Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Повідомлення про корупцію

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в апараті райдержадміністрації, завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації: Чорнорот Наталя Вікторівнателефон: (05131) 9-13-38.

 

Електронне звернення

 Про стан дотримання в районі у  І півріччі 2017 році  вимог антикорупційного законодавства

 

Робота в напрямку по запобіганню корупції в Братській райдержадміністрації в 2017 році проводиться відповідно до плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Братській районній державній адміністрації на 2017 рік. В структурних підрозділах розроблені внутрішні плани заходів щодо запобігання та протидії корупції, визначені відповідальні особи.

Так, Братською райдержадміністрацією в І півріччі 2017 року проведено відповідну роботу щодо своєчасного подання електронних декларацій апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів, інших окремих організацій та установ, які станом на 1 вересня 2016 року займали згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище та які вже подавали електронну декларацію за 2015 рік та особами, які подавали таку декларацію вперше.

Так, 13.02.2017 працівникам апарату Братської райдержадміністрації та структурних підрозділів, інших окремих організацій та установ, на правовому навчанні роз’яснено основні положення щодо повноти та правильності складання електронних декларацій, термінів подання декларацій та відповідальності за несвоєчасне подання декларацій тощо.

До структурних підрозділів райдержадміністрації було направлено листи роз’яснювального характеру щодо проведення перевірок своєчасності подання електронних декларацій, інформування Національного агенства з питань запобігання корупції при виявлені порушення термінів їх подання та щодо продовження строків подання декларацій для відповідних категорій працівників державної служби.

До 01 квітня  2017 року всі працівники категорії «А», «Б» та до 01 травня 2017 року всі працівники категорії «В» апарату райдержадміністрації та працівники категорії «Б», «В» структурних підрозділів райдержадміністрації подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції електронної форми декларації (далі-е-декларація) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проведеною перевіркою своєчасності подання декларацій встановлено, що в апараті Братської райдержадміністрації було подано – 17 декларацій (до 01.04.2017 – 10 декларацій, до 01.05.2017 – 7 декларацій); не подано – 1 декларацію (звільненою особою, головним спеціалістом сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Братської райдержадміністрації). В структурних підрозділах Братської райдержадміністрації було подано – 60 декларацій (до 01.04.2017 – 26 декларацій, до 01.05.2017 – 34 декларації); не подано – 1 декларацію (звільненою особою, завідувачем сектору прийняття рішень управління соціального захисту населення Братської райдержадміністрації). Дані особи були попереджені письмово двічі про необхідність подання декларацій. Згідно установленого порядку та у встановлені строки проведено перевірку подання декларацій та повідомлено Національне агентство про факти несвоєчасного подання декларацій.

Також, здійснюється контроль за своєчасним поданням декларацій в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації прийнятих на посаду та звільнених осіб. Протягом І півріччя 2017 року в апараті та структурних підрозділах було прийнято 2 працівника в райдержадміністрації (начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст сектору надзвичайних ситуацій відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Братської райдержадміністрації), в УСЗН-1 особа  та звільнився 1 працівник (адміністратор відділу адміністративно-дозвільних послуг райдержадміністрації), які при прийнятті (звільненні) подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний період.

Впровадженню вимог Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки у Братській райдержадміністрації приділяється значна  увага. Так, основними принципами кадрової політики райдержадміністрації є: вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; заохочення працівників до службової кар’єри;  ротація кадрів за відповідними напрямками роботи; удосконалення механізму конкурсного відбору на зайняття посад, призначення на які відповідно до законодавства здійснюється на конкурсній основі; робота з кадровим резервом та інше. 

Станом на 01 січня 2017 року загальна штатна  чисельність державних службовців Братської райдержадміністрації, в тому числі структурних підрозділах, згідно штатного розпису, складає 80 одиниць, в т.ч. 20 одиниць – в апараті, 60 – у структурних підрозділах.   Фактична чисельність державних службовців складає - 71 особа, в т.ч. 16 - в апараті, 55 – у структурних підрозділах райдержадміністрації. Протягом звітного періоду на посади державних службовців призначено 4 осіб в тому числі: 1 – до апарату, 3- до  структурних підрозділів райдержадміністрації (2 - в Братській райдержадміністрації та 1 - в УСЗН). Призначення здійснювалося на конкурсній основі та по переводу з однієї посади державної служби на іншу.

