮУ ОДПІ    звертається до мешканців  району ( власників нерухомого майна ) з проханням  здійснити звірку наявних у власності  об’єктів нерухомого майна

 В першу чергу слід звернуться до податкового органу громадянам та фізичним особам- підприємцям  у яких є у власності :

-          квартира  - загальною площею понад  60 кв. метрів

-          житловийбудинок - загальною площею понад  120 кв. метрів

-          два або більше об’єкта житлових об’єктів

-          магазини, кафе, бари, майстерні, склади, офісні приміщення,  гаражі та інши нежитлові об’єкти.                                                                                                                       Звірки проводяться як  в приміщенні Братського  відділення ЮУ ОДПІ  за адресою смт.Братське, вул. Миру 117, каб.4,  так і в сільських радах району. При собі слід мати; копію паспорта та ідентифікаційного коду  власника, документи підтверджуючі  право власності на майно ( технічний паспорт,  витяг з Державного реєстру речових прав на майно або інші правовстановлюючі документи).

Чекаємо вас . Дякуємо за порозуміння.

 

Заходи проти корупції в Братському відділенні Южноукраїнської ОДПІ

Днями в Братському відділенні Южноукраїнської ОДПІ проведено навчання серед співробітників податкової інспекції щодо запобігання та протидії корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, протидія корупційних діянь з боку податківців.

Слід зазначити, що з метою попередження і викриття корупційних та інших правопорушень з боку працівників Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ  протягом поточного року в ДПІ проведено комплекс профілактичних та роз’яснювальних заходів серед співробітників щодо недопущення та своєчасного упередження корупційних дій.

Щодо порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що у Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 №1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі – Наказ № 1204 та Порядок).

Наказ набирав чинності з дня його офіційного опублікування у Офіційному віснику України №11 від 16.02.2016.

Наказом скасовуються накази Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року №1236 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за №2135/22447, Державної митної служби України від 11 травня 2006 року №370 «Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов’язань», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 року за № 613/12487 та від 02 листопада 2009 року № 1050 «Про вдосконалення порядку підготовки митними органами податкових повідомлень платникам податків та дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов'язань», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 100/17395.

Порядок розроблено для застосування посадовими особами всіх контролюючих органів при складанні та надісланні (врученні) податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Починаючи з дати набрання чинності Наказом №1204 податкові повідомлення-рішення повинні бути складені та надіслані (вручені) платникам податків за формами згідно з додатками до Порядку.

При цьому, форми податкових повідомлень-рішень суттєво відрізняються від форм, раніше затверджених зазначеними вище наказами, які скасовуються (зокрема не містять корінців, крім податкових повідомлень-рішень за формою «Ф», суттєво змінена форма «В4», яка складається у разі зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість, тощо).

Наказом №1204 та Порядком також імплементовані новації в законодавстві, зокрема затверджено нові форми податкових повідомлень-рішень, а саме:

форма «Р1», яка складається у разі виявлення за результатами перевірок заниження або завищення суми податкового кредиту та/або суми податкових зобов’язань для цілей розділу V Кодексу, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов'язань за результатами перевірки (крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки);

форма «Н», яка складається у разі виявлення порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 Кодексу;

форма «Д», яка складається  за результатами перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкових агентів (юридичних або фізичних осіб), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, в тому числі податку на доходи фізичних осіб, при виплаті доходів на користь платників податків – фізичних осіб.

 

Результат  кампанії декларування  за 2015р. -  2,3  мільйони гривень до місцевого бюджету

Подання декларації - це не тільки конституційний обов'язок кожного громадянина, а й можливість добровільної сплати податків, від рівня якої залежить стан місцевого  бюджету і соціально економічний розвиток     району   та добробут   громадян.

Починаючи з січня поточного року працівниками Братського відділення ЮУ ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській областіпроведена широкомасштабна роз'яснювальна робота серед громадян району для залучення   до декларування.

За підсумками кампанії декларування подано 2273 декларації про майновий стан і доходи та задекларовано 18,7млн. грн.; нараховані податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб - 2,3 млн. грн. Вже надійшло до місцевого бюджету  майже 2 млн. грн.

Оскільки наш район є сільськогосподарським, це потребує більшої уваги до власників земельних паїв, що обробляють їх самостійно. Спільна робота з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, зустрічі з одноосібниками надала можливість 2154 громадянам подати податкові декларації, задекларувати 13,8 млн. отриманого доходу та 2,1млн. гривень податку з доходів фізичних осіб. Слід відзначити, що в порівнянні з минулим  роком кількість декларантів збільшена на  74 осіби.

Активно використовували братчани  також право на податкову знижку. Так, з початку року 33 громадянина подали декларації, яким згідно перерахунків повернено   47,5 тис. грн.

Сумлінне ставлення до сплати податків з одержаних доходів свідчить не лише про високий рівень правосвідомості громадянина, а й про його позитивну самооцінку. І, як свідчать цифри, повага до себе та держави - це показник на збільшення!

  Для плательщиков акцизного налога - новые возможности Электронного кабинета плательщика


Плательщики акцизного налога из реализации горючего имеют возможность пользоваться новым разделом электронного сервиса «Электронный кабинет плательщика», созданным в рамках функционирования Системы электронного администрирования реализации горючего.

Отныне, налогоплательщики смогут пересмотреть проведенные операции в системе электронного администрирования реализации горючего, а также проверить пополнение и состояние электронного счета в Реестре сумм акцизного налога.

Также, в режиме онлайн функционирует Реестр плательщиков акцизного налога из реализации горючего. Через личный кабинет сервиса «Электронный кабинет плательщика» можно сформировать и направить запрос для получения Выдержки из такого Реестра, а также, в случае необходимости, послать заявление о регистрации плательщиком акцизного налога из реализации горючего.

Главное управление ГФС в Николаевской области напоминает, что на Николаевщине фискальной службой введен онлайн-сервис, который позволяет гражданам при покупке алкогольных напитков или сигарет, с помощью Интернета проверить наличие в заведении торговли соответствующих лицензий. 

Про запровадження нової форми податкової накладної з 1 квітня 2016 року

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ у зв´язку із затвердженням нової форми податкової накладної повідомляє.
Нова форма податкової накладної затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307. Цим наказом затверджено і Порядок її заповнення (далі - Порядок). Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267. Як зазначено у пункті 4 цього наказу, він набирає чинності з 1 числа другого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Офіційне опублікування наказу відбулося в лютому (Офіційний вісник України № 10, ст. 455, від 12.02.2016), а отже, податкова накладна повинна складатися за новою формою з 1 квітня 2016 року.
Пунктом 3 Порядку встановлено, що усі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних за формою, чинною на день такої реєстрації.
Таким чином всі податкові накладні, реєстрація яких здійснюється в ЄРПН після 1 квітня 2016 року, мають бути складені за новою формою. Це стосується і тих податкових накладних, у яких дата складання припадає на період до 1 квітня 2016 року.


