Українська | Русский | English
Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Податкова діяльність

       

Особливості кампанії декларування у 2018 році

 

       Декларувати свої доходи — це конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).

       Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс) громадян, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) розподіляються на дві категорії: осіб, які зобов’язані подавати річну декларацію, та осіб, які мають право подати декларацію добровільно.

З 01 січня 2018 року застосовується нова форма декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2017 року за                       № 821/30689  (далі – Наказ № 556). Наказом № 556 впроваджено зміни законодавства щодо:

реалізації права фізичними особами – підприємцям  (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат;

визначення останнього базового податкового (звітного) періоду для фізичних осіб - підприємців, якими проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;  

реалізації права на сплату сум податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання.

 Враховуючи вищезазначені зміни, в податковій декларації передбачено внесення відомостей до категорії платників (рядок 8 декларації) щодо осіб, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року, шляхом зазначення позначки «V» та визначення дати прийняття рішення про припинення. Такі декларації є ліквідаційними для даної категорії платників податків. Слід зазначити, що цю позначку повинні зазначати лише особи, які прийняли рішення про припинення у звітному (податковому) році, тобто дата прийняття такого рішення для декларацій за 2018 рік не повинна бути менше ніж 01.01.2017 та більше ніж 31.12.2017.

Додаток Ф2 декларації доповнено окремим розділом (розділ ІІ), в якому відображається інформація щодо амортизаційних відрахувань. При цьому відрахування відображаються окремо для кожної з груп 1 – 4, загальна сума яких відображається у розділі І додатку Ф2 декларації в даних документально понесених витрат.

Розділ ІІ декларації доповнено рядком 10.9.1, в якому відображається дохід та податкові зобов’язання, які розстрочуються платником податків відповідно до абзацу другого та третього п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу. Разом з тим, платник податків разом з декларацією повинен надати заяву довільної форми, про що здійснюється відмітка у розділі «Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)» декларації.

 

 

Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

 

         для фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)  протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)

 

Важливо! У разі якщо фізична особа - підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній податковій декларації, що подається

 

          для фізичних осіб – підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням,  – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. 

 

Важливо! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

 

         для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації до    01 травня року, що настає за звітним;

 

Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем  (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).

 

        для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31 грудня (включно)  наступного за звітним податкового року;   

 

        для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. 

 

 

 

 

 

 

Граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи

 

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених Кодексом.

Разом з тим, п. 179.7 ст. 179 Кодексу передбачено, що фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.

Отже, граничні строки сплати податкових зобов'язань, зазначених у податковій декларації про майновий стан і доходи, поданої за результатами 2017 року:

для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – 19 лютого 2018 року;

для фізичних осіб, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації;

для фізичних осіб, що не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність – 31 липня 2018.                                                                                                                                         

 

Підпунктом 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Кодексу фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV Кодексу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, зокрема фізична особа – підприємець або особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, – за місцем реєстрації у контролюючих органах;

б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам – за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);

в) в інших випадках – за її податковою адресою.

 

Інформація про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному веб-порталі ДФС в рубриці «Бюджетні рахунки» (sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki).

 

 

 

 

 

Ставки податку на доходи фізичних осіб, що застосовуються до доходів, отриманих у 2017 році:

           

18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 ст. 167 Кодексу) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;

 

18 відсотків бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом;

 

18 відсотків - для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу;

 Братське відділення ЮУ ОДПІ  повідомляє «Про реалізацію експериментального
проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів,

призначених для реєстрації розрахункових операцій»

 

Новітня модель програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначена для реєстрації
розрахункових операцій (далі - новітня модель комплексу) - технологічне рішення для реєстрації розрахункових
операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу
іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для
подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, що не впроваджене в області застосування реєстраторів
розрахункових операцій.


1.      Ключові меседжі

1.     Розробка та впровадження інноваційної електронної системи е-Яесеір! (електронний чек) дозволить:

       створити умови для застосування платниками податків для реєстрації розрахункових операцій (РРО)
пристроїв широкого вжитку (персональних комп’ютерів, планшетів, смартфонів);

       спростити процедуру реєс грації;

       скоротити витрати платників податків на придбання та обслуговування пристроїв, що здійснюють
реєстрацію розрахункових операцій.

2.     Існуюча система реєстрації РРО є недосконалою, оскільки доволі обтяжлива, незручна та високовартісна для
платника податків.

3.      Новітні моделі комплексу стануть альтернативою традиційним касовим апаратам.


4.      Основними перевагами інноваційної системи є:


л


        Гнучкість - може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм (персональні комп’ютери,

планшети, смартфони).

        Безкоштовність - всі кейси системи будуть безкоштовними для її користувачів та не потребуватимуть

абонентської плати за користування.

        Доступність - працюватиме цілодобово, кожен день, у вихідні та святкові дні.

        Інформативність - міститиме значний масив інформації, що забезпечуватиме потреби її користувачів.

        Простота - користування системою не потребуватиме спеціальних знань та підготовки її користувачів.

        Інтегрованість - можливість інтегруватися з іншими системами ДФС та бухгалтерськими програмами.

        Захищеність - відповідатиме вимогам захисту інформації.

        Автоматизація - не передбачає подання та обробки паперових документів.

        Економія часу - мінімальна затрата часу на процес фіскалізації.

5.    Система передбачатиме програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС, а також буде
інтегрована з Електронним кабінетом.

6.     Традиційні РРО друкують лише паперові чеки та потребують наявності друкуючого пристрою та відповідних
витратних матеріалів. Нова система спрощує цей процес, оскільки передбачає виключно
он-лайн реєстрацію через
Електронний кабінет та
он-лайн передачу (отримання) даних.

7.    Система дозволяє виключити послуги інформаційних еквайєрів, якими передаються дані РРО, що коштує
платникам мінімум 200 гри. щомісяця для кожного РРО.

8.     При застосуванні нових моделей РРО платники заощаджують кошти, які витрачаються на придбання
традиційних касових апаратів, вартість яких є досить високою - від 4 тис. грн. до 20 тис. гривень.

9.     Фіскальний чек громадяни можуть перевірити у відкритій частині Електронного кабінету. Це дає змогу покупцю
у разі необхідності захисту його прав як споживача скористатися електронним чеком та пред’явити його.

10.     Система працюватиме безперебійно. Це забезпечуватиметься двома незалежними центрами обробки даних, які
будуть територіально віддалені один від одного. У разі збоїв якогось із дата-центрів здійснюватиметься автоматичне
переключення на інший.