Братською райдержадміністрацією та її структурних підрозділів забезпечується виконання вимог щодо спеціальних перевірок та перевірок відомостей фінансового характеру державних службовців та осіб, які претендують на зайняття таких посад відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та Закону України «Про запобігання корупції». Під час розгляду питання щодо прийняття на державну службу, всі кандидати були ознайомленні з чинним законодавством. Відповідні перевірки не проводилися, так як прийняття проводилося на посади категорії «В», які не підлягають перевірці та на категорію «Б», прийняття на яку проведено шляхом переводу з державної служби.

Проводились перевірки посадових і службових осіб районної державної адміністрації відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади». Протягом 2017 року пройшли перевірку дві особи: 1 переможець конкурсу на зайняття вакантних посад в УСЗН та завершено перевірку, що була розпочата в Братській РДА (по головному спеціалісту сектору з питань надзвичайних ситуацій відділу містобудування, архітектури, житло-комунального господарства, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації).

Здійснювалися заходи щодо виконання Указу Президента України від 23.04.2013  №229 в частині здійснення заходів щодо мінімізації можливості виникнення  конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення.

Протягом І півріччя  2017 року вивчення антикорупційного законодавства України було проведено на одному з правових  навчаннях  з працівниками райдержадміністрації, а також структурних підрозділів. Забезпечено виступ на правовому навчанні 13.02.2017 з працівниками Братської райдержадміністрації завідувачем сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,  де присутніх  ознайомлено з основними  положеннями електронного декларування та забезпечено виступ по питанню «Конфлікт інтересів. Треба знати».

Важливим напрямом кадрової роботи із персоналом є підвищення кваліфікації працівників. В І півріччя 2017 року державними службовцями районної державної адміністрації, апарату та її структурними підрозділами райдержадміністрації пройшли підвищення кваліфікації  12 посадових осіб, в тому числі: 8 осіб категорії «Б», 1 особа категорії «В». Шляхом участі у короткотермінових семінарах видано 15 сертифікатів.

Не менше двох разів  на рік Братською райдержадміністрацією проводяться  міжвідомчі наради з правоохоронними органами. В І півріччі 2017 року на міжвідомчій нараді  10.02.2017  розглянуто найбільш актуальні питання правоохоронної діяльності, в т.ч. пов’язані з проявами корупційних дій.

                03.02.2017 на колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про стан дотримання в районі у  І півріччі  2017 року  вимог антикорупційного законодавства».

Для забезпечення  зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в районі, головою райдержадміністрації щомісячно проводилися «гарячі» телефонні лінії», та працював телефон довіри, в  ході проведення яких, та на телефон довіри звернень від громадян по фактам проявів корупції не надходило. Протягом звітного періоду головою, першим заступником, заступниками голови  Братської райдержадміністрації  проведено  18  «гарячих ліній», з яких  одна стосовно порушення антикорупційного законодавства. На «гарячу лінію» звернень  щодо корупції в І півріччі 2017 року не надходили.

Інформація про наявність вакантних посад в райдержадміністрації щомісячно подається до районного центра зайнятості та розміщується   на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 В  І півріччі 2017 року  проведено антикорупційних експертиз проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

 

 Нове в законодавстві про корупцію

 

Корупція в Україні сьогодні перетворилася на одну з загроз національної безпеки. Вплив корупції на українське суспільство і державу має комплексний та системний характер, зокрема йдеться про соціальні, економічні, владні, політичні та міжнародні аспекти цього впливу.

Саме тому, Верховною Радою України  в 2014 році прийнято Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі - Закон). Згідно з «Прикінцевими положеннями» до Закону, цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. При цьому, вперше Закон України «Про запобігання корупції» офіційно опублікований у виданні «Голос України» 25 жовтня 2014 року.