Громадянами Братського району вже задекларовано майже 7374,9 тисяч гривень доходів

Станом на 10.03.2016 року в Братському районі задекларували доходи, отримані протягом 2015 року 612 фізичних осіб, у тому числі 605 громадян, які зобов´язані подати декларацію про майновий стан і доходи відповідно до вимог Податкового кодексу України, і 7 осіб, які реалізували право на отримання податкової знижки.
Громадянами, які зобов´язані подати декларацію про майновий стан і доходи, задекларували 7374.9 тис. грн. доходу, 731 тис. грн. ПДФО і 109,8 тис.грн. грн. військового збору. До бюджету поступило 688,8 тис. грн. задекларованого податкового зобов´язання з ПДФО і 87,5 тис. грн. військового збору
Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року в Україні стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих в 2015 році. Громадяни, які торік отримували доходи, з яких не був сплачений податок з доходів фізичних осіб, зобов´язані до 1 травня 2016 року відзвітувати про такі доходи в державній податковій інспекції по місцю реєстрації

ЯК ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ

Декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:
• особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
• надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання;
• засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.
Інформацію щодо порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яканадсилається засобами телекомунікаційного зв’язку, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.
Детальніше:http://www.visnuk.com.ua/deklar

Чимала кількість платників прийшла на практичний семінар для суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, який відбувся у Братському відділенні 24 лютого 2016 року, щоб дізнатися, що чекає на них у 2016 податковому році.

Відкрила семінар Людмила Власенко –  начальник Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ. Привітала учасників семінару та зазначила, що працівники агропромислового комплексу району забезпечують надходження значної частини податків до бюджету. Державна фіскальна служба  високо цінує нелегку працю працівників аграрного сектору та їхній вклад у наповнення бюджету.

У ході семінару фахівці ДПІ розглянули та опрацювали питання щодо оподаткування єдиним податком четвертої групи, заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість та інше.

До відома учасників семінару доведено новації у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а також зміни у податковому законодавстві щодо оподаткування фізичних осіб – підприємців, які здійснюють виробничу діяльність у сільськогосподарській галузі.

В ході семінару платники податків активно спілкувалися з фахівцями ДПІ щодо новацій у законодавстві, які набули чинності з 1 січня цього року.

На завершення зустрічі Людмила Олександрівна подякувала всім присутнім за плідну співпрацю, підкресливши, що налагодження партнерських відносин з платниками податків є одним із пріоритетів у роботі податкової інспекції.

 Кампанія декларування – 2016

Обов’язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи передбачений для тих громадян, які отримували доходи, що підлягають оподаткуванню, але з яких податок не утримувався.

Обов’язковому декларуванню підлягають:

— доходи від здачі майна в оренду;

— доходи у вигляді спадщини або за договорами дарування;

— іноземні доходи;

— інвестиційний прибуток (продаж цінних паперів, корпоративних прав);

— доходи від операцій з відчуження рухомого та нерухомого майна;

— доходи у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів і при цьому загальна сума в 2015 році перевищує 146160 грн.;

— доходи у вигляді додаткового блага (списання заборгованості   в т.ч. в банківських   установах);

— доходи від фізичних осіб, які не є податковими агентами (надання послуг домашнього персоналу, репетиторства, медичних, будівельних, оранці землі, тощо);

— інші доходи, з яких протягом 2015 року податок не утримувався (надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю; від продажу власної сільськогосподарської продукції, тощо).

Особливістю цьогорічної кампанії є те, що минулорічні доходи та майновий стан громадянам потрібно декларувати за новою формою декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 №859 та  зареєстрована у Мін’юсті 26.10.2015 за №1298/27743. Окрім того наказ №859 містить Інструкцію щодо її заповнення.

Слід звернути увагу, що при заповненні нової форми звітності платники повинні декларувати доходи та  розраховувати податкове зобов’язання не лише з податку на доходи фізичних осіб, але й з військового збору.

Податкова декларація за 2015 рік подається до 1 травня 2016 року. Щодо права на податкову знижку, то скористатися ним зможуть громадяни упродовж усього 2016 року.

Звертаємо увагу, що подати декларацію можна на паперових носіях, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення  або в електронному вигляді  через інформаційний портал державної фіскальної служби України з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису.

Декларація подається   громадянами до органу ДФС за місцем реєстрації: смт. Братське, вул. Миру, 117, тел. (05131)9-14-08


  МАЄШ ДОРОГЕ АВТО  -  СПЛАТИ ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування транспортного податку є легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких становить понад 1 033 500 грн. (1378 грн. м. з. п. х 750 м. з. п. = 1033500 грн.) та з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року (2016 р.) і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Повідомляємо, що юридичні особи — платники транспортного податку звітуватимуть у 2016 р. за формою податкової декларації з транспортного податку, затвердженою наказом Мінфіну України від 10.04.2015 р. №  415.

 

Налоговая отчетность по НДС за январь подаем по новой форме

Братское отделение Южноукраинской ОГНИ сообщает, с целью обеспечения выполнения новых правил налогообложения, введенных с 1 января 2016 года, Министерством финансов Украины приказом от 28.01.2016 № 21 "Об утверждении форм и порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость" утверждена новая форма декларации по налогу на добавленную стоимость. Приказ № 21 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 января 2016 за № 159/28289 и опубликован в официальном издании "Урядовый курьер" 30 января 2016.

Учитывая то, что последние изменения в налогообложении, которые введены с 1 января 2016 года, в полной мере могут быть отражены только в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденной приказом № 21, налоговая отчетность по НДС, начиная с отчетного периода за январь 2016, всеми налогоплательщиками подается по новой форме в электронном виде.

 

 

 Про податкову соціальну пільгу в 2016 році

 

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ звертає увагу платників на те, що ДФС України в листі від 25.01.2016 р. № 2237/7/99-99-17-02-01-17 «Про внесення змін до порядку адміністрування податку на доходи фізичних осіб і військового збору» повідомила, що в 2016 році податкова соціальна пільга складає:  - у розмірі 100 % - 689 грн.,  - у розмірі 150 % - 1033,5 грн.,  - у розмірі 200 % - 1378 грн.  Згідно абз. 1 пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НК податкова соціальна льгота застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як зарплата (інші виплати, компенсації і винагороди), якщо розмір такого доходу не перевищує суми, рівним розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 і закругленого до найближчих 10 грн. (у 2016 році - 1930 грн.).  З обліку вказаних норм платник податку має право на зменшення суми загального місячного доходу оподаткування, що отримується від одного працедавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, рівному 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 НК).  Нагадуємо, ст. 7 Закону «Про Державний бюджет на 2016 рік» встановлений прожитковий мінімумдля працездатних осіб з 1січня 2016 року у розмірі 1378 грн.