11.     Впровадження за результатами експериментального проекту новітніх РРО у промислову експлуатацію
створить передумови для демонополізації ринку РРО.


4


12.    Нова система підвищить ефективність контролю за розрахунковими операціями та дозволить оперативно
виявляти факти порушень при здійсненні таких операцій, зменшить обсяги тіньового обігу товарів, зокрема,
підакцизних.

13.    Застосування новітніх моделей комплексу стимулюватиме суб’єктів господарювання до застосування РРО як
зручного і ефективного засобу контролю за проведеними розрахунковими операціями.

14.    Учасниками експериментального проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей, які
виявили бажання брати участь у експериментальному проекті.

15.     Оцінити переваги нової системи бізнес зможе, користуючись її сервісами на практиці.

16.    Учасники пілотного проекту можуть подавати до Мінфіну та ДФС пропозиції щодо функціонування новітніх
моделей.Наполнение бюджетов.

В январе-мае 2017 года Братским отделением  ЮУ ОГНИ в бюджеты всех уровней мобилизовано 38,4 млн. грн. налогов и сборов, в т.ч. в государственный бюджет – 21,1млн. грн., что на 13,0   млн. грн. больше, чем в январе-мае 2016 года..
В местные бюджеты за пять месяцев этого года мобилизовано 17,3 млн. грн., что на 4,9  млн. грн. больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. В частности, в мае, обеспечено 3,1 млн. грн., что на 0,8 млн. грн. больше, чем в мае прошлого года.
По результатам пяти месяцев в бюджет поступило почти 12,9 млн.. грн. ЕСВ, на 4,8 млн. грн. больше прошлогодних показателей. 

Братское отделение ЮУ ОГНИ.
Результати кампанії декларування.
В травні закінчилась кампанія декларування доходів отриманих в 2016р.Так, мешканцями району  подано 2247 декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік, з яких 30 декларацій – з метою отримання податкової знижки. 
За результатами декларування , задекларовано до сплати в бюджет:
•	3,3 млн. грн. ПДФО (на 0,9 млн. грн. більше чим в 2016 р.)
•	280 тис.грн військового збору (на 48,4 тис.грн. більше чим в 2016 році).
Дякуємо за співпрацю!
Братське відділення ЮУ ОДПІ.

 

Сервис «Пульс» работает в штатном режиме.

Заботясь о налогоплательщиках Братское отделение ЮУ ОГНИ в очередной раз напоминает о телефонной линии «Пульс».
Эффективный сервис «Пульс» (044) 284-00-07 создан для оперативного реагирования и решения проблем, с которыми обращаются плательщики в органы ГФС Украины.
«Пульс» работает в режиме скорой помощи налогоплательщикам, ведь это гарантированная двусторонняя связь. Также, это эффективное средство решения вопросов и полноценный консультационный центр.
Телефонный сервис «Пульс» создан прежде всего для преодоления коррупции в рядах ведомства, предупреждения некачественного обслуживания, превышение полномочий должностными лицами и ликвидации любых препятствий, которые мешают предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования.
Эффективная работа сервиса «Пульс» помогает наладить взаимодействие и взаимопонимание на пути создания сервисной службы.
Усі адмінпослуги ДФС планує перевести в електронну форму
Фіскальна служба планує до кінця року додати до Електронного кабінету платника увесь спектр адміністративних послуг, які є в ДФС. Суб’єкт господарювання матиме можливість без особистого звернення до податкового органу отримати усі необхідні йому довідки.
Також, як повідомив в. о. Голови ДФС Мирослав Продан під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, з 1 липня повноцінно запрацює система управління ризиками при адмініструванні ПДВ, яка дасть можливість вирішити питання з так званим пересортом.
У планах фіскальної служби — і вирішення питання щодо повернення переплат з податку на прибуток.
Однією із важливих останніх новацій відомства, яка є досить корисною для роботи бізнесу, стало впровадження в Електронному кабінеті платника послуги з отримання довідки про відсутність заборгованості, необхідної підприємствам для участі у тендерах. За словами в. о. очільника ДФС, для зручності суб’єктів господарювання розробляється програмний продукт, який автоматично спрямовуватиме довідку про відсутність заборгованості в онлайн-систему публічних закупівель proZorro.


Надходження податків у першому півріччі 2017 року до місцевого бюджету

 

Братським відділенням Южноукраїнської ОДПІ забезпечено надходжень у першому півріччі 2017 року до місцевого бюджету  понад 21,3 млн. грн., що на 6,2 млн. грн. або на  41 відс. перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.

Основним дохідним джерелом місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. У першому півріччі 2017 року до місцевого бюджету  мобілізовано податку на доходи фізичних осіб у сумі   13.4 млн. грн., що майже на 5,0  млн. грн. або на 60 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2016 року.

Також  за 6 місяців 2017 року до місцевого бюджету мобілізовано 2,5 млн. грн. плати за землю, 4,9 млн. грн. єдиного податку та 0,5  млн. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв.

Забезпечення своєчасного наповнення місцевих бюджетів є запорукою фінансування соціально-економічних потреб району та надає органам місцевого самоврядування можливість підвищення рівня соціальних гарантій громадян.


До уваги платників податку на додану вартість!

Відповідно до пункту 74.2 статті 74 розділу ІІ, підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу У Податкового кодексу України письмові пояснення та/або копії документів надавати до контролюючого органу на паперових носіях та в сканованому вигляді на електронному носії. Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено Наказом Міністерства фінансів україни від 13.06.2017 №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

ДФС України постійно розміщує  на офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного зв»язку, якими можуть надаватися письмові пояснення та копії документів, зазначені у Переліку.РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ!

 

Братське відділення ЮУ ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що з 20 червня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 13.06.2017р. №567, яким затверджено Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової  накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, та вичерпний Перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН Наказом №567 передбачено перевірку всіх податкових накладних, що подаються на реєстрацію в ЄРПН, відповідно до таких ознак:

-                      Податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу  (покупцю);

-                      Обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, становить менш ніж 500тис.грн. і керівник – посадова особа такого платника податку є особою, що обіймає аналогічну посаду менш ніж у 3-х платників податків;

-                      Загальна сума сплачених у 2016 році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (окрім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, яким подано податкову накладну/розрахунок коригування на реєстрацію в ЄРПН, становить більш ніж 5 млн.грн.(ознака використовується з 01.04.2017р. до 01.01.2018р.);

-                      Податкова накладна/розрахунок коригування відповідає інформації за формою згідно з Додатком до Критеріїв під час прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунок коригування в ЄРПН (окрім випадків, коли комісією ДФС виявлено недостовірність цієї інформації).

