Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Розвиток галузі рослинництво

 Здешевлення кредитів для аграріїв

на Миколаївщині стартує державна програма

 

Шановні аграрії! При департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації розпочинає роботу конкурсна комісія з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів.

Порядок використання коштів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300.

Для отримання державної підтримки звертатися за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, каб. 23. Телефон для довідок: (0512) 37-74-02.

 

Не втрачайте шанс отримати фінансову підтримку!

 

Розглянуто та затверджено

на засіданні конкурсної комісії

(протокол № 1 від 11.04.2019 р.)

 

ПОрядок та умови

проведення конкурсу з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки

шляхом здешевлення кредитів

 

1.     Умови проведення конкурсу розроблено на підставі вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300.

2.     Склад конкурсної комісії затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 квітня 2019 року № 116-р.

3.     Завданням конкурсної комісії є визначення суб'єктів господарювання агропромислового комплексу – отримувачів часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

4.     Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке скликається головою конкурсної комісії або його заступником (у разі відсутності голови комісії).

5.     Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення у друкованих засобах масової інформації оголошення про порядок та умови проведення конкурсу, а закінчує за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії. Засідання конкурсної комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

6.     Реєстрація заявки та документів, що додаються до неї, проводиться в день їх надходження.

7.     Документи, подані в не в повному обсязі, реєструються і повертаються позичальнику у триденний строк після їх подання із зазначенням причин повернення.

8.     Претенденти на отримання фінансової підтримки подають до конкурсної комісії заявку за формою, встановленою Мінагрополітики, та такі документи:

·       копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

·       копії кредитного договору та додатково укладених договорів між позичальником та банком, посвідчені банком;

·       довідку про банківські реквізити позичальника (довільна форма);

·       виписку банку про отримання позичальником кредиту;

·       копії фінансової звітності за 2018 рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма            № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід);

·       довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами державної фіскальної служби;

·       копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки на оплату, платіжні доручення про оплату, прибутково-видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, надання послуг), посвідчені позичальником;

·       прогнозний розрахунок банку річної суми відсотків за користування кредитом в межах строку дії кредитного договору, з визначенням суми компенсації, що підлягає відшкодуванню в поточному році за рахунок бюджетних коштів.

9.     Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

10. Конкурсна комісія розглядає подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

11. Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає претенденту довідку про прийняте рішення конкурсної комісії та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами.

12. У разі відмови в наданні права на компенсацію підприємству надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

13. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

14. Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації, подають до 7 числа, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідчену банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період.

15. Обов’язки щодо підготовки матеріалів до розгляду конкурсною комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря конкурсної комісії.

Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації

 

  Про підсумки агропромислового розвитку району у 2018 році
Формат: DOC | Добавлен: 04/02/2019 15:13:20
48Kb Скачать скачать
  Державна підтримка фермерських господарств
Формат: PDF | Добавлен: 09/11/2018 11:45:48
420Kb Скачать скачать

Як заощаджити на відсотках по кредитах 

 

ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

 

У 2018 році часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами виплачується позичальникам,  які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, з яких перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням овочів у відкритому ґрунті, цукрових буряків, садівництвом та ягідництвом.

Компенсації підлягають відсоткові ставки:

·  за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат (до 1 року);

·  середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського  виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення (до 3 років).

Часткова компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 

1.     Претенденти на отримання фінансової підтримки подають до конкурсної комісії ЗАЯВКУ за формою, встановленою Мінагрополітики, та такі документи:

·       копію ВИТЯГУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

·       копії кредитного договору та додатково укладених договорів між позичальником та банком, засвідчені банком;

·       довідку про банківські реквізити підприємства (довільна форма);

·       виписку банку про отримання позичальником кредиту;

·       копії фінансової звітності за 2017 рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма            № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід);

·       довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами державної фіскальної служби;

·       реєстр та копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки на оплату, платіжні доручення про оплату, прибутково-видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, надання послуг);

·       прогнозний розрахунок банку річної суми відсотків за користування кредитом в межах строку дії кредитного договору, з визначенням суми компенсації, що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів.

 

2.     Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідченого банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період та довідку-розрахунок банку про нараховані та фактично сплачені відсотки за відповідний період.

3.     До участі у конкурсі не допускаються позичальники, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

 

 

Примітка. До кожної кредитної угоди подається окремий повний пакет документів та картонна папка-швидкозшивач.