З огляду на зазначене, положення Закону «Про запобігання корупції», пов’язані з регулюванням суспільних відносин в антикорупційній сфері, введені в дію 26 квітня 2015 року.У зв’язку з цим, втратив чинність Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 2011 року.

Закон України «Про запобігання корупції» прийнятий з метою комплексного реформування системи запобігання корупції у відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав. У ньому визначені правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Згідно з цим Законом, корупцією визнається використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка підпадає під дію цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

Новелою цього Закону є створення Національного агентства з питань запобігання корупції зі спеціальним статусом, який забезпечуватиме формування та реалізацію державної антикорупційної політики, та який підконтрольний Верховній Раді України і підзвітний Кабінету Міністрів України. Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу.

Також даним Законом  передбачено наступні нововведення:

·           має місце зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, яке здійснюється шляхом: усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи;

·           щорічно до 1 квітня необхідно буде  подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

·         Національне агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства;

·         повна перевірка декларації здійснюється протягом 90 днів із дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення;

·  Національне агентство здійснюватиме вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

·        Законом передбачено низку правил щодо запобігання проявам корупції, серед яких: обмеження щодо використання службового становища, одержання подарунків, сумісництва та суміщення публічної служби з іншою оплачуваною діяльністю щодо спільної роботи близьких осіб в умовах прямого підпорядкування один одному, а також обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

·    Закон включає перелік правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що ґрунтуються на Модельному кодексі поведінки державних службовців, передбаченому в Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R (2000) 10 від 11 травня 2000 року;

·      важливою складовою Закону є правила щодо системи об’єктивного фінансового контролю за майновим станом публічних службовців, що полягатиме у: поданні декларацій в електронній формі; комплексі перевірок декларацій антикорупційним превентивним органом; оприлюдненні декларацій у спеціальному єдиному реєстрі; розширенні переліку відомостей, що підлягатимуть зазначенні у декларації; встановленні кримінальної відповідальності за подання у декларації завідомо недостовірних відомостей, а також за умисне неподання декларації;  проведенні стосовно службовців моніторингу способу їх життя з метою перевірки відповідності рівня життя задекларованим майну та доходам; встановленні обов’язку службовців повідомляти антикорупційний орган про істотні зміни у своєму майновому стані та про відкриття рахунків у закордонних банках;

·     Закон вводить нове поняття - «викривач» та  містить положення щодо забезпечення захисту викривачів, які повідомляють про факти корупції, в тому числі заборону застосування до них негативних заходів впливу (незаконне звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку із здійсненим повідомленням, а також залучення Національної комісії з питань запобігання корупції як третьої особи у справах щодо оскарження негативних наслідків, застосованих керівником або роботодавцем до інформатора. При цьому, передбачено обов’язок органів влади забезпечити наявність каналів зв’язку для здійснення відповідного повідомлення;

·         серед превентивних антикорупційних інструментів також вважливими є проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів; спеціальна перевірка щодо претендентів на зайняття вищих посад в публічному секторі; функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, який включатиме інформацію як щодо притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення фізичних осіб, так і щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку із вчиненням в їх інтересах корупційних правопорушень;

·  Законом  визначено  види відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення – кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову, а також, внесення змін до відповідних Кодексів. Так, наприклад, Кримінальний кодекс України доповнено  статтею 366-1Декларування недостовірної інформації. Згідно даної статті, подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації,  карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

·    також передбачено правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, а саме: скасування виданих внаслідок порушення антикорупційного закону актів, визнання нікчемними відповідних правочинів, відшкодування завданих корупційними правопорушеннями збитків.

 

Завідувач сектору взаємодії

з правоохоронними органами,

мобілізаційної та оборонної роботи 

апарату Братської райдержадміністрації                  Н.Чорнорот

 Дати відсіч корупції

 

Процес реформування вітчизняного антикорупційного законодавства та прийняття Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та інші, зробили реально можливим контроль за діями державних службовців, доведення їх провини, врешті, попередження можливих корупційних зловживань.