У разі якщо за результатами перевірки ДФС установлено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає одній із наведених ознак – така податкова накладна/розрахунок коригування не підлягає моніторингу. Якщо за результатами моніторингу визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає вимогам першого пункту й сума ПДВ зазначена в податкових накладних, зареєстрованих платником ПДВ у ЄРПН у звітному (податковому) періоді з урахуванням податкової накладної/розрахунку коригування, поданої на реєстрацію в ЄРПН, які відповідають вимогам першого пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців ЄСВ та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої під час увезення товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється відповідно до п. 201.16 Кодексу.

 


Наполнение бюджетов.

В январе-мае 2017 года Братским отделением  ЮУ ОГНИ в бюджеты всех уровней мобилизовано 38,4 млн. грн. налогов и сборов, в т.ч. в государственный бюджет – 21,1млн. грн., что на 13,0   млн. грн. больше, чем в январе-мае 2016 года..
В местные бюджеты за пять месяцев этого года мобилизовано 17,3 млн. грн., что на 4,9  млн. грн. больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. В частности, в мае, обеспечено 3,1 млн. грн., что на 0,8 млн. грн. больше, чем в мае прошлого года.
По результатам пяти месяцев в бюджет поступило почти 12,9 млн.. грн. ЕСВ, на 4,8 млн. грн. больше прошлогодних показателей. 

Братское отделение ЮУ ОГНИ.
Результати кампанії декларування.
В травні закінчилась кампанія декларування доходів отриманих в 2016р.Так, мешканцями району  подано 2247 декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік, з яких 30 декларацій – з метою отримання податкової знижки. 
За результатами декларування , задекларовано до сплати в бюджет:
•	3,3 млн. грн. ПДФО (на 0,9 млн. грн. більше чим в 2016 р.)
•	280 тис.грн військового збору (на 48,4 тис.грн. більше чим в 2016 році).
Дякуємо за співпрацю!
Братське відділення ЮУ ОДПІ.

 

К сведению физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога I, II и III групп, осуществляющих реализацию технически сложных бытовых товаров

 Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.03.2017 года №231 «Об утверждении перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения РРО» и изменений, внесенных в п.296.10 296 налогового кодекса Украины, при реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту или гарантийной замене плательщиками единого налога I, II и III групп предусмотрено применение РРО независимо от объема полученного дохода и места осуществления хозяйственной деятельности.

Последний предельный срок для регистрации РРО плательщиками единого налога I, II и III групп, осуществляющих реализацию технически сложных бытовых товаров, наступает 7 мая 2017.

С полным перечнем товаров можно ознакомиться по ссылке: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557.

 

 Про застосування ставок податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Слід враховувати, що до доходів, отриманих у 2016 році, застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб:

18 відсотків бази оподаткування  щодо:

доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 ст. 167) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.

пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 пункту 167 статті 167).

5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу.

0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу.

Ставка військового збору становить 1,5 відсотків від об'єкта оподаткування збором за доходами, визначеними ст. 163 Кодексу. Разом з тим, п.п. 1.7 п. 161  підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу звільнено від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Пояснення до заповнення платником податку рядка 8 розділу І „Категорія платника” Декларації про майновий стан і доходи при отриманні протягом звітного року доходів на різних системах оподаткування

У рядку 8 розділу І Декларації платник податків самостійно визначає категорію, до якої слід віднести платника: громадянин; особа, яка провадить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Отже, фізичні особи – підприємці, які протягом року отримують дохід виключно від підприємницької діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „підприємець”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких підприємців 09 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб 17 лютого 2017 року.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які отримують дохід виключно від незалежної професійної діяльності, вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „особа, яка провадить незалежну професійну діяльність”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для платників податку фізичних осіб – незалежників 3 травня 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати 31 липня 2017 року).

 Платники податку – фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці„підприємець”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких осіб 09 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб 17 лютого 2017 року.

Платники податку – фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність виключно на спрощеній системі оподаткування, вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „особа, яка провадить незалежну професійну діяльність”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких осіб 3 травня 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати 31 липня 2017 року).

Фізичні особи – підприємці, які протягом року отримали дохід від підприємницької діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна і т.д.), вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „підприємець”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких підприємців 09 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб 17 лютого 2017 року.

Фізичні особи – підприємці, які протягом року отримали дохід від підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування та інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна і т.д.), вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „громадянин”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких осіб 3 травня 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати 31 липня 2017 року).

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримали інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна і т.д.),вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „особа, яка провадить незалежну професійну діяльність”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких осіб 3 травня 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати 31 липня 2017 року).

Фізичні особи – підприємці, які протягом року здійснили перехід зі спрощеної системи оподаткування та отримали дохідвиключно від підприємницької діяльності, вказують категорію платника проставляючи позначку Х в клітинці „підприємець”.

Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для таких підприємців 09 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб 17 лютого 2017 року.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 49.20 статті 49 Кодексу).

Зверніть увагу, що перенесення останнього дня сплати податкового зобов'язання, якщо останній день сплати припадає на вихідний або святковий день, чинним законодавством не передбачено. 

Деякі особливості деклараційної кампанії – 2017

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що з 01.01.2017 розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків у звітному 2016 році. Насамперед, слід зазначити, що звітування про отримані у 2016 році доходи фізичні особи повинні здійснювати за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479 (далі – наказ № 821).

У зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 18% та скасуванням підпункту «є» пункту 176.1 статті 176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), у платників податку, які отримували доходи від двох та більше податкових агентів у розмірі визначеному п.п.«є» п.176.1 ст.176 ПКУ, за результатами 2016 року не виникає обов’язку щодо подання Декларації.

Фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з 01.01.2016 авансові платежі з ПДФО розраховують та сплачують згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом, тобто до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня. При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується (п.п.177.5.1 п.177.5 ст.177 ПКУ).

Враховуючи зазначені зміни протягом звітного (податкового) року авансові платежі з ПДФО формуються у платника податку в інтегрованій картці платника (далі – ІКП) як переплата, а нарахування податкових зобов’язань здійснюються за даними Декларації за відповідний звітний (податковий) період. При цьому платник податків визначає суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року у рядку 1.1 додатку Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» до Декларації, яка переноситься до графи 6 рядка 10.7 Декларації.

Інформаційно платник податків в рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 до Декларації зазначає суму сплачених авансових платежів з ПДФО; залишок суми ПДФО, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів, при цьому такі показники в ІКП платника податків не відображаються.