 

Про терміни сплати фізособи  загальносистемника

 

У відповідності с п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи - підприємці подають контролюючому органу податкову декларацію по місцю своєї податкової адреси за результатами календарного року в терміни, встановлені НКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також наголошуються авансові платежі з податку на доходи. При цьому, податкова декларація за звітний період, який дорівнює календарному року, подається  платниками податків на доходи фізичних осіб - підприємцями протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 НКУ). Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно даним, вказаним в податковій декларації про майновий стан і доходи. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, вказану їм в податковій декларації про майновий стан і доходи, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміну надання такої податкової декларації.

 

Нова форма податкової накладної застосовується з 1 квітня 2016 року

           

Звертаємо увагу платників ПДВ, на сайті ДФС України обнародуваний наказ Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 "Про затвердженні форми податкової накладної і Порядку заповнення податкової накладної".  Оскільки наказом № 21 передбачено, що документ набирає чинності з 1 числа другого місяця, наступного за місяцем його офіційної публікації, нова форма податкової накладної застосовуватиметься з 1 квітня 2016 року. Публікація запланована на 12.02.2016 року.

 

Відповідальність за порушення законодавства по РРО

 

З 1 січня у зв'язку із закінченням перехідного періоду для доопрацювання або заміни РРО, які створюють контрольну стрічку в друкарському виді, передбачається штраф в розмірі від 10 НМДГ (від 170 грн) (Закон від 06.07.95 г. № 265/95-ВР) якщо:

 

- контрольна стрічка не роздрукована або не роздана в електронній формі на РРО;

 

- виявлені спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про яких міститься на електронних стрічці (п.5 ст.17Закона від 06.07.95р. №265 / 95-ВР.

  

 

Учасникам АТО дали пільгу по військовому збору

9 липня набрав чинності закон від 09.06.2015 р. №548, згідно з яким з 9 вересня тимчасово, на період проведення АТО не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників ЗС України, Нацгвардії України, СБУ, МВС, інших утворених відповідно до закону України військових формувань на період їх безпосередньої участі в АТО.
Платники
Братського району за сім місяців поточного року сплатили до бюджету 837,2 тис. грн. військового збору.

 

Користуємося старими і новими електронними сервісами

 На офіційному веб-порталі ДФС України розміщено чимало електронних сервісів, за допомогою яких платники можуть знайти корисну інформацію.
Деякі сервіси допоможуть розібратися в податковому законодавстві, здійснити пошук інформації за певним податком, інші оцінити податкові ризики діяльності з вашим партнером по бізнесу, є й такі, які забезпечать подання податкової звітності у режимі реального часу засобами мережі Інтернет.
Активно працює антикорупційний сервіс «Пульс», він гарантує платнику послуги щодо оперативного вирішення проблемних питань. Номер цілодобової телефонної лінії сервісу «Пульс» ДФС України для клієнтів податкової та митниці: (044) 284-00-07.

З 01.07.2015 року ДФС України запустила новий електронний сервіс, завдяки якому обмін розрахунками коригувань податкових накладних між платниками податків здійснюється безпосередньо через сервер ДФС. Такий обмін передбачено п. 16 Постанови КМУ від 16.10.2014 № 569

-- 

Працювати нелегально сьогодні дорого
У зв'язку з набранням чинності постанови Кабміну України від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийом працівника на роботу», про знову прийнятого працівника потрібно повідомляти фіскальні органи з затвердженою формою і, відповідно, не є повідомленням про прийняття на роботу інформація в таблиці 5 щомісячного звіту по ЄСВ. 
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ ще раз нагадує, що юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичної роботи повний робочий час і виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ — в 30-кратному розмірі мінімальної зарплати (на сьогодні це 36 540 грн), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.
 
Про об'єкти оподаткування повідомляємо своєчасно
 
У відповідності з пунктом 8.4 розділу VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 11 до Порядку) подається протягом 10 робочих днів після його реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.
 

Нові правила формування податкового кредиту з 1 липня 2015 року

 
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ звертає увагу, що з 1 липня змінено порядок формування податкового кредиту. Якщо товари (послуги, необоротні активи) купуються для повного або часткового використання в операціях, зазначених у підпунктах «а» - «г» пункту 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України, платник податку на дату їх придбання включає сплачену (нараховану) при придбанні таких товарів (послуг) суму ПДВ до складу податкового кредиту (за умови своєчасної реєстрації постачальником податкової накладної у ЄРПН). Важливою умовою в роботі системи електронного адміністрування ПДВ є реєстрація постачальником податкової накладної в ЄРПН, так як без цього неправильно розраховується ліміт суми реєстрації накладних в Єдиному реєстрі. 
Також платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ на відповідний обсяг придбаних товарів (послуг, необоротних активів), призначених для використання в операціях, визначених у підпунктах «а» - «г» пункту 198.5 ст. 198 Кодексу, та не пізніше останнього дня звітного періоду скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН. 
 
Як можна повідомити податкову про нового працівника
 
Роботодавці повинні повідомляти про прийнятих працівників відповідно до Постанови КМУ від 17.06.2015 р № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної службі та її територіальним органам про прийом працівника на роботу». 
 
Нормативним документом передбачено три способи подачі повідомлення: 
- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису; 
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі; 
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладені не більше ніж з п'ятьма особами. 
 
Порядком № 413 не передбачена можливість подачі повідомлення по пошті 
Подавати в територіальні органи ГФСУ за місцем обліку як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
 
 Нюанси поповнення електронного ПДВ-рахунки для реєстрації податкових накладних
 
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що з 1 липня 2015 реєстрація податковихнакладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється на суму податку, обчисленуза формулою, визначеною п. 2001.3 ст. 2001Налогового кодексу України. 
Таким чином, при реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН відбувається перевірка наявності у платника, який здійснює таку реєстрацію, достатньої реєстраційної суми. Тобто для отримання можливості зареєструвати в ЄРПН податкову накладну або розрахунок коригування реєстраційна сума платника податків повинна бути більше або дорівнює сумі ПДВ, зазначеної в зазначених документах. 
Якщо така реєстраційна сума менша, ніж сума ПДВ, зазначена у податковій накладній або розрахунку коригування до реєстрації вказаної податкової накладної або розрахунку коригування буде відмовлено. 
У такому разі (в тому числі якщо реєстраційна сума має від'ємне значення) з метою отримання можливості зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування до податкових накладних платнику потрібно збільшити свою реєстраційну суму. Таке збільшення може бути здійснене за рахунок: 
 
• отриманих податкових накладних та розрахунків коригування (які передбачають збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів / послуг), складених на такого платника та зареєстрованих в ЄРПН; 
 
• сплати ПДВ на митниці при розмитненні товарів; 
 
• поповнення рахунку платника системи електронного адміністрування ПДВ, відкритого платнику в Держказначействі (електронний рахунок). 
Крім того, реєстраційна сума платників податків автоматично: 
 
• 01.07.2015 р. збільшена на, так звану суму «овердрафту»: середньомісячний розмір податку, задекларований і погашений платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців. 
 