Ефективно боротися з корупцією неможливо без фінансового контролю, який здійснюють фахівці Держфінінспекції України. Зокрема, за результатами контрольних заходів та спільних з правоохоронними органами перевірок, протягом 2012 року Держфінінспекцією в Миколаївській області складено вісім протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень.

Це стосується посадових осіб дочірнього підприємства КП «Миколаївкомунтранс» «Абонентська служба «Корабельний», Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансера, департамента житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Ковальської сільської ради та Комсомольської сільської ради Миколаївського району, Матіясівської сільської ради Березанського району, які здійснили різні корупційні порушення та отримали зайві кошти у вигляді відпускних, надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення, сприяли здійсненню господарської діяльності суб’єктів та завдали збитків бюджету.

Внаслідок отримання неправомірної вигоди, на трьох посадових осіб складено протоколи про адміністративні корупційні правопорушення та накладено штрафи, справи решти посадовців перебувають в стадії судових розглядів.

У червні минулого року миколаївські фінінспектори розкрили чи не наймасштабніше розкрадання у сфері охорони здоров'я. Так, в Миколаївському обласному шкірно-венерологічному диспансері посадові особи протягом майже шести років привласнювали собі кошти, призначені на оплату преміальних, лікарняних і надбавок для медичних працівників, а також кошти, які необхідно було перераховувати у всілякі державні фонди - соціального страхування, пенсійний фонд інші. Відтак було вкрадено понад чотири з половиною мільйонів гривень! На даний час прокуратурою порушено кримінальні справи, ведеться досудове слідство. На жаль, нова адміністрація медичного закладу не зробила належних висновків і теж порушила закон, поплатившись за це штрафом.

Порушення з ознаками корупції також виявлені при проведенні ревізії Миколаївської регіональної філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру». Начальники районних підрозділів підприємства займалися підприємницькою діяльністю попри те, що даній категорії осіб законом заборонено працювати за сумісництвом.

Зазначені справи – це лише невелика частина системної роботи працівників Держфінінспекції в Миколаївській області у боротьбі з корупціонерами.

Посилення вимог антикорупційного законодавства та збільшення ризику покарання за корупційні дії стали вагомим чинником посилення відповідальності працівників й самої Держфінінспекції під час здійснення контрольно-ревізійної діяльності.

Для недопущення корупційних проявів серед працівників відомства та керуючись принципом, що будь яке очищення і вдосконалення необхідно починати насамперед із себе, керівництво Держфінінспекції в Миколаївській області звертається до керівників підконтрольних підприємств, установ та організацій, пересічних громадян з проханням невідкладно інформувати про факти можливих корупційних зловживань за телефоном довіри – 37 61 43.

 

Прес-центр Держфінінспекції в Миколаївській області

 «Склад злочину. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, види, розмір стягнення»

 

«Корупційний злочин

 і правопорушення

 є діянням винним»

 

Корупційні діяння вважаються закінченими з моменту незаконного або протиправного одержання особою матеріальних благ.

 Порушення спеціальних обмежень з моменту вчинення зазначених у диспозиції статті дій або бездіяльності і відповідальності за них настає незалежно від одержання особою матеріальних та нематеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

 

З об’єктивної сторони правопорушення характеризується діянням у формі прийняття особою неправомірної вимоги. При цьому виконання або невиконання в інтересах іншої особи будь-яких дій з використанням службового становища не є обов’язковою об’єктивною ознакою.

Суб’єктами правопорушення є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

Із суб’єктивної сторони правопорушення характеризується умисною формою вини.

У протоколі про вчинення корупційного правопорушення  має бути зазначено: у чому виявився умисний характер таких дій; наявність мети з підтвердженням відповідними доказами.

 

Дисциплінарна відповідальність за здійснення корупційного діяння є похідною від адміністративної відповідальності за такі ж правопорушення. 