Увага! Декларування плати за землю на 2017 рік

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ звертає увагу, що пунктом 8 Підрозділу 6  Перехідних положень ПКУ «Особливості справляння плати за землю» встановлено, що індекс споживчих цін за 2016 рік, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:

для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) - 100 відсотків (тобто коефіцієнт -1);

для земель несільськогосподарського призначення - 106 відсотків (тобто коефіцієнт -1,06).

 Зміни в адмініструванні ПДВ з 1 січня 2017

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що з 01 січня 2017 року набрали чинності Закони України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та № 1795-VIII «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі», від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Законами внесено зміни, зокрема, в частині адміністрування податку на додану вартість:

передбачено механізм зупинення органами Державної фіскальної служби України реєстрації «ризикових» податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та відновлення реєстрації за умови надання платником відповідних пояснень та доказів (з 01 квітня по 01 липня 2017 року працюватиме в тестовому режимі);

бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься органами казначейства автоматично за єдиним реєстром у хронологічному порядку надходження заявок без попереднього висновку органів ДФС (але після того, як запрацює механізм зупинення «ризикових» податкових накладних);

збільшено до 365 днів строк реєстрації податкових накладних та удосконалено механізм застосування штрафних санкцій;

доповнено перелік реквізитів податкової накладної кодом УКТ ЗЕД;

помилки у реквізитах податкових накладних, які не заважають ідентифікувати операцію, не будуть підставами для відмови у реєстрації;

скасовано застосування спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств та передбачено перехідні норми для колишніх спецрежимників, а саме:

термін закриття рахунків у Системі електронного адміністрування ПДВ - з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року;

реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених спецрежимниками, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року;

сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована спецрежимниками за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року (IV квартал 2016 року), переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, у якій відображаються розрахунки з бюджетом. 

Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2016 рік

 Категорії витрат (відображається у р. 13 декларації)

Норма Кодексу

Назва витрат, дозволених для включення до податкової знижки

1

Підпункт 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та ст. 175 Кодексу

Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 Кодексу

2

Підпункт 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 Кодексу

3

Підпункт 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення

     

5

Підпункт 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення

6

Підпункт 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій або оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

7

Підпункт 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива

8

Підпункт 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

  

Податкова знижка для фізичних осіб

 

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з положеннями ст. 166 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи декларацію до 31 грудня року наступного за звітним.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.

Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку. відображається платником податків у розділі V декларації.

У рядку 13 декларації вказуються позначкою «х» документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до статті 166 Кодексу.

Важливо!

При розрахунку понесених витрат необхідно враховувати обмеження, встановлені для окремої категорії. Наприклад, для категорії «2» сума пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям за звітний податковий рік не повинна перевищувати 4 відсотки суми загального оподатковуваного доходу платника податків за такий звітний рік.

 

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності вказується у рядку 15 декларації.

У рядку 16 декларації вказується сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 Кодексу.

Важливо!

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата. Значення рядка 16 менше або дорівнює значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації.

Значення рядка 17 декларації, тобто сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку, розраховується як сума рядків декларації:

сума заробітної плати з графи 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) × на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 Кодексу (18 відсотків).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Особливості кампанії декларування у 2017 році

Декларувати свої доходи — це конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс)громадян, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) розподіляються на дві категорії: осіб, які зобов’язані подавати річну декларацію, та осіб, які мають право подати декларацію добровільно.

Форма декларації, яка запроваджується з 01 січня 2017 року затвердженанаказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» (далі – наказ № 821), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2016 року за № 1349/29479, який набрав чинності  31 грудня 2016 року.

Наказом № 821 приведено декларацію у відповідність  до змін, а саме:

у зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків скасовано додаток для проведення річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб відповідно до п.п. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу;

кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат: розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та розрахунок податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2);

змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;

уточнені показники податкової декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків тощо.

Важливо!

Фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з 01 січня 2016 року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховували та сплачували  згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховувався та не сплачувався.

Протягом звітного (податкового) року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб формувалися у фізичних осіб – підприємців в ІКП як переплата, при цьому нарахування податкових зобов’язань буде здійснено за даними декларації за відповідний звітний (податковий) період. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року відображається у рядку 1.1 додатку Ф2 та переноситься до графи 6 рядка 10.7 податкової декларації.

Інформаційно платник податків в рядках 1.2  1.4 додатку Ф2 зазначає суму сплачених авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб; залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів, при цьому такі показники в ІКП платника податків не відображаються.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

Важливо!

 Для подання податкових декларацій в електронній формі платнику податків потрібно:

• отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України;

•  авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа та розпочати роботу.

Детальніше про подання звітності в електронному вигляді можна дізнатися на веб-порталі ДФС або в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС.

У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації в податкових інспекціях. Крім того, бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.

Для різних категорій фізичних осіб встановлено різні граничні строки подання декларацій:

для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації  до 01 травня року, що настає за звітним.

 Важливо!

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем  (п. 49.20 ст. 49 Кодексу)

Враховуючи норми п. 49.20 ст. 49 Кодексу останній день подання декларації за 2016 рік для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації – 03.05.2017;

для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)   протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017;

для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31 грудня (включно)  наступного за звітним податкового року;    

для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

 

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ про податкові правопорушення, електорнний сервіс і податок на нерухоме майно

Боротьба з податковими правопорушеннями - запорука своєчасного наповнення бюджету.

Постійне надходження до бюджетів податків та інших обов'язкових платежів є важливим чинником належного функціонування держави, запорукою успішного соціального, економічного розвитку та добробуту, розвитку місцевого самоврядування громадян. Проте не всі платники податків сумлінно виконують один із найголовніших обов'язків перед державою, вдаються до різних порушень податкового законодавства — від несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету відповідного рівня до умисного ухилення від їх сплати. Один із шляхів наповнення бюджетів – це виявлення та руйнування наявних схем мінімізації податкових зобов'язань. З метою упередження порушень та для забезпечення безумовного дотримання вимог податкового законодавства фахівцями
Братського відділеня Южноукраїнської ОДПІ проводяться відповідні контрольно-перевірочні заходи.

Електронний сервіс, який допоможе дізнатись більше про вашого бізнес-партнера.

Електронний сервіс ДФС України «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» дозволяє громадянам перевірити інформацію про надійність свого ділового партнера. Сервіс дає змогу визначити статус перебування окремого платника податків на обліку в органі ДФС, чи є платник банкрутом, чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою, а також його відповідність критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ. Для того, щоб перевірити надійність ділового партнера, достатньо знати його код ЄДРПОУ або точну назву. Зазначена інформація вводиться в одне з полів і система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання, та повідомить про результати пошуку.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Податковим кодексом України (далі ПК) введено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тобто таке нерухоме майно, яке не є земельною ділянкою).