• до 10.07.2015 р. буде збільшена на суму надміру зарахованих ними в бюджет коштів, сформованих за станом на 1 липня 2015 року.
 

  Про строки застосування штрафних санкцій

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що головним завданням ГФС є реалізаціядержавної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового, митногозаконодавства,. А за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовується фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність. 
Звертаємо увагу на те, що граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначеним ст. 102 ПКУ.
 Це 1095 днів.  

 

Контролюючий орган, крім визначених законодавством випадків, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. 
Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку. 

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації, контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов'язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку. З цими роз'ясненнями можна ознайомитися в листі Мін'юсту від 24.02.2014 р. № 70-0-2-14/8.2.


 

 Купуєте підакцизний товар, вимагайте чек за покупку!

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ звертає увагу, що з 01 січня 2015 року в Україні впроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів.

До підакцизних товарів відносяться: алкогольні напої тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ. Сплата податку відбувається до місцевого бюджету.

Шановні громадяни!

Якщо вам не байдуже, що буде з вашим селом, селищем завтра, давайте зробимо перший крок свідомого громадянина – прослідкуємо, щоб заплачена  вами сума акцизного збору потрапиладо бюджету громади.

Для цього потрібно зовсім мало – проявити свою правосвідомість. Коли купуєте підакцизний товар вимагайте, щоб вам видали чек за покупку. Не зупиняйтеся на цьому, прослідкуйте, щоб чек видали і тим, хто стоїть поруч з вами в черзі.


Про сплату транспортного податку у разі придбання автомобіля протягом звітного року

 
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що, згідно з п. п. 267.6.5 п. 267.6 ст. 267 розд. ХІІ Податкового кодексу України у разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він придбав право власності на цей об'єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 
Підпунктом 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 ПКУ визначено, що за об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу
.

 

 Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ  проводить "гарячу лінію"


Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ 16 липня 2015 року з 10.00 до 11.00 год. проводить сеанс телефонного зв'язку „гаряча лінія" з актуальних питань законодавства та діяльності 

На питання щодо подання звітності в електронному вигляді відповість 
завідувач сектору оподаткування юридичних осіб Герас Тамара Сергіївна телефон, - 9-17-85

Актуальні питання щодо ЄСВ на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
, сплата громадянами податку на транспорт, сплата податку на нерухоме майно прокоментує головний державний ревізор-інспектор Гризоглазова Тетяна Леонідівна, телефон  9-14-08.

На питання щодо розстрочення податкового боргу відповість головний державний ревізор-інспектор Уржуховська Наталя Григорівна, телефон 9-19-92


Аналіз роботи Братського відділення за січень-червень  2015 року

У січні-червні 2015 року до Зведеного бюджету Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ мобілізовано 13900,8 тис.грн. при індикативному показнику – 12468,1 тис.грн., виконання – 111,5 % (+1829,1 тис.грн.)

До місцевого бюджету надійшло 10323,9 тис.грн., що становить 106,9 %  планових завдань (+ 673,6 тис.грн.)

До Державного бюджету мобілізовано 3576,9 тис.грн., що становить 126,9 % (+759,1 тис.грн.)

Надходження по ЄСВ з початку року становлять 15415,8 тис.грн. , що становить 108, 5% планових завдань. Надходження військового збору становить 701,2 тис.грн., що становить 119,9 % (+116,2 тис.грн.)

 Десятивідсотковий штраф для податкових накладних запроваджується в дію з 1 липня

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що у період з 1 лютого 2015 по 1 липня2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних, розрахунків коригування до податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленої за формулою, визначеною пунктом 200-1.3 ПКУ. Дана норма визначена п. 35 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Останній день, коли не застосовується штраф, передбачений п. 120-1.1 Податкового кодексу України - 30 червня 2015 року, а саме за порушення терміну реєстрації податкових накладних , розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 днів - у розмірі 10% від суми ПДВ, вказаної у податкових накладних , розрахунків коригування. 


Увага: нова звітність з ЄСВ

 

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує платникам податків, що звітність з ЄСВ, яка подається з 01 червня 2015 року за травень місяць, подається платниками у відповідності з новими формами звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. №435. Наказ набрав чинності 30 квітня 2015 року. Зазначеним наказом затверджено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, який встановлює порядок, строки подання звіту у фіскальні органи та його форму. 
Звіт фіскальні органи подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік у фіскальних органах в один із таких способів: 

засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі надання Звіту в електронній формі він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому закінчується граничний строк надання Звіту, передбачений Законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"); 
на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації; 

на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти; 

відправка по поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти. 

У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного фіскального органу не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Звіту, передбаченого розділом III цього Порядку. 

Така звітність вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю. При цьому, у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник єдиного внеску звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності. 

Новим Порядком передбачено надання права фізичним особам – підприємцям, як і юридичним особам, які протягом місяця не використовували працю інших осіб за трудовим або цивільно – правовим договором, Звіт за формою №Д4 не подавати. Новий Порядок не вимагає від страхувальника проставляти на аркушах Звіту реєстраційний номер вихідної документації. 
Для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, внесено уточнення щодо обов'язковості надання звітності за себе (до 1 травня), незалежно від того, проводилася чи така діяльність. Введено поняття типи форми Звіту «ліквідаційна» для фізичних осіб – підприємців, які подають Звіт за формою №Д5. 
В цілому, способи та строки подання нової звітності з єдиного внеску не змінені

 

 Про податкові правопорушення

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, встановлених ПК України та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 109.1 ст. 109 гол. 11 розд. II ПК України). 
Податкові правопорушення можна поділити на три групи: 
1) правопорушення, пов'язані з заниженням суми податкових зобов'язань, які викликаються: 

• приховуванням об'єкта оподаткування, 

• зменшенням бази оподаткування, 

• необґрунтованим використанням податкових пільг; 

2) несвоєчасне подання контролюючому органу податкової звітності та інших документів, у тому числі пов'язаних з постановкою на облік; 

3) несвоєчасне виконання грошових зобов'язань.