 

Під час проведення захисних заходів використання пестицидів потрібно керуватися Державними санітарними правилами ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві»

 

П 6.1.5. Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 град.С.

П 6.1.7. Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.

П 6.11.7. Перед проведенням обробок об'єктів, розташованих в межі або поблизу населених пунктів, необхідно встановити попереджувальні знаки та оповістити людей про майбутні роботи і строки, протягом яких забороняється перебування людей в обробленій зоні.

П 6.12.7. Роботи необхідно проводити в безвітряну погоду. Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне), застосування гербіцидів із поливною водою шляхом дощування (гербігація) допускається при швидкості вітру до 4 м/с.

П  6.12.8. При під'їзді до водойм на відстані 300 м до мосту відключають подачу розчину в обприскувач і приводять працюючі органи в габарит рухомого складу. Через 300 м після переїзду водойми обприскування колії може бути продовжено.

П 6.12.10. Місцеве населення повинно бути проінформоване про час і місце запланованих обробок шляхом оголошення по радіо, встановлення попереджувальних написів.

П 6.12.11. На період обробки і після її закінчення забороняється випас худоби і заготівля сіна в зоні 200 м від залізничного полотна на строк очікування (останньої обробки до збирання урожаю), зазначений у "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" та Доповненнях до нього.

П 6.3.4. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням - 300 м. При застосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об'єктів, що підлягають санітарному захисту.

Постанова КМУ від 29.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (з врахуванням ПКМУ від 07.02.2018 № 254)

Реєстр цільового використання кредитних коштів до кредитної угоди

Заявка на участь у конкурсі на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами

  Про підсумки розвитку АПК району у 2017 році
Формат: DOC | Добавлен: 25/01/2018 06:42:41
52Kb Скачать скачать

Державна підтримка фермерських господарств

 

Фінансова підтримка надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн.:

новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, строком від трьох до п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;

іншим фермерським господарствам - строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.

 

Для участі у конкурсі фермерське господарство подає на розгляд регіональної  комісії такі документи:

           заявку за формою у двох примірниках (заповнюється на місці);

           копію паспортних даних та ідентифікаційного номеру голови господарства;

            копію статуту фермерського господарства  із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”;

           копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);

           копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

           довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

           баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленими формами (станом на 1 липня 2017року);

           довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;

           копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);

           копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності)”;

           бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

           пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання  (копії документів, що підтверджують право власності на майно, запропоноване в якості застави).

Примітка. При собі мати оригінали документів та печатку фермерського господарства. Всі копії повинні бути засвідченні головою фермерського господарства.

Документи приймаються з 18.07.2017 до 16.08.2017 , щодня, крім вихідних, з 0900 до 1730 (у п’ятницю – до 1630) за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, буд. 34, 7-й поверх, кім. 712.

 

 

Здешевлення вартості сільськогосподарської техніки

 

Комісією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України затверджено перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі – Перелік).

Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі  20 відсотків вартості придбаної у поточному році техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість).

 

Для отримання компенсації необхідно:

1.   Здійснити оплату за техніку та обладнання, які входять до Переліку, через державні банки – Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк;

2.   Відкрити рахунок в одному із зазначених державних банків та подати заявку і документи, що підтверджують придбання техніки та обладнання, а саме:

-     копію платіжного доручення;

-     акт приймання-передачі техніки та обладнання;

-     свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

3.   Державний банк надає Мінагрополітики інформацію щодо суми коштів, що підлягає частковій компенсації;

4.   Мінагрополітики формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників та у межах обсягу відкритих асигнувань на підставі реєстру перераховує кошти державному банку, який перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарським товаровиробникам.

 

Ознайомитися з переліком техніки можна в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, управліннях агропромислового розвитку райдержадміністрацій або за посиланням: www.me.gov.ua » Діяльність » Державна політика в секторах економіки » Комісія з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету

Телефон для довідок: (0512)377805, 377402 Департамент агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

    

Про підсумки розвитку АПК району у І півріччі 2017 року

    

    

      Галузь рослинництва є базовою і складовою сільськогосподарського виробництва та займає особливе місце в економіці і формування експортного потенціалу держави.

      Аграріями району під урожай 2017 року було засіяно 82,1 тис. га , це 92,8 % до ріллі. Зерновими культурами було засіяно 45,6 тис. га (що становить 106,5 % проти 2016 року). Технічні культури культивуються на площі 34,2 тис.га, кормові культури займають у структурі посівних площ 1,5 тис. га , та овочі 240 га.