Нагадуємо, що відповідальність за несплату або несвоєчасну/не повну сплату податку на нерухомість така ж, як для інших податків.

Згідно з п.126.1 ПК порушнику загрожує штраф y розмірах:

- 10% вiд погашеної суми податкового боргу - за затримку до 30 календарних днів;

- 20% вiд погашеної суми податкового боргу - за затримку більше 30 календарних днів.

Якщо податок не буде сплачений своєчасно, то згідно з ст.129 ПК після закінчення граничних термінів для сплати, на суму податкового боргу нараховують пеню з розрахунку 120% від ставки НБУ, щo діє нa день виникнення податкового боргу.

НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ

           Братське відділення ЮУ ОДПІ  надає роз’яснення  щодо порядку обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінного  від земельної ділянки  яке знаходиться у власності фізичних осіб.       

          Відповідно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

       Пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
    П. 266.4 ст. 266 Кодексу визначено, що база оподаткування обєкта/обєктів житлової нерухомості,в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
-
для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
-
для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
-
для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Також , що об'єктом оподаткування для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, являється нежитлові об’єкти нерухомого майна, наприклад магазини, кафе, майстерні, склади, офісні приміщення,  гаражі та інші споруди.

     Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку (пп.266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Кодексу).
         З метою достовірного внесення інформації в бази даних, недопущення  порушень податкового законодавства ,  визначення пільг та площ  Братське  відділення ЮУ ОДПІ    звертається до мешканців  району ( власників нерухомого майна ) з проханням  здійснити звірку наявних у власності  об’єктів нерухомого майна

 В першу чергу слід звернуться до податкового органу громадянам та фізичним особам- підприємцям  у яких є у власності :

-          квартира  - загальною площею понад  60 кв. метрів

-          житловийбудинок - загальною площею понад  120 кв. метрів

-          два або більше об’єкта житлових об’єктів

-          магазини, кафе, бари, майстерні, склади, офісні приміщення,  гаражі та інши нежитлові об’єкти.                                                                                                                       Звірки проводяться як  в приміщенні Братського  відділення ЮУ ОДПІ  за адресою смт.Братське, вул. Миру 117, каб.4,  так і в сільських радах району. При собі слід мати; копію паспорта та ідентифікаційного коду  власника, документи підтверджуючі  право власності на майно ( технічний паспорт,  витяг з Державного реєстру речових прав на майно або інші правовстановлюючі документи).

Чекаємо вас . Дякуємо за порозуміння.

 

Заходи проти корупції в Братському відділенні Южноукраїнської ОДПІ

Днями в Братському відділенні Южноукраїнської ОДПІ проведено навчання серед співробітників податкової інспекції щодо запобігання та протидії корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, протидія корупційних діянь з боку податківців.

Слід зазначити, що з метою попередження і викриття корупційних та інших правопорушень з боку працівників Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ  протягом поточного року в ДПІ проведено комплекс профілактичних та роз’яснювальних заходів серед співробітників щодо недопущення та своєчасного упередження корупційних дій.

Щодо порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що у Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 №1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі – Наказ № 1204 та Порядок).

Наказ набирав чинності з дня його офіційного опублікування у Офіційному віснику України №11 від 16.02.2016.

Наказом скасовуються накази Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року №1236 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за №2135/22447, Державної митної служби України від 11 травня 2006 року №370 «Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов’язань», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 року за № 613/12487 та від 02 листопада 2009 року № 1050 «Про вдосконалення порядку підготовки митними органами податкових повідомлень платникам податків та дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов'язань», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 100/17395.

Порядок розроблено для застосування посадовими особами всіх контролюючих органів при складанні та надісланні (врученні) податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Починаючи з дати набрання чинності Наказом №1204 податкові повідомлення-рішення повинні бути складені та надіслані (вручені) платникам податків за формами згідно з додатками до Порядку.

При цьому, форми податкових повідомлень-рішень суттєво відрізняються від форм, раніше затверджених зазначеними вище наказами, які скасовуються (зокрема не містять корінців, крім податкових повідомлень-рішень за формою «Ф», суттєво змінена форма «В4», яка складається у разі зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість, тощо).

Наказом №1204 та Порядком також імплементовані новації в законодавстві, зокрема затверджено нові форми податкових повідомлень-рішень, а саме:

форма «Р1», яка складається у разі виявлення за результатами перевірок заниження або завищення суми податкового кредиту та/або суми податкових зобов’язань для цілей розділу V Кодексу, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов'язань за результатами перевірки (крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки);

форма «Н», яка складається у разі виявлення порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 Кодексу;

форма «Д», яка складається  за результатами перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкових агентів (юридичних або фізичних осіб), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, в тому числі податку на доходи фізичних осіб, при виплаті доходів на користь платників податків – фізичних осіб.

 

Результат  кампанії декларування  за 2015р. -  2,3  мільйони гривень до місцевого бюджету

Подання декларації - це не тільки конституційний обов'язок кожного громадянина, а й можливість добровільної сплати податків, від рівня якої залежить стан місцевого  бюджету і соціально економічний розвиток     району   та добробут   громадян.

Починаючи з січня поточного року працівниками Братського відділення ЮУ ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській областіпроведена широкомасштабна роз'яснювальна робота серед громадян району для залучення   до декларування.

За підсумками кампанії декларування подано 2273 декларації про майновий стан і доходи та задекларовано 18,7млн. грн.; нараховані податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб - 2,3 млн. грн. Вже надійшло до місцевого бюджету  майже 2 млн. грн.

Оскільки наш район є сільськогосподарським, це потребує більшої уваги до власників земельних паїв, що обробляють їх самостійно. Спільна робота з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, зустрічі з одноосібниками надала можливість 2154 громадянам подати податкові декларації, задекларувати 13,8 млн. отриманого доходу та 2,1млн. гривень податку з доходів фізичних осіб. Слід відзначити, що в порівнянні з минулим  роком кількість декларантів збільшена на  74 осіби.

Активно використовували братчани  також право на податкову знижку. Так, з початку року 33 громадянина подали декларації, яким згідно перерахунків повернено   47,5 тис. грн.

Сумлінне ставлення до сплати податків з одержаних доходів свідчить не лише про високий рівень правосвідомості громадянина, а й про його позитивну самооцінку. І, як свідчать цифри, повага до себе та держави - це показник на збільшення!