 

Шановні платники податків!

Будьте уважні!

 

 

 

Увага: нова звітність з ЄСВ
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує платникам податків, що звітність з ЄСВ, яка подається з 01 червня 2015 року за травень місяць, подається платниками у відповідності з новими формами звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. №435. Наказ набрав чинності 30 квітня 2015 року. Зазначеним наказом затверджено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, який встановлює порядок, строки подання звіту у фіскальні органи та його форму. 
Звіт фіскальні органи подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік у фіскальних органах в один із таких способів: 
засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі надання Звіту в електронній формі він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому закінчується граничний строк надання Звіту, передбачений Законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"); 
на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації; 
на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти; 
відправка по поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти. 
У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного фіскального органу не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Звіту, передбаченого розділом III цього Порядку. 
Така звітність вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю. При цьому, у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник єдиного внеску звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності. 
Новим Порядком передбачено надання права фізичним особам – підприємцям, як і юридичним особам, які протягом місяця не використовували працю інших осіб за трудовим або цивільно – правовим договором, Звіт за формою №Д4 не подавати. Новий Порядок не вимагає від страхувальника проставляти на аркушах Звіту реєстраційний номер вихідної документації. 
Для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, внесено уточнення щодо обов'язковості надання звітності за себе (до 1 травня), незалежно від того, проводилася чи така діяльність. Введено поняття типи форми Звіту «ліквідаційна» для фізичних осіб – підприємців, які подають Звіт за формою №Д5. 
В цілому, способи та строки подання нової звітності з єдиного внеску не змінені
 
Про податкові правопорушення
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, встановлених ПК України та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 109.1 ст. 109 гол. 11 розд. II ПК України). 
Податкові правопорушення можна поділити на три групи: 
1) правопорушення, пов'язані з заниженням суми податкових зобов'язань, які викликаються: 
• приховуванням об'єкта оподаткування, 
• зменшенням бази оподаткування, 
• необґрунтованим використанням податкових пільг; 
2) несвоєчасне подання контролюючому органу податкової звітності та інших документів, у тому числі пов'язаних з постановкою на облік; 
3) несвоєчасне виконання грошових зобов'язань.
 
Шановні платники податків!

 

Будьте уважні!

Аналіз роботи Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ за січень-травень  2015 року

У січні-травні 2015 року до Зведеного бюджету Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ мобілізовано 11261,3 тис.грн. при індикативному показнику – 9985, 3 тис.грн., виконання – 112,8 % (+1715,5 тис.грн.). Рівень минулого року виконаний на 118,1% (+1723,8  тис.грн.)

До місцевого бюджету надійшло 8333,2 тис.грн., що становить 107,5 %  планових завдань (+ 577,7 тис.грн.)

До Державного бюджету мобілізовано 2928,1 тис.грн., що становить 131,3 % (+ 698,3 тис.грн.)

 

Надходження по ЄСВ з початку року становлять 11483,4 тис.грн., що становить 106,3 % планових завдань (+ 680,7 тис.грн.)

Перевірок РРО можна уникнути

Ще раз звертаємо увагу, що Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII введено обов'язкове використання РРО платниками єдиногоподатку II - III груп (крім платників, що здійснюють продаж товарів на ринках і через засоби пересувної мережі). 

Ці норми набирають чинності з 01.01.2016 - для II групи, з 01.07.2015 - для платників єдиного податку III групи. 

При цьому Законом також встановлено, що якщо платники єдиного податку II-III груп з 01.01.2015 до 30.06.2015 включно почнуть застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи РРО, то з дати початку їх застосування до 01.01.2017 р. вони звільняються від перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО.

  Електронні сервіси - новий рівень спілкування податкової з платниками

Спілкування засобами електронного зв'язку стало нормою в податковому відомстві. Паперова звітність, черги, відвідування податкової інспекції відходять у минуле. Надіслати звітність, отримати консультацію або роз'яснення платники податку можуть за допомогою свого персонального комп'ютера. 
На веб-порталі Державної фіскальної служби України розміщені сервіси "Електронна звітність" та "Електронний кабінет платника податків". Вони допоможуть сформувати, перевірити і надіслати податкову звітність, дистанційно перевірити розрахунки з бюджетом, дізнатися про терміни сплати податків, а також отримати іншу корисну інформацію. Сервіс "Реєстр платників ПДВ" щоденно оголошує інформацію про реєстрацію платників податку на додану вартість. 
"Дізнайся більше про свого бізнес-партнера" допоможе перевірити надійність ділових партнерів, оцінити податкові ризики діяльності з вашим партнером по бізнесу, який можливо не є платником податку на додану вартість, є банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою, є інструментом для мінімізації податків. Для того, щоб перевірити надійність ділового партнера достатньо знати код ЄДРПОУ або ж точну його назву, ввести таку інформацію в одне з полів і система робить пошук у базах даних, доступних для публічного використання. І оперативно повідомляє важливу інформацію. 
Можливість отримати інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ за заявою платника податку, з ініціативи контролюючих органів або за рішенням суду допоможе сервіс "Анулированная реєстрація платників ПДВ". 
"Декларування on - line" надає можливість підприємцям і громадянам заповнити декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді. 
"Реєстр страхувальників" - інформація про взяття на облік платника ЄСВ, його реєстраційний номер і клас професійного ризику. 
Також, на веб-порталі ГФС розміщені сервіси "Митна статистика", "Акредитированный центр сертифікації ключів", "Електронна звітність", "Електронна митниця", "Адреси масової реєстрації". 