     Із площі зернових культур ранні зернові становлять 30,4 тис. га та 0,8 тис. га озимий ріпак.

     Із-за несприятливих кліматичних умов осені (відсутності вологи) сходи було отримано в листопаді - грудні місяці, тому посіви озимих культур входили в зимовий період слабкими та зрідженими. Окремі площі не  мали можливості перезимувати. Тому, більше 300 га озимини навесні було обстежено та списано з балансу господарств. 

      Отже, до збирання підлягало 30,4 тис. га ранніх зернових культур, із них озимої пшениці 16,3 тис. га, озимого ячменю 9,5 тис. га,  ярого ячменю 4,0 тис. га, вівса 52 га, та 80 га ярої пшениці.

     Станом на сьогодні жнива в господарствах району практично завершуються. Звісно погода вносила свої корективи. Так за період жнив випало 22 мм опадів, що затримало збиральну компанію на шість днів. Крім того, травневі заморозки та відсутність опадів у травні-червні місяців також внесли корективи, як у жнивну компанію, так і в урожайність ранніх зернових культур.

        З площі 20,4 тис. га згідно оперативної звітності намолочено 55,9 тис. т. зерна при середній урожайності 27,4 ц/га. Озимої пшениці з площі 8,4 тис. га намолочено 23,8 тис.т. середня урожайність 28,5 ц/га, озимого ячменю з площі 9,4 тис. га намолочено 25,6 тис. т., урожайність 27,3 ц/га. Ярого ячменю з площі 2,3 тис. га намолочено 6,0 тис. т. при урожайності 25,5 ц/га.  Гороху з площі 370 га намолочено 555тон , середня врожайність 15,0 ц/га.

      Саме урожайність озимих культур негативно вплинула на загальну врожайність ранніх зернових та на рейтинг району серед області. Пояснення цьому є погодньо-кліматичні умови осені, які із за відсутності вологи не дали можливості отримати вчасно сходи та відсутність опадів на протязі весняно-літнього періоду.

      Серед господарств по урожайності дуже велика строкатість від 15ц/га  до 43ц/га. Хоча  погодні умови були для всіх однакові.

   Поряд із завершенням жнив в районі триває підготовка грунту та посів озимих культур урожаю 2017 року. Завдання перед аграріями району по посіву озимих становить – 31,2 тис. га, та 1,0 тис. га озимого ріпаку.

     Станом на сьогодні підготовлено 15,7 тис. га., що становить 50,9 % до потреби, але  по мірі звільнення кращих попередників грунт готуватиметься додатково. Робота з цього приводу триває, і аграрії району прикладуть максимум зусиль, аби успішно і в стислі строки завершити жнива по збору ранніх зернових та  зібрати урожай пізніх культур, підготувати грунт і забезпечити посів озимих культур в запланованому обсязі.

      Крім того, господарства району  продовжують готовити насіння, проводять його доочистку, калібрування та засипку. Так при потребі 7,0 тис. т. засипано 3,5 тис. т.. що становить 50%.

      Триває закупівля мінеральних добрив. На сьогодні ми маємо понад 2,0 тис. т., а також паливно-мастильних матеріалів накопичено в межах  630 т.

 

 

  

Запобігти руйнуванню берегової лінії

      Останнім часом внаслідок руйнування берегової лінії малих річок, ставків склалась складна ситуація по їх замуленню, обмілінню та. в окремих випадках, зникненню.

      З метою збереження цінних земель, пасовищ, природоохоронних територій виникла необхідність провести у весняно-осінній період заходи щодо укріплення берегових ліній шляхом заліснення (посадки кущів, верби, вільхи), також залуження прибережно-захисних ліній.

       Звертаємось до жителів населених пунктів району, молоді, фермерів, користувачів земельних ділянок та водних ресурсів долучитися до проведення вищевказаних заходів.

Про підсумки агропромислового розвитку району у 2016 році

 

              Базовою складовою сільського виробництва є галузь рослинництва, яка займає особливе місце в економіці та формуванні експортного потенціалу держави.                

                В районі ця галузь традиційно є  провідною галуззю розвитку аграрного сектору, чому сприяють вигідне територіально – економічне розміщення та  грунтово – кліматичні умови, сільськогосподарські угіддя займають майже  90% усієї площі земельного фонду і складають 100,6 тис. га, із них 88,4 тис. га – рілля.

                               В районі нараховується 8 сільськогосподарських підприємств, які використовують 19,7 тис.га ріллі, 186 фермерських господарств, що використовують та орендують 33,9 тис. га, та одноосібних господарств, які самостійно працюють на площі 37,9 тис.га ріллі.