  Для плательщиков акцизного налога - новые возможности Электронного кабинета плательщика


Плательщики акцизного налога из реализации горючего имеют возможность пользоваться новым разделом электронного сервиса «Электронный кабинет плательщика», созданным в рамках функционирования Системы электронного администрирования реализации горючего.

Отныне, налогоплательщики смогут пересмотреть проведенные операции в системе электронного администрирования реализации горючего, а также проверить пополнение и состояние электронного счета в Реестре сумм акцизного налога.

Также, в режиме онлайн функционирует Реестр плательщиков акцизного налога из реализации горючего. Через личный кабинет сервиса «Электронный кабинет плательщика» можно сформировать и направить запрос для получения Выдержки из такого Реестра, а также, в случае необходимости, послать заявление о регистрации плательщиком акцизного налога из реализации горючего.

Главное управление ГФС в Николаевской области напоминает, что на Николаевщине фискальной службой введен онлайн-сервис, который позволяет гражданам при покупке алкогольных напитков или сигарет, с помощью Интернета проверить наличие в заведении торговли соответствующих лицензий. 

 

Учасникам АТО дали пільгу по військовому збору

9 липня набрав чинності закон від 09.06.2015 р. №548, згідно з яким з 9 вересня тимчасово, на період проведення АТО не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників ЗС України, Нацгвардії України, СБУ, МВС, інших утворених відповідно до закону України військових формувань на період їх безпосередньої участі в АТО.
Платники
Братського району за сім місяців поточного року сплатили до бюджету 837,2 тис. грн. військового збору.

Докладніше
Ви запитували – ми відповідаємо.
 
Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", які перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у статті 2 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року № 405/2014, звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених частиною другою статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану.
Підставою для такого звільнення є заява платника єдиного внеску, яка подається ним до органу доходів і зборів за основним місцем обліку або за місцем його тимчасового проживання у довільній формі не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення антитерористичної операції.
Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені цим Законом за невиконання обов’язків платника єдиного внеску в період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції, до платників єдиного внеску, зазначених у цьому пункті, не застосовуються.
Недоїмка, що виникла у платників єдиного внеску, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у статті 2 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року № 405/2014, визнається безнадійною та підлягає списанню в порядку, передбаченому Податковим кодексом України для списання безнадійного податкового боргу".
Мораторій на проведення перевірок органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності
Органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.
Сплата
Під час проведення антитерористичної операції звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності.
Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)
Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.
Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо";
"У рамках здійснення заходів, передбачених Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, на період її проведення звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності";
 
Відповіді на проблемні питання – у консультаціях фахівців фіскальної служби
У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України змін до податкового законодавства (зокрема, змін в оподаткуванні доходів фізичних осіб та справлянні акцизного податку, гармонізації бухгалтерського та податкового обліку, запровадження місцевого податку на майно, податкового компромісу тощо) Державною фіскальною службою України підготовлено відповіді на проблемні питання, з якими найчастіше звертаються платники податків, зборів, платежів.
 
Про вжиття заходів
Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі - Закон №71) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і, зокрема, Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон №265). Метою змін до Кодексу та Закону №265 є вдосконалення механізму їх застосування та запобігання можливим порушенням з боку суб'єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за товари (послуги).
Основною зміною є те, що відповідно до пункту 296.10 Кодексу платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО).
У всіх інших випадках платники єдиного податку фізичні особи-підприємці другої і третьої груп зобов'язані застосовувати РРО. Вказані зміни стосуються конкретно визначеного способу діяльності, а не окремих форм ведення господарської діяльності та системи оподаткування. Зокрема, зазначені фізичні особи-підприємці, що є платниками єдиного податку, мають можливість проводити розрахунки без застосування РРО, а інші суб'єкти господарювання керуватимуться нормою щодо зобов'язання видавати особі, яка отримує товар (послугу), розрахунковий документ встановленої форми. При цьому зазначені зміни, відповідно до Прикінцевих положень Закону №71, вступають у силу: для платників єдиного податку третьої групи - з 1 липня 2015 року; для платників єдиного податку другої групи - з 1 січня 2016 року.
Водночас змінами до Перехідних положень Кодексу (пункт 28) встановлено, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім визначених у пункті 296.10 Кодексу, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, з дати початку застосування РРО до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм цього Кодексу перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО.
Абзац перший статті 3 Закону №265 викладено у такій редакції: «суб'єкти господарювання, які здійснюють операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу,зобов'язані:» і далі по тексту.
Зазначені зміни до Закону, запропоновані Національним банком України, пов'язані з поширенням застосування програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС) (у тому числі не тільки для переказу готівкових коштів, а також і для оплати товарів, послуг) та забезпеченням контролю за готівковим обігом. Тобто з 01.01.2015 суб'єкти господарювання, які використовують ПТКС при розрахунках за реалізовані товари (надані послуги) повинні  видаватипокупцеві розрахунковий документ встановленої форми (фіскальний чек).
Пунктом 2 статті 3 Закону №265 передбачено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі, зобов'язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.
Одночасно із Закону №265 виключено пункт 13 статті 9 щодо звільнення від застосування РРО та РК при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції), тобто мережі Інтернет. Тобто, суб'єкти господарювання при продажі товарів у мережі Інтернет, у тому числі фізичні особи-підприємці платники єдиного податку 2 та 3 груп (починаючи із визначеного Кодексом для кожної групи терміну), повинні застосовувати РРО та видавати покупцю розрахунковий документ встановленої форми. Такі зміни викликані значним поширенням продажу товарів (послуг), замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, необхідністю захисту прав споживачів у разі отримання недоброякісного з товару (послуги) і створення можливості звернення до судових органів для захисту прав та унеможливленням обігу контрафактних та контрабандних товарів.
Пункт 9 статті 3 Закону №265 викладено у такій редакції: «щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій». Слова «у разі здійснення розрахункових операцій» додано для уникнення неоднозначного трактування норми щодо друкування «2-звітів» (фіскальних звітних чеків) у випадку, коли у конкретний день розрахункові операції через РРО не проводились.
До пункту 1 статті 9 Закону 265 внесено зміни щодо обов'язкового застосування РРО та РК при наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку.
У зв'язку з викладеним розширюється сфера застосування РРО підприємствами, які надають послуги (перукарні, салони краси, спортивні клуби, хімчистки, сервісні центри з ремонту побутової техніки тощо), що також сприятиме захисту прав споживачів у разі отримання недоброякісних послуг і створить можливість звернення до судових органів для захисту прав, унеможливить обіг контрафактних і контрабандних товарів та забезпечить належний контроль обігу готівки.
Таким чином, підприємства сфери послуг при проведенні розрахунків мають застосовувати РРО на загальних підставах. Пункт 2 статті 9 Закону 265 викладено у такій редакції: «при виконанні усіх банківських послуг, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу».
Отже, РРО мають застосовуватись при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, а також операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу, в тому числі із застосуванням ПТКС (з обов'язковим дотриманням вимог статті 3 цього Закону). Тобто з 01.01.2015 при використанні суб'єктами господарювання ПТКС повинні забезпечити видачу покупцеві розрахункового документу встановленої форми (фіскального чеку).
Пункт 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону №265 доповнено абзацами другим та третім: «З 1 січня 2015 року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв'язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам'яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів». Таким чином, користувачам зареєстрованих та введених в експлуатацію до 01.01.2015 електронних контрольно-касових апаратів, що подають до органів фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій (2-звіти), встановлено перехідний період тривалістю 1 рік для доопрацювання або заміни існуючої касової техніки на таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв'язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.
Пункт 9 Закону №265 викладено у такій редакції: «Тимчасово до 1 липня 2015 року суб'єкти господарювання звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону при наданні послугу разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу; при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції)». Отже, вказані суб'єкти господарювання, які з 01.01.20105 року мають застосовувати РРО, звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону на півроку, що дає їм змогу зареєструвати, ввести в експлуатацію відповідні РРО для виконання вимог чинного законодавства.
Також пунктом 3 Прикінцевих положень Закону №71 встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
Зазначене обмеження не поширюється з 1 січня 2015 року на перевірки суб'єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску,
відшкодування податку на додану вартість. Враховуючи викладене та вимоги пункту 80.2 статті 80 Кодексу, фактичні перевірки можуть проводитись за наявності підстав, передбачених Кодексом, та у разі, якщо суб'єкт господарювання: здійснює реалізацію підакцизних товарів; займається видами господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також при проведенні перевірок суб'єктів господарювання - фізичних осіб- підприємців з питань повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб.