Всі ці сервіси допоможуть вам почувати себе комфортно при наданні звітності та сплату податків, обирати чесних і порядних партнерів по бізнесу, а також оперативно отримати потрібну інформацію.Тема «Круглого столу» - декларування доходів громадян
Підсумки проведення кампанії «Декларування 2015» стало темою «круглого столу», який відбувся цього тижня в Братському відділенні Южноукраїнської ОДПІ. Засідання «круглого столу» відкрила  начальника інспекції Людмила Власенко, яка зазначила важливість і актуальність даного питання. Вона розповіла про те, що податковою службою ведеться активна інформаційно-просвітницька робота з платниками податків щодо добровільної подачі декларацій про доходи. І результатом такої роботи стало подача 2177 декларацій про доходи фізосіб. З них 2150 громадянина задекларували доходи, які відповідно до законодавства обов'язково декларувати до 1 травня поточного року. Сума податку на доходи фізичних осіб з цих доходів склала 1.9 млн. грн. Найбільша сума у розмірі 1.5 млн. грн.  має  надійти до бюджету в результаті декларування доходів отриманих одноосібниками району, 304,2 тис.грн від декларування доходів отриманих в результаті отримання спадщини. Ще 27 громадянина скористалися правом на податкову знижку та повинні отримати з бюджету 31,9 тис. грн. При цьому Власенко Л.О. акцентувала увагу, що питання про те, як і яким чином, підвищити активність громадян до надання декларацій про отримані доходи, постійно стоїть на порядку денному роботи податкової інспекції. 
Присутні підтримали податківців у частині актуальності активності громадян щодо декларування своїх доходів. 
Також начальник інспекції звернула увагу на те, що декларації про доходи можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису, який можна отримати безкоштовно в Акредитованому центрі сертифікації ключів. Переваги такого виду подачі декларації незаперечні: не потрібно відвідувати податкову інспекцію, час подачі протягом доби, не обмежена, декларація проходить автоматичну перевірку на наявність методологічних і арифметичних помилок.
 
Єдинники, заздалегідь придбайте і реєструйте РРО
Звертаємо увагу платників єдиного податку 3-ї групи, які з 1 липня 2015 року повинні застосовувати касові апарати, що для реєстрації РРО необхідно здійснити 4 основних етапи. 
1-й етап – необхідно подати в податковий орган за основним місцем реєстрації платника податків подати заяву за формою №1-РРО. До заяви необхідно додати копії таких документів. По-перше, копію документа, який підтверджує факт купівлі або іншого способу придбання РРО. По – друге, копію документа, який дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО (наприклад, договір оренди або договір на право власності). По – третє, копію договору з ЦСО (центром сервісного обслуговування) про технічне обслуговування та ремонт РРО. 
2-й етап – прийняття податковим органом рішення про реєстрацію РРО. А саме, якщо підстав для відмови в реєстрації немає, податковий орган видає СГД довідку про резервування фіскального номера реєстратора за формою №2-РРО. 
3-й етап – введення РРО в експлуатацію. Це персоналізація, програмування, опломбування касового апарату. Всі роботи виконуються ЦСО тільки після надання в центр довідки №2-РРО. 
4-й етап - отримання реєстраційного свідоцтва. Необхідно подати до податкового органу копію довідки про опломбування та акт введення РРО в експлуатацію і отримати реєстраційне свідоцтво за формою №3-РРО. 
Важливо всі дії здійснити протягом 5 робочих днів з дня видачі довідки про резервування фіскального номера реєстратора. В іншому випадку процедуру реєстрації РРО потрібно буде починати спочатку. 
Для попередження нарахування значних штрафних санкцій платники єдиного податку завчасно придбайте і реєструйте реєстратори розрахункових операцій.

 

Антикорупційна стратегія на 2015 – 2017 роки затверджена
 
Повідомляємо, що Кабінет міністрів України прийняв постанову № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки». 
Метою Антикорупційної стратегії є створення ефективної загальнодержавної системи запобігання і протидії корупції на основі нових принципів формування та реалізації антикорупційної політики. 
Передбачається, що Антикорупційна стратегія дозволить усунути фрагментарність і недосконалість законодавчої й інституційної антикорупційної інфраструктури, а також суттєво зменшити гостроту існуючої проблеми корупції. Для цього був затверджений план реалізації Антикорупційної стратегії, а також органи, відповідальні за її виконання. 
Особливістю стратегії є створення до січня 2016 року антикорупційної програми для юридичних осіб, а також методичних рекомендацій щодо запобігання корупції в приватному секторі.

 
 Аналіз роботи Братського відділення за 4 місяці  2015 року
У січні-квітні 2015 року до Зведеного бюджету Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ мобілізовано 9044,5 тис.грн. при індикативному показнику – 7982,1 тис.грн., виконання – 113,3 %(+1255,8 тис.грн.)
До місцевого бюджету надійшло 6678,7 тис.грн., що становить 108,1 %  планових завдань (+ 500,1 тис.грн.)
До Державного бюджету мобілізовано 2365,8 тис.грн., що становить 131,2 % (+562,3 тис.грн.)
Надходження по ЄСВ з початку року становлять 8835,5 тис.грн., що становить 108, 4% планових завдань, надходження військового збору – 400,3 тис.грн., що становить 101,4% виконання.
     
Про запобігання корупції в органах ДФС
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що до питання боротьби з корупцією в органах ДФС підходять комплексно, акцент робиться на профілактику корупції та усунення її причин. Основними превентивними антикорупційними заходами є: 
- проведення на постійній основі занять з вивчення антикорупційного законодавства та доведення до відома підпорядкованих інформації про притягнення податківців до адміністративної або кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення; 
- проведення профілактичних бесід з підлеглими працівниками, під час яких їх попереджають про передбаченої чинним законодавством України дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності за допущені порушення. 
Особливо важливо те, що органи ДФС впроваджують електронні сервіси, завдяки яким максимально скорочуються контакти безпосередньо між платниками і співробітниками відомства. На сьогоднішній день вже переведені в електронний режим надання податкової звітності, отримання свідоцтва платника податків, відшкодування ПДВ, впровадження дистанційних електронних перевірок. 
Тісна співпраця із засобами масової інформації дає можливість інформувати громадськість про розроблені законопроекти щодо боротьби з корупцією та запобігання її виникнення. 
Значна роль у запобіганні корупції відіграє механізмів громадського контролю, зворотного зв'язку з платниками. Для цього діє інтерактивний сервіс «Пульс». Він працює у вигляді прямої телефонної лінії на номер (044) 284-00-07 за принципом call-back - податківці не тільки приймають звернення, але й повідомляють платникам про результати перевірки та вжиті заходи.
 
 
Сервіси ГФС - в допомогу платникам податків 
З метою якісного обслуговування платників та забезпечення умов для швидкого і комфортного процесу адміністрування податків, на офіційному веб-порталі ГФС України діють 14 сервісів. А саме, "Реєстр платників ПДВ", "Митна статистика", "Дізнайся більше про свого бізнес-партнера", "Перевірка свідоцтва платника єдиного податку", "Електронна митниця", "Акредитований центр сертифікації ключів", "Пульс", "Електронний кабінет платника податків", "Анульована реєстрація платників ПДВ", "Адреса масової реєстрації", "Електронна звітність", "Перевірка свідоцтва платника єдиного податку", "Інформаційно-довідковий ресурс", "Декларування он-лайн", "Реєстр страхувальників". Сьогодні ними активно користуються більшість платників податків. 
Даними сервісами можна скористатися також через сайт ГУ ГФС в Миколаївській області. Крім того, безпосередньо, Головним управлінням області для платників податків запроваджено і активно діє сервіс "Гостьовий комп'ютер" (розташований у кожному ЦОПе, що дозволяє платнику при відвідуванні територіального органу ГФС скористатися базою податкових знань, безкоштовною мережею Інтернет, а також заповнити та подати звітність в електронному вигляді). 
 