                Вся посівна площа під урожай 2016 року становила 82,6 тис. га, це 93% до ріллі та на 102,1 % до 2015 року. Зернові культури зібрано з площі 42,8 тис.га., (100% до посіву ). Валовий збір отримано 145  тис.тон (127,8 % до 2015 року) , середня урожайність склала 33,9 ц/га.(+7,8 ц/га ). В порівнянні з минулим роком валовий збір зерна збільшився більш, як на 32тис.т, цьому сприяли  погодно-кліматичні умови перезимівлі озимих культур, та висока культура землеробства (збільшено та збалансовано мінеральне живлення,покращено  агрохімічний догляд за посівами,а  також  збирання в стислі строки  високотехнологічними агрегатами).

       Із загальної площі зернових культур питому вагу склала озима пшениця , яка культивувалася на площі 15,2 тис.га, намолочено 57,7 тис.т.(130% до попереднього 2015 року), середня врожайність 38,0 ц./га (+9,7 ц./га до 2015 року).Озимий та ярий ячмінь зібрано з площі 13,3 тис.га, намолочено 41,4 тис.т.(120% до попереднього 2015 року),середня врожайність склала 31,1цн./га (+6,5 ц./га) . Кукурудзу зібрано з площі  12,0 тис.га, намолочено 38,1 тис.т.(137% до попереднього 2015 року), урожайність 31,8 ц/га (+5,4 до попереднього року).              

                Технічна група культур становила 32,7 тис.га, питому вагу  якої склав соняшник. Ця культура культивувалася на площі 30,7 тис. га, валовий збір намолочено 56,8 тис.т., середня врожайність склала 18,5 ц/га.

    Найкращих показників по збору та врожайності ранніх зернових досягли слідуючі господарства:

ССПП ім. Куйбишева - зібрано ранніх зернових з площі 1650 га.. валовий збір склав 9065 т., при урожайності  54,9 ц/га;

СТОВ ім.. Мічуріна - зібрано ранніх зернових з площі 1958 т.. валовий збір склав 7852 т., при урожайності  40,1 ц/га;

ППАФ «Вікторія» - зібрано ранніх зернових з площі 1207 га.. валовий збір склав 5302 т., при урожайності  43,9 ц/га;

ЗАТ «Добробут - зібрано ранніх зернових з площі 1220 га.. валовий збір склав 6022т., при урожайності  49,4 ц/га.

                СПТУрожай”- з площі 618 га , намолочено 2893 т.,середня врожайність 46,8 ц/га.

   Лідерами серед господарств по  урожайності соняшнику є ті ж самі господарства, середня урожайність яких склала в межах 22 -30 ц/га. Сою зібрано з площі 2,0 тис. га, валовий збір становить 3 тис. т., середня врожайність 14,2 ц/га.

   Урожайність пізніх культур є дуже низькою, адже відсутність опадів влітку (липні-серпні місяці), та високий температурний режим відчутно внесли свої корективи на формування врожаю, хоча так само як і на збиранні ранніх зернових,урожайність різна від 9,0 ц/га до 36,3 ц/га, в залежності від строків посіву, попередників, норм внесення мінеральних добрив, складу гібридів та сортів

            Під урожай 2017 року посіяно озимих культур на площі 26,1тис.га , в тому числі 16,4 тис га озимої пшениці та 9,7 тис.га озимого ячменю. Крім того посіяно 750 га озимого ріпаку .Посів озимих культур склав 93,3% до потреби. Такий відсоток посіву пояснюється в першу чергу  незадовільними погодними умовами, а саме відсутністю вологи в грунті під час  оптимальних строків посіву та низьку ціну на зернову продукцію. Характеризуючи стан посівів можна сказати, що сходи отримано  на всій площі  26,1 тис. га, але посіви в більшості слабкі і зріджені. В межах чотирьох тисяч гектарів озимих можуть підлягати пересіву, хоча все залежатиме від перезимівлі та весняного розвитку. 

   Всі озимі культури засіяно кондиційним насінням в кількості 6,0 тис. т. І та ІІ репродукції.

   Щодо мінерального живлення, то в порівнянні з минулим роком під посів озимих культур внесено значно більше мінеральних добрив. В цілому під основний обробіток та при посіві внесено понад 13500 т. діючої речовини, із них азотних  - 1050 т., 350 т. – фосфорних та 125 т. – калійних. При наявності сприятливих погодних умов (помірної зими та сприятливої весни) можна розраховувати на те, що озимі перезимують і матимемо  урожайність  не нижчу, ніж в поточному році.