 

 

 Час подавати річну декларацію про доходи!

 
Кому необхідно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи?
 
Річна декларація про майновий стан і доходи  подається громадянами – платниками податку, які зобов’язані подавати декларацію згідно із нормами Податкового Кодексу які протягом 2014 року отримували доходи, зокрема:
v від осіб, які  не є податковими агентами (тобто які  не зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету);
v від надання в оренду житлових та не житлових приміщень громадянам;
v дохід від отримання спадщини (подарунку), які отримані від осіб не першого ступеню споріднення.
v дохід отриманий від продажу рухомого або нерухомого майна, 
v доходи від здійснення операцій з інвестиційними активами (продаж цінних паперів, корпоративних прав тощо) 
v виграші в азартні ігри;
v будь-які іноземні доходи від нерезидентів;
v доходи отримані від самостійного обробітку земельної ділянки (паю)
v інші доходи .
Декларацію подають також громадяни, котрі мають право на податковий кредит.
Від обов’язку подання декларації про доходи звільняються особи, які:
v одержували доходи виключно від податкових агентів;
v є неповнолітніми або недієздатними і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
v знаходяться під арештом, затримані, засуджені до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язнені  на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
v розшукуються станом на кінець звітного податкового року;
v перебувають на строковій службі станом на кінець звітного податкового року.
Куди необхідно подавати декларацію та в який термін?
Декларація подається до органу державної податкової служби за місцем  реєстрації  до 1  травня 2015 року
За довідками звертатись до Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою : Миколаївська область, смт.Братське, вулиця Леніна,117
 
Телефони для довідок:  (05131) 91408,91992
  Рахунки місцевий бюджет
Формат: DOCX | Добавлен: 02/02/2015 19:55:56
26Kb Скачать скачать
  Рахунки державний бюджет
Формат: DOCX | Добавлен: 02/02/2015 19:55:28
15Kb Скачать скачать
  Поновлення реєстрації платника ПДВ
Формат: DOC | Добавлен: 16/04/2013 16:35:11
35Kb Скачать скачать
  Єдиний податок по-новому
Формат: DOC | Добавлен: 21/05/2013 15:58:11
55Kb Скачать скачать

Актуальні земельні питання


Податковим кодексом встановлено, що земельний податок - це обов’язковий платіж, який, як і раніше, справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), та постійних землекористувачів (пп. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Власники земельних ділянок - це юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до законодавства набули право власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно (пп. 14.1.34 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Землекористувачами є юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким згідно із законом надано у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди (пп. 14.1.73 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки (п. 288.2 ст. 288 Податкового кодексу).

Об’єктами оподаткування земельним податком є (п. 270.1 ст. 270 Податкового кодексу) - земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні; земельні частки (паї), що знаходяться у власності; земельна ділянка, надана в оренду (п. 288.3 ст. 288 Податкового кодексу).

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі у розділі XIII - орендна плата) (пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Плата за землю обчислюється виходячи з бази оподаткування, якою є (п. 271.1 ст. 271) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, встановленого відповідно до ст. 289 Податкового кодексу; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів (пп. 14.1.125 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

У зв’язку з актуальністю питання сплати фізичними особами плати за землю пропонуємо відповіді на запитання, які найчастіше надходять до Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ.

Як нараховуються суми земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, належні до сплати фізичними особами?

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум податку проводяться щороку до 1 травня (п. 287.2 ст. 287 Податкового кодексу).

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу).

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами ДПС, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному ст. 58 Податкового кодексу (п. 286.5 ст. 286 Кодексу).

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п. 287.5 ст. 287 Податкового кодексу).

Згідно з п. 288.7 ст. 288 Податкового кодексу порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 цього Кодексу.

При цьому підставою для нарахування орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності є договори оренди земельних ділянок.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган ДПС про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни (п. 288.1 ст. 288 Податкового кодексу).

Отже, нарахування громадянам сум земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності проводиться органами ДПС, які видають до 1 липня поточного року податкові повідомлення-рішення про внесення земельного податку або орендної плати.

Зауважимо, що громадяни, які мають підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повинні подати до органів ДПС документи, що посвідчують їх право на пільгу.

Чи звільняються від сплати земельного податку фізичні особи - власники земельних ділянок (земельних часток (паїв)) у разі надання земельних ділянок (земельних часток (паїв)) в оренду платнику ФСП?

Відповідно до пп. 282.1.10 п. 282.1 ст. 282 Податкового кодексу від сплати земельного податку звільняються на період дії ФСП власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику ФСП.

