Братське » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

 структура ЦРЛ

Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Братської центральної районної лікарні

14/12/2018

Правові підстави проведення конкурсу Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області від 19 листопада 2018 № 217-р «Про проведення конкурсу та формування конкурсної комісії при Братській райдержадміністрації на зайняття посади головного лікаря Братської центральної районної лікарні». Найменування та місцезнаходження установи Братська центральна районна лікарня Братської районної ради Миколаївської області 55401, Миколаївська область, смт. Братське, вул. Чернишевського, будинок 49 Основні напрями діяльності Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів. Братська центральна районна лікарня - є бюджетним спеціалізованим закладом охорони здоров’я на 58 ліжок та поліклінікою на 180 відвідувань на зміну, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ Братського району, інтереси яких у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Братська районна рада. Статут та структура Братської центральної районної лікарні: (окремо) Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Братської центральної районної лікарні складають: Загальний фонд - 13.557.000,00 ( тринадцять мільйонів п`ятсот п`ятдесят сім тисяч ) грн. Спеціальний фонд – 355292,00 ( триста п`ятдесят п`ять тисяч двісті дев`яносто дві ) грн. Оплата праці керівника закладу Посадовий оклад – згідно 15 тарифного розряду «Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров`я України від 05.10.2005 № 308/519. Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі Документи для участі у конкурсі приймаються з 17 грудня 2018 року по 15 січня 2019 року за адресою: смт. Братське, вул. Миру 131, каб. 206. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок Телефон для довідок: (05131) 9 10 61, е-mail: bratskoe@mk.gov.ua (з зазначенням «для конкурсної комісії»). Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою: 1) копія паспорта громадянина України; 2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади; 3) резюме у довільній формі; 4) автобіографія; 5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи; 6) згода на обробку персональних даних; 7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу; 8) довідка МВС про відсутність судимості; 9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України; 10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду; 11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів; 12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Вимоги до претендентів на посаду : - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»; - післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»; - вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»; - стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не менше 5 років. Дата і місце проведення конкурсу Конкурс проводиться з 23.01.2019 року за адресою: смт. Братське, вулиця Миру, 131.

Всі оголошення →