       Крім того, за озимими культурами проведено догляд на площі більше 12,0 тис. га, зокрема це  боротьба із жужелицею,совками та мишевидними гризунами.

Про підсумки агропромислового  розвитку

району у І півріччі 2016 року

     Аграріями району під урожай 2016 року було засіяно 77.9 тис. га , це 88 % до ріллі. Зерновими культурами було засіяно 42.9 тис. га (що становить 96.7 % проти 2014 року). Технічні культури культивуються на площі 33,7 тис.га, кормові культури займають у структурі посівних площ 1,6 тис. га , та овочі 250 га.

     Із площі зернових культур ранні зернові становлять 28,6 тис. га та 19 га озимий ріпак.

     Із-за несприятливих кліматичних умов осені (відсутності вологи) сходи було отримано в грудні місяці. Але весна виявилась сприятливою і це дало змогу рослинам відновити вегетацію та закласти високу біологічну урожайність. Все ж таки не всі площі озимих культур мали можливість перезимувати. Так 239 га озимини навесні було обстежено та списано з балансу господарств. 

    Отже, до збирання підлягало 28,6 тис. га ранніх зернових культур, із них озимої пшениці 15,2 тис. га, озимого ячменю 8,3 тис. га, озимого жита 10 га, ярого ячменю 5,0 тис. га, вівса 45 га та гороху 69 га.

     Станом на сьогодні в господарствах району повним ходом іде зернозбиральна компація. Звісно погода вносить свої корективи. Так за період жнив випало до 20 мм опадів, що затримало збиральну компанію на тиждень.

      Станом на сьогодні обмолочено господарствами 12,9 тис. га. При середній урожайності 33,4 ц/га., намолочено 42,9 тис.тон. Озиму пшеницю зібрано з площі 4,1 тис. га намолочено 15,8 тис.т. середня урожайність 38,3 ц/га, озимого ячменю з площі 8,2 тис. га намолочено 25,7 тис. т., урожайність 31,3 ц/га. Ярого ячменю з площі 465 га, намолочено 1,2 тис. т. при урожайності 26,1 ц/га.

      Так, до прикладу ПрАТ «Добробут» середня урожайність озимого 62 ц/га , ССПП «Куйбишева» 59,2 ц/га, СТОВ ім. Мічуріна 36,7 ц/га,

   Поряд із збиральною компанією в районі проводиться підготовка грунту.   Станом на сьогодні підготовлено 6,3 тис. га. , що становить  % до потреби.

   Поряд з підготовкою грунту, господарствами розпочато роботу по підготовці посівного матеріалу.