 

Підстави і порядок залучення особи до дисциплінарної відповідальності за здійснення корупційного діяння:

 

Проведення службової перевірки, термін якої не може перевищувати двох місяців;

 

Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ.

 

***Після закінчення розслідування відповідним державним органом (посадовою особою) не може бути прийняте рішення про застосування до винного іншого вигляду дисциплінарного стягнення, окрім звільнення з посади, оскільки останнє передбачено як єдино можливий вигляд дисциплінарного стягнення за корупційні правопорушення.

 

Цивільно-правову відповідальність за вчинення корупційних правопорушень державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, зобов'язаний нести, наприклад, у разі заподіяння їм фізичного, морального або майнової шкоди фізичним і юридичним особам та в інших випадках.

Матеріальну відповідальність особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі вчинення ним корупційного правопорушення, може нести в разі, якщо, наприклад, це правопорушення пов'язано із заподіянням шкоди установі зайвими грошовими виплатами.

 

***Цивільно-правова і матеріальна відповідальності за корупційні правопорушення є додатковими видами відповідальності

 

Адміністративна відповідальність за корупційні діяння

 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено главою 13а «Адміністративні корупційні правопорушення»

 

Посилено кримінальну відповідальність за:

-  службове підроблення

- службову недбалість

   -  отримання хабара

    -  пропозицію або дачу хабара

  -  провокацію хабара або комерційного підкупу.

 

Встановлено кримінальну відповідальність за:

- комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права (санкції - залежно від обставин злочину);

- підкуп особи, яка надає публічні послуги (санкції - залежно від обставин злочину)- ст.368-3;

 

- зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги - аудитором, нотаріусом, оцінювачем, експертом, арбітражним керуючим, незалежним посередником, членом трудового арбітражу, третейським суддею (арешт до 6 міс. або обмеження свободи до 3 р., а при тяжких наслідках - позбавлення волі на термін 5 - 8 р.)- ст.368-4;

 

- зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (штраф 100-400 н.м.д.г. або арешт до 3 міс., а при тяжких наслідках - 400 - 900 н.м.д.г. або позбавлення волі на 3 - 6 р.)- ст.364-1;

 

- перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права (обмеження/позбавлення волі на строк до 3 років, а при тяжких наслідках - позбавлення волі до 7 років)- ст. 365-1;

 

- зловживання впливом (покарання - позбавлення волі на термін 3-8 років з конфіскацією майна)- ст. 369-2;

 

- незаконне збагачення (штраф - 500-1000 н.м.д.г. або обмеження волі до 2 р., а при особливо великих розмірах - позбавлення волі на термін 5-10 р.)- ст.368-2.

 

КОРУПЦІЙНІ  РИЗИКИ

1.недоброчесність державних службовців

2.виникнення конфлікту інтересів

3.безконтрольність з боку керівництва

4.наявність дискреційних повноважень

 

Недоброчесність державних службовців. Етично-психологічні аспекти   та   соціально-правові  фактори мають досить великий вплив на сумлінність державних службовців при виконанні   останніми  посадових  обов'язків,  оскільки  державний службовець завжди  приймає  рішення  у  першу  чергу  на  підставі власного досвіду, психологічного відношення до виконуваної роботи, а також ґрунтуючись  на  особистих  переконаннях  і  персональному соціально-матеріальному становищі.

     До того ж, під час добору осіб на посаду державного службовця одним із вагомих критеріїв є,  зокрема,  така  моральна  риса,  як доброчесність (чесність, моральність, добропорядність).

 

Виникнення конфлікту інтересів. Наявність  реальних  або  таких,  що видаються реальними, суперечностей між приватними інтересами особи та  її  службовими  повноваженнями,   які   можуть   вплинути   на об'єктивність  або  неупередженість  прийняття рішень,  а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Державні  службовці повинні знати основні принципи і норми,  якими вони мають послуговуватися в повсякденній роботі, та межі допустимої поведінки.

 

Наявність дискреційних повноважень.  Наявність можливості діяти на  власний розсуд створює умови для вчинення корупційних правопорушень.