 

«Тіньові зарплати» шкодять всім
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ і раніше проводить активну роботу щодо реалізації програми «Заробітна плата «без конвертів». 
Легалізація заробітної плати - стратегічно важливий напрямок роботи, результативність якої не тільки дозволяє виводити зарплату з «тіні» та збільшувати надходження до бюджету, але й призводить до збільшення рівня соціальної захищеності громадян України. Кожен громадянин України повинен розуміти, що зарплата, виплачена нелегально рикошетом б'є не тільки по сьогоднішнім пенсіонерам, а й позбавляє людини в майбутньому можливості отримання власної пенсії. Погоджуючись на виплату «чорної» заробітної плати, Ви тим самим погоджуєтесь на інші ризики: не отримати заробітну плату у випадку будь-якого конфлікту з начальником, не отримати відпускні, не отримати в повному обсязі оплату листка непрацездатності, повністю позбутися соціальних гарантій, пов'язаних з скороченням, навчанням, народженням дитини та іншими ситуаціями. Тому важливо, щоб не тільки податкові органи виявляли і боролися з зарплатами в «конвертах», але й кожен громадянин вимагав своє законне право - виплату легальної зарплати. 
Податкова інспекція Братського району активно працює з роботодавцями, які виплачують заробітну плату нижче прожиткового мінімуму.
 
 Задекларуй дохід від продажу рухомого майна 
Так, якщо протягом 2014 року фізичною особою реалізований один з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда, за умови нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу, або при посередництві юридичної особи, то така фізична особа повинна подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний рік до 1 травня 2015 року. 
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) такого об'єкта протягом звітного (податкового) року у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда, не оподатковується. Але, якщо фізична особа продає або обмінює протягом звітного (податкового) року два і більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, сума прибутку підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків від вартості такого об'єкта. 
Розрахунок податкових зобов'язань, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна, що відображається в доповненні 2 до Податкової декларації.
 
Отримав спадок - задекларуй доходи! 
Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину. Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається платниками податку у річній податковій декларації, крім спадкоємців - нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини. 
За нульовою ставкою оподатковується вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені, інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення), вартість власності, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. 
Оподатковуються за ставкою 5% від вартості будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення. 
Вартість власності будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, оподатковуються за ставкою 15%.
 
Декларацію за 1 квартал 2015 року спрощенці подають за старою формою 
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що граничним строком подання декларації платника єдиного податку за I квартал 2015 року є 12 травня 2015 року. Граничний строк сплати податкових зобов'язань по єдиному податку за результатами I кварталу 2015 року - 19 травня 2015 року. 
Враховуючи п. 46.6 Податкового кодексу України, звертаємо увагу, що фізичні особи - платники єдиного податку 3 групи подають декларацію ЄП за I квартал 2015 року за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1688. При цьому у зв'язку із зміною з 01.01.2015 року розміру ставок ЄП для платників спрощеної системи 3 групи підприємці при заповненні декларації вказують дохід, який оподатковується за ставкою 4%, у рядках, у яких передбачено відображення доходу за ставкою 5% відповідно. Аналогічно указується сума податку. 
 
Фізособа - єдинник і декларація з відміткою «довідково» 
Нагадуємо, що відповідно до п. 296.8 ст. 296 Податкового кодексу України платники єдиного податку мають право для отримання довідки про доходи подавати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період. При цьому він не звільняється від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду. 
Така податкова декларація складається з урахуванням норм п. 296.5 і 296.6 ст. 296 ПКУ і не є підставою для нарахування та / або сплати податкового зобов'язання. 
Для отримання фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку і довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, їм подається декларація з відміткою «довідково». В поле «місяць» рядка 2 розділу I «Загальні відомості» такої декларації через тире проставляється арабськими цифрами порядковий номер місяця першого і останнього місяця (включно), за який подається така декларація. Також, у полі «рік» цього рядка арабськими цифрами проставляється рік, за який подається така декларація. 
Для фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку, бажаючих отримати довідку про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, ПКУ не визначено термін подачі декларації за типом «довідково». Тому рішення про терміни подання декларації за типом «довідково» приймається фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку самостійно.
 
Електронні сервіси - новий рівень спілкування податкової з платниками 
Спілкування засобами електронного зв'язку стало нормою в податковому відомстві. Паперова звітність, черги, відвідування податкової інспекції, відходять у минуле. Відправити звітність, отримати консультацію або роз'яснення платники податків тепер можуть за допомогою свого персонального комп'ютера. 
На веб-порталі Державної фіскальної служби України розміщені сервіси «Електронна звітність» та «Електронний кабінет платника податків». Вони допоможуть сформувати, перевірити і відправити податкову звітність, дистанційно перевірити розрахунки з бюджетом, дізнатися про терміни сплати податків, а також отримати іншу корисну інформацію. Сервіс «Реєстр платників ПДВ» щодня оприлюднює інформацію про реєстрацію платників податку на додану вартість. 
Також на веб-порталі ГФС розміщені сервіси «Митна статистика», «Акредитований центр сертифікації ключів", «Електронна звітність», «Електронна митниця», «Адреси масової реєстрації», «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», «Інформаційно-довідковий ресурс», «Пульс», «Декларування on-line», «Реєстр страхувальників». 
Всі ці сервіси допоможуть вам почувати себе впевнено при наданні звітності та сплати податків, обирати чесних і порядних партнерів по бізнесу.
 
До яких періодів застосовується процедура податкового компромісу
 
Відповідно до п. 11 підр. 9 прим. 2 розд. ХХ Податкового Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 – VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковий компроміс з урахуванням строків давності відповідно до ст. 102 ПКУ застосовується до правовідносин, що виникли до 1 квітня 2014 року, та поширюється виключно на податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість незалежно від того, проводилися перевірки контролюючих органів чи ні за такі періоди.
Підпунктом 2.1 п. 2 Методичних рекомендацій щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу, затверджених наказом ДФС України від 17.01.2015 № 13 визначено, що податковий компроміс – це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 ПКУ.
Під строками давності згідно із ст. 102 ПКУ розуміється визначення грошових зобов’язань протягом 1095 днів з дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така декларація була подана пізніше, – за днем її фактичного подання.
 