Про підсумки роботи в галузі рослинництва за 2015 рік
Базовою складовою сільського виробництва є галузь рослинництва, яка займає особливе місце в економіці та формуванні експортного потенціалу держави.
В районі ця галузь традиційно є провідною галуззю розвитку аграрного сектору, чому сприяють вигідне територіально – економічне розміщення та грунтово – кліматичні умови, сільськогосподарські угіддя займають майже 90% усієї площі земельного фонду і складають 100,6 тис. га, із них 88,4 тис. га – рілля.
В районі нараховується 9 сільськогосподарських підприємств, які використовують 20 тис.га ріллі, 186 фермерських господарств, які використовують та орендують 33,9 тис. га, одноосібних господарств, які самостійно працюють на площі 37,6 тис.га ріллі.
Вся посівна площа під урожай 2015 року становила 82,6 тис. га, це 93% до ріллі та на 99,7 % до 2014 року. Зернові культури культивувалися на площі 42,1 тис.га., (що становить 90,1% проти 2014 року). Валовий збір отримано 116 тис.тон (77,3 % до 2014 року) із збиральної площі 41,8 тис.га. середня урожайність склала 27,8 ц/га. В порівнянні з минулим роком валовий збір зерна зменшився, цьому сприяли погодно-кліматичні умови перезимівлі озимих культур, та посушливий весняно-літнній період, хоча культура землеробства була значно кращою ніж у минулому 2014 році (мінеральне живлення, агрохімічний догляд та збирання).
Із загальної площі зернових культур ранні зернові культивувалися на площі 30,0 тис.га., валовий збір склав 82,5 тис. т., середня урожайність 27,6 ц/га.
Найкращих показників досягли такі господарства:
ССПП ім. Куйбишева - зібрано ранніх зернових з площі 1567 га.. валовий збір склав 5486 т., при урожайності 35,0 ц/га;
СТОВ ім.. Мічуріна - зібрано ранніх зернових з площі 2867 т.. валовий збір склав 8056 т., при урожайності 28,1 ц/га;
ППАФ «Вікторія» - зібрано ранніх зернових з площі 1000 га.. валовий збір склав 3911 т., при урожайності 39,1 ц/га;
ЗАТ «Добробут - зібрано ранніх зернових з площі 1308 га.. валовий збір склав 4580 т., при урожайності 35,0 ц/га.
Технічна група становила 36,8 тис. га, питому вагу з яких склав соняшник, ця культура культивувалася на площі 33,7 тис. га, намолочено 55,9 тис т., урожайність склала 16,6 ц/га. Лідерами серед господарств по урожайності соняшнику є ті ж самі господарства, середня урожайність яких склала в межах 20 -25 ц/га. Сою зібрано з площі 2,9 тис. га, 3 тис. т., середня врожайність 15,2 ц/га.
Урожайність пізніх культур є дуже низькою, адже відсутність опадів влітку (липні-серпні місяці), та високий температурний режим відчутно внесли свої корективи на формування врожаю, хоча так само як і на збиранні ранніх зернових,урожайність різна від 3,0 ц/га до 26,3 ц/га, в залежності від строків посіву, попередників, норм внесення мінеральних добрив, складу гібридів та сортів
Під урожай 2016 року посіяно озимих культур на площі 23,7 тис.га – це 79,0 % до потреби, крім того ріпаку - 19 га . Такий відсоток посіву пояснюється в першу чергу незадовільними погодними умовами, а саме відсутністю вологи в грунті під час оптимальних строків посіву та низьку ціну на зернову продукцію. Характеризуючи стан посівів можна сказати, що сходи отримано на всій площі 23,7 тис. га, але посіви в більшості слабкі і зріджені, в межах трьох тисяч га озимі будуть підлягати пересіву, хоча все залежатиме від перезимівлі та весняного розвитку.
Всі озимі культури засіяно кондиційним насінням в кількості 6,0 тис. т. І та ІІ репродукції.
Щодо мінерального живлення, то в порівнянні з минулим роком під посів озимих культур внесено значно більше мінеральних добрив. В цілому під основний обробіток та при посіві внесено понад 1200 т. діючої речовини, із них азотних - 980 т., 333 т. – фосфорних та 111 т. – калійних. При наявності сприятливих погодних умов (помірної зими та сприятливої весни) можна розраховувати на те, що озимі перезимують і матимемо урожайність, не нижчу, ніж в поточному році.
Крім того, за озимими культурами проведено догляд на площі більше 9,0 тис. га, зокрема це боротьба із жужелицею,совками та мишевидними гризунами.

 До відома сільгосптоваровиробників

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 29.04.2015 року № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» обласна конкурсна комісія з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу – юридичних осіб для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення банківських кредитів приймає заявки на участь у конкурсі та документи, що додаються до них до 10 грудня 2015 року

Затвердженим Порядком визначено механiзм використання коштiв, передбачених Мiнагрополiтики у державному бюджетi за програмою «Фiнансова пiдтримка заходiв в агропромисловому комплексi шляхом здешевлення кредитiв», якi спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацiю вiдсоткової ставки за залученими у нацiональнiй валютi банкiвськими кредитами.

Компенсацiя надається на конкурснiй основi суб’єктам господарювання агропромислового комплексу — юридичним особам незалежно вiд органiзацiйно-правової форми та форми власностi за укладеними кредитними договорами за умови, що сума вiдсоткiв за користування кредитами та розмiр плати за надання iнших банкiвських послуг, пов’язаних з цим кредитом (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управлiння кредитами, консультацiйнi послуги тощо), не перевищує 30 вiдсоткiв рiчних.

Компенсацiя надається у розмiрi 50 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку, що дiє на дату нарахування вiдсоткiв за користування кредитами, але не вище розмiрiв, передбачених кредитними договорами, за кредитами, залученими у минулому та поточному роках, вiдсотки за користування якими нарахованi i сплаченi у поточному роцi.

Компенсацiї пiдлягають вiдсотковi ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних iз закупiвлею пально-мастильних матерiалiв, насiння, мiнеральних добрив, засобiв захисту рослин, кормiв, сировини та iнгредiєнтiв для виробництва комбiкормiв, ветеринарних препаратiв, молодняку сiльськогосподарських тварин та птицi, обладнання для тваринницьких ферм i комплексiв, запасних частин для ремонту сiльськогосподарської i зрошувальної технiки та обладнання, енергоносiїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робiт, робiт (послуг) з пiдготовки та обробки ґрунту, захисту рослин вiд хвороб i шкiдникiв, збирання врожаю.