Таким чином, фізичні особи - власники земельних ділянок (земельних часток (паїв)) мають пільги щодо сплати земельного податку при передачі земельних ділянок, земельних часток (паїв) в оренду платникам ФСП.

Який порядок сплати земельного податку фізичною особою у рік придбання земельної ділянки?

Відповідно до п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за запитом відповідного органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки надають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами ДПС, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня поточного року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником  починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року орган ДПС надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Згідно з пп. 287.5 ст. 287 Податкового кодексу податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Отже, при отриманні від відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів інформації про набуття фізичною особою права власності на земельну ділянку орган ДПС здійснює нарахування сум земельного податку, починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності, та надсилає податкове повідомлення-рішення такій фізичній особі. Податок підлягає сплаті протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізична особа - підприємець орендує земельну ділянку державної власності. Чи є він платником земельного податку?

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки (п. 288.2 ст. 288 Податкового кодексу).

Відповідно до норм ст. 4 Закону про оренду землі та статей 93, 116, п. 12 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу орендодавцями земель комунальної та державної власності в межах населених пунктів є відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (ст. 13 Закону про оренду землі).

Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності (ст. 93 Земельного кодексу).

З урахуванням зазначеного, платниками земельного податку з числа фізичних осіб є власники земельних ділянок та власники земельних часток (паїв), а платниками орендної плати за землі державної та комунальної власності - фізичні особи, що уклали з відповідним органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою) або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності.

При цьому, якщо у договорі оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності обумовлено, що орендарем є фізична особа - підприємець і земельна ділянка надається для провадження підприємницької діяльності, то на облік у органі державної податкової служби як платник орендної плати за землі державної та комунальної власності береться фізична особа - підприємець.

Електронна податкова звітність: з чого почати, куди і з чим звернутися

Непоміченою революцією став для бізнесу перехід від паперового до електронного документообігу. Зупинимось на базових нюансах перших кроків підприємця або компанії, що хочуть перейти на електронну податкову звітність.

Насамперед згадаємо деякі неочевидні переваги електронного документообігу:

 • Якщо ви надішлете звіт і отримаєте через кілька секунд повідомлення про його прийняття сервером ДПАУ за хвилину до закінчення терміну його здавання, платити штрафи не доведеться. А це значно зменшує ймовірність несвоєчасного подання звітності;
 • Є можливість зберегти всю інформацію, що повторюється у кожному звіті компанії, і забути про неї надовго;
 • Автоматично формується зручний для використання архів електронних копій квитанцій;
 • Є гарантія від несанкціонованого перегляду звітності;
 • Зменшуються витрати на папір, канцтовари.

А найбільш очевидною перевагою, звичайно, є усунення нервового перенапруження і чималої втрати часу в «живих» чергах в органах ДПАУ.

 • Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — вид підпису, отриманий внаслідок криптографічного перетворення набору електронної інформації, що дає змогу ідентифікувати підписанта. ЕЦП накладається за допомоги особистого ключа і перевіряється за допомоги відкритого ключа;
 • Особистий ключ — параметр криптографічного алгоритму формування ЕЦП, доступний лише  підписантові.
 • Відкритий ключ — параметр криптографічного алгоритму перевірки ЕЦП, доступний усім охочим.
 • Сертифікат відкритого ключа (сертифікат ключа) — документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує належність відкритого ключа підписантові.

І особистий ключ, і відкритий ключ видають центри сертифікації ключів. Саме до них належить, насамперед, звертатися платникам податків, які хочуть долучитися до електронного документообігу.

Державний центр сертифікації

Для отримання сертифіката відкритого ключа державний центр вимагає такий список документів.

 1. Для юросіб:
  • заяву на реєстрацію;
  • заяву-приєднання до договору про ЕЦП;
  • копію облікової картки платника податків;
  • оригінал або нотаріально засвідчену копію статуту юридичної особи лише для ознайомлення;
  • документи, що підтверджують повноваження керівника заявника (копія наказу про призначення і таке інше);
  • документи, що підтверджують належність підписанта заяви до юридичної особи (його повноваження, засвідчені печаткою і особистим підписом керівника юридичної особи);
  • копії паспортів заявника і підписанта заяви (1-4 сторінки), засвідчені власноручними підписами власників паспортів;
 2. Для фізичних осіб-підприємців:
  • заяву на реєстрацію;
  • заяву-приєднання до договору про ЕЦП;
  • копії паспортів заявника і передплатників (1-4 сторінки), засвідчені власноручними підписами власників паспортів;
  • копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду Держреєстру фізичних осіб керівника і головного бухгалтера.

Термін дії сертифікатів державного Центру сертифікації — 1 рік. Особисті ключі держцентр записує лише на носії клієнта (флешку, компакт-диск, знімний хард-диск тощо), і не більше одного ключа на одному носії, який би обсяг він не мав. Кількість ключів, необхідних для юросіб, дорівнює трьом (на підпис директора, бухгалтера і на мокру печатку фірми), для ФОП — двом (не потрібен ключ підпису бухгалтера). Комерційні центри сертифікації теж дотримуються цих трьох правил.

Записатися на реєстрацію представництва державного Центру можна за попереднім записом. Завантажити програмні комплекси від державного Центру сертифікації, які є засобом ЕЦП, конфігуратором електронного ключа і шифратором звітності.

 

 

  Державний реєстр розрахункових операцій
Формат: DOC | Добавлен: 07/05/2013 14:14:47
156Kb Скачать скачать
  Декларування доходів
Формат: DOC | Добавлен: 02/04/2013 15:32:26
37Kb Скачать скачать
  Запровадження податку на нерухоме майно
Формат: DOC | Добавлен: 02/04/2013 15:32:07
77Kb Скачать скачать
  Складання податкової накладної
Формат: DOC | Добавлен: 24/04/2013 16:46:46
27Kb Скачать скачать
  Впровадження електронної касової контрольної стрічки
Формат: DOC | Добавлен: 09/04/2013 15:59:11
93Kb Скачать скачать

Про проведення роз’яснювальної роботи
З метою забезпечення виконання Плану заходів ДФС на 2018 рік щодо
реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право», затвердженого
наказом ДФС України від 02.04.2018 №178 «Про реалізацію
правовпросвітницького проекту «Я маю право!»Братським відділенням ЮУ ОДПІ проводиться роз’яснювальна робота з громадянами щодо гарантованих
їм Конституцією та законами України прав, шляхом проведення особистих
прийомів, круглих столів, брифінгів, організації виступів, розміщення
публікацій у ЗМІ.