     Дискреційні повноваження:

   - дозволяють  органу  (особі,  уповноваженій   на   виконання функцій  держави)  на  власний  розсуд  оцінювати  юридичний  факт (фактичний склад), внаслідок чого можуть виникати, змінюватись або припинятись правовідносини;

- на власний розсуд  обирати  одну  із  декількох, запропонованих   у   проекті   нормативно-правового   акта,   форм реагування на даний юридичний факт;

     - надають   можливість   органу   (особі,   уповноваженій  на виконання  функцій  держави)  на  власний  розсуд  вибирати   міру публічно-правового  впливу  щодо фізичних та юридичних осіб,  його вид, розмір, спосіб реалізації;

     - дозволяють   органу   (особі,  уповноваженій  на  виконання функцій держави)  обрати  форму  реалізації  своїх  повноважень  - видання  нормативного  або індивідуально-правового акта,  вчинення (утримання від вчинення) адміністративної дії;

     - наділяють  орган (особу,  уповноважену на виконання функцій держави) правом повністю або частково визначати порядок здійснення юридично  значущих  дій,  у  тому  числі строк та послідовність їх здійснення;

     - надають   можливість   органу   (особі,   уповноваженій  на виконання функцій держави)  на  власний  розсуд  визначати  спосіб виконання   управлінського   рішення,   у  тому  числі  передавати виконання  прийнятого  рішення  підлеглим  особам,  іншим  органам державної влади та місцевого самоврядування,  встановлювати строки і процедуру виконання.

 

Безконтрольність з боку керівництва. З  метою  недопущення  (запобігання)  виникнення такого корупційного ризику саме безпосереднім керівництвом контроль має здійснюватись:

     - систематично,  тобто   нести   регулярний   характер,   або постійно;

     - всебічно, тобто найбільш охоплювати всі питання та напрямки роботи;

     - шляхом перевірки не тільки тих службовців, які мають слабкі результати роботи, а й тих, що мають добрі результати;

     - об'єктивно, тобто виключати упередженість;

     - гласно,  тобто  результати контролю повинні бути відомі тим особам, які підлягали контролю;

     - результативно  (дієво),  тобто в залежності від результатів контролю мають вживатись відповідні заходи.

     Також, для запобігання виникнення цього ризику  необхідним  є такий  обов'язковий  захід,  як надання безпосереднім керівництвом державним службовцям практичної допомоги в реалізації  поставлених завдань.

     В найкращому  випадку контроль з боку керівництва має містити всі перераховані категорії,  внаслідок чого буде усунуто умови для виникнення корупційних ризиків.

 

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Метою введення Реєстру є забезпечення проведення перевірок відомостей про осіб, які претендують на заняття певних посад в державних органах.

 

Аналіз відомостей про осіб, що вчинили корупційні правопорушення, дозволить визначити посади державної служби, пов'язані з найбільшими корупційними ризиками.

 

Наявність реєстру, в якому зберігаються відомості про осіб, що вчинили такі правопорушення, є виховною, стримуючим чинником, який дозволить підвищити доброчесність поведінки публічних службовців.

 

Відповідно до частини другої статті 21 закону "Про принципи запобігання і протидії корупції" дані про осіб, яких притягнули до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень, повинні вноситися до Реєстру в 3-денний термін з дня набирання чинності відповідного вирішення суду.

 

Дані про осіб, внесених до єдиного державного Реєстру осіб, що вчинили корупційні   правопорушення, видаються по запитах органів державної влади або місцевої самоврядності при проведенні спеціальної перевірки кандидата на посаду в державному органі.

 

При цьому такі дані будуть видані лише за наявності письмової згоди цього кандидата на проведення спеціальної перевірки.

 

НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ

Заборона особам, які припинили службу, укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо такі особи протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій.

 

Заборона розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом.

 

Заборона особам, які припинили службу, представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали. 

 

  Перелік посад державних службовців Братської районної державної адміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції
Формат: DOC | Добавлен: 11/02/2020 11:59:16
56Kb Скачать скачать