За повною інформацією звертатись до управління агропромислового розвитку Братської РДА.

 

 

 

Начальник УАПР Братської РДА                                                                                          В. Добровольський

 

 

  Про підсумки агропромислового розвитку району у І півріччі 2015 року
Формат: DOC | Добавлен: 31/07/2015 14:17:29
29Kb Скачать скачать

В районі завершено посів ярих культур під урожай 2014 року.

Ярі зернові культивуються на площі 18991 га. Озимі зернові збереглися на площі 28572 га.

Отже, зернова група становить 47563 га, що становить 54% до ріллі.

Питому вагу у структурі зернових культур становить озима пшениця – 16379 га, озимий ячмінь – 12188 га, кукурудза – 11817 га та ярий ячмінь – 5970 га.

Технічна група культур становить: 31994 га – це 36,2% до ріллі. Соняшник складає 32% до ріллі, що на площі 28,8 тис. га. Соя культивується на площі 2,2 тис.га та озимий ріпак – 921 га. Кормові культури посіяно на площі – 2,7 тис. га.

 

Овочі, картопля та баштанні займають 678 га площі.

 

З площі 32.1 тис. га ранніх зернових згідно статистичної звітності намолочено 94.1 тис.т., середня  врожайність 29.3 ц/га.

Завершено збирання гречки, з площі 2.5 тис.га  намолочено  3.4 тис.т., середня врожайність 13.6  цн/га.

Триває збирання врожаю кукурудзи, сої та сояшнику. Станом на 10.10.13р. скошено та обмолочено кукурудзу на площі 10 тис.га, намолочено 43.1 тис.т. середня  врожайність  43 цн/га.

Соняшник скошено на площі 21.8 тис.га, намолочено 40.6 тис.т., середня врожайність 18.6цн/га, соя обмолочена на площі 2.6 тис.га, намолочено 4.3 тис.т., врожайність 16.7 цн/га.

Крім того ведеться посів озимих культур під урожай 2014 року.

Станом на 10.10.13р. озимої пшениці посіяно 20 тис.га., озимого ячменю 9.4 тис.га., та 1.1 тис.га озимого ріпаку. Посів триває.

 

 

З 17.06.2013 року в районі розпочато жнивну компанію.

20.06.2013 року було проведено районний семінар-нараду по збиранню ранніх зернових культур та підготовки грунту під посів озимих культур на базі ССПП «Куйбишева» за участю керівників, агрономів та інженерів сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, голів та землевпорядників селищної та сільських рад,  представників комерційних структур

На семінарі розглянуто слідуючі питання:

1. Готовність району до проведення збирання ранніх зернових культур – начальник управління агропромислового розвитку Добровольський В.Л.

2.  Представлення господарства – керівник ССПП «Куйбишева» Казарін О.О.

3. Забезпечення пожежної безпеки при збиранні ранніх зернових культур – інспектор Братського районного сектору головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області Поборський О.В.

4. Операція «Урожай» - начальник Братського відділення Южноукраїнської ОДПІ Власенко Л.О.

5. Роль мікроелементів в збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення її якості – регіональний представник ТОВ Торговий Дім «Ензім Агро» Манжос Р.А.

6. Демонстрація дискової борони та трактора директор Миколаївського представництва «Ерідон Тех.»Кучеренко О.М.  

 

В економіці району переважну частину займає сільське господарство, на яке припадає 75% від загального обсягу району.
Галузь рослинництва є базовою складовою сільськогосподарського виробництва району. Цьому сприяють вигідне територіально-економічне розміщення та грунтово - кліматичні умови. Сільськогосподарські угіддя займають майже 89% всієї площі земельного фонду і складають 100,5 тис. га, 88,4 тис. га з яких - рілля.
В районі нараховується 57 великих сільськогосподарських підприємств різних форм власності, які використовують 56,3 тис. га ріллі.
Основною сільськогосподарською продукцією району є:
- зернові культури – озима пшениця , ячмінь ярий та озимий, кукурудза на зерно, гречка, просо;
- технічні культури – ріпак, соняшник, соя;
 Зернове господарство залишається провідною галуззю АПК і збільшення виробництва зерна є одним із головних пріоритетів сталого розвитку економіки району. З року в рік зернова група складає в межах 58 -62 % в структурі посівних площ.
 
