Братское » Оголошення
Українська | Русский | English
Главная Новости Государственные закупки Обращения граждан Доступ до публічної інформації Правова допомога Запобігання проявам корупції

Оголошення

Інформація споживачеві повинна надаватися відповідно до законодавства про мови

23/01/2018

Ця норма закріплена у статті 15 Закону «Про захист прав споживачів» і її неухильно повинні дотримуватися всі, хто обслуговує споживачів – чи то працівник торгової мережі, чи інструктор у спортзалі, чи то офіціант у кафе- Однак, на практиці громадяни часто стикаються з порушенням своїх прав на предмет дотримання мовного законодавства, особливо, якщо це стосується обслуговування державною мовою. З метою підвищення ефективності здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів доводимо до вашого відома наступні методичні рекомендації. Згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови. Частиною першою статті 10 Конституції України визначено, що державною мовою в Україні є українська мова. Відповідно до частини другою статті 18 Закону України «Про засади державної мовної політики» (далі - Закон) в економічній і соціальній діяльності об'єднань громадян, приватних підприємств, установ та організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб вільно використовуються державна мова, регіональні мови або мови меншин, інші мови. Крім того, згідно з частиною першою статті 5 Закону державна мовна політика України базується на визнанні і всебічному розвитку української мови як державної і гарантуванні вільного розвитку регіональних мов або мов меншин, інших мов, а також права мовного самовизначення і мовних уподобань кожної людини. Частиною третьою статті 7 Закону встановлено, що до кожної мови, визначеної у частині другій цієї статті, застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому Законі, за умови, якщо кількість осіб - носіїв регіональної мови що проживають на території, на якій поширена ця мова, становить 10 відсотків і більше чисельності її населення. За рішенням місцевої ради в окремих випадках, з урахуванням конкретної ситуації, такі заходи можуть застосовуватися до мови, регіональна мовна група якої становить менше 10 відсотків населення відповідної території. Право ініціювання питання щодо застосування заходів, спрямованих на використання регіональних мов або мов меншин, належить також мешканцям території, на якій поширена ця мова. У разі збору підписів понад 10відсотків осіб, які мешкають на певній території місцева рада зобов'язана прийняти відповідне рішення протягом 30 днів з моменту надходження підписних листів. Дії або бездіяльність місцевої ради можуть бути оскаржені до суду в порядку адміністративного судочинства Порядок формування ініціативних груп та складання підписних листів у такому випадку визначається законодавством про референдуми. Також слід зазначити, що відповідно до пункту 16 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15.06.2006 р. № 833, працівники суб'єкта господарювання зобов'язані забезпечити реалізацію прав споживачів, визначених Законом України «Про захист прав споживачів», виконувати ці правила та вимоги інших нормативно- правових актів, що регулюють торговельну діяльність. Частинами другою та третьою статті 8 Закону встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої мовні права і свободи від порушень і протиправних посягань. Кожному гарантується право на захист у відповідних державних органах і суді своїх мовних прав і законних інтересів, мовних прав і законних інтересів своїх дітей, на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади і органів місцевою самоврядування, посадових і службових осіб, юридичних і фізичних осіб якими порушуються мовні права і свободи людини і громадянина. З огляду на вищенаведене зазначаємо, що у разі якщо заходи передбачені статтею 7 Закону щодо використання у регіоні російської мови як регіональної не приймалося, а споживач не надав згоди працівникам суб'єкта господарювання, спілкуватися з ним російською мовою, то обслуговування недержавною мовою є неправомірним. Обов'язок суб'єкта господарювання здійснювати обслуговування споживача державною, тобто українською мовою. Однак, якщо місцевою радою прийняті відповідні рішення і російська або інша мова є регіональною або мовою національної меншини у регіоні, то суб'єкти господарювання мають забезпечити спілкування із споживачем за його проханням (вимогою) такою мовою. Враховуючи проблему належного документування порушень законодавства про захист прав споживачів в частині мови спілкування зі споживачем зазначаємо, що джерелами доказів можуть бути записи у Книзі відгуків і пропозицій та відповіді суб'єктів господарювання на такі записи.

Всі оголошення →