Завершується «кампанія Декларування - 2015».
 
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що станом на 01.04.15 року фахівці податкової інспекції прийняли від громадян 1253 податкових декларацій про майновий стан і доходи.
З них, 18 декларацій подано громадянами на отримання податкової знижки, 1235 подано громадянами до сплати- задекларовано 11256,1 тис.грн доходу та сплачено до бюджету 1109,9 тис.грн. В тому числі одноосібниками району від обробітку власного паю та продажу сільськогосподарської продукції станом на 01.04.2015 року  подано 1178 декларацій, 47 декларацій подано громадянами  від отримання спадщини, 5 декларацій – громадянами, які отримали дохід від продажу (обміну) нерухомості, 1 декларація – громадянами, які отримали дохід від продажу рухомого майна, 4 декларацій-громадянами які отримали дохід у вигляді додаткового блага.
Нагадуємо, що 30 квітня 2015 року – останній день для подання громадянами податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний період – 2014 рік.
Платники мають змогу подати декларацію до контролюючих органів не тільки в паперовому вигляді, а й в електронній формі у режимі реального часу, тобто он-лайн, через офіційний веб-портал ДФС України.

Шановні громадяни! Не відкладайте візит до податкової на останні дні. Час спливає - покваптесь! 

6 квітня 2015 року була проведена профілактична робота серед працівників Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ з упередження корупційних правопорушень та забезпечення дотримання норм Закону України від 7 квітня 2011 року №3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» та вимог наказу Головного управління державної служби України від 04.08.2010 року №214 «Про затвердження загальних правил поведінки державного службовця".
 
Аналіз роботи Братського відділення за І-й квартал 2015 року
 
У січні-березні 2015 року до Зведеного бюджету Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ мобілізовано 6810,0 тис.грн. при індикативному показнику – 5825,5 тис.грн., виконання – 116,9 %(+984,5 тис.грн.)
До місцевого бюджету надійшло 5004,3 тис.грн., що становить 111,3 %  планових завдань (+ 507,1 тис.грн.)
До Державного бюджету мобілізовано 1805,7 тис.грн., що становить 135,9 % (+477,4 тис.грн.)
Надходження по ЄСВ з початку року становлять 6151,1 тис.грн. , надходження військового збору – 286,0 тис.грн.
 
Законодательная база по РРО 2015:
 
Закон Украины "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" № 71-VIII від 28.12.2014 г. 
Закон «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Державний реєстр РРО України
 
 
 
Законодавство 2015: сфера застосування РРО розширюється
28 грудня 2014 був прийнятий Закон України "Про внесення змін до Податковий кодекс України та Деяк законодавчих АКТІВ України относительно податкової реформи" № 71-VIII від 28.12.2014 р Закон набрав чинності з 1.01.2015 (1 січня 2015 року).
Цей Закон розширює сферу застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій - касових апаратів і фіскальних реєстраторів) у діяльності підприємств, зокрема:
- Чи зобов'язує ФОП - платників єдиного податку ІІІ (третій) групи (з 1.07.2015 р) та ІІ (другий) групи (з 1.01.2016 р), використовувати у своїй діяльності РРО (крім фізосіб-підприємців, що займаються діяльністю на ринках і при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі). У разі, якщо такі ФОП з період з 01.01.2015 до 30.06.2015 р почнуть застосовувати зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, вони звільняються від проведення перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО до 1 січня 2017.
 
Підприємці-спрощенці 2 та 3 груп, які придбають касові апарати до 1 липня звільняються від перевірок
Для платників 2 та 3 груп спрощеної системи оподаткування, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платників єдиного податку 1 групи, передбачено звільнення від проведення перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО до 1 січня 2017 року. Такі зміни передбачені Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».
Як відомо, починаючи з 1 липня 2015 року фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку третьої групи зобов‘язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій. З 1 січня 2016 року РРО застосовуватимуть всі платники єдиного податку, крім платників  першої, другої і третьої груп при здійсненні діяльності на ринках, продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі.
Закликаємо платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців третьої та другої групи звернутися до Центрів сервісного обслуговування та придбати необхідні моделі РРО відповідно до виду діяльності.
 
Зустріч податківців з платниками податків
 
Цими днями відбулася зустріч податківців Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ з представниками бізнесу. На зустрічі були присутніми фахівці підрозділів ДПІ  на чолі з  начальника ДПІ Людмилою Власенко, представники бізнесу та приватні підприємці.
Присутні обговорили поставлені Президентом України пріоритетні завдання щодо реформування держави, та, зокрема, реформування податкової системи, можливості наповнення місцевих бюджетів, питання їх децентралізації та передачу органам місцевого самоврядування повноважень щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно та розміру пільг з цього податку.
Податківці роз’яснили  присутнім основні аспекти змін до бюджетного та податкового законодавства, у тому числі щодо дотримання вимог Податкового кодексу  України під час  застосування податкового компромісу та нововведень до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та інші актуальні питання податкового законодавства..
Зупинилися на перевагах запровадження системи електронного адміністрування ПДВ, відповіла на численні запитання, що стосувалися механізму функціонування системи.
Ознайомили присутніх з алгоритмом застосування податкового компромісу. Його застосування – це крок держави назустріч бізнесу.
Приділили увагу питанням запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, податку на нерухоме майно, та застосування реєстраторів розрахункових операцій.
 
Розмова відбулася неформально та корисно.
 
Про протидію шахраям
Братське відділення ЮУ ОДПІ інформує  представників громадськості та бізнесу  про активізацію на території Миколаївської області шахраїв, які діють під виглядом працівників фіскальної служби. Шахраї телефонують суб’єктам господарювання і вимагають перерахувати кошти ніби то на потреби працівників служби, або за не проведення перевірки фінансової діяльності підприємства та на інші цілі.
Застерігаємо Вас не піддаватись на провокації. Адже, таким чином, нашу службу намагаються дискредитувати.
Для запобігання діяльності шахраїв просимо, у випадку отримання таких дзвінків, або інших протиправних дій, терміново звертатися до відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: вул. Чкалова, 20 або за тел. ГУ ДФС у Миколаївській області (0512) 50-18-41, 37-06-10. 

Днями у Братському відділенні Южноукраїнської начальником ДПІ Власенко Людмилою Олександрівною було проведено засідання «круглого столу» з представниками бізнесових структур.

На початку зустрічі Людмила Олександрівна зауважила, що сьогодні є дуже важливою можливість почути один одного, виказати свою точку зору, надати пропозиції та зауваження стосовно практичної реалізації застосування податкових реформ. Підкр