Природно – кліматичні умови району є найбільш сприятливими для вирощування зернових (пшениця, ячмінь, кукурудза) та технічних культур (соняшник, соя, ріпак).
Вся посівна площа за 2011 рік склала 80,8 тис. га, що на 103,9 % більше в порівнянні з минулим роком. Зернова група 52,1 тис. га, 128,3 % більше ніж, у 2010 році. Із них пшениці – 19,4 тис. га відповідно 118,5 % більше до 2010 року.
 Озимий та ярий ячмінь – 20,9 тис. га, 114,5 % відповідно 2010 року. Кукурудза на зерно 9,1 тис. га – 243,7 % до 2010 року.
 
Основними бюджетоутворюючими підприємствами району аграрного сектору є
СТОВ ім. Мічуріна, ССПП ім. Куйбишева, ППАФ «Вікторія», ССПП «Сергіївна», ЗАТ «Добробут», які мають в користуванні від 3 до 5,5 тис. га ріллі. Середня кількість працюючих від 100 до 189 чоловік. Середньомісячна заробітна плата яких складає від 1000 до 1743 грн/ на місяць. Середня урожайність зернових культур в межах від 36 до 45 ц/га, технічних культур – від 22 до 30 ц/га.
 
Перелік основних сільськогосподарських підприємств району
 

СТОВ ім. Мічуріна с. Новокостянтинівка          

Керівник : Бачин Олександр Васильович
тел. 05131 91204,   S: 5,5 тис. га
Продукція рослинництва, тваринництва, переробка сільськогосподарської продукції, в т.ч. виробництво хліба та хлібобулочних виробів, борошна, олії, м’яса.
 
ССПП ім. Куйбишева, с. Новомарївка
Керівник: Казарін Олександр Олексійович
Тел. 05131 9 34 35, 9 34 45, S: 4 ,6 тис. га
Продукція рослинництва, тваринництва, переробка сільськогосподарської продукції, в т.ч. виробництво хліба та хлібобулочних, макаронних виробів, борошна, олії, м’яса та ін.
 
ППАФ «Вікторія», с. Костувате
Керівник: Степанов Віктор Іванович
тел. 05131 9 3349, S: 4,0 тис. га
Продукція рослинництва, тваринництва
 
 ССПП «Сергіївка», с. Сергіївка
Керівник: Юдов Олександр Миколайович
тел. 05131 9 51 36 , S: 3,8 тис. га
Продукція рослинництва, тваринництва
ПрАТ «Добробут», с. Миролюбівка
Керівник: Мезнік Олесандр Миколайович
тел. 05131 9 51 36 S: 2,8 тис. га
Продукція рослинництва, тваринництва, переробка сільськогосподарської продукції, в т.ч. виробництво хліба та хлібобулочних виробів
 
СПТ «Урожай», смт. Братське                            
Керівник: Грохович Микола Ілліч
тел. 05131 9 14 69, S: 2,3 тис. га
Продукція рослинництва
 
Ф/Г «Світанок», смт. Братське
Керівник: Слюсаренко Світлана Олексіївна
 Продукція тваринництва та птахівництва
 
Ф/Г «Аркадія», с. Іллічівка
Керівник: Дробітько Вадим Миколайович
Продукція рослинництва, переробка сої
  
Ф/Г «Грант», с. Ганнівка
Керівник: Аянот Василь Петрович
Продукція рослинництва
 
Ф/Г «Старт», с. Ганнівка
Керівник: Московщук Сергій Леонідович
Продукція рослинництва
 
Ф/Г «Свєтання», с. Крива Пустош
Керівник: Ларченко Юрій Миколайович
Продукція рослинництва
 
СТОВ «Нік-Агро», с. Миколаївка
Керівник: Наконешний В’ячеслав Васильович
тел. 05131 9 61 19
Продукція рослинництва
 
 Ф/Г «Прогрес» , с. Новоолександрівка
Керівник: Нарбут Павло Валентинович
Продукція рослинництва
 
Ф/Г «Юг-Сервіс», с. К-Костувате
Керівник: Кошкодан Олександр Васильович
Продукція рослинництва
 
 Ф/Г «Земля», с. Ганнівка
Керівник: Романенко Володимир Васильович
Продукція рослинництва
 
Ф/Г «Перемога», с. Антонівка
Керівник: Сало Микола Тимофійович
Продукція рослинництва та тваринництва
 
Ф/Г «Забава», с Українець
Керівник: Розумович Олександр Васильович